Portal Spiritual – Instrumente ajutatoare in trezirea si evolutia spirituala

Bine aţi venit!

Texte spirituale şi conferinţe, cărţi în format electronic şi audio, documentare şi filme artistice spirituale, meditaţii şi muzica spirituală, precum şi multe alte lucruri interesante, vă stau la dispoziţie spre studiu, informare sau delectare.

Toate categoriile enumerate anterior pot fi selectate din meniul principal, cele mai noi articole pot fi accesate de pe această pagină, iar lista completă cu toate articolele postate o puteţi accesa din “Cuprins“.

Cu speranţa unei experienţe plăcute pe acest site, să începem aşadar cu…

Omraam Mikhael Aivanhov

Un Maestru Spiritual – redeșteaptă în sufletul nostru amintirea unor experiențe trecute

“Atunci când hotărârea de a urma o anumită cale este dăltuită în profunzimile fiinţei voastre, aceasta devine ca un instinct ce vă împiedică să deviaţi şi vă indică cum să evitaţi sau să depăşiţi obstacolele. Dacă vi se întâmplă să uitaţi deseori deciziile corecte ce le-aţi luat, este pentru că nu le-aţi imprimat destul în subconştientul vostru, chiar până în inima celulelor voastre.

Rolul unui Maestru Spiritual constă tocmai în a trezi în inima discipolilor săi amintirea experienţelor trecutului şi a hotărârilor luate. Altminteri, atunci când vor trebui să treacă din nou graniţele lumii de dincolo, ei vor constata încă o dată mediocritatea, zădărnicia existenţei pe care tocmai au părăsit-o…Şi vor fi condamnaţi să rătăcească în regiunile aride şi întunecate ale lumii de dincolo. Iisus spunea: „Adunaţi-vă comori în cer.” Această recomandare este sinteza unei întregi ştiinţe a vieţii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Spiritualitatea – binefacerile sale, chiar și pentru cei care au impresia că ea nu le aduce mare lucru
Beția – să o căutăm în apa ce coboară din munții spirituali
Nutriția – dimensiunea sa spirituală
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Lucrarea spirituală – constituie adevărata odihnă

drumul catre nicaieri

DRUMUL CATRE NICAIERI

Bună dimineața și bine v-am găsit!
Vă doresc să dobândiți puterea clarității, pentru ca înțelegerea oferită de ea, să vă călăuzească sufletul dincolo de nevoile ego-ului și de prejudecățile minți.

Pentru a deține controlul asupra deciziilor pe care le luați și a consecințelor pe care prin ele le atrageți în destinele voastre, vă doresc să dobândiți curajul de a vă păstra sufletele și conștiința curate. Astfel, mintea, prin programele sale și convingerile care vă induc gândurile, nu vă vor mai putea constrânge prin iluzii, frici, insuficiențe și a nesiguranța – să vă manifestați nefericirea, neliniștile, supărările, invidia, gelozia, nemulțumirile, orgoliile, negativitatea, ostilitatea, încrâncenarea sau suferința.

Cât timp sufletul ne va rămâne curat și dominat de lumina energiei emoțiilor pozitive, și vom evita să exprimăm și să dăm curs prin gânduri, emoții, alegeri și faptele, părții întunecate din noi – vom evita să producem (de dragul ”binelui” nostru, sau pentru a satisface vanitatea ego-ului și nevoia de ”dreptate” a minții), să ne producem răni sufletești sau să generăm inconștienți suferințe celor din jur. Astfel, ne vom păstra inima curată și sufletul pur.

Cât timp vom evităm să ne risipim energia înăsprindu-ne viața (prin a da curs stărilor, sentimentelor și atitudinilor negative, judecăți, învinovățirii, nemulțumirii, ostilității, etc), și vom accepta și asuma experiențele și consecințele alegerilor pe care le facem, ca și căi și lecții de viață menite să ne dea în permanență măsura valorilor noastre sufletești, și să ne călăuzească prin labirintul necunoscutelor vieții, către dobândirea luminii și a clarității, prin trezirea în noi a conștiinței iubirii și a sinelui nostru spiritual – sufletul ne va rămâne integru și împăcat.

Cât timp sufletul ne va rămâne integru și vom deține claritatea înțelegeri prin conștiința trează a sinelui nostru spiritual – vom deține capacitatea de ”a vedea” și a crede, fără a avea nevoie de certitudini sau dovezi palpabile, precum are nevoie mintea, pentru a crede și a accepta ceea ce este și ne este destinat karmic sau ca efect al alegerile pe care le facem.
Cât timp vom deține capacitatea de a vedea lumea în lumina clarității dobândite prin spirit treaz și conștient, și vom căuta să o înțelegem (dincolo de limitele cunoașterii prejudecățile și convingerile ce ne-au fost implementate în subconștient), atât din perspectiva lumii noastre sufletească, cât și din a celor din jur, față de care ne permitem să dezvoltăm relații empatice pentru a înțelege și perspectiva lor – ansamblul percepției și înțelegerii noastre se va lărgi, și astfel – iluziile minții, fricile, negativitatea, lăcomiile, fățărnicia, orgoliile, nevoile vanitoase, necumpătarea, i-rațiunea, insuficiențele, ura, etc, își vor pierde puterea asupra rațiunii și cugetului nostru, și nu ne vor mai putea afecta.

Când gândurile, sentimentele, alegerile, sufletul și mintea nu ne va mai fi afectate, distorsionate și dominată de negativitate și frici – prejudecățile și ostilitățile ego-ului nostru, își vor pierde rostul în noua paradigmă a ecuației vieții noastre – pentru a face loc prin spirit și conștiința trează atitudinii iubirii, credinței, adevărului, iertării, toleranței, acceptării, asumării, împăcării, cumpătării, mulțumirii, asumării, prețuirii, deschiderii, încrederii, empatiei, altruismului, frumuseții, abundenței, prosperității, dăruirii și fericirii.
Când vom înțelege că nevoile și nemulțumirile sunt expresii verbalizate prin gânduri, cuvine și fapte (dominate și induse ca efect al manifestării energiei emoțiilor noastre negative), prin care ne exprimăm insuficiențele și carențele de energie pozitivă – vom înțelege și faptul că, prin ele cerem și materializăm inconștient, experiențe, situații, conjuncturi, și consecințe menite să transpună în plan fizic, realitatea convingerilor în baza cărora ne exprimăm.

Când vom accepta că, toate neîmplinirile, poverile și eșecurile vieții, și tot ceea ce ne nemulțumește cu privire la rezultatele vieții, trăirile noastre și experiențele prin care trecem – își trag seva din convingerile și emoțiile noastre negative – vom dobândi puterea și putința de a înțelege că, pentru a schimba rezultatele vieții, este nevoie să ne schimbăm atitudinea față de ea, adoptând prin credință, iubire și curajul asumării schimbării, o atitudine prietenoasă și blândă față de noi, față de semeni, față de lume, față de habitatul în care trăim, și față de viață – devenind conștienți, raționali și responsabili față de gândurile și emoțiile pe care le exprimăm și de efectul lor, oglindit în consecințe.

Când vom înțelege și asuma toate astea prin iubire și crez, vom dobândi și curajul de a le aplica și experimenta, pentru a extrage valorile care ni se potrivesc, trecând de la ”teorie” și de la învățăturile și informațiile cu care rezonăm la fapte și la practică activă.

Doar dobândind propriile înțelesuri și înțelepciunea de a trăi împăcați și fericiți, punând preț pe valorile din viața noastră și nu pe exprimarea a ceea ce ne este potrivnic sau ostil – vom găsi propriul nostru drum, desăvârșindu-ne vocația, rostul și menirea, prin experiența vieții trăite prin trup și spirit, pe acest Pământ.
A bate pasul pe loc, a aștepta ca lucrurile să se întâmple de la sine, sau ca lumea să se schimbe în jur, fără a ne asuma viața și a ne lua destinul în mâini, e doar o risipă inutilă de timp, resurse și energie…

A asuma viața și a acționa curajos, echilibrat, cumpătat, cu bucurie, prețuire, responsabilitate, iubire, credință și răbdare – este calea de a ne exprima frumusețea și măreția, în tot ceea ce percepem, gândim, simțim, trăim, exprimăm, alegem și facem.

Asumarea și acceptarea propriilor noastre experiențe, consecințe și căi – este singura calea a manifestării autenticității noastre și a desăvârșirii spirituale. Prin spirit dobândim conștiința iubirii, și prin el ne înțelegem calea, vocația, și harul, necesare conștientizării și împlinirii rostului nostru divin, pe acest Pământ.

Desăvârșirea noastră spirituală, vine în mod firesc, ca efect al credinței, împăcării, iertării, toleranței și vindecării noastre sufletești, prin vibrația binefăcătoare și dătătoare de viață, a energiei iubirii. Și asta, pentru că, atunci când iubești și crezi în adevărul și frumusețea din inima ta, nu contează încotro te îndrepți.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
DRUMUL VIEȚII
Relaţia ca drum spiritual
A da drumul
A VEDEA INTREGUL ELEFANT
ADEVĂR ȘI IUBIRE

pretuirea de sine

PREȚUIRE DE SINE

Înainte de a-ți risipi timpul, energia, valorile și viața, devenind ceea ce alții vor să fii sau încercând să pari ceea ce nu ești, doar pentru a mulțumi sau a fi plăcut și acceptat de cei din jur – este esențial să reînveți să te prețuiești, iubindu-te pentru ceea ce ești.

Când ne vom iubi pe deplin și vom renunța la a ne mai hrăni orgoliile, fricile, și nemulțumirile, alegând să ne detașăm de negativitate, judecăți și învinuirii – vom găsi împăcarea sufletească și iertarea, în propriile inimi.

De ne vom prețui și respecta, prin manifestarea propriei autenticități și verticalități – vom dobândi atât prețuirea, cât și respectul celor care vor ști să ne aprecieze și să ne vadă frumusețea prin oglinda lumii noastre sufletești.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
PREȚUIREA IUBIRII
PREȚUIREA VIEȚII
PREȚUIRE
PRETUIREA VIETII
ADEVAR SI PARADOX

adevar si paradox

ADEVAR SI PARADOX

Bună dimineața
și un sfârșit de săptămână relaxant în care să vă hrăniți trupul și sufletul cu energia iubirii
Vă doresc claritate și pace lăuntrică, pentru a discerne și înțelege ”realitatea” dincolo de ”percepțiile”, ”dreptatea” și ”cunoașterea” liniară a propriei minți, ascultând de adevărul inimii precum și punctele de vedere ale celor din jur, raportate la ceea ce experimentați, trăiți și gândiți.

Când vom înțelege că, nimic din ceea ce credem sau dobândim ca ”adevăr” prin experiențe, convingeri, cunoașteri și trăiri – nu reflectă adevărul suprem – vom putea renunța la încrâncenarea de a ne impune dreptatea propriei minți sau de a ne hrăni nemulțumirile, insuficiențele, negativitatea, neliniștile și suferințele, în baza lor.

Pentru a ne vedea lumea, a ne conștientiza realitatea,dincolo de limitările cunoașterii, convingerilor, prejudecăților, fricilor, iluziilor și a nevoii de ”dreptate” ego-ului și a minții – este esențial să privim în lăuntrul nostru și în jur, nu doar din perspectiva nevoilor trupului și a minții, ci și din cea pe care ne-o oferă acceptarea perspectivei ”realității” celor din jur (bazată pe ”dreptatea” lor), respectiv, adevărului izvorât din abundența de adevăr și lumină a propriei inimi.

În ”lumina” clarități conștiinței sinelui nostru spiritual, dreptatea minții se dizolvă în adevărul inimii și astfel dobândim perspectiva dată de înțelegerea cunoașterii părții ei de adevăr.

Pentru a dobândi claritatea și esența vieți, e nevoie să ne privim lumea și semenii, prin spirit. Astfel vom înțelege conflictele noastre mentale și sufletești, ca o dualitate perceptuală, dată de perspectiva NEVOILOR programate a trupului și a minții, respectiv, respectiv, de cea a ABUNDENȚEI de lumină și de claritate, ce ne reflectă adevărul, prin planul sufletesc. a sufletului.

A dispersa conflictele noastre lăuntrice date de cele două perspective este esențial să înțelegem planul divin al creației și legile karmice la care cele două planuri se supun.

Când gândurile, sentimentele, percepțiile, alegerile, atitudinea și acțiunile, ne sunt conduse de nevoi, lăcomii, interese insuficiențe, fricile și nemulțumiri, cea ce exprimăm – este perspectiva dată de necesitățile fizice ș fiziologice ale trupului, respectiv de nevoile programate ale minții. Pentru a le hrănii, avem nevoie de energie.

Când inima ne este liniștită și sufletul împăcat, înseamnă că, la nivel mental, fizic și emoțional suntem mulțumiți și ne aflăm în abundența energiei luminii și planul nostru sufletesc.

Când planul mental și cel sufletesc sunt în armonie – suntem capabili să auzim atât vocea inimii cât și glasul spiritului, exprimând ”adevărul inimii”, văzut din perspectiva abundenței noastră sufletești. Acel adevăr devine atotcuprinzător, căci exprimă adevărul izvorât din inimile și sufletele a tot ceea ce e viu atât în lăuntrul micro universului nostru cât și în Universul din afară.

Când vom dobândi claritatea prin conștiința iubirii, vom putea înțelege realitatea, nu doar prin percepțiile cunoașterilor limitate ale minții, bazate pe certitudini și dovezi (setate deja în mintea voastră prin convingeri), ci și prin perspectiva înțelegerii și a a clarității sinelui nostru spiritual.

Detașându-ne de iluzia fricilor și condiționările minți, ne vom putea bucura de viață, trăind-o din perspectiva adevărului și a abundenței de lumină și iubire, a inimii. .

Fiecare nouă perspectivă pe care o dobândim – atunci când avem deschiderea de a empatiza cu semenii noștri prin manifestarea iubirii din sufletul nostru, este o nouă ocazie pentru a vedea și a accepta realitatea lumii și a trăirilor noastre sufletești, și prin suma percepțiilor și perspectivelor realității date de experiențele, cunoașterea, înțelegerea, trăirile, sentimentele, caracterul, convingerile, dreptatea, valorile, carențele, limitele, neliniștile sau bucuriile semenilor noștri.

Fiecare nouă perspectivă pe care o dobândim – ne va permite să ajungem mai aproape de adevăr și ansamblul său, prin capacitatea și înțelepciunea de a nu pierde lecții de viață (prin superficialitatea, ignoranța sau ne-prețuirea noastră) și a nu risipii experiențele de viață ale celorlalți (pentru dobândirea cărora nu trebuie să depunem efort sau să trecem prin suferințe).

A respinge înțelegerea vieții, și prin perspectiva dată de realitatea lumii și trăirilor sufletești ale celorlalți, ne va atrofia capacitatea de a înțelege, intui, discerne și raționa în mod eficient, ajung astfel să nu putem recunoaște, conștientiza, intui, înțelege sau prețui frumusețea și valorile (noastre sau ale celorlalți).

Atunci când fricile, invidiile, orgoliile, lăcomiile, nemulțumirile, negativitatea, ostilitatea, poverile, durerile, neîmplinirile, etc (izvorâte din imaturitatea noastră emoțională, din carențele spirituale și din sărăcia sufletească) – nu ne vor mai distorsiona percepțiile și realitatea – vom dobândi claritatea, privind și înțelegând lumea din perspectiva valorilor noastre sufletești. Ele ne vor definii vocația, harul, rostul, măreția, menirea și esența divină a sufletului nostru.

Iubirea dobândită prin trezirea conștiinței noastre Cristice, este singura energie ce ne oferă claritatea și lumina, prin credința în Duhul Sfânt, care ne călăuzește prin experiențele vieții, către deprinderea adevărului și înțelegerea realului nostru rost și destin, în experiența Pământeană și trupească (materială) a Spiritului nostru energetic, manifestat ca ”Ființă de Lumină”.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ADEVĂR ȘI IUBIRE
ADEVĂRUL INIMII
Lucrarea spirituală – constituie adevărata odihnă
A-TI AUZI PROPRIUL ADEVAR
Adevărurile spirituale – să le facem carne și os

traire

TRĂIRE

Când iubești și ești fericit – simți un imbold lăuntric de nestăvilit, de a-ți împărtăși bucuria inimii, cu toți cei pe care-i întâlnești – fără a te mai lăsa întristat, copleșit sau afectat de nemulțumiri sau de micile răutăți ale celor deranjați de bucuria, reușitele, împlinirile, valorile și frumusețile tale sufletești.

Cei ce aleg în obediența și adormirea conștiinței lor, să refuze să primească sau să dăruiască lumină, opunându-se adevărului inimii lor – se supun tristeții, supărării, fricilor, neîmpăcărilor, orgoliilor și negativității ego-ului , împovărându-și sufletul, cu griji, traume, suferințe, neputințe, invidii, ne-iertări, ne-prețuiri, neliniști, îndoieli și ne-iubiri.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
TRAIREA BUCURIEI
A TOCI TAISUL SABIEI
LECȚIA IUBIRII
NU EXISTA PARIA SAU PAGANI
MIRACOLE

Va oferim in continuare lista ultimelor articole din cele mai importante categorii:

lectura zilei

[postari mai vechi în Dezvoltare spirituala]

 

[postari mai vechi în Maestri si invatatori spirituali]

maestri si invatatori spirituali

 

audio icon

[postari mai vechi în Audio]

 

[postari mai vechi în Video]

video icon

 

portal spiritual carte spirituala icon

[postari mai vechi în Carte spirituală]