Category Omraam Mikhael Aivanhov

Pentru a progresa – să nu acceptăm niciodată să ne limităm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vreți să cunoașteți cel mai bun mijloc de a progresa? Să nu admiteți niciodată niște limite. Și nici să nu vă considerați niciodată dinainte învinși, altfel vă blocați singuri calea. De câte ori spuneți: „Această lucrare este prea grea pentru mine” sau „Ce condiții îngrozitoare! Eu nu voi putea rezista” sau „Eu nu voi putea niciodată suporta toate acestea…” Iar dacă nu o spuneți, cel puțin o gândiți…Ei bine, fiind atât de convins că ești incapabil, slab, vulnerabil, evident că vei capitula.

De acum înainte, oricare ar fi condițiile, spuneți-vă: „Eu voi suporta, eu voi rezista, eu voi birui.” Iar dacă nu reușiți de această dată, nu eeste grav, o veți face mai bine data viitoare. Esențial este să nu vă recunoașteți niciodată dinainte învinși.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 iulie

Recomandam urmatoarele articole:

Strădaniile – nici un progres tehnic nu trebuie să ni le îndepărteze
Să ne comparăm cu ființele superioare – ca să progresăm
Progresul spiritual – necesită aprofundarea unui singur sistem filosofic
Spiritualistul – se leagă de un sistem filosofic și îl aprofundează
RESPIRAȚIA ABDOMINALĂ

Read More

Ființele umane – să ne bucurăm zilnic de toate bogățiile pe care ele le reprezintă

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Oare sunteți încântați și mulțumiți zilnic Cerului fiindcă există pe pământ milioane de femei și bărbați înzeestrați cu atâtea calități diferite și talente atât de mari? Închipuiți-vă toate aceste creaturi pe care nu ați avvut încă ocazia să le cunoașteți, gândiți-vă la ele, bucurați-vă numai la ideea că ele există și că le veți întâlni într-o zi, exprimându-le admirația voastră.

Da, învățați să vă bucurați la gândul că există atâți bărbați și atâtea femei. Să nu așteptați ca fericirea să vă vină numai de la cel sau cea de lângă voi. Cei mai mulți dintre voi îmi vor spune că preferă să aibă pe cineva alături de ei. Desigur, eu înțeleg, dar nici o femeie nu poate reuni singură toate bogățiile tuturor femeilor, și nici un bărbat, bogățiile tuturor bărbaților. Așadar, gândiți-vă la toate ființele minunate care populează pământul și vă veți simți satisfăcuți.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 iulie

Recomandam urmatoarele articole:

De la dinozaur la pasăre – analogie cu evoluția ființei umane
Îngerul la dreapta sa și demonul la stânga sa – simboluri ale celor naturi ale ființei umane
Apa – cele două procese ale purificării sale: analogii cu ființa umană
Toamna – corespondența sa în existența umană
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară

Read More

Gând, sentiment, voință, imaginație – sunt în planul psihic echivalentul capacităților noastre fizice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Viața este plină de greutăți și obstacole, dar Cerul nu ne-a trimis aici lipsiți de vlagă și dezarmați, aceasta nu trebuie să uităm niciodată. Dimpotrivă, el ne-a dat mijloacele de a face față oricărei situații. La fel cum noi am venit pe pământ echipați perfect, cu un cap, niște brațe, niște picioare, o inimă, un stomac, niște organe de simț pentru a înfrunta lumea materială, și din punct de vedere psihic noi suntem bine înzestrați. Gândul, sentimentul, voința, imaginația ne-au fost date ca să le putem folosi așa cum ne folosim membrele și organele în planul fizic.

Vă este clar, acum? Așadar, hotărâți-vă să vă folosiți zilnic toate aceste înzestrări psihice. Altminteri, în ziua în care veți avea cu adevărat nevoie să depășiți niște dificultăți, ele nu vă vor fi de nici un folos, ele vor fi asemenea unor roți ruginite.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 iulie

Recomandam urmatoarele articole:

Gândurile și sentimentele – sunt ca niște talismane ce atrag sau resping influențele
ASHWAGANDHA
Gândurile – niște entități vii și active
Momentele de împlinire – să ne gândim să le împărțim cu întreaga lume
Hrana – influența exercitată de gândurile și sentimentele noastre asupra ei

Read More

Spiritualistul – se leagă de un sistem filosofic și îl aprofundează

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar când decid să se angajeze pe calea spiritualității, mulți oameni rămân deformați de acest obicei, atât de răspândit în epoca noastră, de a se informa despre tot, de a atinge totul, de a fi la curent cu totul. Iar cum cărțile despre religii, credințe și practici din lumea întreagă nu lipsesc, ei nu și-au satisfăcut niciodată curiozitatea. Dar, nu aceasta este viața spirituală.

Dimpotrivă, pentru a înfăptui o adevărată lucrare spirituală, trebuie să fim legați de o filosofie, de o doctrină, și să o aprofundăm. Altminteri, se întâmplă cu organismul psihic ceea ce se întâmplă cu organismul fizic: dacă înghițiți tot felul de alimente amestecate, veți vomita. La fel, stomacul psihic poate avea o indigestie din cauza a tot ce îl silim să înghită. Așadar, dacă doriți cu adevărat să progresați pe calea spiritualității, încercați să vă legați de o doctrină: ea va fi ca armătura templului interior pe care îl construiți, adăugându-i zilnic niște materiale noi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 iulie

Recomandam urmatoarele articole:

Pasărea – simbol al spiritualistului
Spiritualistul – definiția lucrării sale
Spiritualistul – superioritatea sa față de materialist: el își poartă peste tot bogățiile
Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea
Să ne comparăm cu ființele superioare – ca să progresăm

Read More

Datoriile noastre față de pământ – ne achităm cu bine de ele numai acordându-ne, mai întâi, la Cer

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Avem cu toți niște datorii față de familia noastră, față de prietenii noștri, față de societate, și este indispensabil să ne achităm de ele cât mai conștiincios posibil. Datoriile noastre nu se opresc, însă, la pământ, noi avem și niște obligații față de lumea divină. Nu există nici o justificare pentru cel care refuză să le recunoască. În pofida moralității sale, a onorabilității sale, el își retrage din viață tot ce îi poate aduce inspirația, adevărata lumină.

Există o morală mai înaltă decât cea pământeană, iar această morală ne învață că nu este suficient să fii în acord cu legile unei țări, ale unei societăți; fiindcă, ce reprezintă acea țară, acea societate în ochii lumii divine? Noi trebuie să căutăm să ne acordăm fără încetare cu lumea divină, punându-ne în slujba sa. În acel moment, noi vom descoperi că am dobândit interior mijloacele de a ne achita mai bine de îndatoririle noastre față de pământ.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 iulie

Recomandam urmatoarele articole:

Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele
Viața naturii – să întrăm în contact cu ea. Norii
Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire
AMBELE FETE ALE MONEDEI
Pământul – să îl considerăm numai ca locul lucrării noastre

Read More

Să-ți iubești familia – să mergi să te îmbogățești pentru ea în lumea divină

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ca să-și poată întreține familia, se întâmplă ca un tată să fie obligat să plece să lucreze în străinătate. În aparență, el își părăsește familia, dar o face pentru a o ajuta. Trebuie să fii curajos pentru a lua o asemenea decizie. Iar când el se întoarce, câtă bucurie există în casă!

Să transpunem acum acest exemplu în planul spiritual. Un adevărat tată și o adevărata mamă înțeleg că trebuie să își „părăsească” zilnic familia, cel puțin pentru câteva momente, ca să plece în „străinătate”. Iar a merge în străinătate, înseamnă a medita, a se ruga, a se înălța până la lumea divină unde ei se vor îmbogăți. Iar când se vor întoarce, întreaga familie va beneficia. În pofida a ceea ce cred mulți oameni, a-ți iubi familia nu înseamnă a-ți ține gândul fixat în permanență asupra ei; aceasta nu înseamnă cu adevărat iubirea, și nu aduce mare lucru. Cei care își iubesc efectiv familia consacră adesea câteva clipe să se lege de Cer, fiindcă știu că, datorită acestei legături, ei îi vor aduce adevăratele bogății.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lecția de familie
ISTORIOARA DESPRE TRUP, AVERE, FAMILIE SI PRIETENI, SUFLET
Viața universală – în acest sens trebuie să lucrăm
Familia – nu trebuie înțeleasă ca un scop, ci un punct de plecare
Esențialul – este de găsit în noi înșine

Read More

Frumusețea – legăturile ei cu bunătatea

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Uneori, la munte, zărim la marginea unei prăpăstii un copac ce are trunchiul și ramurile îndoite în mod curios. Acest copac a trebuit să înfrunte vântul, furtunille, uneori chiar și fulgerul, dar el a rezistat, iar această luptă se reflectă pe trunchiul și ramurile sale. În același fel, întâlnim în viață ființe al căror chip este chinuit, asimetric, dar ce înzestrări, cât talent au acestea!… Aceasta dovedește că și ele au fost expuse intemperiilor existenței. Pentru a le face față, ele au dezvoltat adesea intelectul și voința în detrimentul calităților inimii, iar aceste strădanii, acestă încleștare se citesc pe trăsăturile chipului lor.

Frumusețea unor ființe ne spune mai mult despre calitățile inimii decât despre capacitățile intelectuale sau voința lor. Frumusețea, adevărata frumusețe are mult mai multe afinități cu bunătatea decât cu inteligența. De aceea, oamenii foarte frumoși sunt deseori predestinați să devină niște victime. Este foarte important ca ei să fie înconjurați de niște persoane care să îi ajute să se apere împotriva dorințelor arzătoare stimulate de această frumusețe.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

FRUMUSEȚE
FRUMUSEȚEA VIEȚII
FRUMUSEȚE SUFLETEASCĂ
FRUMUSEȚEA DIN INIMI
FRUMUSEȚEA INIMII

Read More

Evoluția noastră – depinde de impulsurile ce le primim din lumile fizică, psihică și spirituală

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ființa umană nu poate evolua singură, după propria dorință: ea are nevoie să primească unele impulsuri din lumea exterioară, din natură, din evenimente și, desigur, de la alte fințe umane. Ea are nevoie să vadă, să audă, să stabilească niște întâlniri, chiar să primească unele lovituri și să sufere. Dacă ea nu este trezită, zgâlțâită, ea nu va face nimic.

Ceea ce este adevărat în planurile fizic și psihic este deopotrivă adevărat, într-o manieră mai subtilă, și în planul spiritual. De aceea Marii Maeștri sunt atât de necesari: datorită vieții lor pure, datorită emanațiilor lor, datorită sentimentelor lor și a gândurilor lor de iubire și înțelepciune, aceste ființe reușesc să pună în mișcare ceva în noi. Iar dacă nu reușesc mereu, nu înseamnă că ei sunt incapabili și slabi, ci fiindcă noi ne-am lăsat acoperiți de prea multe straturi de materie întunecată și apăsătoare. Așadar, noi trebuie să înfăptuim o adevărată lucrare interioară, lăsându-ne cuprinși de forța și lumina lor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Încercările – să acceptăm ideea că ele sunt utile evoluției noastre
De la omidă la fluture – procesul evoluției
Parsifal – simbol al discipolului pe calea evoluției
O evoluție – se produce când apar condițiile favorabile
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea

Read More

„Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta” – comentariu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns.” Cum să înțelegem această cameră ascunsă despre care vorbește Iisus?…

Când omul reușește să creeze în sine liniștea și pacea, când simte nevoia de a exprima iubirea sa Domnului, când vrea să I se împărtășească, el se află deja în camera sa secretă. Vă întrebați unde se află această cameră?…Ea poate fi în inimă, ea se poate afla în intelect, în suflet…În realitate, ea reprezintă un nivel de conștiință ce ați reușit să îl atingeți. De exemplu, meditați asupra unei probleme de ordin spiritual ce o considerați dificil de rezolvat. Pătrundeți profund în voi înșivă pentru a găsi un răspuns, iar după o vreme, începe să se facă, încet-încet, lumină…Ce s-a întâmplat? De unde vă apare această înțelegere? Spiritul vostru o poseda, dar conștiința voastră nu se ridicase, încă, la acest nivel. Așadar, iată sensul cuvintelor lui Iisus: când se roagă, când meditează, omul se închide într-o cameră secretă, la adăpost de agitație și zgomot, iar acolo el primește niște revelații.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Rugăciunile – să le adresăm mai degrabă unor entități a căror sarcină este să se ocupe de oameni
Suferința – să ne rugăm numai ca ea să ne ajute să creștem
Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Rugăciunea – are la bază o știință ce se referă la structura universului
Rugăciunea – ne proiectează lângă Dumnezeu și îngerii săi

Read More

Forțele răului – determină mereu trezirea unor forțe ale binelui

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă oamenii se plâng de rău și doresc binele, s-ar spune că ei sunt mult mai convinși de puterea răului decât de cea a binelui. Experiența le-a arătat, așa afirmă ei, că acela care dorește să creeze dezordine, să distrugă ființele, reușește mai ușor și repede decât cel care vrea să fie folositor și să îndrepte o situație; atunci, de ce să mai depună atâtea strădanii? Ei nu reacționează deloc sau se lasă chiar antrenați să acționeze prost.

Iată, însă, o întrebare pe care ei nu și-au pus-o: cât timp vor dura succesele pe care răul pare că le-a obținut? Ah, da, pentru a trage niște concluzii valabile, trebuie să introducem factorul timp: cât timp vor birui forțele răului? Fiindcă, din clipa în care forțele binelui încep să acționeze, acestea, la rândul lor, nu rămân inactive: ele se trezesc pentru a restabili ordinea și dreptatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 8 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Forța sexuală – „forța cea puternică a tuturor forțelor”
Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele
A LE DA FORTA CELORLALTI
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Cuvintele noastre – își primesc forța de la materia aurei noastre

Read More