preface tagged posts

NU TE MAI PREFACE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

nu te mai preface

Bună dimineața
și o săptămână plin de bucurie, prețuire și iubire.
Fie ca azi să fie pentru fiecare dintre noi, prilej de bucurii și împliniri, în toate planurile vieții. Să fie un nou început, ca efect al uniunea prin conștiința iubirii – a ființei noastre materiale dominate de temeri, insuficiențe, nemulțumiri, vinovății și griji – cu Sinele nostru Spiritual autentic, plin de grație și de abundența energetică a dragostei ce ne sălășluiește în inimi și strălucește prin scânteie divină din noi.

Doresc să a veți puterea rațiunii prin Spirit și, capacitatea de a discerne și a armoniza prin conștiință trează: – nevoile trupului și a ființei, ca sursă a nemulțumirilor, și neîmpăcărilor sale și, – abundența de iubire a Spiritului, ca sursă de energie vitală, dobândită prin conexiunea cu divinul.

Rațiunea conștientă prin spirit, dobândită prin atitudinea și manifestarea cu preponderență a emoțiilor și a stărilor sufletești pozitive și benefice ființei – veți putea înțelege efectul gândurilor, emoțiilor și alegerilor pe care le faceți, înainte de a deveni acțiuni si rezultate.

Încrederea de sine și capacitatea de a discerne efectul starilor voastre emoționale asupra realității și a consecințelor pe care le atrageți – vă va susține în a elibera acele energii cerebrale și fizice, care susțin în mod favorabil și benefic materializarea celor mai curajoase creații mentale, fără a vă mai limita rezultatele și dreptul la fericire, prin frici, ne iubire, îndoială sau necredință.

Dislocând în mod eficient prin iubire, încredere de sine și credință, resursele energetice de care aveți nevoie pentru a vă materializa creațiile mentale și, înțelegând sursa nemulțumirilor și negativității voastre, pentru a nu le da curs și a nu vă risipi prin ele energia vitală [+] – veți avea suficientă energie pentru a o dirija către lucrurile și acțiunile cu adevărat importante pentru voi.

Prin atitudinea asumării, a încrederii de sine, a prețuirii și a iubirii – veți dobândi curajul și credința necesară pentru a împlini acele nevoi, năzuințe, scopuri și intenții pozitive, către care vă dedicați prin energia entuziasmului și a pasiunii voastre și, care servesc interesele voastre, prin împlinirea, susținerea și slujirea așteptărilor celor din jur.

Vom fi cu adevărat împliniți doar dacă vom înțelege că vom servi cu adevărat interesul nostru și al celorlalți atunci când binele nostru, acțiunile și rezultatele pe care le obținem izvorăsc din iubire și din sufletul nostru, eliberate de constrângeri și când, nu sunt clădite cu scop vădit de a induce suferințele celor din jur.

Prin lezarea și agresarea drepturilor și a libertăților celorlalți, în a alege și a opta: – pentru a experimenta viața în funcție de imboldurile mentale sau sufletești interioare și – pentru a-și exprima simțămintele, a gândi, a crede, a alege, a face, a fi și a trăi, neîngrădiți de criticile, judecățile, învinuirile, împotrivirile și ostilitatea noastră – ne vom leza propriul drept la fericire.

Prin a fi ostili și a împiedica dreptul celorlalți la fericire – nu vom face altceva decât să ne agresăm și să ne lezăm propriile libertăți și drepturi, în a ne exprima, a fi, a face, a avea, a ne împlinii, a ne bucura, a iubi, a trăi și a ne împlinii viața, prin exprimarea frumuseții, valorilor și a beatitudinii lumii noastre sufletești.

Până ce nu vom înceta să-i criticăm, să-i învinuim, să-i judecăm și să-i condamnăm pe cei diferiți de noi (prin experiențe, valori, trăiri, bagaj karmic, etc) – nu vom înceta a ne judeca, critica, învinui și condamna în mod indirect pe noi. Și până ce nu vom înceta să ne judecăm și să ne învinuim – nu ne vom putea nici ierta și nici înțelege calea către adevărul inimii, pentru a ne elibera prin adevăr și iubire, de dominația minții ego, trezindu-ne spiritul.

Continuând să trăim în separare, înstrăinare, însingurare și negare in intimitatea sufletului nostru sau în relații de cuplu – vom fi nu doar propria sursă a nemulțumirilor, neîmplinirilor, a răului, a suferințelor și a decăderii noastre psihice, ci vom fi și sursa răului din sufletul nostru, pe care o oglindim în lume. Neînțelegând asta prin ego lipsa iubirii ne va face să-i contaminăm cu vinovății și nefericire pe cei pe care-i judecăm sau la adresa cărora lansăm gânduri ostile.

Putem ignora și nega rămânând în ego și atașamentele minții noastre – nevoile noastre de afectivitate sau incapacitatea accesului nostru la sursa lăuntrică a energiei luminii divine din sufletul nostru, putem rămâne în continuare negativiști și ostili față de cei din jur și față de noi, negându-ne și negându-le iubirea, însă – nu vom putea distruge scânteia originală a iubirii și a Luminii divine din noi.

Lumina împăcării, a iubirii, a iertării și a acceptării izvorâtă din inimi – va deveni cu atât mai vizibilă pentru noi, cu cât întunericul pe care alegem inconștienți să-l străbatem prin negativitate, supărări, suferințe, neîmpăcări, vinovății și frici – va deveni mai profund și mai dureros prin consecințele potrivnice vieții și ostile iubirii, pe care alegem să le atragem și să le experimentăm, atunci când ignorăm adevărul din inimi.

Alegând să trăim în adevăr și iubire – renunțăm la frici și falsitate, pentru a ne reîntregi și a ieși din dualitatea și separarea ego-ului de spirit. Prin conștiință iubirii și intuiția întregul ce-l definim, devenim parte a miracolului lumii, a vieții și a grației divine. Asta ne va susține în a înțelege rostul și sensul existenței spiritului întrupat aici pe Pământ. Vom înțelege esența ființării noastre materială prin trupul ce aparține Pământului, și – prin Spiritul nostru etern, aparținând Cerului și întregului Univers.

Indiferent de ceea ce credem despre propria viață și destinul ce-l trăim, sau referitor la ceea ce putem sau nu, accepta și conștientiza, prin ceea ce formăm, oglindim și reprezentăm ca sens al ființării, la nivelul conștiinței și a capacității noastre de a evolua, a discerne și a ne înțelege menirea – prin Spirit.

Prin Spiritul, ca esență prin Duhul Sfânt, al dumnezeirii noastre sufletești, prin care trupului nostru a dobândit rost, sens, valoare, discernământ și viață – suntem parte a planului și miracolului divin, ce definește Adevărul și Întregul ce sălășluiesc în noi, prin noi și în afara noastră, pentru a ne călăuzi, a ne vindeca și a ne învăța iubirea.

Ceea ce este și trebuie să fie – este și va fi, indiferent de ceea ce putem accepta și crede la nivel mental, și independent de ceea ce alegem să credem, să respingem sau să ignorăm prin convingerile pe care le formăm și prin fricile și vinovățiile pe care le ni le induc programe mentale, la nivel de simțuri, de conștiință a vinovăției și prin percepții.

Mintea se teme căci așa este programata prin conștiința insuficienței, a nemulțumirii, a greșelii și a vinovăției. Spiritul divin însă, este ghidat prin abundența sa energetică, izvorâtă din conștiința iubirii.

Mai devreme sau mai târziu va trebui să înțelegem că esența sinelui nostru divin este iubirea! Prin ea ne vindecăm de răni și ne eliberăm de vinovății și griji, pentru a ne putea exprima sinele spiritual, prin abundența energiei dragostei și a Luminii ce ne sălășluiește în suflete și inimi. Acesta este adevărul de dincolo de frici, de îndoieli, de griji și de iluzii.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
OSHO – Fiul
Omraam Mikhael Aivanhov – Rugăciunea
Abandonul de sine
Orice creație – presupune o depășire de sine
VINDECAREA SINELUI DIVINIZAT

Read More