Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de miercuri 5 noiembrie 2014

“Un discipol al unui învățământ spiritual atinge un nivel de conștiință superior după o îndelungată lucrare. De îndată ce l-a atins, îi este totodată dificil, și chiar mai dificil, să îl mențină. De aceea stabilitatea este considerată ca o culme a Inițierii, acel moment în care discipolul poate în sfârșit să spună, asemenea preotului din Egiptul antic: „Eu sunt statornic, fiu al statorniciei, conceput și zămislit pe tărâmul statorniciei.” În ce constă stabilitatea? Să nu te clatini în fața răului înseamnă să te înalți până la regiunile unde nu mai există vreo tendință de posesie. De ce anumite evenimente care ne-au iritat, ne-au descurajat, la un moment dat, nu ne-ar atinge deloc dacă s-ar produce în alte împrejurări?

Se spune în Cabală că șarpele poate urca până la anumiți sefiroți, dar că îi este imposibil să atingă această regiune formată de cei trei sefiroți Kether, Hohmah și Binah. Iar cum noi suntem creați după imaginea universului, există și în noi niște regiuni unde răul nu-și mai găsește condiții favorabile de existență. În regiunile sublime ale ființei noastre și ale universului domnesc o asemenea lumină, o asemenea intensitate a vibrațiilor, încât tot ce nu este în armonie cu această puritate, cu această lumină, este distrus.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Cum acţionează Sefiroţii şi planetele
Porţile Ierusalimului Celest
Fluviul vietii
Omraam Mikhael Aivanhov – 1962.04.23 – Sfantul Duh
Omraam Mikhael Aivanhov – 1963.06.05 – Arborele Vietii (D)

2 comments to Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge

  • […] Recomandam urmatoarele articole: – Alchimia – nu este străină bibliei. Episodul Potopului – Duhul Sfânt – expresie a Eului Superior – Omraam Mikhael Aivanhov – Legea înregistrării – Eckhart Tolle – Un Pamant nou – Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge […]

  • […] înțeleasă ca un scop, ci un punct de plecare – VASLESTE – Olarul şi lutul – Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge – Omraam Mickhael Aivanhov – Cum acţionează Sefiroţii şi […]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>