sursa tagged posts

SURSA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

sursa

Bună dimineața
și un sfârșit de săptămână plină de iubire.
Vă doresc să aveți parte de curajul conștientizării și prețuirii abundenței voastre interioare, pentru a descoperii și dobândi puterea iubirii și a-i putea manifesta și materializa în mod eficient energia, împlinindu-vă viața în fiecare plan al ei.

Iubire înseamnă energia abundenței și ea trezește la viață orice ființă umană călăuzindu-i sufletul spre credință și vindecare, prin iertare, acceptare, asumare, împăcare și pace lăuntrică.

Când inima ne este împăcată și eliberată de frici, nemulțumiri, așteptări, negativitate, supărări, atașamente și griji – ne îmbie la trezirea autentică a conștiinței noastre, forțându-ne să ne deschidem ochii și să vedem în jur frumusețea și darurile vieții.

Pe măsura trezirii conștiinței sinelui nostru spiritual și a asumării noastre autentice – iubirea începe să crească în sufletele noastre.

Când intensitatea vibrației luminii din inima noastră, ne disipă întunericul sufletesc, ne-iertările, supărările, vinovățiile, orgoliile, geloziile, resentimentele și neliniștile – în noi se declanșează procesul de vindecare trupească și sufletească, diluând în mintea, inima, trupul și sufletul nostru, toate fricile, traumele, durerile, poverile și rănile ce ne copleșesc.

Odată ce dispare cauza și sursa risipei noastre de energie, energia vitală a iubirii, se transformă în Sursa abundenței noastre energetice, care se revărsă în mod benefic și firesc, pe preaplinul sufletului nostru, pentru a-i ”hrănii” cu frumusețe, pe cei ce-i recunosc energia și-i pot prețui valoarea.

Cât timp ne lăsăm sufletul și mintea copleșite de lăcomii, insuficiențe, frici, nemulțumiri, ostilitate, negativitate, neîmpliniri, vinovății, etc – trupul, mintea, inima și sufletul, ne sunt copleșite de: – deficit energetic, – neliniști, – stres, – boli, – îndoieli, – incertitudini, – decepții, – neîncredere, – lipsa credinței, – lipsa iubirii, – lipsa stimei de sine, – lipsei perspectivei realității favorabile a vieții, – teama insuficienței și a insecurității fizice și materiale, – depresii, – nevoia inconștientă de victimizare, etc.

La nivel energetic, așa cum trupul nu poate executa simultan două comenzi mentale opuse (cum ar fi ”mersul înainte” sau ”mersul înapoi”), – nici gândurile noastre nu pot exprima simultan abundența energetică și pozitivitatea, cu deficitul energetic și negativitatea.

Stările noastre sufletești și emoționale, pot alterna privind polaritatea lor energetică, în funcție de nivelul de trezire a conștiinței sinelui nostru divin, însă – niciodată nu pot fi manifestate deodată, la fel cum nici șirul gândurile noastre nu pot fi simultan în registrul emoțiilor pozitive sau negative.

Din perspectiva materializării lucrurilor în viața noastră, ceea ce exprimăm și experimentăm la nivel energetic ca și consecință – se reflectă în planul nostru fizic și în rezultate, cu aceeași polaritate energetică, ca și ceea a emoțiilor asociate gândurilor exprimate în plan mental.

Dacă gândurile și sentimentele asociate lor, vor fi exprimate și manifestate predominant și pe termen lung, în registru negativ – experiențele noastre vor fi tot în registru negativ, iar nemulțumirile pe care ni le vor induce, se vor transforma în convingeri, prin care vom propaga aceste stări energetice și emoționale, în obiceiurile noastre comportamentale și în vibrația curenta a trupului și corpului nostru energetic.

Odată convingerile noastre instalate și cronicizate ca programe mentale subconștiente – desprinderea de ele, pentru a le putea conștientiza și înțelege efectul manifestării lor prin gând (din punctul de vedere al valorii sau non-valorii, reflectate în ecuația vieții noastre), va fi posibilă doar în momentul trezirii conștiinței sinelui nostru Spiritual.

Cât timp conștiința ne rămâne adormită (chiar dacă ”logica” minții și ”realitatea” experimentată la nivelul de conștiință a ”stării de veghe”, infirmă această ipoteză), alegerile noastre ne vor fi induse automat la nivel mental, ca efect al deciziilor subconștiente ale minții.

Noi doar vom avea impresia că raționăm și că deciziile ne aparțin. Însă mintea ne induce această iluzie, și nevoia de a ne apăra convingerile și dreptatea, fără a fi capabili să ne detașăm de ele – pentru a observa efectele și rezultatele defavorabile ale manifestării lor, cuantificabile în calitatea vieții pe care o trăim.

De abia după ce ne trezim în mod autentic la conștientizare și putem conștientiza cauzele nemulțumirilor, eșecurilor și dezamăgirilor noastre ca aparținându-ne în totalitate, prin convingerile pe care le hrănim – ne vom putea desprinde de ele, pentru a da curs altor experiențe și realități, ce ne servesc și ne susțin viața și frumusețea ei.

La fel cum în realitatea noastră perceptuală de zi cu zi, trăită în starea de veghe, totul ni se pare autentic și real, așa și, raportat la nivelul de conștiință și la conștiență exprimată, simțită și trăită în visul de noapte, totul pare real și palpabil. În realitate însă, coșmarul din vis sau din somnul rațiunii unui nivel inferior de conștientizare, devine ireal la trezirea într-un nivel de conștientizare, superior ei, cum ar fi cel ”normal” experimentat, in starea actuală de veghe.

Odată ce trecem prin fenomenul de ”iluminare” de la Spirit la om sau de la om la om (prin debarasarea de balastul nostru mental, reprezentat de frici, nevoi, nemulțumiri, supărări, negativitate, etc, care ne blochează încă chakrele) și ne trezim la un nivel superior de conștientizare – vom putea înțelege irealitatea ”realității” noastre de zi cu zi, pe care programele noastre mentale și convingerile asociate lor ni le induc prin emoții și gânduri.

Trezirea noastră prin Spirit, și detașarea de experiențe materiale, este cale manifestării naturii noastre divine, prin redobândirea conștiinței și reconectarea Sinelui nostru energetic și a trupului ce-i dă sălaș, ca o punte între Pământ și Cer, restabilind armonia între ființa noastră materială, și Spiritul nostru de natură Divină.

Legea Spirituală a Iluminării ne confirmă atât prin metamorfoza conștiinței, cât și prin acceptul minții ghidate prin Spirit și conectată energetic la supra-conștientul nostru de natură divină – apartenența la Sursa de Lumină a întregul pe care-l formăm și de care aparține.

Când ne trezim din somnul rațiunii prin conștiință și renunțăm să ne mai hrănim fricile, nemulțumirile și iluziile minții – revenim la Sursa noastră de Lumină, devenind una cu ea.

Când chakrele ne sunt deblocate și devenim ”canale energetice” pentru informațiile stocate în Sursă, și nelăsăm inspirați, îndrumați și călăuziți prin ea, viață și existența noastră întrupată înflorește și începem să evolueze spiritual, până la următorul salt cuantic.

Odată treziți, va trebui să înțelegem că atât provocările și poverile, cât și bucuriile și darurile vieții, sunt dimensionate pentru fiecare dintre noi, cu scopul de a ne da confirmări și infirmări, și a ne învăța lecțiile vieții, susținându-ne în depășirea cumpenelor și erorilor vieții, în mod asumat și individual.

Prin modul în care devenim deschiși la a ne conștientiza, accepta și ține în frâu carențele și nemulțumirile până le transformăm în abilități și împliniri, și prin modul în care învățăm să scoatem la suprafața sufletului nostru, valorile, (renunțând la a hrăni, negativități, judecăți sau a căuta vinovați și vinovății) – devenim mai buni și mai eficienți în a ne identifica, spori și dărui darurile, sau ne adâncim mai rău în decepțiile și nereușitele vieții.

Renunțând la a ne mai hrăni negativitatea și a risipi prin ea energia vitală, începem să ne sporim abundența, prin acumulare de energie de calitate pe frecvența luminii și a iubirii.

Odată iubirea acumulată ca abundență energetică în trupul și sufletul nostru, vom reuși să facem ”saltul cuantic” al conștiinței sinelui nostru spiritual, într-o treaptă superioară de evoluție și de trezire a conștiinței. Astfel, de-a lungul procesul nostru de metamorfoză și transformare în ”Ființe de Lumină”, devenim purtătorii energiei Luminii.

Prin creșterea vibrației noastre energetice și conectarea noastră la frecvența abundenței iubiri, ea va curge în mod firesc prin noi, putând s-o dăruim necondiționat.

Iubirea, energia noastră vitală, a valorilor sufletești, experiențele și lecțiile de viață, abilitățile și harurile pe care le primim, etc – sunt daruri divine ce ne sunt oferite pentru a ne dărui prin ele vieții și a sădi binele comun, pe acest Pământ, fără a le condiționa, a le risipi. sau a încălca legile karmice și energetice ce ne guvernează viața și întregul nostru Univers perceptibil și imperceptibil.

Intervenind în experiența sau soarta cuiva (pentru a o modela, corecta sau ajusta), nesocotind legile și poverile divine (experimentate ca și consecințe raportate la alegerile și acțiunile noastre) ce ne sunt date sau, pe care, ceilalți trebuie singuri să le ducă – ne abatem de la calea și menirea ce ne-au fost date și ne împotrivim deciziilor divine.

A iubi și a accepta ceea ce este, suntem sau vine spre noi la nivel energetic, uman, informațional, etc, a ne feri sufletul de contaminarea cu durerile și suferințele celorlalți și, a ne abține de la ”nevoia” de ”a ajuta” fără să ni se ceară sau fără să avem abundența energetică, experiența și chemarea necesară să o facem – .înseamnă a deveni una cu Lumina care ne călăuzește deciziile și pașii.

A fi conectați la sursa luminii noastră lăuntrice și prin ea la sursa de energie vitală din Univers – înseamnă a ne lăsa călăuziți în acțiunile noastre de Dumnezeu. Înseamnă a fi în armonie cu divinul din noi și cu mintea noastră.

A fi în armonie cu divinul din noi -înseamnă a dobândi puterea de a iubi și a ne iubi în mod autentic și necondiționat de nevoi, interese, constrângeri, atașamente sau așteptări. Înseamnă a fi și a trăi în abundența vibrației energiei luminii ce ne hrănește, ne dă viață și ne înconjoară, ne mai simțind nevoia de a ne opunându-ne ei și dreptului nostru de a fi împliniți, împăcați, mulțumiți și fericiți.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Frica – Sursa violentei
Revenirea la sursa – Filosofie si Matrix
SPIRITUALITATE
CAUTAREA DE RASPUNSURI
SCANTEIA

Read More