Category Omraam Mikhael Aivanhov

Mireasma de sfințenie – degajată de ființele care au înfăptuit o adevărată lucrare spirituală asupra lor

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Expresia „mireasmă de sfințenie” ce o auzim uneori are un sens. Există niște sfinți, niște Maeștri Spirituali care au înfăptuit o asemenea lucrare asupra lor înșiși încât din corpurile lor psihice se degajă adevărate parfumuri. Aceste parfumuri sunt primite de entitățile luminoase din lumea invizibilă care se grăbesc să le respire. În anumite cazuri, se poate întâmpla ca unele persoane foarte sensibile să simtă aceste parfumuri ce emană din sufletul lor.

Aceste parfumuri emană și din sufletul ființelor care au învățat să-și accepte și să-și depășească suferințele. De câte ori, la cea mai mică decepție, încercare sau nedreptate, îi auzim pe oameni plângându-se sau strigând revoltați! Această suferință ce ei o resimt poate fi comparată cu arsura de la foc; dar, cel care o acceptă în mod conștient, păstrând tăcerea, știind că prin răbdarea și iubirea sa este pe cale să-și purifice o materie în el, va produce și niște parfumuri în sufletul său. De aceea, a ști să suferi este una dintre cele mai mari cunoașteri care există, una dintre cele mai înalte manifestări ale iubirii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lucrarea de creație – asupra propriei noastre materii
Lucrarea – care întărește și însuflețește
Fraternitatea – prin lucrarea noastră, noi atingem toate ființele receptive la această idee
Sensul vieții – îl găsim numai după o lungă lucrare asupra noastră înșine
Lucrarea spirituală – acțiunea spiritului nostru asupra materiei

Read More

Dușmanii noștri – nu sunt oamenii, ci entitățile care se folosesc de ei ca să ne facă rău

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când oamenii ne fac rău, nu ei sunt cu adevărat cei care o doresc, ci niște entități rele care se folosesc de ei. Or, aceste entități se deplasează, iar după ce s-au folosit de o anumită persoană ca să-și realizeze planurile rele, ele o părăsesc și caută o alta…De îndată ce s-a descotorosit de această entitate, se poate ca persoana care s-a manifestat ca un dușman să se manifeste apoi altfel și să-și regrete chiar faptele; se poate întâmpla ca ea să nu și le mai amintească deloc. Așadar, nu este deloc bine să păstrăm la infinit ură pe cineva sau să ne dorim răzbunarea. Dacă ripostați, așa va face și el, și se va porni un întreg angrenaj din care nu se va mai înțelege nimic, fiecare acuzându-l pe celălalt că a început ostilitățile.

Veți spune: „Așadar, trebuie să luptăm împotriva spiritelor…Cum să o facem?” Cultivând niște calități și virtuți ce le vor împiedica să mai aibă influență asupra voastră. Chiar dacă vor continua să vă urmărească, ele nu vă vor mai atinge; achizițiile ce le-ați făcut în planul spiritual vor fi ca un fel de redută în jurul vostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dușmanii – după ce i-am învins în noi înșine, este mai ușor să îi neutralizăm în exterior
Dușmanii – necesitatea lor
„Iubiți-vă dușmanii” – comentariu
Dușman – la care fiecare ființă umană se expune să devină pentru ea însăți
A-TI IUBI DUSMANUL

Read More

Existența Domnului – problemă ce nu ne-o mai punem când căutăm să facem să țâșnească viața în noi înșine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Numai înțelegerea a ceea ce este adevărata viață ne pune în legătură cu Tatăl nostru Celest, Creatorul. Până atunci, putem avea despre El numai niște concepții aproximative, superficiale, greșite. În loc să Îl căutăm pe Domnul în noi, în această viață pe care El ne-a dăruit-o, ne mulțimim cu tot ce s-a spus despre El, și discutăm pro și contra, ne punem niște întrebări, ne întrebăm dacă El există sau nu, rămânem mereu în incertitudine, nu construim nimic. Numai cel care face ca viața să țâșnească în el nu își va mai pune niciodată niște întrebări despre existența Domnului.

Viața, viața divină există în afara noastră, dar există și în noi, noi suntem impregnați de ea. Chiar dacă sunt rare, se întâlnesc pe pământ unele ființe care au înțeles valoarea, frumusețea acestei vieți și o trăiesc. Celui care caută adevărata viață, puterile celeste îi indică unde se află ființele care au găsit-o, pentru ca acestea să îl poată ajuta și antrena lângă ele. Astfel, chiar în mijlocul celor mai mari dificultăți, el nu se simte niciodată cu adevărat izolat sau părăsit.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Existența noastră terestră – cum să o concepem
Existența Domnului – devină evidentă pentru cel care știe să dea un sens din ce în ce mai bogat propriei vieți
Toamna – corespondența sa în existența umană
Viața după moarte – vom merge în regiunile spre care ne-am îndreptat gândurile în existența noastră pământeană
Talismane și pantacle – diferența dintre ele

Read More

Vigilența – nici una dintre calitățile noastre nu o poate înlocui

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fie că sunt de natură fizică sau psihică, vigilența, atenția sunt indispensabile. Vă lipsește atenția? Faceți un gest neîndemânatic, vă loviți de un obstacol, cădeți…Nici cunoașterea voastră, nici averea, nici virtuțile voastre nu vă vor scuti. Mulți oameni remarcabili au căzut victime unor accidente provocate de lipsa lor de atenție! Răufăcătorii sunt extrem de vigilenți, fiind conștienți că pot fi mereu surprinși, și scapă astfel deseori de urmăritori. Atunci, de ce să lăsăm vigilența răufăcătorilor? Vă închipuiți că inocența voastră, bunăvoința voastră, vă vor atrage în mod automat protecția divină? Nu, dacă sunteți neglijenți, nimeni și nimic nu vă vor pune la adăpost.

Veți spune: „Dar dacă eu mă încredințez Domnului, dacă eu Îl iubesc, El mă va ocroti.” Desigur, dar dacă nu sunteți vigilenți, chiar iubirea voastră pentru Domnul nu vă va salva. El vă va spune: „Mă iubești? Este foarte bine, dar eu nu mă ocup cu paza locuinței și a persoanei tale.” Nici iubirea voastră, nici calitățile voastre bune nu vă pot scuti să fiți vigilenți. Acest fapt este și mai adevărat în planul psihic.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Tendința spre ușurință – adoarme vigilența
Libertatea de mișcare – ea depinde, în mod fizic și psihic, de vigilența noastră
Vigilența – de exersat asupra stărilor noastre de conștiință
Libertatea – să ne consacrăm toate capacitățile în slujba Domnului
Concentrarea forțelor noastre – în ea ne vom găsi mântuirea

Read More

Germenul divin – subzistă în ființa umană, orice aceasta ar face

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Există mereu ceva suspect în atitudinea unor oameni așa ziși virtuoși care cer ca „păcătoșii” să fie respinși de Dumnezeu, fără să mai primească niciodată favoarea Sa. De-a lungul veacurilor, au existat unii oameni limitați, fanatici, care s-au folosit de religie ca să condamne și să persecute pe cei care, după părerea lor, nu aveau un comportament ireproșabil. Unii au inventat chiar Infernul unde cei blestemați (blestemați după părea lor!) sunt trimiși să sufere niște pedepse veșnice, fiind lipsiți pentru totdeauna de prezența și iubirea lui Dumnezeu. Dar nu acesta este adevărul.

Dumnezeu a pus în toate ființele umane o scânteie, spiritul, care este o parte din El Însuși, iar prezența acestei scântei le amintește de natura Sa. Dacă sunt vinovați, ei merită, desigur, să fie mustrați și chiar pedepsiți. Chiar dacă suntem obligați să îi tratăm cu severitate și să îi ținem, pentru o vreme, la distanță, nu trebuie să uităm niciodată că există undeva în ei, cufundat, un germen divin, iar acest germen divin trebuie respectat de toți.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Paradisul și Infernul – se găsesc, mai întâi, în ființa umană
Frigul și căldura – în natură și în ființa umană
Apa – cele două procese ale purificării sale: analogii cu ființa umană
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară
Dușman – la care fiecare ființă umană se expune să devină pentru ea însăți

Read More

Duhul Sfânt – coboară numai la cel care i-a pregătit o locuință

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Întâlnim uneori unele persoane care, închipuindu-și că se cufundă în niște vagi impulsuri mistice, vor atrage Duhul Sfânt. Nu, pentru a primi într-o zi darurile Duhului Sfânt nu trrebuie să ne„cufundăm ; sau, mai degrabă, o putem face, dar numai după ce am înfăptuit o mare lucrare interioară de purificare și stăpânire de sine.

Orice am dori să facem, trebuie să începem mereu prin a pregăti condițiile, iar prima dintre aceste condiții este curățenia. Când vărsăm un lichid într-un vas, suntem atenți ca vasul să fie curat, dacă este murdar, îl spălăm. Atunci, cel care se aseamănă interior cu un vas murdar, cum își poate închipui că Duhul Sfânt va veni să îl locuiască? Vor veni niște entități întunecate, impure, fiind atrase de hrana ce se găsește acolo, în el: toate acele gânduri și sentimente inspirate de natuira sa inferioară pe care nu a fost capabil să o stăpânească.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Duhul Sfânt – soțul luminii
Duhul Sfânt – expresie a Eului Superior
Eul nostru Superior – este singurul nostru refugiu
Să ne comparăm cu ființele superioare – ca să progresăm
Rusaliile – Spiritul coboară asupra noastră atât cât suntem capabili să urcăm spre el

Read More

Calea luminii – niciodată nu este prea târziu să o urmăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când s-au cufundat în greutăți și dificultăți, multe persoane își dau seama dintr-odată de greșelile ce le-au comis prin neglijență, prin ignoranță sau slăbiciune, și ele își spun: „Dacă aș fi știut!…” Ele ar fi putut să știe, fiindcă toate condițiile le erau oferite la un moment dat pentru a învăța și a lucra. Viața spirituală cere însă niște eforturi pe care ele nu au fost dispuse să le facă, și ele au nesocotit acele condiții favorabile. Alte activități, alte preocupări le păreau în acel moment mai importante și ele s-au lăsat surprinse.

Oricare v-ar fi greșelile, nu pierdeți timp cu văicărerile, și mai ales să nu vă descurajați. Cel mai rău nu este să nu comiteți unele greșeli, ci să vă spunețți că idealul vostru spiritual este irealizabil, descurajant, și să îl părăsiți. Niciodată nu este prea târziu să reluați calea luminii. Alte condiții vi se vor oferi din nou în curând. Încercați să nu le pierdeți!”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 4 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Aurul și lumina – legăturile dintre ele
Poet – este cel care răspândește lumina, căldura și viața
Lămpile noastre interioare – să le conectăm la lumina divină
Lumina – aurul spiritual
Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea

Read More

Gândul – un ajutor la vindecare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Aveți o durere de cap, un coș pe față, o criză de ficat…să nu încercați mereu să le îndepărtați imediat folosind un medicament. De fapt, este posibil ca natura să vă transmită acest rău ca să vă determine să înfăptuiți în planul psihic o lucrare pe care nu ați făcut-o încă niciodată și pe care nu ați face-o în altă împrejurare. Așadar, începeți prin a vă ruga și concentrați-vă asupra luminii, încercând să uitați acel rău; după un timp, se poate întâmpla ca el să vă părăsească, iar voi ați făcut interior niște mari progrese.

Înțelegeți-mă bine: eu nu spun că rugăciunea, gândul sunt un remediu la toate stările de rău și înlocuiesc toate medicamentele. Eu spun numai că, în loc să alegeți mereu ușurința, descotorosindu-vă de cele mai mici indispoziții prin niște mijloace exterioare: pastile…încercați să apelați, mai întâi, la un element spiritual, lucrați cu lumina, cu iubirea, cu armonia, cu puritatea. În acel moment, nu numai că vă veți putea elibera de acea mică neplăcere, dar întreaga voastră ființă va beneficia, deoarece lucrarea ce o înfăptuiți astfel nu atinge numai câteva celule ale corpului vostru, undeva, ci întregul vostru organism fizic și psihic. Iar dacă luați apoi unele medicamentte, să nu uitați că o lucrare a gândullui le va mări efectele bune.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 29 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Puritatea – înainte de toate, este cea a gândurilor și a sentimentelor
Gândul Creatorului – pe care trebuie să îl punem în centrul existenței noastre
Energiile sexuale – se impregnează de gândurile și sentimentele ființei umane
Fapte – bune sau rele, în funcție de calitatea gândurilor și a sentimentelor ce le inspiră
Suntem obisnuiti sa gandim ca avem nevoie de timp pentru a produce schimbari.

Read More

Dumnezeu – a treia instanță

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când două persoane se află în conflict, ele au tendința, în mod instinctiv, să facă apel la o a treia sau la o instanță superioară ce trebuie să găsească o soluție pentru a le pune în acord; în principiu, aceasta este problema tribunalelor. Dacă două persoane ajung în fața unui tribunal, înseamnă că ele nu au fost capabile să-și rezolve singure problemele, cele dintre ele, dar și cele ce le au cu ele însele. Pentru că, deseori, problemele ce le avem cu alții sunt consecința unor probleme ce le avem, mai întâi, cu noi înșine.

Ne putem rezolva problemele, îndeosebi problemele noastre interioare, numai concentrându-ne asupra unei a treia instanțe, mai înaltă. Această instanță cea mai înaltă, cea mai puternică, este numită Dumnezeu, și trebuie să ne străduim să ajungem până la El. Dumnezeu este în noi lumina, El este unitatea, iar când ne străduim să ne înălțăm până la El tensiunile interioare se ușurează, curenții se armonizează, ne împăcăm cu noi înșine și cu alții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Să Îl slăvim pe Dumnezeu – nu este de ajuns să o facem în cuvinte
Îngerii rebeli – se vor întoarce într-o zi la Dumnezeu
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu
Nici o pedeapsă nu ne este impusă de Dumnezeu

Read More

Copilul – un suflet căruia părinții îi oferă ospitalitate

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Problema încarnării copiilor într-o familie este mult mai complexă și profundă decât ne-o putem închipui. Cufundându-și uneori ochii lor în cei ai copiilor, părinții cu adevărat sensibili i-ar putea simți ca niște vizitatori necunoscuți cărora le-au oferit ospitalitate pentru o vreme. Nu ei au creat acest suflet care vine la ei, ei îi oferă numai un adăpost în planul fizic.

Părinții trebuie să fie atenți și buni cu sufletul pe care îl primesc și să nu uite niciodată că adevărații săi părinți sunt părinții săi divini. Precum părinții pământeni care l-au primit pe copil în pensiune, părinții divini știu că datorează ceva celor care se ocupă de acest copil; iar dacă el a fost bine îngrijit, educat, iubit, ei îi recompensează cu generozitate.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Copilul și bătrânul – iubirea și înțelepciunea trebuie să meargă împreună
Cuvântul – copilul celor două principii masculin și feminin din noi
Legăturile – păstrate de un copil din lumea cealaltă cu părinții săi
CINE IMBRATISEAZA COPILUL
Copiii cei Noi au sosit. Tu ai un copil de Cristal?

Read More