spiritual tagged posts

Recompense spirituale

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

recompense spirituale

Bună dimineața!
Vă doresc o zi plină de liniște, împăcare și pace sufletească, pentru a vă putea bucura de darurile voastre și recompensele spirituale ale unei vieți trăite în integritate, moralitate, bunătate și îngăduință, față de voi și față de cei din jur.

Când ne vom dobândi liniștea inimii, și vom înceta să ne mai trădăm inima, sufletul și Sinele Spiritual, atunci, vom înceta să mai hrănim vinovății și false așteptări și interese ale minții ego.

Atunci când ne vom iubi suficient de mult încât să nu ne mai rănim prin supărări, nemulțumiri, suferințe, agresivitate, neîmpăcări și tristețe – vom deveni morali și etici față de nevoile noastre sufletești.

Când vom renunța la a eluda nevoile noastre sufletești și la a ne trăda dragostea ce ne sălășluiește în inimi – vom redeveni autentici spiritual și pregătiți în a percepe și vedea viața în lumina adevărului inimii, manifestându-ne prin energia iubirii și prin emoțiile noastre pozitive.

Renunțând la nevoia de a ne susține convingerile, prejudecățile, orgoliile și dreptatea minții – ne vom da prilej să gustăm din abundența de roade a inimii.

Când vom înțelege cauzele minciunilor prin care ne păcălim sufletul, refuzându-ne dragostea, bucuriile vieții, autenticitatea, măreția, valorile și adevărul ce ne sălășluiește în inimi – vom da prilej sinelui nostru spiritual să preia controlul asupra vieții pe care alegem să o trăim.

Pentru a înceta să mai dăm curs nemulțumirilor, negativității și ostilității noastre – va trebui să încetăm să ne clădim viața doar pe a fi plăcuți de ceilalți și a le împlini nevoile și așteptările.

Când vom înțelege sensul și rostul existenței noastre în această dimensiune Celestă – vom cunoaște abundența și valorile noastre sufletești. Prin ele, ne vom putea desăvârși sufletul și vom înțelege cum să aduce bucurie, abundență, lumină și dragostea în trupul, sufletul și viața noastră.

Când vom renunța să mai dezvoltăm atașamente față de persoane, obiceiuri și atitudini care duc la pierderea capacității noastre a ne mai simții și controla sentimentele – vom înceta să ne mințim și să purtăm false măști ale ipocriziei, personale sau sociale.

Atunci când vom înțelege că ceea ce așteptăm din afară pentru a ne împlinii nevoile, interesele și așteptările – nu poate nici dura, nici oferi soluții trainice și de durată pentru problemele și poverile cu care ne confruntăm și nu va umple nici golurile noastre sufletești – vom înțelege că suntem singurii de care depinde siguranța, prosperitatea, abundența, iubirea și fericirea noastră

Pentru a umple golul lăsat de abandonul de sine, va trebui să ne trezim conștiința și să înțelegem că noi suntem atât cauza problemelor, neajunsurilor, nemulțumirilor și suferințelor cu care ne confruntăm, cât și soluția rezolvări și dispariției lor.

Pentru a vedea soluțiile, va trebui să ne privim viața, semenii și consecințele, nu doar din perspectiva minții, a nevoilor și a ”rațiunii” sale, ci și din perspectiva abundenței energetice a inimii și a inteligenței noastre spirituale, capabilă să discearnă și să înțeleagă la un nivel superior de conștientizare, decât cea instinctuală și irațională a minții.

Când vom asculta de adevărul inimii și nu vom mai simții nevoia de a ne sacrifica binele sufletesc pentru a hrăni cu energie și valoare, neputințele, lenea, dezinteresul, nepăsarea, neimplicarea, neasumarea, atașamentele sau nevoile celor din jur – nu vom da prilej minții de a fi neîmpăcată și nemulțumită, atunci când suferă pentru că ce-i din jur, nu-i pot prețui iubirea, valorile, darurile și atenția pe care le-a acordat-o.

Când vom renunța la a ne mai impunem interesele și dreptatea minții și, vom înceta în a ne mai victimiza în fața neajunsurilor vieții și a neputinței noastre de a ne schimba alegerile eronate și atitudinea negativă în fața unor consecințe neprielnice generate tot de noi – vom înceta și să generăm convingeri și consecințe ce ne sunt neprielnice.

Amplificându-ne negativitate, problemele și neîmplinirile prin a le da atenție și a continua să le hrănim cu emoții negative – nu facem altceva decât să perpetuăm în viața noastră și a celor din jur, aceleași consecințe și stări emoționale, prin care am generat propriile probleme și poveri.

Pentru a îngădui vindecarea inimii, a trupului, a vieții și a sufletului nostru de iluzia abandonului, a vinovăției și a fricii – este nevoie să renunțăm la a ne mai ocupa mintea cu a emite judecăți, a căuta vinovați pentru neîmplinirile noastre, și a-i agresa pe cei ce nu ne susțin interesele, nevoile, atașamentele și așteptările.

Când vom înceta să învinovății lumea în care trăim și oamenii asupra cărora ne oglindim propriile negativități, defecte, erori, vinovății și carențe (izvorâte din teamă, falsitate și incapacitatea de a ne adapta la o lume a cărei conștiință este distorsionată tot de sentimentul vinovăției, a neîmplinirii și a fricii) – vom reîncepe să ne iubim și să prețuim ceea ce suntem, avem, trăim, alegem, simțim și facem, renunțând la nevoia de a-i judeca și agresa pe cei din jur, pentru alegerile și experiențele lor.

Atunci când întunericul din din sufletul nostru, alături de toate resentimentele, iluziile, falsitatea, atașamentele, vinovățiile, durerile, prejudecățile, nemulțumirile, negativitatea, neliniștile, ostilitatea, orgoliile și convingerile noastre, dăunătoare unei vieți pline de grație și frumusețe – vor fi disipate de abundența Luminii iubirii renăscută din scânteia divinului din noi, și – vom înțelege cine suntem și încotro ne îndreptăm. Atunci vom putea renunța la măștile pe care le purtăm, pentru a redeveni autentici.

Când vom ști să răspundem cu sinceritate la întrebări, precum: – ” Cât de onești suntem sau vrem să fim față de noi și față de ceilalți? – ”Vrem să ne spunem convingerilor negative și dreptății minții sau alegem să fim conștienți de sentimentele noastre, în lumina adevărului inimii?” – ”Vrem oare să trăim pe deplin fericiți, sau alegem eschiva asumării responsabilității pentru poverile și viața pe care o ducem?” – vom înțelege cine suntem și încotro ne îndreptăm.

Pin a nu asculta de adevărul inimii, a nega valorile noastre sufletești și, a refuza nevoia de iubire a sufletului, înseamnă abandon, ne prețuire, ne iubire și trădare de sine, indiferent de justificările și scuzele pe care mintea ego ni le va servi.

Teama de a nu greși, a nu fi respinși, neplăcuți, pedepsiți, abandonați sau descoperiți atunci când ne hrănim interesele nevoile și și dorința de a obține lucruri, beneficii, avantaje și privilegii ”pe scurtătură”, de către propriul ego – vor fi doar prilej pentru minte, de a-și scuza lipsa de responsabilitate, iubire și curaj, pentru a acționa în mod autentic pentru abundența și binele nostru sufletesc.

A nu aduce iubire, abundență și pace în sufletele noastre, înseamnă a nu putea servi în mod autentici, nici binele, nici nevoile și nici interesele celorlalți. Când ne lăsăm sufletul copleșit de singurătate, durere, vinovății, regrete și frici, nu facem altceva decât să ne stingem lumina sufletului și a sinelui nostru spiritual, abandonându-ne viața incertitudinii și dominației programelor și a convingerilor minții.

De îndată ce avem ceva de ascuns inimii, psihicul, mentalul și emoționalul nostru va acționa înșelător, distorsionându-ne gândurile, sentimentele, percepțiile și atitudinea corectă față de viață. Astfel, sentimentele noastre negative, devin repere clare ale separării de sine și a falsității noastre în relația cu noi înșine, cu cei din jur, și cu propria viață.

Rezultatele și consecințele nesatisfăcătoare, nemulțumitoare sau potrivnice unei vieți prospere și pline de iubire, sunt măsuri clare ale rătăcirii noastre de adevăr și valoare, ale înstrăinării noastre prin frici și vinovății de propriile valori și de propria autenticitate. În acest caz, nemulțumirile și neîmpăcările noastre – ne vor semnaliza carențele emoționale și lipsa acută de energie pozitivă, accesibilă doar pe frecvența luminii și a iubirii.

Consecințele și rezultatele vieții noastre, privite din perspectiva raportului și a stărilor nostru emoțional față de ele, ne reflectă în fiecare clipă: – adevărul și abundența de energie a inimii sau – falsitatea convingerilor minții și deficitul ei de energie și iubire.

Când suntem în adevărul inimii, experimentăm stări de bucurie, de mulțumire, împăcare și pace sufletească. Când trăim irealitatea minții și ascultăm de convingerile și dreptatea sa, experimentăm toată gama stărilor noastre emoționale negative.

Are prea puțină importanță atunci când descoperim și conștientizăm înșelătorii minții ego și trădarea de Sine, dacă ele sunt produse de sinele fals sau de falsa noastră capitulare prin abandon, în fața neajunsurilor vieții. Important este să înțelegem că, orice resentiment, orice prejudecată, orice sentiment sau emoție negativă, orice neliniște sau frică, orice îndoială și orice nevoie de a judeca sau învinovăți – ne arată că lipsește o parte din noi și că ne vlăguim sufletul de energie și iubire

Când înțelegem că suferințele, neîmpăcările, nefericirea și neîmplinirile noastre se datorează lipsei de iubire și ne manifestării valorilor noastre sufletești – vom înțelege că sufletul nostru, ca instrument de măsură al suficienței, cumpătării, prețuirii și iubirii, este decalibrat sau lipsesc părți din ele.

Când vom înțelege că, undeva pe drum, am pierdut părți din sufletul nostru, prin trădarea de sine, prin autoamăgire și prin căutarea egotică a binelui propriu, neclădit pe valori sădite în propria conștiința sau în sufletele celorlalți – vom înțelege că, pentru a ne reîntregi sufletul va trebui să ne manifestăm viața și trăirile prin valori precum: altruismul, empatia, sinceritate, onestitate, moralitate, compasiune, iertare, prețuire, dăruire, acceptare, asumare și iubire.

Pentru a înțelege: , ”Unde ne aflăm?”, ”Încotro ne îndreptăm?”, ”Unde am rătăcit părți din sufletul nostru?” și ”Cine suntem fără ele?”, – e nevoie să ne smulgem toate măștile, pentru a nu mai trăi în confuzie, și a nu genera în percepția celor din jur confuzie, molipsindu-i cu durerile și negativitatea noastră.

Dacă vrem să stăm față în față cu noi înșine și unul cu celălalt cu onestitate și verticalitate – va trebui mereu să ne aducem aminte că, în fața lui Dumnezeu, nu putem ascunde adevărul despre noi, prin falsitate și trădare de sine, și nu ne putem nici eschiva prin minciunile, nemulțumirile și negativitatea prin care ne exprimăm trăirile și emoțiile.

Ne putem înșela pe noi și pe semenii noștri dispuși să ne creadă poveștile noastre, și să ne sară în ajutor când ”țipăm mai tare”, însă adevărul din spatele măștii, va ieși mereu la suprafață, așa cum și uleiul se ridică deasupra apei. Până la urmă, soarta ne va constrânge să revenim în adevăr, însă prețul plătit va fi mereu mai mare, și suferințele înstrăinării și trădării de sine, vor fi tot mai dureroase.

Din momentul în care ne asumăm adevărul și ne deschidem inima spre iubire, asumare, acceptare, compasiune și iertare, îngăduim păcii sufletești să ne elibereze spiritul din captivitatea minții. Atunci și noi, ne trezim din nou la viață, trezindu-ne ochii conștiinței pentru a vedea și a simții bunăstarea, frumusețea și beneficiile unei vieți împlinite prin frumusețe sufletească.

Atunci când ne vom îngădui să vedea darurile vieți și vom ști să le prețuim și să ne bucurăm de ele, vom ști și cum să le transformăm în roade, în fiecare plan al vieții – lăsându-le apoi abundența să se reverse pe preaplinul inimii și a sufletului nostru.

Îmbogățindu-ne fricile, vulnerabilitatea, sufletele și viața cu energia iubirii și manifestându-ne prin emoții pozitive – vom aduce abundența și prosperitatea în viețile noastre.

Când bucuria, fericirea, mulțumirile și valorile noastre, se vor revărsa ca roade pe preaplinul nostru sufletesc, îmbogățind viața și sufletele celor ce se lasă atinși de frumusețea și lumina energiei iubirii, semințele noastre vor putea rodi și în conștiința celor ce vor ști să le aducă plus valoare pentru a rodi în viața lor, și vor ști să le sădească abundența în sufletele celor din jur.
Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Vămile – există și în lumea spirituală
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
Corpurile spirituale – să le hrănim prin niște elemente captate în regiunile superioare
Exercițiile spirituale – condițiile eficacității lor
A ne spăla – poate deveni un exercițiu spiritual

Read More

Corpurile spirituale – să le hrănim prin niște elemente captate în regiunile superioare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De la pământ până la stele, întreg universul ascultă de legea ierarhiei, adică elementele cele mai grosiere, cele mai grele, se accumuulează jos, în timp ce elementele cele mai ușoare, mai pure, au tendința de a se înălța. Este o lege fizică ce poate fi regăsită și în planul psihic.

Discipolul care cunoaște această lege se străduiește să urce foarte sus prin meditație, prin contemplare, prin rugăciune, pentru a capta particulele de materie subtilă cu ajutorul cărora își va construi corpurile spirituale. Iar cum de aceste materiale sunt legate niște energii, niște entități, cu cât ele sunt mai pure, cu atât mai mult energiile și entitățile care le sunt atașate sunt mai vii și strălucitoare. Înlocuindu-și astfel particulele uzate ale corpului său prin niște particule noi, discipolul deschide în același timp ușa sufletului său unor vizitatori care îi vor aduce cele mai frumoase cadouri.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 mai

Recomandam urmatoarele articole:
Corpul fizic – este ușor de satisfăcut. Să ascultăm mai ales cererile sufletului și ale spiritului
Celulele corpului nostru – o mulțime de mici suflete inteligente
Viața psihică – ne modelează corpul fizic
Calul și călărețul – legăturile dintre corpul fizic și viața psihică
Corpul omenesc – poate să fie un bârlog de animale sau un templu

Read More

Exercițiile spirituale – condițiile eficacității lor

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Exercițiile spirituale nu reprezintă nimic în sine. Ele devin cu adevărat eficace și benefice în lumina unui Învățământ ce oferă niște cunoștințe asupra lumii invizibile, a diferitelor ființe care o locuiesc, a legilor ce o guvernează, a forțelor ce o străbat. Și mai important este de a cunoaște cum este construită ființa umană, care sunt organele din ea, centrii subtili datorită cărora ea poate intra în legătură cu regiunile din spațiu. Nici aceasta nu este însă de ajuns. Cel care a primit această cunoaștere trebuie să se decidă să-și schimbe modul de viață, să-și sacrifice niște activități ce sunt în contradicție cu adevărurile Științei Inițiatice.

Iată esențialul, luați-l în considerație. Din moment ce nu vă limitați numai la o înțelegere intelectuală a spiritualității, veți poseda adevărata înțelegere, această înțelegere ce invadează întreg corpul până la cea mai mică celulă. Fiecare exercițiu va avea atunci pentru voi o adevărată semnificație și vă va întări.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 mai

Recomandam urmatoarele articole:
Lipsa de timp – nu poate constitui niciodată o scuză pentru a neglija exercițiile spirituale
Bashar – Exercitii
Curs de miracole – Exerciţii – Lecţia 012
CALMUL DIN MIJLOCUL FURTUNII
CHRIST SI ANTI-CHRIST

Read More

UNITATE SPIRITUALA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

unitate spirituala

Bună dimineața!
Vă doresc o zi a a bucuriei și a păcii inimii – pentru a vă putea trăi viața în lumina abundenței valorilor voastre morale, spirituale și sufletești!

Tot ceea ce dobândim prin: acceptarea și asumarea unității și diversității noastre de gândire și simțire, a sentimentelor, a punctelor de vedere, a ideilor, a experiențelor, a alegerilor, a atitudini și a acțiunilor pe care le exprimăm sau resimțim dinspre cei din jur – are menirea de a ne induce percepțiile, gândurile, alegerile, acțiunile, trăirile și stărilor emoționale – fie în lumina clarității conștiinței, fie în mod distorsionat de fricile și neîmpăcările ego-ului ce ne întunecă lumea trăirilor sufletești!

Prin a alege să stăm departe de griji, nevoi, lăcomii, insuficiențe, neliniști, nemulțumiri, judecăți, învinuiri, supărări, învrăjbiri sau mânii și, a nu le hrăni prin gânduri și emoții negative – vom genera acea stare sufletească pozitivă prin care dobândim înțelegere și claritatea asupra: – sensului vieții, – a experiențelor pe care le trăim, – a a dobândirii soluțiilor în provocările cu care ne confruntăm și a căii pe care trebuie să mergem pentru a ne manifesta viața prin starea de fericire.

Cauzele așteptărilor noastre neîmplinite, a nemulțumirilor, a dorințelor neîntemeiate, a imaturității emoționale, a alegerilor neinspirate, a lipsurilor și neîmpăcărilor noastre – sunt fricile care ne induc negativitatea și ostilitate, generând în corpul nostru fizic și spiritual, carențe emoționale și dezechilibru energetic.

Pentru evitarea dezechilibrului energetic în organism, și implicit a bolilor și a neîmplinirilor noastre în planurile vieții – este esențial să evităm stările de negativitate pe care carențele energetice le provoacă. Să înțelegem că ele de fapt ne avertizează că suntem dezechilibrați energetic și că de nu luăm urgent ”măsuri”, stările noastre conflictuale de la nivelul dialogului mental, se agravează și se cronicizează în depresii, într-un mod ce va fi potrivnic sănătății noastre fizice și sufletești, oglindite în defavoarea calității vieții.

De nu vom înțelege atunci când suferim, că trebuie URGENT să ne reechilibrăm energetic și să ne repunem viața pe făgașul ei firesc, suferințele noastre vor crește, se vor agrava, și vom intra pe un făgaș potrivnic al vieții de pe care nu vom putea ieși nici singuri și nici cu ajutor, căci mintea noastră se va opune crezând în mod eronat că suferința auto-indusă și crucificarea este starea sa firească și ”normală” de a fi.

Atunci când mintea subconștientă exprimă prin ego convingeri potrivnice binelui proprii și frumuseții vieții și, se opune schimbării de atitudine negativă într-una pozitivă și optimistă, dominată de încredere de sineșsi de acțiunii pro-active menite a ne susține binele, împlinirea și fericirea, în fiecare plan al vieții – nimeni din afara noastră nu va putea nici susține și nici încuraja pentru a ne vindeca de frică, durere și neîmpăcare.

Dacă noi nu ne dorim din tot sufletul și din toată ființa binele și vindecarea, și dacă continuăm să ne hrănim convingerile neputințelor și crezul că ”lumea din afară” este responsabilă pentru eșecurile și experiențele suferințelor și a nefericirilor noastre – nimeni din afară aparținând ”lumii” nu ne poate contrazice și nu ne poate schimba experiențele izvorâte din convingerile și dreptatea minții, pe care ”le apărăm cu dinții” și înverșunarea potrivnică a minții.

Până ce nu ne trezim la conștiința iubirii și sufletul nostru va continua să fie vlăguit de energia luminii, a credinței și a iubirii, prin ego și prin programele mentale pe care le rulăm și ne induc negativitate și convingerile potrivnice binelui nostru – tot ceea ce simțim, gândim, credem, experimentăm, alegem facem și trăim, va fi în detrimentul spiritului, a iubirii și a credinței în binele nostru.

Toate experiențele negative pe care le atragem în viața noastră prin alegerile pe care le facem, prin eschiva responsabilității și prin opoziția noastră în fața adevărului inimii – vor fi menite să ne învețe prin suferințe, calea iertării, a detașării, a acceptării, a asumării, a toleranței, a prețuirii, a recunoștinței și a iubirii.

Cu cât mai devreme vom deveni capabili să conștientizăm, să înțelegem și să acceptăm glasul inimii și vocea conștiinței iubirii sinelui nostru spiritual, inspirat de divin, cu atât mai repede ne vom desprinde de întunericul nostru sufletesc, pentru a-l vindeca, și a ne elibera de poverile ne-iertărilor și ne-iubirii noastre.

Când vom conștientiza și înțelege că – vindecarea apatiei nemulțumirilor, a stărilor noastre emoționale conflictuale și a suferințelor trăite în întunericului nostru sufletesc, provocate prin frici, prin experiența durerilor și a traumelor și de deficit energetic pe care-l provocăm prin gânduri și atitudini negative față de noi, față de semeni și față de viață – poate fi desăvârșită doar prin atitudinea pozitivă a iubirii.

Când vom alege în mod conștient – să gândim, să simțim, să alegem și să ne trăim viața, prin atitudinea iubirii – vom înțelege că suntem singurii în măsură să decidem: – dacă, vrem să ne continuăm suferința și auto-flagelarea sau – dacă, alegem să ne vindecăm, eliberându-ne de frici și negativitate, pentru a trăi în Împărăția Luminii și a uzita prin credința în binele nostru, la dreptul de A FI iubire și a trăii fericiți.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Celulele corpului nostru – o mulțime de mici suflete inteligente
Religia – trebuie să ia în considerare toate activitățile umane
Copiii Curcubeu
STUDIU: Ciupercile “Magice” ajuta la imbunatatirea bunei dispozitii si ajuta la dezvoltarea compasiunii pe termen lung
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui

Read More

Experiențele spirituale – să așteptați mult timp înainte de a vorbi despre ele

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de duminica 16 noiembrie 2014

“Lucrați vreme îndelungată pentru a vă întări convingerile. Dacă veți povesti peste tot că ați găsit în sfârșit calea luminii, că v-ați decis să o urmați, vă puneți în situația de a vă crea niște obstacole, de a provoca niște riposte. Unii vor încerca să vă demonstreze că sunteți pe un drum greșit, că sunteți niște idealiști naivi, iar dacă acest convingeri nu vă sunt încă solide, nu numai că nu veți convinge acele persoane, dimpotrivă, voi veți capitula în fața lor.

Oricare ar fi tendința generoasă de a vă împărți descoperirile, începeți prin a le păstra pentru voi. Trăiți cu acele adevăruri, faceți niște experiențe, niște exerciții cu ele, până când ele devin carne și os în voi, făcând una cu voi. Nu numai că vă vor aduce o lumină, o forță ce vă vor ajuta să învingeți greutățile vieții, dar în ziua în care veți vorbi și altora despre ele, o veți face cu un asemnea accent de autenticitate încât toate obiecțiile vor cădea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Olarul şi lutul
Trecut, Viitor si Prezent
Emoţiile şi sănătatea
Omul care nu credea in iubire
Camera roșie – Conștientul Colectiv

Read More

55 Simptome ale trezirii si evolutiei spirituale

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 4 comments

simptome evolutie spirituala

1. Schimbarea obiceiurilor de somn: nelinişte, picioare fierbinţi, treziri de două-trei ori pe noapte. Te simţi obosit la trezire şi somnoros de mai multe ori pe zi. Există un anumit model al somnului, aşa-numita triada a somnului, care se întâmplă multora, şi anume: dormiţi pentru 2-3 ore, vă treziţi, adormiţi din nou câteva ore, vă treziţi din nou şi adormiţi din nou. Pentru alţii, nevoile legate de somn se schimbă. Puteţi să vă descurcaţi cu mai puţin somn. În ultima vreme am simţit valuri mari de energie străbătându-mi corpul dinspre creştetul capului. Este foarte bine, dar mă ţine trează timp îndelungat, după care încetează.
Sfat. Obişnuiţi-vă! Împăcaţi-vă cu ce se întâmplă şi nu vă îngrijoraţi că nu dormiţi destul (ceea ce duce deseori la insomnie). Veţi putea să faceţi faţă zilei care urmează dacă vă gândiţi numai la ceea ce aveţi nevoie. Puteţi, de asemenea, să cereţi Puterii Superioare să vă mai dea din când în când o pauză şi să vă dea şi o noapte întreagă de somn bun, adânc. Dacă nu puteţi să readormiţi imediat, folosiţi aceste momente pentru a medita, a citi poezie, pentru a vă scrie în jurnal sau pentru a privi lună. Corpul vostru se va adapta noului model de somn.

2. Activitate în zona creştetului capului: senzaţii de furnicături, mâncărimi, înţepături şi altele de acest gen în scalp şi/sau pe şira spinării. Senzaţie de energie vibrând în vârful capului, ca şi cum energia ar erupe de acolo şi s-ar scurge asemeni unui duş pe corp. De asemenea, senzaţie de energie ce se revarsa din creştet sub formă de stropi. Acelaşi lucru poate fi resimţit şi că o presiune în creştet, ca şi cum cineva va apăsa puternic cu degetul în vârful capului. După cum am menţionat la pct. 1, am simţit descărcări imense de energie prin creştetul capului. Înainte simţisem o presiune mai generalizată, ca şi cum capul meu ar fi fost prins într-o menghină blândă. Un bărbat îmi spunea că îşi simţea părul ridicându-se pe ceafă şi că avea piele de găină
Pe tot corpul.
Sfat. Nu aveţi de ce să vă alarmaţi. Ceea ce experimentaţi este o deschidere a chakrei din vârful capului. Senzaţiile înseamnă că vă deschideţi pentru a primi energia divină.

Read More