perfectiune tagged posts

Corpul omenesc – o expresie a perfecțiunii divine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Deoarece universul a fost creat de Dumnezeu, întreaga natură este expresia armoniei și a perfecțiunii divine. Această armonie, această perfecțiune nu sunt nicăieri mai bine reprezentate ca în corpul omenesc. De altfel, peste tot vedem această frumusețe răspândită: de exemplu, oceanele reprezintă o parte din corpul cosmic, râurile, o alta, munții, pădurile, cerul, altele. Numai corpurile bărbatului și ale femeii pot exprima împlinirea.

Dumnezeu a rezumat întrega creație în bărbat și femeie. De aceea, când un corp omenesc, prin proporțiile sale, și îndeosebi prin emanațiile sale, se apropie de acest ideal de frumusețe, un Inițiat îl contemplă cu plăcere. El își spune: „Iată o creatură care este o imagine perfectă a virtuților divine.” El nu se oprește însă la această creatură: contemplând-o, el caută să regăsească splendoarea Cerului.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Corpul omenesc – un text compus din literele date de cele patru elemente
Corpul omenesc – poate să fie un bârlog de animale sau un templu
Corpul fizic – analogie cu arborele care dă numai frunzele, florile și fructele sale
Corpurile cauzal, budic și atmic – cum încep să se exprime în noi
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Perfecțiunea divină – chiar irealizabilă, ea trebuie să ne rămână ca ideal

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“La orice nivel de evoluție s-ar afla, fiecărei ființe umane i se cere să înainteze și mai mult. Dacă ea nu face nici un efort, înseamnă că ea își închipuie deseori că drumul îi este închis, dar poate că este deschis…Atunci, să facă niște experiențe să vadă dacă poate. Chiar dacă ea nu poate ajunge prea departe, să păstreze în spirit prezența că perfecțiunea divină este scopul existenței sale pământene. Desigur, perfecțiunea divină este un ideal inaccesibil, dar, totuși, ea trebuie să lucreze ca să-și construiască viitorul la împlinirea acestui ideal. În acel moment, gândurile, sentimentele și dorințele disparate ce o trag în toate direcțiile și o slăbesc își vor găsi nașul; ele vor fi obligate să participe la lucrarea ei de regenerare așa cum a decis-o ea însăși.

Câtă cunoaștere trebuie dobândită, câtă disciplină de acceptat, câte eforturi sunt de făcut zilnic! Tocmai acesta este un lucru minunat: să fii mereu în mișcare, să înaintezi, să te cațeri. Întreg sensul existenței noastre este înscris în această aspirație la perfecțiunea divină.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Tatăl Celest și Mama Divină – sunt adevărații noștri părinți
Lămpile noastre interioare – să le conectăm la lumina divină
Demnitatea omului – să devină altarul Divinității
Legea divină – toți oamenii o poartă înscrisă în ei
Forța sexuală – prost stăpânită, închide accesul la lumea divină

Read More

PERFECTIUNE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

perfectiune

Bună dimineața
și o săptămână plină de perfecțiunea clarității!
Vă doresc să dobândiți viziunea percepției, înțelegerii, asumării și prețuirii propriei voastre perfecțiuni, alegând să manifestați și să vedeți ceea ce vă mulțumește, vă bucură, vă entuziasmează și puteți iubi.

Când veți învăța să vă iubiți și să vă prețuiți pentru tot ceea ce sunteți, aveți și faceți – vă veți înțelege perfecțiunea, valorile, autenticitatea și unicitatea. Veți înțelege că, perfecțiunea voastră stă în ceea ce iubiți și vă încredeți, dincolo de ceea ce mintea vă lasă să vedeți, atunci când vă baza exclusiv pe dovezi, certitudini, atașamente și convingerile pe care le aveți.

Când vă veți entuziasma la ceea ce gândiți, exprimați și făptuiți – vă veți exprima perfecțiunea și impetuozitatea. valorii și lumii voastre sufletești izvorâte din iubirea și lumina lăuntrică a scânteii voastre divine.

Desigur, pe lângă această aprindere, e nevoie să știți să fiți ponderați, echilibrați, potoliți și cumpătați, pentru a vă antrena în a ține în echilibru și armonie focul vostru lăuntric, pentru a nu-i risipi energia, arzând în văpaia unui foc de paie, rămânând apoi însingurat și plin de frici, bezna nemulțumirii și disperării.

Perfecțiunea e o abilitate care se dobândește în experiența încercării și a erorii prin asumare, înțelegere și învățare, și nu prin atașamente față de dependența de a aștepta, a primii, a cere sau a te baza pe susținerea sau sprijinul celor din jur. Și asta, pentru că în experiențele vieții suntem adesea pe cont propriu, și astfel, singurii pe care ne putem baza.

Pentru liniștea noastră mentală, emoțională și spirituală, e necesar să ne detașăm de orice atașamente și orice surse ale fricilor, așteptărilor, nevoilor și nemulțumirilor noastre.

Dacă dorim să fim creativi, să cugetăm liber, să exprimăm, să trăim și să simțim intens – este nevoie să fim dezinteresați, detașați de atașamentele, așteptările, convingerile și afecțiunile noastre strâmte și personale și, de tot ceea ce ne leagă, ne condiționează și ne constrânge.

Numai atunci vom deveni capabili să renunțăm la judecăți de valoare pentru a dobândi cugetul liber și pacea s sufletului, și astfel prin cuget liber și conștiința trează să putem vedea lucrurile, oamenii, lumea și propria viață, în lumina justei lor înțelesuri și valori.

Pentru a ne dobândi perfecțiunea, va trebui să ne adaptăm propriile percepții la percepțiile celorlalți, pentru a ne extinde perspectivele și înțelegerea privind propriile limitări, în lumina experiențelor și înțelegerii lor și, a ceea ce ei ne oglindesc.

Atunci când vine vorba de valori, de abilități, de puncte forte sau, de discrepanțe, conflicte, neînțelegeri, carențe, defecte și slăbiciuni – nu există o realitate absolută, ci doar o problemă de percepție, înțelegere sau interpretare, în baza convingerilor pe care le avem fiecare în parte.

A asculta, a accepta, a asuma, a înțelege și a extrage valorile din experiențele celorlalți, devine un atu de neglijat în devenirea, acceptarea, asumarea, prețuirea și iubirea a ceea ce suntem, facem și avem. De aceea, perfecțiunea noastră stă în a accepta și a iubi ceea ce deja suntem, trăim și experimentăm.

Atunci când vom înțelege că, prin a ne mai risipi resursele, energia, timpul și vița, prin a ne hrăni supărările, nemulțumirile sau frustrările, în raport cu ceea ce nu suntem, nu avem, nu dobândim, nu prețuim sau, nu ne place, la noi și la cei din jur – nu facem decât să vedem ceea ce lentilele întunecate ale sufletului nostru, distorsionează și oglindesc – vom putea reînvăța să iubim, renunțând a mai căuta imperfecțiuni în jur.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
PERFECȚIUNE
Misiunea fiecărei ființe umane – să atingă într-o zi perfecțiunea Tatălui ei Ceresc
PERFECTIUNEA INTERIOARA
MIRACOLE
Timpul – în viața spirituală nu trebuie luat niciodată în considerare

Read More

PERFECȚIUNE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

perfectiune

În viață, totul este perfect așa cum este.
Nimic din ceea ce experimentăm și trăim, nu este nici ”rău” și nici ”bun”. Toate sunt precum trebuie să fie prin rolul și rostul lor, atunci când înțelegem că, perfecțiunea noastră rezidă din suma calităților și a imperfecțiunilor pe care le avem, atunci când când le lăsăm să ne inspiră să iubim și să devenim prin ele iubire.

Perfecțiunea minții stă în capacitatea sufletului de a accepta vulnerabilitatea inimii – prin a ne îngădui să învăța să iubim, dincolo de temeri, suferințe, răni, griji sau vinovății.

Fiecare alegere pe care o luăm, fiecare pas pe care-l facem, fiecare emoție pe care o hrănim și fiecare gând pe care-l exprimăm pentru împlini o nevoie sau a face un dar – are rolul de a ne conduce către acele experiențe, consecințe, lecții și trăiri, ce ne sunt destinate, pentru a ne învăța să ne prețuim și să ne iubim precum suntem, prin vulnerabilități și calitățile pe care le asumăm.

Când alegem suferința în detrimentul iubirii, o facem din frica asumării ei și din nevoia de a ne pedepsi, neștiind ca rănile pe care ni le provocăm au doar menirea de a retrezi în noi traumele nevindecate ale trecutului, pentru a ne învăța să le iertăm, eliberând-ne astfel trupul, mintea și sufletul de durere și griji.

Pentru a ne desprinde de nevoia de a suferi și a ne răni – e nevoie să ne vindecăm sufletul de frici și griji, eliberându-ne prin iubire de fiecare povară și traumă a nefericirii noastre – transformându-ne neîmplinirile și eșecurile în lecții de viață, menite să ne învețe să prețuim și să iubim fiecare clipă și dar al vieții.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Misiunea fiecărei ființe umane – să atingă într-o zi perfecțiunea Tatălui ei Ceresc
PERFECTIUNEA INTERIOARA
Abandonul de sine
PROMISIUNI GOALE
Iertarea – legea divină o acordă numai celui care și-a îndreptat greșelile

Read More