ispita tagged posts

Ispitele evolutiei spirituale: importanta de sine

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

ispitele evolutiei spirituale

Dragi cititori,

însemnările care urmează vor încerca să exploreze ascunsele capcane ale evoluţiei spirituale sau, să le spunem, ispitele evoluţiei spirituale.

S-ar putea pune întrebarea: de ce apar ispitele în calea celor ce evoluează? De ce nu apar şi înainte? Răspunsul este că numai atunci când încerci să ieşi din apa îţi dai seama de diferenţa de densitate dintre apă şi aer.. Atunci simţi greutatea deoarece o vezi din afara ei.

Înainte de orice, aş dori să menţionez că nu este scopul celor de faţă să promoveze un iluzoriu sentiment de perfecţiune umană. Oricât de evoluat este un spirit, atâta timp cât se afla într-un corp fizic dens pe bază de carbon, va face ceea ce percepem că “greşeli” şi va manifesta ceea ce percepem că imperfecţiuni. După cum am sugerat în însemnările precedente, măiestria de Sine nu înseamnă că nu greşeşti niciodată, dar înseamnă că sesizezi şi înveţi din aşa numitele greşeli.

Read More

Ispitele evolutiei spirituale: devalorizarea

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Ispitele evolutiei spirituale

Dragi cititori,

exploram acum a polaritatea opusă a importanţei de sine, una dintre ispitele evoluţiei spirituale pe care am studiat-o în însemnarea precedentă. Trăim într-o lume polarizată, a cărei absolvire implica integrarea polarităţilor mai degrabă decât a îmbrăţişa una dintre ele şi a lupta “împotriva” celeilalte. Ambele polarităţi, pe orice nuanţă energetică a acestei lumi, sunt prezente în fiecare om.

Ca urmare, nu putem trata devalorizarea, definită ca sisteme de credinţă limitative faţă de Sine, neîncredere în Sine, separat de importantă de sine. În adevăr, aceste două nuanţe tind deseori, în oameni, să se mascheze una pe cealaltă. Cu alte cuvinte, oameni care nu au încredere în ei şi au complexe de inferioritate, pot afişa o imagine de importantă de sine, şi, vice-versa, oameni care sunt plini de ei pot să afişeze o imagine de devalorizare şi micime, toate acestea pentru a obţine anumite avantaje.

Nu este scopul acestor însemnări de a realiza un studiu exhaustiv asupra subiectelor tratate, există tomuri de cărţi ce încerca să realizeze acest lucru fără ca neapărat să reuşească. Intenţia însă este de a dezvălui esenţele şi mecanismele principale ale proceselor implicate, lăsând pe fiecare să exploreze şi să dezvolte dacă este interesat să o facă.

Read More