sti tagged posts

A NU STI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a nu sti

Bun găsit
și o zi plină de împliniri și de experiențe benefice sufletelor voastre!
Vă doresc să aveți parte de puterea credinței și a încrederii de sine, pentru a vă lăsa călăuziți în alegeri și decizii, de lumina conștiinței iubirii și de claritatea ce o puteți dobândi doar prin spirit.

Spiritul vostru etern este partea divină ce vă conectează la conștiința divină a iubirii. El este viu până ce scânteia divină nu vă este ucisă, prin frică, necredință, resemnarea, renunțate și abandon în ghiarele întunecate ale însingurării și renunțării la iubire și la puterea de a crede în voi și în dreptul vostru la fericire.

Când vă veți trezi la conștiență, și vă veți lăsa călăuziți pașii către liman, prin labirintul întunecat al traumelor, al neputințelor, al suferințelor și al ne iertării, urmând prin credința în binele vostru, scânteia divină și conștiința iubirii – forțele întunecate ale fricilor, vinovăției, ne-iertărilor și urii, vor dispărea din mintea, trupul, conștiința, sufletul, trăirile și viața voastră – lăsând loc grației divine a iubirii, fericirii, împlinirii, bucuriei și splendorii.

Așa cum vă concentrați asupra amintirii unui vis (creat la un nivel inferior de conștiință celei pe care o experimentăm acum, în starea de veghe) pentru a-i înțelege semnificația, sau precum vă bucurați când vă treziți dintr-un coșmar din vis – la fel de ușurați vă veți simții când vă veți îngădui prin credință, iubire, iertare, acceptare și detașare de frici și negativitate – să vă trezi la un nivel superior de conștiință, pentru a experimenta reversul pozitiv al destinului vostru, trăit prin asumare, în grația iubirii. .

Trezirea din somnul rațiunii și din capcana propriei ostilități, separări, neîmpliniri și negații, auto-induse prin convingeri limitative, atașamente păguboase, obiceiuri nesănătoase și programele mentale asumate prin crez (fără a le fi contestat sau verificat în prealabil veridicitatea sau valoarea prin experiența propriei trăiri) – vă va debloca conștiința și capacitatea de a înțelege,

Detașarea de constrângerile minții și eliberarea prin iertare, de sursa fricilor, negativității și traumele voastre sufletești – vă va oferi claritatea și înțelegerea faptului că poverile voastre sunt efectul hrănirii iluziilor minții, a irealităților voastre și a convingerilor care vă distorsionează percepțiile, gândurile, sentimentele, realitatea, trăirile și viața.

Renunțând la a vă mai hrăni nevoia minții de a deține controlul asupra vieții voastre și eliberându-vă de fricile, constrângerile și manipulările ei emoționale – vă va îngădui să acceptați ceea ce este și să vă bucurați de viață, fără a vă mai lăsa copleșiți de nemulțumirile și negativitate, prin care mintea vă manipulează.

Renunțând la așteptări și la nevoia de control în relațiile voastre, vă veți elibera mintea și gândurile de nemulțumiri, resentimente sau frici, apărute atunci când, prin energia emoțiilor voastre negative și prin convingerile și faptele voastre izvorâte din ele – materializați în planul fizic al vieții voastre, conținutul gândurilor temătoare.

Asumându-vă viața, experiențele și Sinele prin iubire și credință, fără a vă împotrivi lor, și prețuind ceea ce este, sunteți, faceți și aveți – veți îngăduii conjuncturilor vieții să se manifeste în mod favorabil pentru voi. Astfel, pentru a vă împlinii, trebuie să acceptați că sunteți deja împliniți, și că, în baza convingerilor, cunoașterii, atitudinilor voastre, trăirilor, sentimentelor și a experiențelor vieții trăite până în acest moment, ați atins maximul potențialului vostru.

A asuma ceea ce este și sunteți în baza experiențelor voastre, veți fi pregătiți să vă fixați în mod favorabil intențiile viitoare prin atitudinea gândurilor pozitive și a credinței în împlinirea lor. Prin verbalizarea intențiilor voastre pozitive către univers, și prin puterea credinței în împlinirea lor – vă veți manifesta credința în puterea energiilor divine de a vă susține planurile vieții (hrănindu-le prin iubire și credință, ca abundență energetică de polaritate pozitivă [+]).

Dobândind înțelepciunea de a vă încredința sarcinile grele (ce vă depășesc puterea de imaginație, creativitate și materializare energetică), lui Dumnezeu – veți înțelege că a continua să vă exprimați nevoile, nemulțumirile și așteptările, energia pe care o exprimați este cea a deficitului energetic [-], a fricilor, a îndoielii și a neîncrederii în împlinirea lor.

Când veți înțelege că tot ceea ce gândiți, exprimați, simțiți, faceți și trăiți, în zona experiențelor și a sentimentelor negative doar vă încarcă cu energie moarte vlăguindu-vă sufletul de lumină și energie vitală – veți deveni capabili pentru produce schimbarea de atitudine în gândirea și atitudinea din viața voastră, în baza manifestării valorilor voastre sufletești.

Până nu veți înțelege că problemele, poverile, suferințele și nefericirile voastre vi le induceți singur, slujind prin negativitatea , ne iubirea, ne prețuirea și ostilitatea voastră, forțele întunecate – nu veți avea curajul de a vă asuma prin credință și încredere de sine, iubirea, și tot ceea ce aduce ea benefic în trăirile și viața voastră.

Până când nu veți înțelege că prin atitudinea negativă față de voi, față de semeni și față de viață – vă aduceți doar deservicii, condamnându-vă la suferințe și la o viață austeră plină de renunțări, nefericire și neîmpliniri – nu veți înțelege nici că-i contaminați cu ne iubire pe cei ce vă iubesc, nici că sădiți și răspândiți în lume, propriul întuneric și propria lipsă de responsabilitate față de valorile iubirii.

A ne asuma ceea ce suntem, a ne fixa intențiile pe valori pozitive, a stabili direcția în care mergem, a cunoaște resursele de care dispunem, și a dezvolta abilitățile necesare drumului, deciziilor eliberatoare, alegerilor libere de constrângeri și frici, și atitudini favorabile împlinirii vieții noastre, ca efect al valorificării experiențelor noastre și a dăruirii energiei iubirii – sunt ingrediente de bază privind împlinirea vieții.

A da sens vieții, a ne cunoaște direcția, a ne fixa obiective și visuri, apoi a avea curajul să ne încredem în ele și să ni le asumăm prin credință, iubire, pasiune și entuziasm în alegerile și acțiunile noastre menite a le împlinii – înseamnă a crede în noi și în dreptul de a fi fericiți. A trăi în panica dinaintea încercării și a permite fricilor să ne abată de la drum, lăsându-ne purtați în labirintul resemnării, renunțării și durerii, înseamnă a nu crede și a nu ne iubi.

Cât timp nu ne vom iubi pe noi, nu-i vom putea iubi nici măcar pe cei ce ne iubesc. A nu ne iubi înseamnă a permite minții să ne întoarcă în zona de confort a suferinței, unde vom experimenta iar ți iar traule, rănile și corvoada durerii… fără a ști măcar, cum arată fericirea, sau cum este o viață împlinită trăită în partea luminoasă a destinului nostru.

Pentru a înțelege rostul experienței iubirii, a resurselor și a abilităților și a valorilor noastre sufletești primite prin har sau dobândite atunci când ne asumăm calea iubirii – ține de credința și curajul nostru de a ne asuma experiențe diferite de cele ale durerii, trăite în trecut, chiar dacă mintea ne va opune lor, prin iluzii ale fricilor și justificări plauzibile menite să ne facă să renunțăm.

Prin învățare și experimentare, dozându-ne gândurile, sentimentele alegerile și acțiunile (în lipsa reperelor favorabile deciziilor curajoase și asumării), cu cu energie pozitivă și ”ingrediente”, precum iubirea, pasiunea, credința și entuziasmul – vom reuși să înclinăm balanța vieții în favoarea noastră, prin decizii înțelepte ce ne servesc sufletul, devenirea și fericirea.

A înțelege cauzalitatea emoțiilor noastre negative în proasta gestionare a obstacolele care apar atunci când permitem minții (prin frici, neîncredere, nemulțumiri și negativitate), să ne devieze de la drum – ne va da puterea de fiecare dată când suntem lipsiți de soluții, când deviem de la drum sau sufletul ne este copleșit de durere, că avem mereu la dispoziție – calea credinței și a iubirii!

Abandonându-ne căii și divinului din noi, prin credință și iubire – ne vom îngădui să parcurgem drumul schimbării, cu inima deschisă și cu încrederea în reușita noastră, pas cu pas în direcția potrivită.

Imprimând energia credinței, a asumării și a iubirii în acțiunile și gândurile noastre, ”înhămându-ne”cu curajul de a acționa constant, consecvență și cu răbdare, bucurându-ne de drum – vom observa cum îndoielile, neîncrederea și fricile dispar din mintea noastră, și fac loc experiențelor și trăirilor benefice care converg în armonie cu intențiile noastre pozitive, către împlinirea lor.

Când vom avea curajul să ne asumăm calea credinței, dăruindu-ne iubirea fără a ne mai păsa de cei ce ne judecă alegerile și experiențele sau de ce zic cei ce nu au curajul să-și asume iubirea, căci aleg în locul ei resemnarea și experiența durerii, a urii, a fricii, a vinovăției, a neiertării și a ne iubirii – vom înțelege rostul vieții și vom dobândi abundența iubirii, pentru a ne împlini

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
RECUNOȘTINȚĂ
A LASA FOCUL SA SE STINGA DE LA SINE
REALITATE ȘI DESTIN
RECUNOSTINTA
Exercițiile spirituale – să le pregătim în mod conștient

Read More