Recompense spirituale

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

recompense spirituale

Bună dimineața!
Vă doresc o zi plină de liniște, împăcare și pace sufletească, pentru a vă putea bucura de darurile voastre și recompensele spirituale ale unei vieți trăite în integritate, moralitate, bunătate și îngăduință, față de voi și față de cei din jur.

Când ne vom dobândi liniștea inimii, și vom înceta să ne mai trădăm inima, sufletul și Sinele Spiritual, atunci, vom înceta să mai hrănim vinovății și false așteptări și interese ale minții ego.

Atunci când ne vom iubi suficient de mult încât să nu ne mai rănim prin supărări, nemulțumiri, suferințe, agresivitate, neîmpăcări și tristețe – vom deveni morali și etici față de nevoile noastre sufletești.

Când vom renunța la a eluda nevoile noastre sufletești și la a ne trăda dragostea ce ne sălășluiește în inimi – vom redeveni autentici spiritual și pregătiți în a percepe și vedea viața în lumina adevărului inimii, manifestându-ne prin energia iubirii și prin emoțiile noastre pozitive.

Renunțând la nevoia de a ne susține convingerile, prejudecățile, orgoliile și dreptatea minții – ne vom da prilej să gustăm din abundența de roade a inimii.

Când vom înțelege cauzele minciunilor prin care ne păcălim sufletul, refuzându-ne dragostea, bucuriile vieții, autenticitatea, măreția, valorile și adevărul ce ne sălășluiește în inimi – vom da prilej sinelui nostru spiritual să preia controlul asupra vieții pe care alegem să o trăim.

Pentru a înceta să mai dăm curs nemulțumirilor, negativității și ostilității noastre – va trebui să încetăm să ne clădim viața doar pe a fi plăcuți de ceilalți și a le împlini nevoile și așteptările.

Când vom înțelege sensul și rostul existenței noastre în această dimensiune Celestă – vom cunoaște abundența și valorile noastre sufletești. Prin ele, ne vom putea desăvârși sufletul și vom înțelege cum să aduce bucurie, abundență, lumină și dragostea în trupul, sufletul și viața noastră.

Când vom renunța să mai dezvoltăm atașamente față de persoane, obiceiuri și atitudini care duc la pierderea capacității noastre a ne mai simții și controla sentimentele – vom înceta să ne mințim și să purtăm false măști ale ipocriziei, personale sau sociale.

Atunci când vom înțelege că ceea ce așteptăm din afară pentru a ne împlinii nevoile, interesele și așteptările – nu poate nici dura, nici oferi soluții trainice și de durată pentru problemele și poverile cu care ne confruntăm și nu va umple nici golurile noastre sufletești – vom înțelege că suntem singurii de care depinde siguranța, prosperitatea, abundența, iubirea și fericirea noastră

Pentru a umple golul lăsat de abandonul de sine, va trebui să ne trezim conștiința și să înțelegem că noi suntem atât cauza problemelor, neajunsurilor, nemulțumirilor și suferințelor cu care ne confruntăm, cât și soluția rezolvări și dispariției lor.

Pentru a vedea soluțiile, va trebui să ne privim viața, semenii și consecințele, nu doar din perspectiva minții, a nevoilor și a ”rațiunii” sale, ci și din perspectiva abundenței energetice a inimii și a inteligenței noastre spirituale, capabilă să discearnă și să înțeleagă la un nivel superior de conștientizare, decât cea instinctuală și irațională a minții.

Când vom asculta de adevărul inimii și nu vom mai simții nevoia de a ne sacrifica binele sufletesc pentru a hrăni cu energie și valoare, neputințele, lenea, dezinteresul, nepăsarea, neimplicarea, neasumarea, atașamentele sau nevoile celor din jur – nu vom da prilej minții de a fi neîmpăcată și nemulțumită, atunci când suferă pentru că ce-i din jur, nu-i pot prețui iubirea, valorile, darurile și atenția pe care le-a acordat-o.

Când vom renunța la a ne mai impunem interesele și dreptatea minții și, vom înceta în a ne mai victimiza în fața neajunsurilor vieții și a neputinței noastre de a ne schimba alegerile eronate și atitudinea negativă în fața unor consecințe neprielnice generate tot de noi – vom înceta și să generăm convingeri și consecințe ce ne sunt neprielnice.

Amplificându-ne negativitate, problemele și neîmplinirile prin a le da atenție și a continua să le hrănim cu emoții negative – nu facem altceva decât să perpetuăm în viața noastră și a celor din jur, aceleași consecințe și stări emoționale, prin care am generat propriile probleme și poveri.

Pentru a îngădui vindecarea inimii, a trupului, a vieții și a sufletului nostru de iluzia abandonului, a vinovăției și a fricii – este nevoie să renunțăm la a ne mai ocupa mintea cu a emite judecăți, a căuta vinovați pentru neîmplinirile noastre, și a-i agresa pe cei ce nu ne susțin interesele, nevoile, atașamentele și așteptările.

Când vom înceta să învinovății lumea în care trăim și oamenii asupra cărora ne oglindim propriile negativități, defecte, erori, vinovății și carențe (izvorâte din teamă, falsitate și incapacitatea de a ne adapta la o lume a cărei conștiință este distorsionată tot de sentimentul vinovăției, a neîmplinirii și a fricii) – vom reîncepe să ne iubim și să prețuim ceea ce suntem, avem, trăim, alegem, simțim și facem, renunțând la nevoia de a-i judeca și agresa pe cei din jur, pentru alegerile și experiențele lor.

Atunci când întunericul din din sufletul nostru, alături de toate resentimentele, iluziile, falsitatea, atașamentele, vinovățiile, durerile, prejudecățile, nemulțumirile, negativitatea, neliniștile, ostilitatea, orgoliile și convingerile noastre, dăunătoare unei vieți pline de grație și frumusețe – vor fi disipate de abundența Luminii iubirii renăscută din scânteia divinului din noi, și – vom înțelege cine suntem și încotro ne îndreptăm. Atunci vom putea renunța la măștile pe care le purtăm, pentru a redeveni autentici.

Când vom ști să răspundem cu sinceritate la întrebări, precum: – ” Cât de onești suntem sau vrem să fim față de noi și față de ceilalți? – ”Vrem să ne spunem convingerilor negative și dreptății minții sau alegem să fim conștienți de sentimentele noastre, în lumina adevărului inimii?” – ”Vrem oare să trăim pe deplin fericiți, sau alegem eschiva asumării responsabilității pentru poverile și viața pe care o ducem?” – vom înțelege cine suntem și încotro ne îndreptăm.

Pin a nu asculta de adevărul inimii, a nega valorile noastre sufletești și, a refuza nevoia de iubire a sufletului, înseamnă abandon, ne prețuire, ne iubire și trădare de sine, indiferent de justificările și scuzele pe care mintea ego ni le va servi.

Teama de a nu greși, a nu fi respinși, neplăcuți, pedepsiți, abandonați sau descoperiți atunci când ne hrănim interesele nevoile și și dorința de a obține lucruri, beneficii, avantaje și privilegii ”pe scurtătură”, de către propriul ego – vor fi doar prilej pentru minte, de a-și scuza lipsa de responsabilitate, iubire și curaj, pentru a acționa în mod autentic pentru abundența și binele nostru sufletesc.

A nu aduce iubire, abundență și pace în sufletele noastre, înseamnă a nu putea servi în mod autentici, nici binele, nici nevoile și nici interesele celorlalți. Când ne lăsăm sufletul copleșit de singurătate, durere, vinovății, regrete și frici, nu facem altceva decât să ne stingem lumina sufletului și a sinelui nostru spiritual, abandonându-ne viața incertitudinii și dominației programelor și a convingerilor minții.

De îndată ce avem ceva de ascuns inimii, psihicul, mentalul și emoționalul nostru va acționa înșelător, distorsionându-ne gândurile, sentimentele, percepțiile și atitudinea corectă față de viață. Astfel, sentimentele noastre negative, devin repere clare ale separării de sine și a falsității noastre în relația cu noi înșine, cu cei din jur, și cu propria viață.

Rezultatele și consecințele nesatisfăcătoare, nemulțumitoare sau potrivnice unei vieți prospere și pline de iubire, sunt măsuri clare ale rătăcirii noastre de adevăr și valoare, ale înstrăinării noastre prin frici și vinovății de propriile valori și de propria autenticitate. În acest caz, nemulțumirile și neîmpăcările noastre – ne vor semnaliza carențele emoționale și lipsa acută de energie pozitivă, accesibilă doar pe frecvența luminii și a iubirii.

Consecințele și rezultatele vieții noastre, privite din perspectiva raportului și a stărilor nostru emoțional față de ele, ne reflectă în fiecare clipă: – adevărul și abundența de energie a inimii sau – falsitatea convingerilor minții și deficitul ei de energie și iubire.

Când suntem în adevărul inimii, experimentăm stări de bucurie, de mulțumire, împăcare și pace sufletească. Când trăim irealitatea minții și ascultăm de convingerile și dreptatea sa, experimentăm toată gama stărilor noastre emoționale negative.

Are prea puțină importanță atunci când descoperim și conștientizăm înșelătorii minții ego și trădarea de Sine, dacă ele sunt produse de sinele fals sau de falsa noastră capitulare prin abandon, în fața neajunsurilor vieții. Important este să înțelegem că, orice resentiment, orice prejudecată, orice sentiment sau emoție negativă, orice neliniște sau frică, orice îndoială și orice nevoie de a judeca sau învinovăți – ne arată că lipsește o parte din noi și că ne vlăguim sufletul de energie și iubire

Când înțelegem că suferințele, neîmpăcările, nefericirea și neîmplinirile noastre se datorează lipsei de iubire și ne manifestării valorilor noastre sufletești – vom înțelege că sufletul nostru, ca instrument de măsură al suficienței, cumpătării, prețuirii și iubirii, este decalibrat sau lipsesc părți din ele.

Când vom înțelege că, undeva pe drum, am pierdut părți din sufletul nostru, prin trădarea de sine, prin autoamăgire și prin căutarea egotică a binelui propriu, neclădit pe valori sădite în propria conștiința sau în sufletele celorlalți – vom înțelege că, pentru a ne reîntregi sufletul va trebui să ne manifestăm viața și trăirile prin valori precum: altruismul, empatia, sinceritate, onestitate, moralitate, compasiune, iertare, prețuire, dăruire, acceptare, asumare și iubire.

Pentru a înțelege: , ”Unde ne aflăm?”, ”Încotro ne îndreptăm?”, ”Unde am rătăcit părți din sufletul nostru?” și ”Cine suntem fără ele?”, – e nevoie să ne smulgem toate măștile, pentru a nu mai trăi în confuzie, și a nu genera în percepția celor din jur confuzie, molipsindu-i cu durerile și negativitatea noastră.

Dacă vrem să stăm față în față cu noi înșine și unul cu celălalt cu onestitate și verticalitate – va trebui mereu să ne aducem aminte că, în fața lui Dumnezeu, nu putem ascunde adevărul despre noi, prin falsitate și trădare de sine, și nu ne putem nici eschiva prin minciunile, nemulțumirile și negativitatea prin care ne exprimăm trăirile și emoțiile.

Ne putem înșela pe noi și pe semenii noștri dispuși să ne creadă poveștile noastre, și să ne sară în ajutor când ”țipăm mai tare”, însă adevărul din spatele măștii, va ieși mereu la suprafață, așa cum și uleiul se ridică deasupra apei. Până la urmă, soarta ne va constrânge să revenim în adevăr, însă prețul plătit va fi mereu mai mare, și suferințele înstrăinării și trădării de sine, vor fi tot mai dureroase.

Din momentul în care ne asumăm adevărul și ne deschidem inima spre iubire, asumare, acceptare, compasiune și iertare, îngăduim păcii sufletești să ne elibereze spiritul din captivitatea minții. Atunci și noi, ne trezim din nou la viață, trezindu-ne ochii conștiinței pentru a vedea și a simții bunăstarea, frumusețea și beneficiile unei vieți împlinite prin frumusețe sufletească.

Atunci când ne vom îngădui să vedea darurile vieți și vom ști să le prețuim și să ne bucurăm de ele, vom ști și cum să le transformăm în roade, în fiecare plan al vieții – lăsându-le apoi abundența să se reverse pe preaplinul inimii și a sufletului nostru.

Îmbogățindu-ne fricile, vulnerabilitatea, sufletele și viața cu energia iubirii și manifestându-ne prin emoții pozitive – vom aduce abundența și prosperitatea în viețile noastre.

Când bucuria, fericirea, mulțumirile și valorile noastre, se vor revărsa ca roade pe preaplinul nostru sufletesc, îmbogățind viața și sufletele celor ce se lasă atinși de frumusețea și lumina energiei iubirii, semințele noastre vor putea rodi și în conștiința celor ce vor ști să le aducă plus valoare pentru a rodi în viața lor, și vor ști să le sădească abundența în sufletele celor din jur.
Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Vămile – există și în lumea spirituală
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
Corpurile spirituale – să le hrănim prin niște elemente captate în regiunile superioare
Exercițiile spirituale – condițiile eficacității lor
A ne spăla – poate deveni un exercițiu spiritual

One comment to Recompense spirituale

  • RECOMPENSELE PARTENERIATULUI  says:

    […] urmatoarele articole: – Recompense spirituale – SINGURĂTATE – RAMAI IN VIATA TA – VULNERABILITATE – AUTENTICITATE SI […]

Leave a reply Cancel reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>