Category Dezvoltare spirituala

Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă toți oamenii posedă o structură identică, ei sunt cu toții diferiți ca sensibilitate, înțelegere, nevoi, aspirații, și nu pot avea așadar aceeași percepție a lucrurilor. Așadar, atunci când ei se înfruntă în numele adevărului, acest adevăr pe care fiecare îl cere insistent nu este decât propriul adevăr.

Veți spune: „Atunci, nu mai există adevăr ?” Ba da. Pe măsură ce omul se înalță interior, detașându-se de interesele sale personale, egoiste, purificându-se, lăsându-se pătruns de lumina divină, el se apropie mai mult de adevăr. Este însă imposibil să spunem că vom cunoaște într-o bună zi adevărul ca principiu absolut. Singurul lucru ce îl putem afima cu certitudine este că, dacă ne străduim să eliminăm straturile opace formate în jurul nostru de gândurile, sentimentele noastre întunecate și prost stăpânite, ne apropiem de fiecare dată puțin mai mult de adevăr.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Imensitatea – este adevărata patrie a sufletului nostru
Adevăratele schimbări – se produc numai dacă oamenii încearcă să se amelioreze
Adevărata pace – nu depinde de condițiile exterioare
ADEVAR SI PARADOX
ADEVĂR ȘI IUBIRE

Read More

Emanațiile psihice – poluează sau purifică aerul

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Zilnic auzim vorbindu-se despre polarea aerului, oamenii se plâng zilnic de fumul uzinelor, de gazele de eșapament ale mașinilor…Dar ce fac ei înșiși deseori? Oare nu otrăvesc atmosfera psihică prin niște emanații toxice: gândurile și sentimentele lor de ură, de gelozie, de furie? Trebuie să știți: tot ce fermentează în fiecare ca gânduri, sentimente și dorințe dăunătoare produce niște emanații rău mirositoare, asfixiante.

Dacă ar exista niște laboratoare dotate cu aparate suficient de performante, s-ar putea verifica că anumite emanații umane sunt atât de murdare, de impure, încât produc în lumea psihică o influență la fel de toxică ca niște gaze asfixiante. S-ar putea face și constatarea inversă: că emanațiile unei ființe spirituale sunt extrem de binefăcătoare pentru toate creaturile. Prin prezența sa, o asemenea ființă acționează favorabil asupra celor care o înconjoară, deoarece ea și-a învins slăbiciunile. Dacă atmosfera psihică a pământului nu a devenit încă complet irespirabilă, este pentru că există niște bărbați și femei dezinteresate și plini de iubire care și-au consacrat viața păcii și luminii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Oceanul cosmic – mediul psihic în care ne-am cufundat
Postul – trebuie înțeles deopotrivă și în planul psihic
Apa – materializare a fluidului cosmic. Să învățăm să o folosim pentru o lucrare psihică
Viața psihică – ne modelează corpul fizic
Calul și călărețul – legăturile dintre corpul fizic și viața psihică

Read More

Suferința – să ne rugăm numai ca ea să ne ajute să creștem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dumnezeu nu există pentru a răspunde nevoilor de comoditate, de liniște și bunăstare ale oamenilor. El se preocupă numai de ceea ce îi face să crească. Ei nu au înțeles însă bine aceasta. Când suferă, ei se roagă Domnului…Este foarte bine, rugăciunea îi poate ajuta, dar ei trebuie să știe la ce le folosește, în ce scop și când să o utilizeze, altminteri ei nu o vor simți niciodată împlinită.

Când suferiți, să nu îi cereți Domnului să vă elibereze de această suferință, ci să vă ajute să o suportați, pentru a extrage din ea toate binefacerile. Pentru că rațiunea existenței suferinței nu este de a ne face rău, ci a ne învăța unde se află adevăratul bine, făcându-ne astfel mai puternici, mai inteligenți, maivii. Repetați-vă zilnic că, datorită suferinței, veți dobândi o mare cunoaștere. Să nu vă gândiți că, vorbindu-vă astfel, eu vă minimizez sau vă subestimez suferințele; eu îmi vorbesc și mie însumi, fiindcă toți, fără excepție, trebuie să ne instruim și să ne perfecționăm.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
SUFERINȚA DIN IUBIRE
Suferința – o depășim identificându-ne cu spiritul din noi
Suferințele – în ce sens se poate spune că ele vin de la Dumnezeu
A VEDEA LAMPA SAU AMBALAJUL
LINIȘTEA INIMII

Read More

Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În sensul său originar, cuvântul „milă”, ce reprezintă, asemenea credinței și al speranței, o virtute teologică (adică are ca obiect Divinitatea), desemnează iubirea omului pentru Dumnezeu, din care provine neapărat iubirea aproapelui. Din nefericire, acest cuvânt „milă” a pierdut cu timpul semnificația sa sublimă, iar ceea ce numim acum „milă” se exprimă prin unele fapte ce nu pot să fie însoțite de vreun sentiment de iubire adevărată. Mulți sunt miloși fiindcă Biserica și familia i-au învățat că trebuie să dea pomană săracilor, să îi ajute pe cei necăjiți etc.

Așadar, mila este deseori rezultatul unei educații limitate, și nu are nimic de a face cu bunătatea. Multe persoane „miloase” otrăvesc viața familiei lor și a anturajului! De asemenea, există multe persoane miloase, dar întâlnim foarte puține cu adevărat bune. Creștinii ar trebui să se străduiască să regăsească semnificația inițială a cuvântului „milă”, ce înseamnă „iubire”, fiindcă cel care afirmă că îl iubește pe Dumnezeu, trebuie să îl iubească și în aproapele său.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
În slujba altora – ne împlinește
A TOCI TAISUL SABIEI
AMBELE FETE ALE MONEDEI
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea
Nutriția – dimensiunea sa spirituală

Read More

Legile economiei – sunt valabile și în planul spiritual

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Se constată că, din ce în ce mai mulți bărbați și femei se interesează de economie și finanțe. În acest domeniu, toți devin niște campioni, sau cel puțin așa își închipuie. În realitate, dacă ar fi înțeles bine problemele economice și financiare, ei ar fi învățat să se ocupe mai întâi de bogățiile spirituale ce le primesc de la Cer, cum să le păstreze, cum să le fructifice.

Orice neștiutor știe că, dacă nu-și fructifică capitalul, după o vreme nu va mai avea nimic, fiindcă un capital nealimentat se consumă repede. Dar, când este vorba despre planul spiritual, chiar cei mai instruiți se lasă sărăciți: ei uită că lumina, căldura, bogăția interioară se epuizează repede, dacă nu lucrează zilnic să le mărească. Cum să le mărească? Prin rugăciune, meditație, prin niște exerciții. Legându-se zilnic la Izvorul nesecat al vieții divine, ei își vor reînnoi neîncetat energiile, împlinindu-și chemarea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat
A ALEGE SAU A NU ALEGE
ALEGEREA FERICIRII
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI

Read More

„Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” – comentariu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În cartea Facerea este scris că, după ce a separat pământul de ape, a creat soarele, luna, stelele, plantele și animalele, Dumnezeu a spus în a șasea zi: „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră.”

Universul este corpul Domnului, un corp pe care El îl însuflețește cu spiritul său. În același fel, omul posedă un corp; acest corp este o reflectare a universului, iar spiritul ce îl însuflețește este o scânteie țâșnită din Spiritul Divin. Astfel, Dumnezeu nu este, așa cum unii își închipuie, acel monarh absolut care conduce departe de vederea noastră, dintr-un loc inaccesibil, de la marginea cerului. Desigur, El este ființa cea mai de nepătruns, de nesesizat, dar în același timp cea mai apropiată, fiindcă El se află în noi. Așadar, noi avem o întreagă lucrare de înfăptuit pentru a simți și însufleți această prezență ce ne locuiește. Nimic nu este mai prețios decât senzația de a fi locuit de Domnul: în acea clipă, orice s-ar întâmpla, nimic nu ne poate clătina credința.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
SCANTEIA
ADEVARATA AUTORIATATE A INIMII TALE
DACA IUBIREA NU APARE ACUM
Dumnezeu a creat omul după chipul său – consecințe ale acestei revelații
Despre Dragoste

Read More

O evoluție – se produce când apar condițiile favorabile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Istoria omenirii este o succesiune de schimbări. Nimic nu poate rămâne pe loc, deoarece viața este într-o mișcare continuă. Ne-ar place să credem că această mișcare este mereu un progres și se îndreaptă în sensul evoluției. Din nefericire, suntem obligați să constatăm că uneori există niște declinuri.

Evoluție sau declin, nimic nu rămâne pe loc. Generațiile de ființe umane se succed, și chiar dacă, în anumite țări, schimbările se produc mai încet decât în altele, sau se îndreaptă într-o direcție greșită, atunci când condițiile o permit, nimeni nu le poate împiedica să ia o orientare favorabilă. Mai întâi, există niște curenți emiși de spiritele luminoase din lumea invizibilă, iar ființele care sunt pregătite captează acești curenți, devenindu-le astfel conductori. Când a venit momentul, schimbările sunt deopotrivă acceptate de ansamblul societății.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea
Libertatea – omului depinde de gradul său de evoluție
Postul, o cale de evolutie spirituala
Spatiul personal de evolutie
Ispitele evolutiei spirituale: importanta de sine

Read More

Tatăl Celest și Mama Divină – să nu uităm niciodată că le suntem copii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Numai cel care a înțeles de la început că îi are părinți pe Tatăl Celest și Mama Divină, comportându-se ca un copil al lor, poate înainta pe calea Inițierii. El nu judecă ca acei așa ziși filosofi sau savanți, care găsesc absurdă, depășită, ideea de Dumnezeu și își închipuie că dau dovadă de inteligență și spirit de libertate părăsindu-l, pentru a duce o viață independentă departe de el. Ei gândesc: „Sunt niște baliverne să fii un fiu al Domnului, o fiică a Domnului, noi suntem niște adulți!” Ei bine, nu, ei nu sunt niște adulți, ci niște copii încăpățânați.

În sensul inițiatic al termenului, adevăratul adult nu își părăsește niciodată părinții săi celești pentru a fi independent. Numai copiii neștiutori, inconștienți, cer independența și libertatea departe de Domnul. Apoi, ei se întreabă de ce suferă fizic și psihic. Este ușor de răspuns: când te separi de Domnul, nu mai ești nici hrănit, nici susținut, nici instruit. Necazurile, neliniștile îi urmează pe toți cei care și-au părăsit părinții divini. Atunci, agățați-vă de Tatăl vostru și de Mama voastră celești și aveți deplină încredere în ei.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 11 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Misiunea fiecărei ființe umane – să atingă într-o zi perfecțiunea Tatălui ei Ceresc
PERFECTIUNE
A ASTEPTA O MINGE SERVITA PERFECT
PERFECȚIUNE
Sămânța poartă în ea imaginea arborelui ce a produs-o – asemenea ei, noi purtăm în sine imaginea perfecțiunii Tatălui nostru Celest

Read More

Spiritul – o culme de la care avem toate posibilitățile de acțiune

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dacă existați undeva în societate ca un necunoscut, un oarecare, nu puteți interveni în problemele țării. Pentru a avea posibilitatea de a interveni, trebuie să căutați culmea, acolo unde se găsește regele sau președintele, și să îi deveniți ministru. Da, în acel moment aveți putere, fiindcă ați atins punctul culminant, putem spune deopotrivă punctul central. Atât timp cât rămâneți jos, la periferie, nimeni nu vă ascultă și nu reușiți să faceți mare lucru.

Această lege se verifică și în planul spiritual. Rămânând departe de culme, de centru, adică de spiritul vostru, aveți o anumită libertate de acțiune, dar nimic important nu depinde cu adevărat de voi. În timp ce, dacă reușiți să vă atingeți spiritul, deveniți stăpâni și sunteți liberi să acționați. Așadar, încetați să vă mai pierdeți vremea jos, la periferie, unde veți avea numai niște posibilități limitate. Lucrați să atingeți spiritul în voi, fără să vă preocupați de timpul necesar pentru a reuși.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Un Maestru Spiritual – lucrează pentru Divinitatea care locuiește în fiecare ființă
Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Piatra filosofală, elixirul vieții imortale, panaceul universal, oglinda și bagheta magică – simboluri ale lucrării spirituale
Dreptul de azil – o aplicație a unei realități din lumea spirituală
Lucrarea fizică – utilitatea sa pentru viața spirituală

Read More

Fuziunea cu Divinitatea – un exercițiu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Pentru a ieși din limitele conștiinței sale, discipolul Științei Inițiatice trebuie să învețe să se proiecteze foarte sus, până la Ființa Sublimă care îmbrățișează și hrănește toate creaturile: el se întreabă cum vede această Ființă viitorul omenirii, ce proiecte există pentru ea, pentru evoluția ei, nu numai evoluția ei într-un viitor apropiat, dar mai ales într-unul îndepărtat. Și fiindcă el încearcă să se apropie din ce în ce mai mult de această Ființă imens de mare, de luminoasă și perfectă, el reușește, încet-încet, să se smulgă din sine. O lucrare se înfăptuiește în interiorul său, în subconștientul său, în conștiința sa, în supraconștiința sa, iar ceea ce trăiește atunci ca senzații și experiențe este inexprimabil.

Această practică este una dintre cele mai salutare pentru discipol; dedicându-se ei zilnic, el se îndepărtează de eul său limitat pentru a se topi în oceanul luminii care este Dumnezeu. Acolo, el primește adevărata cunoaștere și descoperă libertatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 7 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
BINECUVANTARE DEGHIZATA
Omraam Mikhael Aivanhov – Scoala initiatica
Purificarea – scopul ei: ca lumina noastră să se cufunde în lumina divină
Puterea Mintii si Legea Atractiei
Omraam Mikhael Aivanhov – 1961.12.27 – A gandi corect. Iubirea in cele trei lumi (B)

Read More