sensibilitate tagged posts

Sensibilitate și sensibilitate afectată – prima este expresia naturii superioare; a doua, cea a naturii inferioare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Este important să faceți diferența dintre adevărata sensibilitate și acea sensibilitate bolnavă ce poate fi numită mai exact susceptibilitate sau sensibilitate afectată. Adevărata sensibilitate este o insușire ce ne face capabili să ne înălțăm foarte sus și ne oferă acces la o lume din ce în ce mai subtilă. Sensibilitatea afectată este o manifestare a naturii inferioare care, considerându-se centrul lumii, crede întotdeauna că nu i s-a acordat suficientă considerație: ea se simte frustrată, rănită și devine agresivă. Când am înțeles această diferență, vom înțelege lucrarea ce o avem de înfăptuit asupra naturii inferioare, pentru a permite adevăratei sensibilități să înflorească, să se îmbogățească.

Sensibilitatea nu este numai acea însușire ce ne face să ne emoționăm, să ne încântăm de ființele pe care le iubim, de frumusețea naturii sau a operelor de artă. Adevărata sensibilitate ne deschide porțile imensității, ale luminii, ea ne dă înțelegerea ordinei divine a lucrurilor, ea ne permite să vibrăm la unison cu regiunile, cu entitățle și curenții Cerului.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Sensibilitatea – a fi capabil să te deschizi bogățiilor lumii divine
Sensibilitatea – este tocită de excese
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările

Read More

Mediumnitatea – precauții de luat

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Întâlnim anumite persoane foarte sensibile, foarte mediumnice, care se află într-o stare jalnică fiindcă ele nu au nici un mijloc de apărare împotriva entităților astrale. Este bine să fii sensibil la lumea invizibilă, dar trebuie să-ți exersezi mai întâi discernământul și voința. Ca să intri în contact cu lumea invizibilă este necesar, într-un fel sau altul, să te lași în voia influenței unor spirite. Or, nu toate spiritele sunt neapărat favorabile oamenilor. Unele dintre ele, văzând niște creaturi lipsite de apărare, caută să le înșele, să se folosească de ele și să le ia forțele. Iar după un timp, acești nefericiți sunt complet epuizați și dezechilibrați.

Nu este de ajuns să fii atras de științele oculte. Un adevărat Maestru vă va spune să așteptați, să vă pregătiți, iar în ziua în care va vedea că sunteți îndeajuns de purificați și întăriți, el însuși va înlătura vălul, și atunci tot ce doriți să cunoașteți vă va fi descoperit.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Sensibilitatea – a fi capabil să te deschizi bogățiilor lumii divine
Sensibilitatea – este tocită de excese
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările

Read More

Sensibilitatea – a fi capabil să te deschizi bogățiilor lumii divine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cu cât o ființă devine mai sensibilă, cu atât mai mult ea se expune suferinței la tot ce vede și aude în jurul ei. Oare, trebuie ca ea să devină insensibilă pentru a nu mai suferi? Nu. Cu un astfel de raționament, ea va deveni repede la fel de dură ca piatra. Nu trebuie să ne temem că suferim, iar suferința nu trebuie luată prea mult în considerație. Chiar dacă trebuie să suferim, este de preferat să ne creștem sensibilitatea, fiindcă gradul ei de sensibilitate determină măreția, înălțimea morală a unei ființe umane. Ea nu trebuie însă să confunde sensibilitatea cu sensibilitatea afectată.

Pentru știința spirituală, a fi sensibil înseamnă a fi capabil să te deschizi din ce în ce mai mult splendorii și bogățiilor Cerului, să captezi minunile lumii divine încât să nu mai simți atât de mult prostia, vulgaritatea și răutatea oamenilor. Marii Maeștri și, deasupra lor Îngerii, Arhanghelii nu suferă de urâțenie: ei nu o văd. Ei văd numai frumusețea și ei se află fără încetare în bucurie.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 mai

Recomandam urmatoarele articole:
Sensibilitatea – este tocită de excese
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările
Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem

Read More

Sensibilitatea – este tocită de excese

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Evoluția spirituală a unei ființe umane este însoțită de o creștere a sensibilității sale: cu cât sensibilitatea crește, cu atât mai mult ea trăiește o viață bogată, intensă. Acela la care sensibilitatea se micșorează, se întoarce spre stadiul de animal, de plantă, de piatră. Veți spune: „Dar, cu cât devenim mai sensibili, cu atât suntem mai expuși suferinței.” Este adevărat, dar chiar dacă riscăm să devenim mai vulnerabili, este preferabil să ne creștem sensibilitatea pentru că astfel creștem intensitatea vieții.

Cât despre cel care posedă o mare sensibilitate, trebuie să vegheze să o mențină, știind să păstreze măsura. Excesele sunt cele care tocesc sensibilitatea. De exemplu, dacă citiți prea mult, creierul vostru este saturat și pierdeți gustul de a gândi; pentru a înțelege esențialul, nu trebuie să acumulați prea multe idei în minte. Și în prietenie, în iubire, trebuie să te supraveghezi, să pastrezi anumite distanțe. Acela care se avântă cu toată ființa sa în efervescențele iubirii sfârșește prin a fi rănit, nu mai simte nimic. Pentru a dezvolta sensibilitatea, trebuie să știm să micșorăm cantitatea și să creștem calitatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările
Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem
Afecțiunea – gesturile ce o exprimă trebuie să fie conștiente

Read More

Sensibilitate – și sentimentalism

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Se spune despre o persoană care se simte repede jignită că este sensibilă. Nu, adevărata sensibilitate este o deschidere totală spre frumuseţea şi lumina lumii divine, şi o respingere a urâţeniei şi absurdităţii lumii umane. Așadar, ceea ce este numită în general sensibilitate, adică capacitatea de a resimţi dureros indiferenţa, ura, criticile, jignirile, este în realitate o susceptibilitate, un sentimentalism. Ce sărmani nefericiţi pentru care nici Cerul, nici îngerii, nici prietenii, nici frumuseţea nu există, ci numai nişte oameni nedrepţi, haini şi rău intenţionaţi!

Nu trebuie să confundaţi sensibilitatea cu sentimentalismul. Sentimentalismul este reprezentarea bolnăvicioasă a unui „eu” sărac, meschin, limitat, nevralgic. Dimpotrivă, sensibilitatea constituie un grad superior de evoluţie ce îl pune pe om în legătură cu regiunile celeste şi îi permite să vibreze la unison cu întreaga frumuseţe a universului.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 iunie

Recomandam urmatoarele articole:
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările
Spiritul lui Hristos – se manifestă și ne vorbește prin intermediul soarelui
Răul – există niște regiuni în noi unde el nu ne mai poate atinge
INCOMPARABIL

Read More