Omraam Mikhael Aivanhov – 1963.06.05 – Arborele Vietii (C)

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

L’Arbre de Vie – (Arborele Vieţii)
Conferinţa din 05.06.1963
(Ţinută în Elveţia în ziua Pogorârii Sfântului Duh)
C

… cu celelalte nouă, care sunt prezente, care sunt deasupra noastră şi în noi. Şi tocmai aici apare dificultatea. Prin viaţa lui ignorantă, criminală, lipsită de inteligenţă, el/omul însuşi şi-a creat un «paznic» numit «păzitotul pragului», care se află în al nouălea Sefirot şi care aşteaptă acolo şi împiedică aspirantul să călătorească în celelalte lumi. Acest paznic se află în Sefirotul Iesod şi-l aşteaptă pe discipol pentru a-l pune jos, a-l speria, a-l înspăimânta, luând formele cele mai hidoase, mai înspăimântătoare. Dacă discipolul nu are destulă lumină, dacă nu este dotat cu acea îndrăzneală de care s-a spus/care îi este recomandată şi nu are inima curată, dacă nu a lucrat, se prăbuşeşte, se afundă în tot felul de lucruri pe care nu vreau să le descriu.
Această regiune numită Iesod este regiunea Lunii. După kabbalişti, după astrologi, după Iniţiaţi ea este regiunea tuturor iluziilor. Pentru cel care nu are încă lumină şi puritate, este regiunea tuturor aberaţiilor, tuturor rătăcirilor, tuturor prăpăstiilor, tuturor minciunilor. Iar pentru cel care a primit o anumită lumină, anumite reguli, care s-a pregătit, este regiunea purităţii. Aici, această regiune, se va purifica. Şi tot aici, în această purificare, va fi atât de lucid, de limpede, încât aici începe clarviziunea. Este regiunea purităţii, a limpezimii; aici se întâlneşte cu Îngerii, care sunt purtătorii vieţii. Deci este prima regiune unde începe viaţa. Iată de ce Îngerii aduc viaţa şi puritatea; ei sunt puri şi vii. Şi atunci, în această claritate vedem foarte limpede, discernem lucrurile şi devenim clarvăzători. Iată de ce Luna e (un lucru) cu două tăişuri. Depinde de discipol ca Luna să fie ceva îngrozitor: locul tuturor schimbărilor, tuturor intemperiilor, tuturor ororilor, tututor vrăjitoriilor, dacă vreţi – pentru că toţi vrăjitorii, toţi magii negri iau ceva din această regiune. Pentru că ea este rezervorul a tot ce e pur şi a tot ce e impur. Căci de ce are Luna o faţă nevăzută? Pentru că în acea parte ascunsă se adună toate impurităţile; toate lucrurile îngrozitoare sunt de cealaltă parte a Lunii. Între Pământ şi Lună există o comunicare şi din când în când de acolo vin făpturi înspăimântătoare, care îi chinuie pe oameni, îi seduc, îi rătăcesc…
Pentru a avea acces la această regiune, trebuie mai întâi să te pregăteşti. Şi nu poţi să te pregăteşti fără un Maestru care cunoaşte cu adevărat drumul, care a făcut aceste experienţe, care a depăşit aceste lucruri, care a lucrat asupra lui însuşi. Ne trebuie deci un Maestru. Altfel nu putem trece. Acolo este o graniţă, este păzitorul pragului. Dar atunci când discipolul este înarmat, are cunoaştere, când se domină – mai ales când se domină, când domină totul în el însuşi: mânia, forţa sexuală, când este stăpân, face ceea ce vrea – atunci Păzitorul pragului dispare, va lăsa drumul liber. Şi atunci studiaţi, studiaţi, studiaţi. Şi apoi mergeţi în al treilea Sefirot, care este Hod. Aceasta este regiunea lui Mercur. Este regiunea intelectului. Aţi trecut purificarea, aţi depăşit tornadele, pasiunile, schimbările, perturbaţiile, furtunile, oceanele – care se aflau în Lună, în Iesod – şi intraţi într-o şcoală, într-o universitate, care este Hod. Aici sunt toate disciplinele: chimia, fizica, magia, kabbala, astrologia, teurgia, toate ştiinţele se află aici. Totul este ordonat, clasat, este o ordine matematică. Fiinţele de aici sunt cu totul altfel. Ierarhia Îngerească se numeşte Bnei-Elohim, adică Fiii lui Dumnezeu.
După ce am făcut acest stagiu, mergem în regiunea Netzah. Şi aici parcurgem tot felul de lucruri, dat fiind că acesta este locul tuturor frumuseţilor naturii: toate culorile cele mai splendite, toate parfumurile cele mai suave, cele mai îmbătătoare, toate mişcările, toate formele, toată muzica. Eşti uimit, încântat de această frumuseţe, de făpturile care cântă, dansează, care sunt de o puritate şi de o frumuseţe extraordinară. Numai că aici nu trebuie să-ţi pierzi capul. Contemplând să nu te opreşti aici, să nu uiţi de toate celelalte, să nu vrei să mergi mai departe. Pentru că este atât de atrăgător, atât de încântător, că unii nu vor să meargă mai departe. Fiinţe care cântă fără încetare, care dansează, care sunt diafane, transparente, care nu au veşminte, care iau toate formele – este imposibil de descris. Pentru cei care sunt poeţi, cei care sunt plini de iubire, pentru ei este regiunea cea mai bună. Da. Aceasta e de fapt regiunea care a creat Lumea. Ierarhia îngerească (acestei regiuni), numită Elohim, este cea care a creat Cerul şi Pământul. Nu Dumnezeu însuşi (a creat-o), ci Elohimii. Această ierarhie îngerească a Elohimilor cunoştea formele, structura lucrurilor, vegetaţia. Această regiune este mai degrabă domeniul vegetaţiei, a plantelor. În timp ce Hod e mai degrabă regiunea animalelor. Acolo studiem principiile Creaţiei, care sunt forţele care au acţionat pentru construirea Cosmosului. Şi apoi trebuie să mergem mai departe, să învăţăm lucruri şi mai ales să ne dezvoltăm anumite calităţi care corespund (acestei regiuni). Pentru că nu putem trece de la o regiune la alta, dacă nu avem calitatea care îi corespunde. Dacă într-un loc era puritatea, în alt loc era inteligenţa, în altul iubire pură s.a.m.d.

(citeşte restul conferinței cu un click pe iconul PDF de mai jos)
Descarca fisierul in format PDF

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>