paradis tagged posts

Paradisul și Infernul – se găsesc, mai întâi, în ființa umană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cel care abordează Știința Inițiatică este obligat să studieze problema lumii de dincolo. Aceasta începe prin cunoașterea legăturilor existente între om și univers. La fel ca universul, omul este alcătuit din mai multe regiuni: corpurile sale fizic, astral, mental, cauzal, budic și atmic, prin intermediul cărora el se află în legătură cu toate regiunile spațiului. În funcție de natura gândurilor, a sentimentelor, a dorințelor și a faptelor sale, el intră în contact cu lumea luminii sau a întunericului. La moarte, omul își părăsește numai corpul său fizic. Dacă în timpul existenței, el s-a străduit să-și domine manifestările naturii sale inferioare, el și-a purificat corpurile sale astral și mental și, prin legea afinității, el se îndreaptă spre planurile astral și mental superioare care sunt niște lumi de frumusețe și bucurie. Altminteri, el este antrenat spre astralul și mentalul inferioare unde va suferi.

Înainte de a fi niște regiuni ale spațiului unde omul va suferi sau se va bucura după moartea sa, ceea ce creștinii au denumit Infernul și Paradisul sunt, mai întâi, niște regiuni ce există în el. Acestea fac parte din ființa sa și el nu poate scăpa de ele. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Paradisul – sub ce formă vom trăi acolo într-o zi
Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
„Pâinea cea de toate zilele” – simbol al hranei spirituale ce trebuie să o luăm zilnic

Read More

Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi toți posedăm un suflet, iar acest suflet are niște nevoi. Dacă atâți oameni nu le resimt, este pentru că sunt ei sufocați, lâncezind într-o viață fără ideal. Aceste nevoi există însă, și uneori ele se manifestă în ființe, fără ca ele însele să le poată înțelege limbajul. Toate aceste experiențe periculoase, precum drogul, de exemplu, care îi tentează în prezent pe tineri, dar și pe adulți, sunt expresia lipsurilor, un apel al sufletului flămând de infinit și care își cere hrana.

De fapt, ce rămâne sufletului într-o societate în care toate credințele într-o lume divină sunt bâlbâite, și care prezintă ca ideal lupta politică, reușita economică sau socială? Din moment ce îl lipsim de alimentele spirituale de care are nevoie pentru a se avânta în spațiu, sufletul va căuta aceste elemente în materie, în substanțe precum tutunul, alcoolul, drogul… tot ceea ce numim „paradisuri artificiale”. Numai că, aceste substanțe distrug ființa umană psihic și fizic.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
De la rădăcini la frunze – arborele și omul
Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El
Linia curbă – interpretare simbolică

Read More

Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Înainte de a fi acele regiuni ale lumii invizibile descrise de religie, infernul şi paradisul sunt două forme de viaţă ce există deja în noi. Viaţa infernului este greoaie, întunecată, agitată: prin analogie, este cea a tubului digestiv, a stomacului, a sexului. Viaţa paradisului este subtilă, pură, luminoasă: prin analogie, este cea a plămânilor, a inimii, a creierului.

În noi, lumea de jos (infernul) şi lumea din înalt (paradisul) sunt separate de muşchiul diafragmei. Ele trebuie să lucreze însă împreună, structura corpului nostru ne-o spune. Numai că trebuie să veghem mereu ca latura superioară să o domine pe cea inferioară. Pentru că acolo, sus, conştiinţa trebuie să-şi stabilească locuinţa, iar lumea de jos să îi furnizeze atunci materialele, forţele grosiere, pe care lumea de sus le va ghida şi fecunda. De aceea, străduiţi-vă să trăiţi în paradisul vostru, şi de acolo să învăţaţi să folosiți materialele și forţele infernului vostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 mai

Recomandam urmatoarele articole:
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
Sentimentul religios – este înscris în structura ființei umane
Spiritualistul – definiția lucrării sale
UNITATE SPIRITUALA
ATRACTIA IUBIRII

Read More