Legea Domnului – este înscrisă în inima omului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atâtea cărți s-au scris pentru a le revela oamenilor legea Domnului! Dar, înainte de a fi înscrisă în cărți, această lege a fost, mai întâi, gravată în inima lor. Or, fiecare religie se prezintă ca un ansamblu de dogme, de doctrine pe care caută să le impună credincioșilor ei; ei trebuie nu numai să le accepte, dar și să fie convinși că religia lor este superioară tuturor celorlalte, și că numai în această religie ei își vor afla mântuirea. Acesta este însă numai fanatism.

Desigur, nu este bine ca oamenii să fie lăsați de capul lor, sub pretext că trebuie să citească legea Domnului în inima lor, fiindcă cei mai mulți dintre ei nu sunt încă pregătiți. Pentru ca ei să poată citi această lege, trebuie să fie învățați să-și pună ordine în lumea lor interioară, să-și stăpânească gândurile, dorințele, altminteri ceea ce vor citi în ei nu va fi decât produsul imaginației lor sau chiar impulsurile lor cele mai primitive. Așadar, datoria religiilor este, mai întâi, să îi învețe pe oameni cum să citească legea Domnului înscrisă în ei.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Legea divină – toți oamenii o poartă înscrisă în ei
Legea afinității – ne determină viața după moarte
Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat

4 comments to Legea Domnului – este înscrisă în inima omului

  • […] – Economia – începe prin înțelegerea legilor ce guvernează lumea psihică – Legea Domnului – este înscrisă în inima omului – Umilința – criterii pentru a o discerne la […]

  • […] Legea Domnului – este înscrisă în inima omului – Inimă, intelect, voință – să veghem să ne dea numai roadele lor – A IUBI […]

  • […] – Religia solară – va realiza Împărăția lui Dumnezeu – Religia – trebuie să ia în considerare toate activitățile umane – Ospățul divin – condiție de îndeplinit pentru a fi admiși – Drogurile – sentimentul libertății pe care îl dau este iluzoriu – Legea Domnului – este înscrisă în inima omului […]

  • […] – Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație – Neliniștea – o senzație împotriva căreia trebuie să reacționăm imediat – Gândul – trebuie să se impună senzației în clipele de oboseală și descurajare – Clerici și oameni de știință – trebuie să găsească o cale de înțelegere – Legea Domnului – este înscrisă în inima omului […]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>