temnita tagged posts

TEMNIȚA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

temnita iubirii

Iubirea este o stare sufletească permanentă și se manifestă la nivel emoțional, prin bunătate, acceptare și toleranță. Iubirea este în realitate energia vie a luminii, ce curge neîngrădită și nesupusă de constrângerile, intoleranța, lăcomiile și condiționările minții umane.

Iubirea nu este nici unilaterală, nici univocă și nici unidirecțională, căci ea nu exclude ființa în funcție de interesele, atașamentele sau afinitățile noastre personale, ci o așează în centrul energiei ei, asemenea soarelui care încălzește și hrănește cu energia și lumina sa, tot ceea ce atinge.

A ură ființa doar pentru că în aparență ne lezează interesele sau nu se supune intereselor și așteptărilor noastre – exclude toate formele de iubire.

Când prin atitudine ostilă propriului suflet și față de cei din jur, ne situăm în afara valorilor credinței divine, a toleranței și a iubirii, și ne lăsăm copleșiți de frici, supărări, furii și frustrări – permițând minții să ne întunece gândurile întorcându-ne împotriva valorilor inimii – ne risipim sufletul și ne negăm dumnezeirea.

Când lăsăm fricile, nemulțumirile, ne prețuirea, negativitatea, supărările, vinovățiile, judecățile, resentimentele, ostilitatea și ura să ne copleșească prin agresivitate și intoleranță – ne condamnăm sufletul la suferință, închizându-ne inima în temnița intoleranței minții și a neputinței noastre de a iubi.

Dumnezeu ne reamintește prin consecințe potrivnice binelui nostru și prin experiența suferințelor, a traumelor, a pierderilor și a durerilor pe care le atragem în viața noastră, că – ne-am îndepărtat prin conștiința vinovăției și a fricii, de valorile iubirii și de drumul ce duce prin lumină și prin inima noastră, la inima Sa.

A ne iubi și a ne elibera din temnița minții, înseamnă a ne face timp să iubim creația divină și să acceptăm propriile materializări – nu să criticăm, ceea ce nu vrem sau nu putem iubi, eliberați de interese, nevoi sau atașamente.

Schimbarea și eliberarea sinelui nostru spiritual de povara neîmpăcărilor, a fricilor, a atașamentelor, a condiționărilor și a neajunsurilor minții, se va produce doar atunci când: – vom accepta alegerile și experiențele celorlalți și – ne vom accepta și iubi așa cum suntem, prin vunerabilități, carențe și valorile noastre umane, firești procesului de învățare, de iertare, de vindecare și de trezire spirituală.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ACORDAT LA IUBIRE
CONECTARE LA IUBIRE
SUFERINȚA DIN IUBIRE
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
IUBIRE CONDITIONATA

Read More