androgin tagged posts

Androginul – adevărata natură a ființei noastre psihice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Din punct de vedere psihic și spiritual, ființa umană este o creatură androgină: principiul masculin este reprezentat în ea prin intelect, gândul, iar principiul feminin prin inimă, sentimentul. Uniunea celor două principii dă naștere unui copil: voința sau acțiunea. Toate faptele noastre sunt rodul unui gând (tatăl) și al unui sentiment (mama).

Întâlnim unele persoane foarte active al căror intelect și inimă nu sunt foarte dezvoltate; dar la ele, deopotrivă, acțiunea este neapărat copilul intelectului și al inimii, sau mai degrabă al absenței discernământului în intelectul lor și al absenței iubirii în inima lor. A acționa cu inteligență și sensibilitate, sau prostește și fără iubire, înseamnă să dai naștere mereu unei activități ce este rodul intelectului și al inimii. Natura copilului depinde de gradul de evoluție și cultură al părinților. Când gândurile sunt inspirate de iubire, faptele ce urmează poartă neapărat în ele amprentele acestei înțelepciuni și iubiri.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 august

Recomandam urmatoarele articole:

Inimă, intelect, voință – să veghem să ne dea numai roadele lor
Intelectul – limitele sale
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
Capacitățile intelectuale ale oamenilor – depind de starea întregului lor organism
Focul – ce ne topește tumorile psihice

Read More