Category Maestri si invatatori spirituali

Răsăritul de soare – o repetiție a primei dimineți de pe pământ

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Există atâtea lucruri de descoperit privind răsăritul soarelui, atâtea exerciții de făcut pentru a te impregna de această viață, de această lumină, de această căldură! Din zori, deja, este un adevărat eveniment ce se pregătește în cer…Toți acei nori întunecați sau luminoși ce apar sau dispar…Apoi, toate culorile aurorei ce sunt tot atâtea semne vestitoare ale acestei prezențe orbitoare: soarele.

Merită să simțim ce reprezintă nașterea zilei. De miliarde de ani, fiecare nouă zi repetă neobosită nașterea primei dimineți de pe pământ…Și câte creaturi vizibile și invizibile asistă împreună cu noi la această măreață apariție a luminii! Să ne legăm de ele pentru a saluta puterile vieții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 martie

Recomandam urmatoarele articole:
La răsăritul soarelui – să învățăm să ne concentrăm toate energiile pentru a străluci apoi în spațiu
Răsăritul soarelui – să învățăm să îl privim pentru ca ziua să apară și în conștiința noastră
Răsăritul soarelui – evocarea acestui moment excepțional
Hristos – își manifestă zilnic prezența
EXPANSIUNEA CONSTIINTEI

Read More

Speranța – o presimțire a vieții perfecte

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Speranța nu este o aspirație vagă la o existență mai ușoară, mai plăcută. Este o înțelepciune care știe să folosească trecutul și prezentul pentru a se proiecta în viitor și a acționa asupra lui. Speranța este capacitatea de a trăi o realitate minunată ce nu a fost încă actualizată.

Așadar, se poate spune că speranța este o presimțire a vieții perfecte. Datorită ei, voi mâncați, beți, vă hrăniți cu o fericire ce nu o cunoașteți încă, dar care este adevărata realitate. Fiindcă adevărata realitate nu se găsește în planul fizic, ci în lumea divină. Adevărata realitate înseamnă că sunteți niște moștenitori ai cerului și ai pământului. Cum sunteți încă prea tineri și neexperimentați, nu puteți intra deocamdată în posesia moștenirii voastre, dar ea există, și trebuie să știți că vă așteaptă. Aceasta este speranța.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Speranță, credință, iubire – forma, conținutul, sensul
Speranța – se bazează pe credința în puterile vieții și ale binelui
Iubirea – o calitate a vieții divine
SINGURĂTATE
Spiritualitatea – binefacerile sale, chiar și pentru cei care au impresia că ea nu le aduce mare lucru

Read More

Armonia – atrage entitățile celeste

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vreți să atrageți bunăvoința unor entități celeste pentru ca ele să vă favorizeze înfăptuirea proiectelor voastre? Lucrația asupra armoniei.

Oricare ar fi, entitățile luminoase sunt atrase de atmosfera ce știu să o creeze toți cei care se reunesc pentru a sluji o idee divină.Ele își spun, unele altora: „În comparație cu atâți oameni care se adună numai pentru a tuna și fulgera, pentru a-și face niște dușmani adevărați sau imaginari, iată niște ființe care s-au hotărât să lucreze împreună pentru a pregăti Împărăția lui Dumnezeu. Să mergem să la ele și să le ajutăm.” Din fiecare clipă de armonie ce reeușiți să o creați se degajă un parfum, un parfum pe care oamenii poate că nu îl percep, dar pe care aceste entități îl simt. Chiar și stelele, sus pe cer, vă surâd și vă trimit niște mesaje de iubire.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 martie

Recomandam urmatoarele articole:
ARMONIE SUFLETEASCĂ
ARMONIE
Orchestră și corală – imagini ale armoniei ce ar trebui să existe între oameni
Sentimentele rele – sunt dăunătoare pentru cel care le resimte înainte de a fi pentru cei care le inspiră
LINIȘTEA INIMII

Read More

Viața – formele și manifestările ei sunt infinite

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În natură totul respiră, florile, arborii, oceanele, chiar și pietrele…„Dar, veți spune, fenomenul respirației nu poate fi conceput în afara plămânilor!” Ba da, de ce nu? Viața nu are neapărat nevoie de aceleași organe pentru a asigura aceleași funcții. Priviți arborele: el nu are nici plămâni, nici stomac, nici ficat, nici intestine, dar totuși el respiră, și nu numai că el respiră, dar el asimilează, el elimină, el se reproduce. Iar el trăiește deseori chiar mai mult decât omul! El rezistă intemperiilor și el dă niște flori și fructe parfumate. În timp ce, cu toate însușirile sale, omul este atât de fragil încât un nimic îl poate distruge.

Cei mai mulți oameni își fac despre natură niște idei greșite. După părerea lor, pentru a fi cu adevărat viu și inteligent, trebuie să fi făcut ca ei. Naturii nu îi pasă însă de părerile și sistemele lor. Pentru ea, nu este necesar să ai niște plămâni și o inimă ca să respiri, nici un creier pentru a fi inteligent. Ea a creat viața sub o asemenea mulțime de forme încât nu vom înceta niciodată să le descoperim.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Viața – este întreținută în noi de entitățile care populează universul
Lucrarea fizică – utilitatea sa pentru viața spirituală
VIAȚĂ
Viața – se reînnoiește fără încetare
A-ți iubi aproapele – a respecta în el viața pe care a primit-o de la Dumnezeu

Read More

Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Trebuie să ne deschidem pentru a primi curenții binefăcători ce străbat spațiul. Domnul și-a răspândit toate binecuvântările sale din belșug, iar dacă voi nu le primiți, este pentru că aveți despre viață o concepție atât de limitată încât vă rupeți de El. Apoi, vă plângeți: „Nimeni nu mă ascultă, nimeni nu mă ajută, eu sunt singur, eu sunt părăsit. Nu este posibil să existe vreun Dumnezeu!”

Oamenii sunt extraordinari: se pun ei înșiși în niște situații jalnice, iar apoi trag concluzia că Dumnezeu nu există. Nimic mai greșit!…Să încerce să se deschidă puțin Lui, să comunice cu El și vor descoperi că El este mereu gata să îi susțină, să îi lumineze, iar dacă nu au primit acest ajutor, această lumină, înseamnă că ei s-au închis. Cel care se îngrădește, își face rău. Străduiți-vă să vă deschideți, să vă lărgiți: veți fi cuprinși de încântare, veți simți peste tot binecuvântările prezenței divine deasupra voastră, în jurul vostru și în voi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 martie

Recomandam urmatoarele articole:
BINECUVANTARE DEGHIZATA
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Fuziunea cu Divinitatea – un exercițiu
Cuvântul magic – îl posedă numai cel care cultivă respectul față de tot ce există
ACCEPTARE

Read More

Pericolele – ce ne amenință omenirea

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Analele Științei Inițiatice spun că specia umană, așa cum o cunoaștem, nu este singura care a apărut pe pământ; alte umanități au precedat-o, și printre ele, unele au avut o cultură mult mai avansată decât a noastră. Dacă ele au dispărut, este pentru că au dat frâu liber impulsurilor naturii lor inferioare; iar natura inferioară nu are alt scop decât să domine și să aservească totul, atât ființele, cât și natura.

O neagră prevestire pentru viitorul omenirii noastre este faptul că se observă din ce în ce mai mult aceste tendințe de dominație manifestându-se, iar progresele științifice și tehnice le oferă fără încetare noi mijloace. Dacă oamenii nu se decid să învețe să-și orienteze impulsurile naturii lor inferioare în slujba naturii lor superioare, puterile sufletului și ale spiritului, ei se vor distruge. Inteligența Cosmică, care trăiește în veșnicie, nu avantajează vreuna dintre omeniri, ea le va lăsa să acționeze. Așa cum alte omeniri au dispărut, și cea actuală poate dispare la rândul ei din propria greșeală, aceasta nu o va tulbura prea mult: cu puținii indivizi rămași, ea va pregăti una nouă.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Pericolul – depinde de noi să știm să îl recunoaștem
Natura – pericolele de a dori să i ne impunem
A fi pe placul publicului – pericolele de a-ți pierde sufletul
Existența Domnului – devină evidentă pentru cel care știe să dea un sens din ce în ce mai bogat propriei vieți
Justiția Divină – ține cont de ceea ce noi înfăptuim cu însușirile ce le posedăm

Read More

Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atât timp cât oamenii vor încerca să-și rezolve disputele prin folosirea forței, poate că ei își vor închipui că au reușit pe moment, dar acest succes nu va fi de durată. Când se folosește constrângerea, se provoacă întotdeauna natura inferioară la ceilalți, dorința de a ține piept, de a riposta, de a lua o revanșă. Constrângerea este resimțită ca o violență ce suscită mereu ostilitatea, urmând ani și secole de înfruntări fără a se ajunge vreodată la vreo rezolvare.

Soluția este de a da dovadă de bunătate, de iubire, de umilință. Desigur, nu se aranjează imediat totul, fiindcă această atitudine poate la început să îi facă pe ceilalți să gândească că acela care acționează astfel este naiv, slab, și ei vor profita să se comporte urât. După o vreme, când ei vor înțelege că atitudinea sa nu este dictată de slăbiciune, ci dimpotrivă, de o mare forță spirituală, ei se vor arăta mai deschiși, mai înțelegători, și atunci este posibil să se găsească o posibilitate de înțelegere.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 martie

Recomandam urmatoarele articole:
A LE DA FORTA CELORLALTI
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Cuvintele noastre – își primesc forța de la materia aurei noastre
Seninătatea înțeleptului – îi este inspirată de credința sa în forța spiritului
FORTA SI FLEXIBILITATE

Read More

Familia – nu trebuie înțeleasă ca un scop, ci un punct de plecare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare trebuie să-și de silința să păstreze legăturile ce îl unesc cu toți membrii familiei sale. Familia nu constituie însă un scop în sine; ea este un punct de plecare, o bază destinată să asigure societății o formă de stabilitate. Cei care se concentrează asupra familliei lor și lucrează numai pentru ea, uitându-i pe ceilalți sau chiar combatându-i pentru a-și proteja mai bine părinții sau copiii, nu-și dau seama că sunt pe cale să creeze niște condiții pentru neînțelegere, ostilitate, totul sfârșindu-se prin a se asemăna cu o luptă între niște clanuri, niște triburi.

Cel mai rău este însă că, având această stare de spirit, ei nu contribuie la fericirea familiei lor. Iată dovada: la ora actuală, familiile sunt din ce în ce mai mult pe cale să se dezmembreze. După o vreme, părinții se despart pentru a înfiripa alte legături în altă parte, iar copiii se trezesc cu un tată vitreg, cu o mamă vitregă, cu niște frați și surori vitrege…Unde se află stabilitatea ce trebuie să o ofere familia? Oare aceasta constituie, cu adevărat, fericirea familiei?…”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Lecția de familie
ISTORIOARA DESPRE TRUP, AVERE, FAMILIE SI PRIETENI, SUFLET
Esențialul – este de găsit în noi înșine
Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt
Iubirea – o calitate a vieții divine

Read More

De la aerul poluat la aerul curat – să ne schimbăm filosofia

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Să presupunem că este iarnă și eu intru într-o casă unde totul este închis: ușile, ferestrele…Domnește un miros urât deoarece, pentru a fi mai cald, se păstrează și animalele în interior: nu numai pisica, câinele, dar și calul, porcul…Rămânând în această atmosferă irespirabilă, locatarii s-au cloroformat complet, ei nu mai simt nimic. Dacă ar trebui să le explic acum că trăiesc în niște condiții nesănătoase, vor începe niște discuții interminabile și eu îmi voi pierde vremea. Atunci, eu folosesc o altă metodă: îi invit să facă o plimbare cu mine.

Ieșim la aer curat, o jumătate de oră, apoi revenim. De îndată ce deschid ușa, ei țipă, ei se întreabă cum au putut trăi în acel aer poluat…(această mică povestire este evident simbolică, cu unele puncte de vedere limitate sau greșite). Fără ca eu să le fi explicat ceva, ei înșiși înțeleg, fiindcă ei simt imediat diferența, ei fac comparația. Poate că în momentul în care au ieșit ei nu și-au dat bine seama cât de minunat este să respiri aerul curat, dar la întoarcere, când se sufocă, ei înțeleg! Este ceea ce eu mă străduiesc să fac cu voi: atunci când vă vorbesc, eu vă conduc în niște regiuni unde respirați aerul curat, astfel ca la întoarcere să vă hotărâți să părăsiți o filosofie în care vă sufocați.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 11 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Emanațiile psihice – poluează sau purifică aerul
Mâinile – instrumente ale binecuvântărilor noastre
Undele venite din regiunile celeste – să învățăm să le captăm
Existența Domnului – devină evidentă pentru cel care știe să dea un sens din ce în ce mai bogat propriei vieți
De la dinozaur la pasăre – analogie cu evoluția ființei umane

Read More

Stările negative – metodă pentru a le depăși

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nu este niciodată ușor să vă descotorosiți de stările negative. Să presupunem că sunteți invadați de niște sentimente de rea voință, de gelozie, de invidie, și nu reușiți să le alugați, orice ați face. Sunt niște entități rele care se agață de voi. Atunci, ce este de făcut?…Începeți prin a privi cu calm aceste entități rele, observați-le manifestările, tertipurile. Observându-le, vă situați deja deasupra lor. Iată ce se întâmplă: cum ele simt prezența unei priviri ce le supraveghează, le studiază, ele sunt jenate, fiindcă nu le place să fie demascate. Dacă în acel moment vă legați de Cer, este ca și cum ați proiecta supra lor câteva raze de lumină: ele încep să se împrăștie, lumina le gonește.

Desigur, aceste entități nu se vor lăsa alungate cu ușurință, ele sunt încăpățânate: ele pot reveni, și este chiar sigur că unele se vor întoarce; dar le veți observa din nou și veți proiecta asupta lor niște fascicule luminoase. Până în clipa în care vă veți descotorosi definitiv de ele. Fiindcă ați reușit să vă mențineți deasupra.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 martie

Recomandam urmatoarele articole:
MANIFESTAREA IUBIRII
STARE DE GRATIE
STAREA DE GRATIE
Iubirea – ca stare superioară de conștiință
Capacitățile intelectuale ale oamenilor – depind de starea întregului lor organism

Read More