5 noiembrie 2014 tagged posts

Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de miercuri 5 noiembrie 2014

“Un discipol al unui învățământ spiritual atinge un nivel de conștiință superior după o îndelungată lucrare. De îndată ce l-a atins, îi este totodată dificil, și chiar mai dificil, să îl mențină. De aceea stabilitatea este considerată ca o culme a Inițierii, acel moment în care discipolul poate în sfârșit să spună, asemenea preotului din Egiptul antic: „Eu sunt statornic, fiu al statorniciei, conceput și zămislit pe tărâmul statorniciei.” În ce constă stabilitatea? Să nu te clatini în fața răului înseamnă să te înalți până la regiunile unde nu mai există vreo tendință de posesie. De ce anumite evenimente care ne-au iritat, ne-au descurajat, la un moment dat, nu ne-ar atinge deloc dacă s-ar produce în alte împrejurări?

Se spune în Cabală că șarpele poate urca până la anumiți sefiroți, dar că îi este imposibil să atingă această regiune formată de cei trei sefiroți Kether, Hohmah și Binah. Iar cum noi suntem creați după imaginea universului, există și în noi niște regiuni unde răul nu-și mai găsește condiții favorabile de existență. În regiunile sublime ale ființei noastre și ale universului domnesc o asemenea lumină, o asemenea intensitate a vibrațiilor, încât tot ce nu este în armonie cu această puritate, cu această lumină, este distrus.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Cum acţionează Sefiroţii şi planetele
Porţile Ierusalimului Celest
Fluviul vietii
Omraam Mikhael Aivanhov – 1962.04.23 – Sfantul Duh
Omraam Mikhael Aivanhov – 1963.06.05 – Arborele Vietii (D)

Read More

Înainte de gând

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Paul Ferrini

Cuvinte de intelepciune – 5 noiembrie 2014

Atunci când gândurile încetează, conştiinţa rămâne.

Când respiraţia se sfârşeşte, firul de trestie deţine încă potenţialul sunetului. Nu are importanţă dacă trestia va fi culeasă vreodată. Nu are importanţă dacă un alt gând se iveşte pe ecranul conştiinţei.

Atunci când vin gândurile, există o conştientă a gândurilor. Când gândurile nu mai vin, nu mai există decât conştienţa. Acel cava care este anterior gândului este în tine – dar nu-l poţi găsi gândindu-te la el.

Autor: Paul Ferrini

Recomandam urmatoarele articole:
Viața după moarte – vom merge în regiunile spre care ne-am îndreptat gândurile în existența noastră pământeană
Liniștea naturii – este o lume locuită
A ierta – lăsând Cerului să-și exercite dreptatea
A ne împăca – cu toate creaturile înainte de a părăsi pământul
Prietenie – manifestările sale trebuie să fie conștiente

Read More