idee tagged posts

O idee divină – o entitate ce ne modelează și ne hrănește

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“O idee nu este o abstracție, o idee este o ființă vie; iar o idee divină este o creatură care coboară din lumea spiritului. Această creatură înfăptuiește o lucrare asupra voastră: atât timp cât o mențineți, atât timp cât o hrăniți, ea vă modelează, până când într-o zi veți reuși să reflectați această lume sublimă din care ea provine: lumea arhetipurilor unde locuiesc aceste creaturi care se numesc tocmai Ideile. De aceea, înainte de a accepta o idee este foarte important să fiți vigilenți, lucizi, să o studiați bine pentru a ști unde vă va antrena.

Oricare ar fi condițiile în care vă găsiți, acceptați să lucrați numai pentru o idee divină: ea vă va oferi toate condițiile să vă ameliorați și va face din voi niște cetățeni ai acelei lumi în care ea locuiește. Prin intermediul Ideilor, voi intrați în legătură cu regiunile celeste; ele sunt ca niște albine care vă aduc cea mai bună hrană pentru sufletul și spiritul vostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:
Înțelepciunea divină – să ne încredem în ea, fiindcă ea a prevăzut totul pentru evoluția noastră
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Descurajarea – un remediu: să ne minunăm în fața operei divine
Singurătatea – îl amenință pe cel care nu știe să vadă Principiul divin la alții
DAR DIVIN

Read More

O SINGURA IDEE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

o singura idee

Bună dimineața și o zi însorită în grădina voastră sufletească!
Fie ca ziua de azi, să fie pentru fiecare dintre noi, o zi a stimei de sine, a prețuirii, a iubirii și a asumării experiențelor și a valorilor noastre sufletești. Pentru asta este nevoie să iertăm și să ne eliberăm de negativitate, nemulțumiri, judecăți, supărări, frici, vinovății și griji. nemulțumiri.

Vă doresc să aveți curajul, priceperea și înțelepciunea grădinarului, care știe că, atât florile și lăstarii plantați în grădina sa cât și buruienile care răsar în mod firesc din semințele purtate de vânt, au nevoie de-o potrivă de lumină pentru a crește viguroase.

Doar discernământul, priceperea, cunoașterea, înțelegerea și vigilența grădinarului, dobândite în în timp prin procesul de învățare și experimentare, îl pot ajuta să deosebească valoarea florilor sale, de inutilitatea buruienilor ce apar în viața grădinii sale.

Un grădinar știe că belșugul și abundența roadelor grădinii sale, depind de modul în care va ști să-ți dezvolte priceperea, și abilitățile prin învățare continuă. De nu va ști să deprindă abilitățile și priceperea necesară, pentru a ști să semene, să protejeze și să îngrijească prin iubirea, dăruirea și pasiunea sa, planta potrivită, ferind-o de dăunători și boli – nu se va putea bucura de frumusețea și belșugul roadelor lor… și nu-și va împlini menirea.

Experiența grădinarului și deschiderea sa spre învățare îl va ajuta să înțeleagă, că – doar o singură buruiană neîndepărtată la timp din grădina sa, va împrăștia suficient de multe semințe ”otrăvite” care să-i năpădească grădina.

Un grădinar priceput, va ști după asumarea lecțiilor provenite din experiența ”încercărilor și a erorilor” sale, că – prin nepăsarea și lipsa sa de vigilență, va fi doar o chestiune de timp până ce buruienile și dăunătorii îi vor năpădi grădina, se vor înmulți și vor crește atât de viguros, încât vor sufoca florile, plantele și valorile sale, luându-le hrana, energia și lumina. Astfel,va rămâne frământat de griji, sădindu-și în suflet neputința, deznădejdea și nemulțumirea. .

Când prin iertare și asumare, ne vindecăm de traumele consecințelor eșecului și a experiențelor negative și, prin curajul și atitudinea iubirii, vom ști să ne detașăm de povara suferințelor, a rănilor, a neîmpăcării și a dureri – vom dobândi înțelepciunea de a ne asuma consecințele, viața, erorile și greșelile, ca și căi ce prin lecțiile pe care ni le aduc, ne învață prețuirea, iubirea și fericirea.

De vom ști să renunțăm la vanitățile, lăcomiile, supărările, vinovățiile, agresivitatea, ipocrizii și fricile ego-ului și a minții – vom devenim prin procesul de învățare și repetare a obiceiurilor sănătoase și a atitudinii pozitive față de noi, față de semeni și față de viață – grădinari pricepuți, împăcați sufletește, liniștiți, toleranți, iertători, și plini roade, de iubire, de acceptare, de prețuire, de recunoștință și și asumare.

Iubirea, iertarea, acceptarea, responsabilitatea și toleranța ne vor susține în procesul de vindecare, în obținerea liniști noastre sufletești, în trezirea conștiinței și în dobândirea valorilor noastre de caracter.

Desăvârșirea spirituală însă, o vom dobândi doar de vom ști să ne împărtășim experiențele și darurile, sădind din sufletele noastre în sufletele celorlalți – semințele provenite din abundența roadelor ce le-am dobândit, lăsând în urma noastră alți ”grădinari” pricepuți, dornici de desăvârșire și de atingerea măiestriei lor sufletești.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Dumnezeu – se află și mai departe de ideea pe care lumina ne-o poate da despre El
Munca – îl întărește pe cel care o susține cu o idee
A-L GASI PE DUMNEZEU
LUMINĂ
Dușmanii – ne sunt deseori mai folositori decât prietenii

Read More