cuvinte tagged posts

DINCOLO DE CUVINTE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

dincolo de cuvinte

Bună seara și bine v-am regăsit!
Să vă fie seara senină și sufletul plin de frumusețe și iubire.
Vă doresc să aveți putere fizică, mentală și sufletească, să treceți peste neîmpăcări și griji, iar cugetul, eliberat de suferințe, să vă fie mereu treaz, pentru a vă călăuzi în regăsirea cumpătării, iertării și iubirii.

Atunci când vă veți găsi liniștea, împăcarea și pacea sufletească, grijile și nevoile voastre materiale se vor estompa, pentru a vă permite să vă desăvârșiți ființa, spiritul și conștiința, în lumina suavă a energiei iubirii.

Prin claritatea și înțelegerea dobândită în plan spiritual, ca efect al manifestării emoțiilor pozitive și a atitudinii iubirii, ființa va evita să-și manifeste instincualitatea și ostilitatea față de sine și cei din jur, renunțând la a-și mai hrăni fricile, nemulțumirile și negativitatea.

Când în tăcerea minții și în vibrația energiei iubirii, ochii ni se deschid la lumină – sufletul ni se eliberează de supărări și frici, iar cuvintele își pierd rostul.

Atunci când n e manifestăm gândurile, sentimentele și faptele, prin atitudinea emoțiilor pozitive – tot ceea ce credeam că ne e ostil și potrivnic, toate convingerile și toate sentimentele negative care ne agresează și ne întorc împotriva adevărului inimii – se dizolvă în îmbrățișarea suavă a iubirii.

Atunci când în lumina credinței și a iubirii, fricile ni se dizolvă lăsând pacea sufletească să ne inunde inima cu iubire – ne vom redescoperii sinele autentic.

Atunci când ne vom asuma autenticitatea și ne vom elibera sufletul și mintea de ipocrizii, lăcomii și minciuni – vom înțelege în mod real, cine suntem și care ne este rostul și menirea, prin trup, suflet și conștiință, pe acest Pământ.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
BINECUVANTARE DEGHIZATA
Cuvântul – să îi conștientizăm puterile
Viața naturii – să ne asociem ei prin cuvântul creator
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Mulțumesc – un cuvânt ce neutralizează otrăvurile

Read More

Cuvintele noastre – își primesc forța de la materia aurei noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vă doriți ca vorbele voastre să pătrundă în sufletele oamenilor și să îi antreneze pe calea binelui. Atunci, să știți că ele trebuie să fie impregnate cu materia luminoasă a aurei voastre. Atât timp cât veți lăsa să zacă niște umbre în aura voastră, nu veți fi convingători.

Întâlnim deseori niște oameni care se miră că nu reușesc să îi convingă pe alții de necesitatea de a fi buni, generoși, cinstiți, drepți, puri… Ei vin cu niște argumente, se exprimă bine, oare de ce nu sunt ascultați? Fiindcă ei nu resimt profund ceea ce spun. Cuvintele lor sunt goale, pentru că nu sunt umplute de materia subtilă a aurei, care este chintesența a ceea ce fiecare ființă trăiește și experimentează în profunzimile ființei sale. Cel care vrea să fie convingător, trebuie să-și pună în acord viața și cuvintele, fiindcă acestea își extrag forța din viață.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 11 august

Recomandam urmatoarele articole:
FAPTELE SUNT MAI GRAITOARE DECAT CUVINTELE
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
SOARTA CUVINTELOR
CUVINTELE POT SEPARA
A împrospăta aerul

Read More

FAPTELE SUNT MAI GRAITOARE DECAT CUVINTELE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

faptele sunt mai graitoare decat cuvintele

Bună dimineața
și -o săptămână abundent, plin de frumusețea și iubire.
Vă doresc să dobândiți capacitatea intuiției, a creativității și a viziunii realităților voastre favorabile, printr-o viață împlinită și prosperă, și puterea de a le înfăptuii – prin energia credinței, iubirii, entuziasmul, pasiunea, curajului, asumării, prețuirii, dăruirii, încrederii de sine, și – prin valorizarea darurilor, vocației, abilităților și experiențelor voastre, puse în slujba celorlalți.

În lumea realităților noastre palpabile, măsurabile și cuantificabile prin rezultate favorabile, devenim adesea neputincioși în fața acțiunii, atunci când dorim sau așteaptă să ni se împlinească planurile, ideile, năzuințele sau nevoile. Gândul acțiunii și teama de a nu da greș sau a nu părea ridicoli în fața celor din jur, ne paralizează.

Atunci când prin memoria faptelor, suntem lipsiți de experiența rezultate favorabile, suntem neîncrezător în reușita noastră sau în capacitățile și abilitățile noastre de a materializa și înfăptuii imaginile noastre gând – frica ne va vlăgui de energie, de resurse, de încredere și de credință.

A ne exprima îndoielile legate de lucrurile pe care ni le dorim sau a ne verbaliza neîncrederea în persoanele de la care așteptăm sprijin sau ajutor, vor sorti din fașă năzuințele, scopurile și planurile noastre la eșec. Ceea ce nu iubim, nu putem dobândi, iar ceea ce nu prețuim, vom pierde.

În cazul celor mai mulți dintre noi – asumarea experienței și a acțiunii, a consecințelor inacțiunilor sau a alegerilor și acțiunilor noastre eronate, vor fi adesea eschivate, iar responsabilitatea și vina eșecului va fi transferată către terțe persoane sau către factorii de mediu – prin diverse scuze, obiecții sau justificări. Cauza subconștientă, este teama de pedeapsă și amintirea inconștientă a experienței durerilor asociate lor.

Toate deciziile noastre subconștiente care duc la eschivă și neasumare, vor fi induse prin automatisme mentale, de frica repetării traumei durerii. În fond mintea ne ferește de durere, fără a înțelege și consecințele neasumărilor noastre, asupra rezultatelor vieții, a trăirilor și a experiențelor viitoare.

Acțiunile nefondate pe convingeri, experiențe și gânduri pozitive, precum și pe: credință, pasiune, abilități, vocație, entuziasm, încredere de sine, și curaj – vor duce inevitabil la eșec, la repetarea experienței durerii și la știrbirea încrederii de sine.

Gândurile de îndoială sunt de fapt cuvinte nerostite, care însă, au același efect negativ asupra echilibrului și aportului energetic necesar umplerii de conținut a a imaginii și a formei gând (ce ne conține visul, nevoia sau dorința),ca și cuvințele sau faptele lipsite de aportul energiei credinței și iubirii (lucrului dorit sau a faptelor întreprinse pentru materializarea lui în plan fizic)

Pentru a ne putea materializa intențiile, ideile, visurile, năzuințele, scopurile sau nevoile – este esențial ca ele să-și tragă seva, din convingeri și gânduri pozitive, dublate de vizualizarea rezultatului în varianta sa palpabilă și favorabilă, apoi hrănirea lui prin energia iubirii și a credinței în înfăptuire, transferate către acțiuni concrete, ghidate de intenții și emoții pozitive.

Orice gând răzleț, menit să pună sub semnul întrebări reușita, sau orice semn de nerăbdare privind mecanismele energetice de materializare a imaginii gând în plan fizic, va goli ”forma gând” de conținut, consumându-i energia și dematerializându-i realitatea.

Adesea, aportul nostru energetic, este insuficient pentru împlinirea lucrurilor, ideilor, planurilor sau dorințelor mai mari.

Atunci când pentru împlinirea lor -dorim să ne bazăm pe ajutorul, sfaturile, experiența, cunoașterea sau capacitatea de înțelegere și discernământ a atei persoane, dispusă să ne susțină și să ne împărtășească experiența sa, fie în mod dezinteresat, fie contra cost – este esențial să ne asigurăm de veridicitatea și autenticitatea energiei sale informațională pe care ne-o dăruiește (sub forma cunoașterii sau a experiențelor sale).

Atunci când cei de lângă noi distribuie gratuit, ne vând (din interes), sau ne oferă (dezinteresați financiar) informații, cunoaștere sau înțelegere , fie sub formă de ajutor sau ca informare – este esențial să învățăm să înțelegem vibrația energetică a acelei informații (din punctul de vedere al polarității emoțiilor transferate), natura interesului (celui care livrează informația) și sursa sau proveniența informațiilor sale.

Este esențial să ne asigurăm de veridicitatea informației, de efectul ei asupra celor din jur, de valoarea, utilitatea și aportul ei la dezvoltarea și evoluția noastră (în plan fizic, mental, emoțional, psihic, spiritual, personal, educațional relațional, profesional, financiar, social, etc), și mai ales dacă cel ce o livrează, o aplică în mod autentic și benefic în viața, deciziile, crezul și conduita sa.

O informație este relevantă și valoroasă dacă ea provine din experiențele, rezultatele, trăirile și viața celui care o propagă.

Dacă informația își trag seva din experiențele și rezultate palpabile ale vieții celui care ne inspiră sau căruia îi solicităm ajutorul, și dacă domeniul său de expertiză este în același plan al nevoilor noastre de dezvoltare personal sau pe același palier profesional în care dorim să ne dezvoltăm atunci vibrația energetică a informațiilor cu care intrăm în contact, ne vor fi benefice.

Dacă cunoașterea cu care intrăm în contact sunt doar informații ”reci” și neexperimentate în mod autentic (prin valoare, crez, iubire și înțelegere personală adăugată) de cel ce le redistribuie, și de, aceste informații au atașate emoția gândurilor și a intereselor și nevoilor sale ascunse, pe care dorește să le împlinească prin noi – cunoașterea ce o dobândim va fi contaminată cu energie de vibrație joasă, volatilă și nebenefică nouă, pe termen lung.

Atunci când informațiile ce ne parvin, sunt contaminată cu negativitate, sau cu interese și scopuri ascunse (mascate în spatele unor imagini sclipitoare sau a unor ambalaje frumoase), ele ne sunt dăunătoare.

Toate informațiile ce conțin sau exprimă: frici, nemulțumiri, nevoi, negativitate, insuficiență, lăcomie, ostilitate, minciuni, gelozii, invidii, ură, bârfă, incitare la violență, generează stări conflictuale prin opoziția de idei, etc – transferă în câmpul nostru energetic – energii toxice, din punct de vedere al polarității vibrației induse și al ravagiilor ce le provoacă asupra stării noastre de sănătate fizică, mentală, emoțională sau spirituală – Ele se reflectă în mod negativ, în toate planurile vieții (în plan personală, relațional, profesional, material, financiar, educațional, etc).

Toate informațiile ce exprimă în mod autentic, abundență energetică prin pozitivitate, iubire dăruită (necondiționată de așteptări), credință, toleranță, empatie, bunătate, etc, au rolul de a crește vibrațiile energetice ale celor ce intră în contact cu ele. Toate energiile de factură pozitivă, sunt menite să crească vibrația și să susțină procesul de vindecare, acolo unde emoțiile negative exprimă deficit de energie vitală [+].

Pentru a putea discerne între ce ne este benefic și ce ne este potrivnic (din punct de vedere energetic și informațional), este esențial să ne analizăm convingerile, gândurile și emoțiile atașate lor, precum și evenimentele, trăirile și consecințele cu care intrăm în contact, din perspectiva polarității lor.

Tot ceea ce e negativ, va trebui reconvertit și reinformat la nivel energetic, prin energia emoțiilor pozitive.

Pentru a reinforma un gând negativ (din punct de vedere al emoției ce-i este atașat), și a-l transforma într-unul pozitiv și benefic, este esențial să înțelegem natura convingerilor și a fricilor noastre, care au generat gândirea negativă sau ostilitatea.

A schimba o convingere negativă, un obicei dăunător sau un atașament mental potrivnic încrederii de sine, pozitivității sau binelui nostru) necesită conștientizarea și înlăturarea cauzelor care au dus la formarea lor.

Asa cum un obicei, o convingere sau un atașament se formează în timp prin repetarea unor deprinderi nesănătoase, procesul invers, de dezvățare este unul similar, ce se instalează în variantă pozitivă, tot prin repetare (la început în plan mental, apoi în plan fizic).

Reinformarea programelor noastre mentale negative, se poate realiza prin vizualizarea a ceea ce e negativ sau potrivnic în consecințele și convingerile noastre (la nivel perceptual), în varianta lor pozitivă.

Pentru a schimba realitatea ”ostilă” și nefavorabilă a vieții noastre (induse de programe mentale și frici, menite să ne distorsioneze gândurile, percepțiile, atitudinea, mentalitatea și acțiunile) – va trebui prin repetare, auto-educare și învățare, să formăm automatisme mentale de vizualizare, prin care să reconfigurăm și să ne recompunem imaginile mentale- până ce ele pot converge către gânduri, emoții, alegeri, acțiuni și rezultate favorabile, prin generarea de imagini mentale și crezuri favorabile (pe care le putem iubi, accepta, asuma, adapta și materializa).

Legea energetică a principiului cuantic al cauzalități (cauză-efect), și principiul electromagnetic al complementarității polarității energiilor din univers, dovedesc în mod palpabil și cert, că – alegerile și faptele ”inspirate” de imagini mentale și gânduri temătoare, hrănite de emoții negative [-], nemulțumiri, supărări, nevoi, insuficiențe sau lăcomii – converg întotdeauna către consecințe și rezultate defavorabile [-], pe termen scurt sau lung.

De altfel, în mod similar cu ecuația energetică a vieții și a legii karmice, sau a destinului (care conform principiului psihologiei cuantice, este ”un lung șir de acțiuni și reacții la factorii externi”), orice ecuație matematică a cărei variabile însumează valori negative, va converge către un rezultat negativ.

De ne dorim rezultate favorabile prin experiențele și trăirile vieții, va trebui să înțelegem că – e nevoie să ne conștientiză convingerile, prejudecățile, atașamentele mentale, viciile, carențele, obiceiurile dăunătoare, etc (care converg către gânduri și emoții negative ce exprimă nemulțumiri, ostilitate, negativitate și frici) – pentru a le înlocui treptat (pe măsura conștientizării și înțelegerii cauzei și sursei lor), cu valori pozitive.

Prin repetare atitudini benefice vieții și prin reînvățarea obiceiurilor sănătoase – vom putea redobândi controlul mental. Astfel, vom putea schimba după bunul plac (înlocuindu-ne emoțiile negative cu sentimente pozitive) – gândurile negative, în gânduri pozitive, și prin ele, polaritate energetică a rezultatelor, experiențelor, consecințelor, trăirilor și a ecuației vieții (precum avem sau vom avea înțelepciunea și credința, să alegem să facem și să trăim, pentru a avea și a fi, prin ceea ce deja suntem).

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
FAPTE EGOISTE
Credința – o dovedim prin faptele noastre
Alchimie, astrologie, magie, Cabală – descoperim bazele acestor patru științe în faptele vieții zilnice
CE VEDE DUMNEZEU
ADEVARATA AUTORIATATE A INIMII TALE

Read More

CUVINTELE POT SEPARA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

cuvintele pot separa

Bună dimineața
și un sfârșit de săptămână plin de căldură, bucuri, pace sufletească, împliniri și mulțumiri!

Vă doresc o zi plină de căldură în viață și în suflet, în care cuvintele frumoase să vă încălzească gândurile, mintea, faptele și credința. Pentru asta însă, este esențial să înțelegem că, noi suntem fundamentul propriilor gânduri – iar prin ele – a propriilor trăiri, consecințe și vieți.

Gândurile le exprimă nevoile și convingerile. Prin ele ne exprimă trăirile și năzuințele. Însă pentru a le împlinii, este nevoie să avem conștiința trează dominată de armonia energie iubirii.

Doar când inima ne e liniștită și sufletul plin de pace – putea înțelege și discerne: – între gândurile și emoțiile ce ne servesc intențiile pozitive, prețuirea, recunoștința și bucuria pentru viață – și între percepțiile potrivnice, menite să ne inducă iluzii prin frici și false convingeri și crezuri, menite să ne hrănească nemulțumirile, decepțiile. supărările și neputința.

Dacă prin gândurile și cuvintele prin care ne exprimăm dorințele, visurile, năzuințe și intențiile sunt însoțite de emoții pozitive, gândurile negative se estompează, risipa energetică dispare și nemulțumirile noastre încetează, într-o dulce armonie a împăcării, a acceptării și a iubirii.

Redobândindu-ne încrederea de sine prin experiența trăirilor induse de stările noastre sufletești pozitive și pline de credință în binele nostru – îndoielile și frici nu ne vor mai putea abate atenția și gândurile ce ne canalizează energia către ceea ce alegem să iubim și să prețuim, transformând obiectivul iubirii noastre, în realități fizice palpabile și valori ce devin parte firească din noi.

Prin gândurile noastre ostile și superficiale, pline adesea de îndoieli, neîncredere, nefericire, suferințe și frici – nu vom face altceva, decât să pierdem realitatea trăirilor noastre favorabile, risipindu-ne energia pe a hrăni iluzii și stări emoționale ce ne sunt defavorabile.

Când gândurile ostile și negative ne acaparează atenția, ne înfrânăm acțiunile pozitive, lăsând mintea să ne aburească prin convingeri și prejudecăți ostile binelui nostru, inducându-ne eschivele, scuzele, justificările, neimplicarea, neasumarea și nereușitele.

Gândurile, alegerile și consecințele potrivnice și ostilitatea prin emoții negative, inimii, trupului și sufletului nostru – ne vor amplifica și mai mult negativitatea și convingerile potrivnice binelui, opunându-ne frumuseții vieții și dreptului nostru la fericire.

Dând crez perspectivelor minții induse de experiențele nefavorabile și convingerilor negative, acceptăm să pierdem perspectiva inimii și a sufletului, ce sunt menite servirii binelui nostru.

Atunci când gândurile noastre vor fi în armonie prin ceea ce spunem și facem cu iubirea din inima noastră, sufletul ne va fi împăcat, iar conștiința ne va deveni trează pentru a menține și susține în mod pozitiv și autentic echilibrul și armonia vieții.

Rezultatele favorabile determinate prin alegerile și faptelor noastre, vor putea fi întotdeauna doar prin energia emoțiilor, intențiilor și atitudinilor pozitive, orientate prin gânduri către ceea ce alegem să iubim și să prețuim…fără să ne mai abatem atenția către alte preocupări sau alte ținte, înainte de a împlini și materializa în viața noastră realitatea palpabilă a a dorinței noastre.

Prin a ne concentra gândurile și atenția către un singur obiectiv, devenim mai eficienți și mai responsabili cu energia cu care o hrănim, ne mai risipind-o în două, sau zeci de direcții.

Dobândind conștiința iubirii, a prețuirii și a valorii, nu vom mai trece prin experiența suferinței, prin pierderea lucrurilor pe care din inconștiență le vlăguim de energia, entuziasmul și pasiunea iubirii noastre, când ne desprinde atenția de pe ele, pentru a hrănii cu energia emoțiilor noastre… o alta realitate .

Credința în valorile în care alegem să ne încredem total și din toată ființa ne va susține în a le materializa și a le face parte din realitatea noastră pe cea mai scurtă cale.i si pentru a le materializa în planul fizic al vieții, învingând orice frică, obstacol, împotrivire sau îndoială, ce ne-ar împiedica în împlinirea a ceea ce ne dorim..

Când ne rostim gândurile, cuvintele pe care le folosim, primesc forța creativă sau distructivă doar prin energia gândurilor, emoțiilor și acțiunilor prin care le hrănim.

Atunci când ne risipim puterea prin necredință, negativitate, agresivitate și îndoială, cuvintele pe care le exprimăm reflectă doar părți ale ostilităților, fricilor și negativității noastre, noastre izvorâte din experiențele vechi ale eșecurilor noastre sau din traumele și suferințele neiertate, pe care le-am trăit…dar nu am extras încă lecția lor.

Adevăratele săgeți otrăvite pe care le trimitem în jur, și care adesea tot pe noi ne lovesc, sunt gândurile noastre ostile și temătoare, manifestate prin învinuiri, nemulțumiri, decepții, supărări și judecăți. Ele sunt de mii de ori mai puternice și dăunătoare decât cuvintele ce le rostim, și asta pentru că nu ne putem feri de energia lor moartă, iar cei loviți, nici măcar nu le intuiesc.

Ceea ce este esențial să înțelegem pentru a nu ne exprima nemulțumirile și a nu suferi, este faptul că – nu ”cuvintele omoară”, nu ele ne dezbină echilibrul sufletesc, nu ele ne separă și nu ele generează ura și conflictele din noi – ci noi oamenii, cei care inconștient alegem prin ele să ne hrănim furia, ura și negativitatea, prin fapte și agresiuni.

Tot ceea ce hrănim cu ură si agresivitate – duce la consecințe ale durerii prin energia agresivității, a fricilor, a ne-iubirii și a întunericului din noi.

Dorința de a ne manifesta și propag frica și ura, a reacționa la agresivitate, a amplifica durerea și a ne degenera starea firească de bine prin negativitate opoziția minții, furie sau ostilitate – izvorăște din superficialitatea noastră emoțională, din delăsare și din neimplicarea atitudinii iubirii, în evitarea poverilor, a supărărilor, a nemulțumirii, a neajunsurilor, a neîmplinirii, a grijilor, a durerii și a fricii de ea.

Gândurile și cuvintele doar scot la lumină propriile noastre lipsuri, inadaptabilități, carențele, ostilități și deficiențe de caracter – manifestate emoțional, prin gânduri, cuvinte și pin fapte, atunci când suntem dezechilibrați energetic, reacționăm instinctual fără a ne păsa de consecințe și ființa ne este lipsa de credință, de iubire, de asumare, de prețuire, de responsabilitate și de acceptare a ceea ce vine în mod firesc către noi.

Atunci când ne învingem rezistența la schimbare și indisponibilitatea de a ne trezi, la rațiune prin conștiința trează a iubirii, îngăduim spiritului să vedem o realitate favorabilă nouă, prin înțelegerea și acceptarea perspectiva dată de adevărul inimii. Ea duce mereu la o atitudine favorabilă vieții.

Alegerii altei atitudini și a altei căi în viață – ne poate feri de dezamăgiri și consecințe potrivnice – atunci când conștientizăm că, tocmai prin negativitatea și nemulțumirile noastre atragem rezultate nefavorabile, suferințe și poveri ale vieții.

Suferințele și dezamăgirile pe care le trăim, sunt doar consecințe și erori firești în procesul de experimentare, învățare și adaptare la mediu și provocările vieții…când înaintăm pe calea firii.

Suferințele și experiența durerii ne atenționează cu privire la deficitul energetic pe care-l suferim prin risipa noastră de energie (manifestată prin nemulțumiri și frici), pe care singuri ni le inducem, cât timp încă, ne cedăm minții puterea, în loc să să trăim, să gândim, să alegem, să simțim și să ne manifestăm prin iubirea ce sălășluiește în adevărul inimii.

Adevărul inimii, ne redă de fiecare dată încrederea de sine, starea de bine și luciditatea, când alegem în mod conștient prin conștiința iubirii să nu dăm crez iluziilor minții și nu ne lăsăm manipulați de de fricile și frustrările ei, prin care ne ne întoarce prin vulnerabilitățile noastre, exact împotriva frumuseții noastre sufletești, sădind acolo ură, durere, neîncredere și dezbinare.

Când vom renunța să ne mai cedăm puterea, să ne rănim și să ne risipim energia vitală prin negativități, îndoieli și frici – Spiritul ne va întării conștiința, devenind suficient de treziți, pentru a înțelege și accepta prin gânduri, atitudini și acțiuni pozitive (manifestate față de noi, față de semeni și față de viață), faptul că – doar prin credința în binele nostru și prin conștiința iubirii – putem trăi armonia abundenței valorilor noastre și a vieții.

Doar prin abundența iubirii din sufletele noastre putem crea mental realități favorabile, pentru ca apoi prin belșugul nostru energetic să putem împlini și hrăni orice nevoi ale minții, generând împăcarea și armonia ego-ului, mulțumirea și pacea sufletului prin care experimentăm fericirea.

Astfel, prin asumarea a tot ceea ce este, ființează și exprimă viața prin ceea ce experimentăm și trăim – vom găsi calea de a învăța, a evolua și a deveni, pentru a ne împlini viața în planurile ei, și a ne desăvârși ființa, spiritul și conștiința.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
A împrospăta aerul
Viața naturii – să ne asociem ei prin cuvântul creator
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Mulțumesc – un cuvânt ce neutralizează otrăvurile
Cuvântul nostru – este primit de întreaga natură

Read More