CONSTIENTA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

constienta

Bună dimineața!
Vă doresc o zi în care să aveți puterea de a vă detașa de judecata minții, pentru a asculta Adevărul inimii și a înțelege esența cauzelor și a motivelor prin care vă declanșează rănile sufletești și astfel, să vă puteți elibera prin iubire, acceptare, asumare și iertare, de poveri, prejudecăți, suferințe, griji, mânii și vinovății.

Pentru a vă regăsi cadența vieții și liniștea inimii, este esențial săie să înțelegeți că, rănile pe care credem că cei din jur ni le provoacă – sunt răni aut-o induse și consecințe ale vieții și erorilor ce ne aparțin, ca efect al gândurilor, sentimentelor, alegerilor, judecăților, etichetelor, vinovățiilor, atitudini, experiențelor și faptelor care ne-au pus într-o situați ingrată sau ne-au adus consecințe de viață potrivnice binelui nostru.

Nefericirea, neîmplinirea și nemulțumirile noastre – sunt stări mentale și sufletești auto induse, prin gestionarea incorectă a resurselor noastre energetice și efectul carențelor noastre emoționale și spirituale, care ne împiedică să acceptăm și să asumăm în mod responsabil, orice experiență prin care trecem, învățând lecțiile pe care erorile noastre sau conjuncturile vieții ni le aduc.

Neasumarea experiențelor, a consecințelor, a rezultatelor, a încercărilor, a erorilor și a lecțiilor de viață, firești în procesul de învățare a iubirii – duc la repetarea consecințelor ce ne sut defavorabile, până când suferințele auto-induse ne copleșesc sau, până când conștiința iubirii se trezește în noi, și astfel prin spirit ne trezim la adevărata viață.

Doar prin detașare de cauzele emoționale prin care ne inducem suferințele , vom înțelege că, rănile și vinovățiile – sunt iluzii ale percepției minții, ce trebuiesc conștientizate ca atare, corectate și vindecate prin iubire. Ostilitatea va genera doar situații conflictuale în mintea noastră, pe care le vom proiecta asupra celor din jur și a nefericirii din propria viață.

Rănile sufletești nu pot fi vindecate atunci când ele sunt negate ori neasumate ca auto-induse, pri învinovățirea celor din jur pentru ele. Atunci când le respingem ca și erori ce nu ne aparțin, nu vom face altceva decât să le amplificăm prin nemulțumiri și vini aruncate asupra altora sau a factorilor externi.

Cât timp vom continua să ne eschivăm de la a ne asuma responsabilitatea rănilor și a consecințelor potrivnice vieții – ca niște greșeli sau erori produse prin alegerile și atitudinile noastre din trecut, firești de altfel în procesului de învățare a iubirii, a asumării, a prețuirii, a cumpătării, a recunoștiinței și a responsabilității față de propriul bine și frumusețea propriului suflet.

Cât timp vom continua să ne condiționăm fericirea de atitudinea celor din jur sau de factorii de mediu – vom fi incapabili să iertăm și să aducem iubirea asupra rănilor pe care ni le provocăm – ne ieșind din medii toxice sau ostile siguranței și securității noastre fizice sau, nedetașându-ne de cei ce nu ne prețuiesc iubirea și valorile, sau generează prin ne-iubire sau din alte interese, situații care ne oglindesc propia ne-iubire și propriile carențe emoționale

Conflictul interior și nemulțumirile noastre, proiectate în exterior asupra celor din jur, doar amplifică și cronicizează rănile pe care ni le provocăm atunci când nu suntem dispuși să ne asumăm lecția consecinței sau propriile vini.

Fără a ne îmbrățișa rănile, nemulțumirile și suferințele cu iubire, pentru a le vindeca și a regăsi calea către lumina adevărului inimii, doar ne vom amăgi, și ne vom îmbolnăvi trupul și sufletul, dovedindu-ne imaturitatea emoțională, și incapacitatea de a accepta alegerile și experiențele celorlalți, fără a-i ma-i învinui când ele nu mai susțin propriile atașamente și așteptări.

Fără energia iubirii nu există nici vindecare și nici viață, ci există doar o constantă degradare a trupului material și a corpului nostru energetic (spiritul). Conștiența sau rațiunea conștientă manifestată pri conștința iubirii, este singura măsură a trezirii sinelui nostru spiritual în adevărul inimii și, singura certitudine a realității noastre perceptuale, manifestată în planul nostru fizic, mental și sufletesc, prin înțelegerea cauzelor producerii rănilor, în procesul de învățare și experimentare a vieții.

Atunci când conștiența întregului nerănit, exprimat prin abundența energiei iubirii, este adus înspre partea rănită ce suferă din cauza deficitului nostu de energie vitală de polaritate pozitivă specifice emoțiilor pozitive, credinței și iubiri – atunci suferințele, fricile, vinovățiile, neasumarea, și traumele noastre sufletești încep să se vindece și treptat, dispar din viața noastră, lăsând loc frumuseții, curajului, abundenței, bucuriei, atitudinii binelui și fericirii.

Cei care se simt răniți experimentează starea de victimă, însă atitudinea lor de neasumare și agresivitate, îi transforrmă în călăii celor pe care-i învinuiesc pentru propria incapacitatea de a-și asuma erorile și a-și gestiona eficient emoțiile, stările sufletești și energia.

Pentru a-și păstra starea de suferință, cei ce nu asumă realitatea și preferă să se victimizeze din ne-iubire – au nevoie de răni, și pentru asta ei trebuie să rănească și să-i agreseze pe cei din jur, pentru a-i provoca, a le scădea vibrația, și a le lua energia sufletească, ne fiind capabili să se hrănească singuri cu energie pozitivă, prin atitudinea iubirii.

Singura condiție prin care sinele unei persoane își induce la nivel mental percepția de ca victimă, este aceea a ne-iubirii sale, când egoul ei dezvoltă la nivel mental subconștient, atașamentul față de durere și suferință. Astfel,ea își va provoca singură rănile, printr-un mecanism mental subconștient, fără a putea înțelege că e victima propriei sale inconștiențe, nesăbuințe, alegeri și ne-iubiri.

Când sinele încetează să mai fie văzut ca o victimă, dispare și atașamentul față de durere sau nevoia de auto-crucificare. Durerea poate să vină și să plece, fără ca gândurile să se cramponeze la nivel emoțional de ele și de nevoia de a suferii.

Atunci când prin conștiență, ființa își înțelege divizarea prin suferință, a mentalului în raport cu cu adevărul din inima sa (simbolizată prin conștiența Sinelui său Spiritual), va înțelege că nu poate fi vătămat de propria sa experiență sau de alegerile și experiențele celorlalți.

Atunci când întreaga noastră experiență – contribuie prin iertare, credință, încredere de sine, acceptare, asumare și prețuire (manifestate prin energia emoțiilor pozitive și a conștiinței iubirii) – la vindecarea trupului și a sufletului nostru divizat prin răni și separare spirituală – creăm premizele trezirii noastre spirituale.

Prin retrezirea definitivă a Sinelui nostru unic, invulnerabil, indivizibil, și atotcuprinzător – ne vom reîntregi sufletul prin reasumarea unicități și autenticității noastre spirituale – cu părțile risipite ale sufletului prin neiertare, necredință, ne-iubire, nemulțumiri, suferințe, ostilități, lăcomii și răni sufletești provocate sau auto-induse.

Atunci când inima ne va fi împăcată și vom cunoaște pacea sufletului, eliberând-o de răni și griji – vom redeveni prin iubire necondiționată și Spirit, invulnerabili emoțional.

De abia atunci, când ne vom descoperii sinele unic, prin asumarea manifestării autentice a sinele nostru, capitulând în fața nevoii de a ne judeca unicitate experiențelor noastre de viață, renunțând totodată și la a învinui, judeca sau corecta alegerile și experiențele celorlalți – ne vom putea revendica autenticitatea propriului proces de devenire, vindecare și de transformare spirituală prin iubire.

Asumându-ne pe deplin călătoria, descoperirea și desăvârșirea vieții, a frumuseții și a valorilor ei, prin proiecția în afară a proriei frumuseți sufletești vom descoperi o lume a minulor, a beatitudinii și a splendorilor vieții.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Hrana – importanța de a face din ea o activitate conștientă
G.I. Gurdjieff – Iubirea conştientă
Ajahn Sumedho – Atentia constienta, calea spre nemurire
Lumina – băutura care dă nemurirea
ARUNCA-TI FOTOGRAFIILE

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>