Partea XVII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XVII – Introducere

INTRODUCERE – PARTEA XVII

Tipul de zeitate pe care omul îl venerează conştient sau inconştient, indica statutul intelectual al acelui om.

Întreabă un amerindian despre Dumnezeu şi îl va descrie ca pe un şef de trib foarte puternic. Întreabă un păgân despre Dumnezeu şi îţi va spune despre Zeul focului, Zeul apei, Zeul unui lucru sau al altuia.

Întreabă un evreu despre Dumnezeu şi îţi va spune despre Dumnezeul lui Moise, care a promovat regulile prin măsuri coercitive; de aici, cele Zece Porunci. Sau îţi va spune despre Dumnezeul lui Iosua, care a condus evreii în luptă, a confiscat proprietăţi, a ucis prizonieri şi a ruinat oraşe. Aşa numiţii păgâni creează imagini ale zeilor pe care obişnuiesc să-i slujească, dar pentru cei mai inteligenţi dintre ei, aceste imagini nu sunt decât puncte de sprijin care îi ajută să se concentreze mental asupra calităţilor pe care ei doresc să le externalizeze în vieţile lor.

Noi, cei din secolul douăzeci şi unu, venerăm un Dumnezeu al Iubirii, dar doar în teorie, în practică însă ne creăm imagini de Bogăţie, Putere, Modernitate, Obicei şi Convenţie. Ne aplecam în faţa lor şi le veneram. Ne concentrăm asupra lor şi prin urmare se externalizează în vieţile noastre. Studentul care stăpâneşte conţinutul Părţii a sapteseprezecea nu va confunda simbolul cu realitatea; va fi interesat în cauze şi nu în efecte. Se va concentrea asupra realităţii vieţii şi nu va fi apoi dezamăgit de rezultate.

PARTEA XVII

1. Ni s-a spus că omul este „stăpânul tuturor lucrurilor”; dominaţia sa este dobândită cu ajutorul Minţii. Gândul este activitatea care controlează fiecare principiu. Cel mai înalt principiu, prin esenţa şi calităţile sale superioare, determina cu necesitate circumstanţele, aspectele şi relaţiile cu care venim în contact.

2. Vibraţiile forţelor Mentale sunt cele mai rafinate şi în consecinţă cele mai puternice vibraţii în existenţă. Pentru cei care devin conştienţi de natură şi transcendenta forţei mentale, întreaga putere fizică se scufundă în nesemnificativ.

3. Suntem obişnuiţi să privim Universul prin lentilele celor cinci simţuri şi aici îşi au originea toate concepţiile noastre antropomorfe; dar adevăratele concepţii se obţin prin viziune spirituală interioară. Aceasta necesită o accelerare a vibraţiilor Minţii şi se obţine numai atunci când mintea este continuu concentrată într-o anumită direcţie.

4. Concentrarea continua înseamnă un flux constant, nefluctuant al gândului şi este rezultatul unui sistem răbdător, persistent, perseverent şi bine orânduit.

5. Marile descoperiri sunt rezultatul unei lungi şi continuue investigaţii. Matematica necesită ani de efort concentrat al maestrului şi cea mai mare ştiinţa – cea a Minţii – se dezvăluie numai prin efort concentrat.

6. Concentrarea este adesea prost-inteleasa; pare să existe ideea unui efort sau a unei activităţi asociate cu aceasta, când, lucrurile stau exact opus. Măreţia unui actor rezidă în faptul că el se uită pe el însuşi atunci când personifica un caracter, devenind atât de identificat cu personajul încât audienta este copleşită de realismul performanţei. Aceasta îţi poate da o idee a ceea ce înseamnă adevărata concentrare; ar trebui să fii atât de interesat de gândurile tale, atât de absorbit de subiectul tău încât să nu mai fii conştient de nimic altceva. O asemenea concentrare conduce la percepţie intuitivă şi imediat se regăseşte în natura obiectului aspura căruia ne concentrăm.

7. Toate cunoştinţele sunt rezultatul unei concentrări de acest tip; astfel au fost extrase secretele cerurilor şi a pământului; astfel a devenit minţea un magnet; dorinţa de a cunoaşte atrage cunoştinţe, le atrage irezistibil, le face ale tale.

8. Dorinţă este în mare parte subconştientă; dorinţa conştientă foarte rar realizează care este obiectul sau, mai ales atunci când acesta nu este la îndemână. Dorinţa subconştienta trezeşte facultăţile latente ale minţii, iar problemele dificile par să se dezolve de la sine.

9. Mintea subconştientă poate fi trezită de către gând, poate fi pusă în acţiune în orice direcţie şi făcută să servească oricărui scop, prin concentrare. Practică concentrării necesită controlul fizic, psihic şi mental; toate modurile de conştiinţă, fie ele fizice, mentale sau psihice trebuie să fie sub control. Adevărul Spiritual este factorul care controlează; acesta te va ajuta să creşti în afara limitelor şi să atingi punctul unde vei fi capabil să transformi moduri de gândire în caracter şi conştientă.

10. Concentrare nu înseamnă doar a gândi gânduri ci transmutarea acestor gânduri în valori practice; omul de rând nu are nici o idee despre ceea ce este concentrarea. Există totdeauna o dorinţă de „a avea” dar niciodată o dorinţă de „a fi”; oamenii nu reuşesc să înţeleagă că nu pot avea una fără cealaltă, că mai întâi trebuie să găsească „împărăţia” şi apoi o să aibă „lucrurile împărăţiei”. Entuziasmul de moment nu are nici o valoare, numai printr-o nemărginită încredere în sine scopul poate fi atins.

11. Mintea poate plasa idealul un pic prea sus şi poţi cădea cu uşurinţă; te poţi avânta cu aripi neantrenate şi vei cădea la pământ în loc să zbori; dar acesta nu este un motiv să nu mai încerci.

12. Slăbiciunea este singura barieră în calea realizării mentale; atribuie slăbiciunea ta limitelor fizice sau nesiguranţei mentale şi apoi încearcă din nou; naturaleţea şi perfecţiunea se câştigă prin repetiţie.

13. Astronomii îşi concentrează mintea asupra stelelor, iar acestea îşi dezvăluie secretele; geologistii îşi concentrează mintea asupra formării pământului şi astfel s-a născut geologia; astfel se întâmplă cu toate lucrurile. Oamenii îşi concentrează mintea asupra problemelor vieţii, iar rezultatul se vede în ordinea socială, vastă şi complexă, a vieţii de zi cu zi.

14. Toate descoperirile şi realizările mentale sunt rezultatul dorinţei şi a concentrării; dorinţă este cel mai puternic mod de acţiune. Cu cât dorinţă este mai persistentă, cu atât revelaţia este mai calificată. Dorinţa adăugată concentrării va smulge orice secret al naturii.

15.În realizarea gândurilor măreţe, în experimentarea emoţiilor măreţe care corespund gândurilor măreţe, mintea se afla într-o stare în care apreciază valoarea lucrurilor înalte.

16. Un moment intens de serioasă concentrare şi dorinţa intensă să devii, să realizezi, te pot duce mai departe decât ani de efort forţat, normal şi încet; va desface barele închisorii tale de necredinţă, slăbiciune, impotenţă, subestimare şi vei ajunge să realizezi bucuria biruinţei.

17. Spiritul de iniţiativă şi originalitatea se dezvoltă prin persistenţa şi prin efort mental continuu. Aceata ocupaţie ne ajută să înţelegem valoarea concentrării şi ne încurajează tăria de caracter; dezvlota lumea interioară şi ne aduce rapiditatea concluziilor. Elementul mental în fiecare demers comercial este dominant, ca un factor controlator, iar dorinţa este forţa predominanta; toate relaţiile comerciale sunt externalizări ale dorinţei.

18. Munlte dintre virtutiile viguroase şi substanţiale sunt dezvoltate în folosirea comercială. Mintea este fermă şi concentrată; devine eficienta. Principala necesitate este aceea de a întări mintea astfel încât să se ridice deasupra distractiilot de orice fel şi să se îndepărteze de impulsurile vieţii instinctive şi astfel să depăşească conflictul dintre şinele înalt şi cel de jos.

19. Toţi suntem nişte dinamuri, dar dinamul în sine este nimic; mintea trebuie să lucreze dinamul; atunci acesta devine folositor, iar energia să poate fi categoric concentrată. Mintea este un motor a cărui putere este de neînchipuit; gândul este o putere omnipotenta. El creează regulile şi toate formele şi evenimentele care apar în formă. Energia fizică este nimic comparabil cu omnipotenta gândului, gândul fiind cel care îl face capabil pe om să cucerească toate celelalte forţe ale naturii.

20. Vibraţia este acţiunea gândului; vibraţia este caea care se răspândeşte şi atrage materialul necesar pentru a construi şi clădi. Nu este nimic misterios în puterea gândului; prin concentrare putem atinge punctul în care ne identificăm cu obiectul atenţiei noastre. Aşa cum corpul absoarbe hrana, tot aşa mintea absoarbe obiectul atenţiei sale, îi dă viaţă şi existenţa.

21. Dacă te concentrezi pe o chestiune de mare importanţă, puterea intuitivă se va pune în mişcare şi ajutorul va veni în natura informaţiei care te va conduce la succes.

22. Intuiţia ajunge la concluzii fără ajutorul experienţei acumulate în memorie. Intuiţia adesea rezolva probleme care sunt în afara graniţelor puterii raţiunii. Intuiţia vine adesea cu soluţii care uimesc; dezvăluie
adevărul pe care îl căutam, atât de direct încât pare ar veni de la puteri înalte. Intuiţia poate fi cultivată şi dezvoltată; pentru a realiza această trebuie mai întâi că ea să fie recunoscută şi apreciată. Dacă acestui vizitator, numit intuiţie i se asigură un tratament regal, el va veni mereu; cu cât mai cordial este primit cu atât mai des el va reveni, dar dacă este ignorat sau neglijat ne va vizita rar şi la distanţe mari.

23. Intuiţia de obicei vine în Linişte; marile minţi cauta adesea solitudinea; aici se lucreeaza toate problemele mari ale vieţii. Din acest motiv fiecare om de afaceri care îşi poate permite, are un birou privat unde poate să fie singur câteva minute în fiecare zi ca să-şi antreneze gândurile într-un sens care îl va face capabil să dezvolte acea putere invincibila necesară reuşitei.

24. Aminteşte-ţi că subconştientul este fundamental omnipotent; nu există limitare a lucrurilor care pot fi realizate când i se conferă puterea de a acţiona. Gradul tău de succes este determinat de natura dorinţei tale. Dacă natura dorinţei tale este în armonie cu Legea Naturii sau cu Mintea Universală, mintea ta se va emancipa gradual şi tu vei dobândi curaj invincibil.

25. Fiecare obstacol depăşit şi fiecare victorie câştigată îţi vor aduce mai mare încredere în puterile tale şi vei avea o mai mare abilitate în a câştiga. Puterea ta este determinată de atitudinea ta mentală; dacă această atitudine este una de succes şi este permanent menţinută, avânt un scop bine determinat, atunci vei atrage către tine, din domeniul invizibilului, lucrurile pe care le ceri în tăcere. Menţinând gândul în minte, gradual, acesta va obţine o formă tangibilă. Un scop bine definit pune lucrurile în mişcare. Ies astfel din lumea invizibilă şi găsesc materialul necesar servirii scopului tău.

26. S-ar putea să vânezi simbolurile puterii în loc de puterea însăşi. Sau faima în locul onoarei, averea în locul bogăţiei, poziţia în locul servituţii; în oricare caz vei vedea că acestea se transformă în cenuşă în momentul în care le obţii.

27. Îmbogăţirea prematură sau o poziţie prematură nu pot fi menţinute pentru că nu au fost câştigate; obţinem numai ceea ce dăruim, iar aceeia care inceraca să obţină fără să dăruiască vor găsi că legea compensaţiei aduce fără încetare echilibrul exact.

28. Cursa a fost de cele mai multe ori pentru bani sau alte simboluri ale puterii, dar printr-o înţelegere a adevăratei surse de putere putem să ne permitem să ignorăm simbolurile. Omul cu un cont la banca foarte mare nu găseşte necesar să-şi umple buzunarele cu aur; aşa şi omul care a găsit adevărata sursa a puterii, nu mai este interesat de faţade şi pretenţii.

29. Gândul obişnuit conduce în lumea exterioară în direcţiile evoluţiei, dar el poate fi îndreptat spre interior unde va prinde rădăcini în principiile de bază ale lucrurilor, în inima lucrurilor, în spiritul lucrurilor. Când ajungi la inima lucrurilor este incomparabil mai uşor să le înţelegi şi să le comanzi.

30. Aceasta se întâmplă fiindcă Spiritul unui lucru este lucrul însuşi, substanţa reală. Forma este doar manifestarea exterioară a activităţii spirituale interioare.

31. Pentru exerciţiul din această săptămână, concentrează-te cât poţi de mult posibil în concordanţă cu metoda subliniată de către această lecţie; nu trebuie să fie nici un efort conştient sau vreo activitate asociată scopului tău. Relaxează-te complet, evita orice fel de anxietate legată de acest scop. Aminteşte-ţi că puterea vine prin repaos. Lăsă gândul să sălăşluiască asupra obiectului până când se identifica complet cu acesta, până când nu mai eşti conştient de nimic altceva.

32. Dacă doreşti să elimini frică, concentrează-te asupra curajului.

33. Dacă vrei să elimini lipsurile, concentrează-te asupra abundenţei.

34. Dacă vrei să elimini boală, concentrează-te asupra sănătăţii.

35. Întotdeauna concentrează-te asupra unui ideal ca şi când ar fi un fapt existent deja; aceasta este celula care germinează, principiul vieţii care merge înainte şi pune în mişcare acele cauze care ghidează, conduc şi aduc relaţiile necesare şi care în cele din urmă se manifestă în formă.

„Gândul este proprietatea celor care îl întreţin” – Emerson

PARTEA XVII – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Care este adevărata metodă de concentrare?
Răspuns: Să devii atât de identificat cu obiectul gândului tău încât să nu mai fii conştient de nimic altceva.

2. Întrebare: Care este rezultateul acestei metode de concentrare?
Răspuns: Forţe invizibile se pun în mişcare şi aduc fără rezistenţă condiţiile corespunzătoare gândurilor tale.

3. Întrebare: Care este factorul controlator în această metodă de gândire?
Răspuns: Adevărul Spiritual.

4. Întrebare: De ce este aşa?
Răspuns: Pentru că natura dorinţei tale trebuie să fie în armonie cu legea Naturii.

5. Întrebare: Care este valoarea practică a acestei metode de concentrare?
Răspuns: Gândul se transmuta în caracter, iar caracterul este magnetul care creează mediul fiecărui individ.

6. Întrebare: Care este factorul controlator în fiecare demers comercial?
Răspuns: Elementul mental.

7. Întrebare: De ce este aşa?
Răspuns: Fiindcă Mintea este suveranul şi creatorul tuturor formelor şi tuturor evenimentelor care iau formă.

8. Întrebare: Cum operează concentrarea?
Răspuns: Prin dezvoltarea puterilor de percepţie, înţelepciune, intuiţie şi discernământ.

9. Întrebare: De ce este intuiţia superioară raţiunii?
Răspuns: Pentru că nu depinde de experienţă sau memorie şi frecvent aduce soluţia problemelor noastre prin metode de care suntem absoluţi ignoranţi.

10. Întrebare: Care este rezultatul vânării simbolurilor realităţii?
Răspuns: Frecvent acestea se transformă în cenuşă în momentul în care le dobândim fiindcă simbolul este numai forma exterioară a activităţii spiritula interioare, deci, dacă nu posedăm realitatea spirituală, forma dispare.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>