concentrare tagged posts

CONCENTRAREA SPIRITUALA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

concentrarea spirituala

Bună dimineața
și o săptămână caldă și luminoasă, plină de împliniri și frumusețe!
Vă doresc o zi a curajului asumării experiențelor vieții pentru a dobândi prin inteligența și energia grația divine a iubirii ce vă sălășluiește în inimii, claritatea,înțelegerea cunoașterii și înțelepciunea sinelui vostru spiritual.

Grația divină a iubirii ce prin Duhul vostru Sfânt vă sălășluiește în inimă, așteaptă să fie eliberată din colivia minții, pentru a vă dezvălui frumusețea, și măreția și a vă umple sufletul și viața cu frumusețe și darurile pe care dragostea vi le aduce atunci când nu permiteți fricilor, supărărilor, orgoliilor, vinovățiilor, frustrărilor, și ostilității să vă risipească energia.

Când vom putea înțelegem că frica e doar o iluzie a minții și un program mental prin care permitem îndoielilor, neliniștilor, supărărilor, suferințelor, nemulțumirilor să nu se cuibărească în suflet – vom înțelege că lipsa încrederea de sine și a curajului asumării dragostei și a iubirii ce nativ vă sălășluiește în inimii, vine din experiențele traumelor și a durerilor noastre trecute , încă nevindecate, și din lipsa experiențelor reușite bazate pe asumarea și manifestarea valorile iubirii.

Când vom înțelege că durerea și vinovățiile date de separarea ființei noastre de Sinele nostru Spiritual, sunt cauzate de deconectarea artificială și auto-indusă, de prezența iubitoare a lui Dumnezeu – vom înțelege că lipsa responsabilității, a prețuirii și a asumării iubirii și a darurilor ce vin spre noi – sunt cauzate de lipsa curajului de a iubii și de incapacitatea noastră de a-i crea abundența pentru a o dărui și a ne împlini viața prin ea.

Ceea ce nu știm și nu înțelegem când percepem lumea și ne trăim viața prin experiența separare de sinele nostru autentic, este faptul că prin ele și blocajele pe care ni le cauzăm mental prin ostilitate, negativitate și ne iubirea noastră – ne separăm și de conștiința iubirii noastre și prin el, de Dumnezeu

Separare pe care o resimțim în planul fizic al trăirilor noastre instinctuale și emoționale, ca fiind reală, toate decepțiile, nemulțumirile, neîmplinirile, neputințele și traumele noastre fizice și psihice pe care le-am resimțit prin trăirile noastre, sunt doar iluzii mentale pe care le plămădim prin inconștiența și ne-iubirea noastră. Ele sunt coșmaruri asemeni celor din visele noastre de noapte, însă sunt trăite mai real și la un nivel mai puternic de conștientizare.

Frecvența energetică a undelor cerebrale și vibrația emoțiilor, a gândurilor, a cuvintelor pe care exprimăm în dialog mental sau le rostim – ne induc atitudinii prin care facem alegeri și acționăm, și ne aduc trăiri emoționale, consecințe și experiențe ce se vor manifesta doar în acel spectru al sentimentelor și pe acel palier al polarității emoțiilor pe care noi alegem să le-o atribuim prin percepțiile, prejudecățile, cunoașterea sau înțelegerea noastră.

Negarea valorilor, negativitatea, suferințele și ostilitatea noastră sunt consecințe ale valorilor negative atribuite emoțional, trăirilor și consecințelor pe care le atragem în viața noastră prin gândurile, credințele, sentimentele și convingerile pe care le rostim.

Respingerea la nivel mental a măreției noastre, inducerea în percepția noastră sentimentului vinovăției și a convingerii neputinței noastre, sunt doar câțiva factori prin care ne hrănim fricile, negativitatea și crezul că – nu merităm să trăim frumusețea vieții. Astfel nu facem altceva decât să atragem experiențe și să manifestăm consecințe potrivnice binelui nostru, menite să ne întărească convingerile neputinței noastre de a iubi și a fi fericiți. ,

A cultiva convingeri precum: ”Dumnezeu nu mă iubește”, ”El este nemulțumit de mine”, ”Nu sunt vrednic de iubirea sa” – duc fie la credința mentală că ”am căzut din grația divină” sau la extrem, la negarea existenței Sale.

Sentimentele izvorâte din frică, necredință și ne iubire sunt consumatoare de energie și au doar menirea de a ne vlăgui sufletul de frumusețe, valoare și conținut. Astfel fără lumina iubirii, ne vom pierde claritatea, luciditatea și puterea de a iubi și a plămădi realitatea destinului nostru favorabil

Cei mai mulți dintre noi, continuăm să ne trăim viața prin vibrația fricii și în întunericul dat de conștiința vinovăției și a fricii. Pentru a ieși din labirintul întunericului nostru sufletesc și a ne elibera de povara suferințelor, a traumelor, a neîmpăcării și a experienței pierderii și durerii – e nevoie să ne ridicăm vibrația prin emoții și sentimente pozitive, pe care să le hrănim prin credința în minele nostru și prin conștiința iubirii.

Aceia dintre noi, care a azi suntem copleșiți de durere, insuficiențe, griji și frici și trăim suferința sufletelor dominate de nemulțumiri, lăcomii, neîmpăcare, negare, ostilitate și negativitate – ne-am negat credința și ne-am înstrăinat de valorile, sentimentele și energia iubirii, atât de mult, încât azi nu mai putem regăsi aceea credință și putere lăuntrică a sinelui nostru divin, prin care ă ne dizolvăm fricile, vinovățiile, ne-iertările, traumele, suferințele, ostilitatea și negativitatea.

Fără a ne regăsi credința și iubirea și fără a ne elibera sufletul de durerile cauzate de emoțiile și atitudinile noastre negative – nu vom putem găsi ieșirea la lumină, din labirintul întortocheat și întunecat al minții, copleșită de deznădejde, durere și teamă de suferință.

Pentru a scăpa de convingerile negative cauzate de experiențele traumei și durerii, este nevoie să reînvățăm să ne prețuim darurile, să ne eliberăm de nevoia subconștientă de a ne induce iar și iar suferința, și astfel să reînvățăm să ne iubim și să credem în noi și în dreptul nostru la fericire.

Din păcate, până nu vom accepta prin fiecare por al ființei noastre, credința în iubire și în valorile noastre sufletești, ca singura calea de vindecare trupească, mentală și emoțională, prin care ne putem trezi conștiința – nu vom putea accepta și înțelege faptul că, prin convingerea propriei neputințe și ne iubiri – ne hrănim coșmarurile nemulțumirile, pierderile, neîmpăcările și neîmplinirile pe care le trăim.

Tot ceea ce mintea crează prin iluzia fricii, neasumare și neîmpăcare – ne induc insuficiențele și durerile pe care le experimentăm. Ele sunt efectul iluziilor minții, a îndoielilor și a temerilor de tot felul pe care ni le auto-inducem mental, prin false crezuri și convingeri.

Pentru a schimba reperele negative ale convingerilor noastre cu valori pozitive, este esențial să ne asumăm prin curaj, credință și iubire, experiențele și consecințele care vin spre noi, renunțând la prejudecăți, vinovății sau la dorința de a-i împăca și mulțumii pe cei din jur, care adesea ne contestă sau ne condamnă alegerile și experiențele.

Teama de a recunoaște propriile erori, de a ne desprinde de convingerile păguboase și continuarea manifestării lor (izvorâte din frica de pedeapsă, din teama asumării consecințelor, de neliniștile și incertitudinile date de acceptarea și asumarea experimentării altei realități decât ceea cu care am fost obișnuiți – chiar de ele înseamnă suferință) – ne împiedică să recunoaștem și să ne asumăm greșelile, inerente în procesul de învățare și asumare a lecțiilor vieții, atunci când dorim să pășim pe calea spirituală.

Lipsa curajului asumării, este consecința iluziei fricii pe care mental, din lipsa experiențelor pozitive, ni le inducem inconștienți. Iar frica și sentimentul vinovăției pe care-l propagăm prin convingerile și prejudecățile pe care le hrănim – sunt doar iluzii născătoare de suferință, prin neputința de a iubi și a crede în valorile dragostei ce le purtăm în inimi.

A conștientiza că fiecare stare, experiență, trăire și emoție negativă are și un revers pozitiv – ne ajută să admitem că reversul neîmplinirilor, negativității și suferințelor noastre -poate fi împlini prin hrănirea atitudinii iubirii și a curajului, de a manifesta puterea creatoare și a crede într-o altă realitate a vieții, una ce ne este benefică și favorabilă prin experiența frumuseții și a fericirii, obținute prin împăcare, deschidere, asumare, responsabilitate, armonie, dăruire, iertare, toleranță și pace sufletească.

De ne vom da răgazul printr-o atitudine deschisă și favorabilă iubirii – să ascultăm răspunsul Lui Dumnezeu la cererile și rugăminților noastre, El ne va vorbi prin consecințele noastre și prin cuvintele mesagerilor noștri, exprimate de oamenii cu care interacționăm și ne va confirma sau atenționa de fiecare dată suntem pe drumul cel bun, sau am deviat de pe el.

Când suntem neîmpăcați, nemulțumiți sau ostili semenilor și vieții, Dumnezeu ne atenționează prin consecințele potrivnice pe care le experimentăm (cauzate de sentimentele, gândurile, alegerile, acțiunile și atitudinea noastră), că – suntem în afara căii păcii sufletești și a adevărului inimii.

Din păcate atunci când suntem în mental, devenim mult prea preocupați cu interesele, nevoile, neajunsurile sau lăcomiile noastre materiale, pentru a ne da răgazul să-i așteptăm răspunsul la rugămințile, îndoielile și fricile noastre, sau dacă le ascultăm și nu ne convin, le respingem punându-le la îndoială, și astfel, ne-filtrând informația și prin adevărul inimii, pierdem esența, sensul și lecția lor.

Când ne dăm răgazul să ascultăm, să auzim și să înțelegem răspunsul divin la fricile și îndoielile noastre – suntem prin credință și încredere în El, în iubire și în adevăr. Atunci când suntem în adevăr, inima noastră se liniștește și sufletul nostru devine împăcat. Când suntem liniștiți și împăcați, pentru a fi deschiși să înțelegem din mesajele lui Dumnezeu, vom înțelege că suntem iubiți fără condiții.

Atunci când mintea ne este în armonie cu inima, și când ceea ce gândim și spunem se transformă în ceea ce facem – vom înțelegem că – gradul fericirii noastre (prin tot ceea ce experimentăm, hrănim, simțim, percepem, vedem, înțelegem și dobândim în adevăr) – este dat de măsura firească a atitudinii frumuseții, prețuirii și armoniei noastre interioare.

Tot ceea ce izvorăște din empatie, altruism, bunătate, îngăduință, toleranță, iertare, asumare și are sălaș în inimă, exprimă abundența energiei iubirii, a entuziasmului și a pasiunii. Ele dau măsura frumuseții, a luminii și a valorilor noastre sufletești.

A ști și a înțelege în lumina clarității iubirii și a adevărului ce ne sălășluiește în inimii, să dăruim energie și iubire, înseamnă a înțeleg să alegem în mod conștient să ne hrănim cu iubire, gândurile, sentimentele și atitudinea pe care o manifestăm față de semeni, – față de acțiunile și consecințele noastre, – față de lume, și – față de viața pe care o trăim.

Când vom înțelege să trăim prin vibrația credinței și a valorilor iubirii, prin conștiința noastră eliberată de frici și vinovății, vom intra în comunitate Dumnezeu, prin divinul din noi, și ne vom începe procesul de vindecare.

Când vom reîncepe să ne iubim și vom înceta prin iertare să ne rănim și să ne inducem suferințele – prin conștiința iubirii, vom ști să nu ne mai ocupăm mintea cu a căuta și exprima defecte, vini, judecăți, nemulțimiri și vinovății, ci vom exprima prin gânduri, cuvinte, alegeri atitudini și fapte, doar ceea ce iubim.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Capricorn și Leu – concentrare și dilatare
Despre concentrarea
Aura – atrage entitățile luminoase
Lipsa de timp – nu poate constitui niciodată o scuză pentru a neglija exercițiile spirituale
Întrecerile sportive – analogie cu greutățile din viața zilnică

Read More