Sandor Kasza tagged posts

A-TI GASI CHEMAREA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

a-ti gasi chemarea

Bună dimineața
și o zi plină de recunoștință și iubire, pentru tot ceea ce sunteți, aveți, trăiți, simțiți, dobândiți și faceți, căci prin ele vă puteți vedea, înțelege, prețui și dezvolta: harul, frumusețea și puterea de a le dărui!

Învățând să recunoașteți și să prețuiți darurile pe care le primiți – veți dobândi puterea de a vă împlinii viața și sufletul, oferindu-vă prețuirea și iubirea pentru ceea ce vine spre voi pentru a vă lumina, a vă bucura sau a vă încălzi sufletul.

Darul nu e doar valoarea, ci e și harul ce ne învață prețuire și multiplicarea iubirii prin propriile daruri dăruite pentru a multiplica bucuria, și în viețile și sufletele celor din jur. Dăruirea și chemarea la iubire – reprezintă singura cale prin care putem opta la a sădi frumusețea luminii în lume, prin darurile noastre sufletești oferite și sădite și în sufletele celor din jur, întunecate încă de durere, necredință, ne-iertare și tristețe!

Atitudinea iubirii și a prețuirii chemării din spatele unui dar , ne vor ajuta să înțelegem că – nimic nu e mai frumos decât fericirea și prețuirea aduse în sufletele noastre și ale celor ce ne dăruiesc darurile lor – prin valoarea ce decidem să le-o atribuim noi în plan emoțional, indiferent și independent de cât de nesemnificativ ar părea darul ce-l primim, în percepția unui ego-ului nostru, încă dominat de răni sufletești și frica deschiderii, a bucuriei sau a asumării.

Când înțelegem că darurile noastre esențiale sunt trupul, viața și spiritul prin care sălășluim în ea și dobândim înțelepciunea de a învățăm să ne arătăm recunoștința și prețuirea pentru tot ceea ce reprezentăm prin ele, începem să ne iubim și să ne iubim, pentru ceea ce suntem, facem și avem și există prin noi și pentru noi.

Când încetăm să ne mai risipim timpul, energia, resursele, darurile și viața prin negativitate, lăcomii, neajunsuri și nemulțumiri – dăm răgaz minții să accepte Adevărul inimii și iubirea ce sălășluiește în ea, și care, prin noi, așteaptă să fie extinsă în lume prin energia atitudinii și faptelor noastre pozitive.

Iubirea ta și a mea, ne-au fost dăruite, pentru a ne umple sufletul cu lumină. Pentru a o recunoaște și a o lăsa să ne pătrundă inima, sufletul conștiința și viața, va trebui în cele din urmă, să ne deschidem obloanele prăfuite ale minți, lăsându-i frumusețea și energia să ne îmbrățișeze fricile, orgoliile și ego-ul.

Doar renunțând la ostilitatea și negativitatea ce o purtăm în inimi, vom deveni capabili să alocăm suficientă energie din inimi, pentru a ne reîntregi sufletul și astfel vom redobândi întreaga conștiință a iubirii, credința binelui dăruit și claritatea de a ne înțelege harul și rostul pentru care am venit pe acest Pământ.

Când ființa își va accepta măreția și va crede în darurile și valorile sale intrinseci, spiritul va dobândi prin conștiință trează puterea de a conștientiza și recunoaște valorile proprii și ale celorlalți și astfel, cultivându-le semințele și frumusețea în propria viață, va ști să le extindă și în viața celorlalți.

Când vom deveni suficienți de treziți la nivel de conștiință pentru a înțelege că motivul suferințelor noastre suntem doar noi – vom dobândi controlul asupra propriilor gânduri și emoții pentru a le bloca pe cele negative.

Atunci când vom înceta să mai împărțim vini și judecăți pentru propriile incompetențe, inconștiențe, incompetențe, negativități, frici, neajunsuri, lipsuri și indolența de a învăța și a evolua emoțional, vocațional și spiritual – vom înceta și cu risipa propriei energii, vitalități și vieți. Vom înceta să ne mai risipim timpul și banii cedându-ne inconștienți puterea, ce ne-a fost dăruită prin spirit și har divin pentru a ne exprima prin ele darurile, harul și vocația iubirii.

Când nu ne vom mai ceda puterea către mintea ego, care ne abuzează prin minciuni, prejudecăți și convingerile limitative prin care ne induce neputința, frica și resemnarea în suferință – manipulările ei vor înceta.

Atunci când gândurile, percepțiile, atitudinea, alegerile și viața, nu ne vor mai fi distorsionate prin iluzii și frici, de manipulările minții – vom redobândi prin sinele nostru spiritual, controlul asupra gândurilor, convingerilor și emoțiilor noastre, și implicit asupra vieții.

Odată ce abuzurile noastre vor înceta în interior, și spiritul va intra în armonie cu mintea, inima și sufletul nostru, prin conștiință trează – vom dobândi capacitatea de a vedea, a conștientiza și a înțelege orice abuz din exterior. Atunci mintea, inima și emoțiile noastre resimțite la nivel sufletesc, nu vor mai putea fi rănite și nici abuzate prin false iluzii, convingeri, prejudecăți, vicii, atașamente și frici.

Când fricile noastre nu vor maia primi putere pentru a extinde ”împărăția întunericului”, a umbrelor traumelor și a durerii – iubirea va primi rost și prilej, de a reinstaura în mintea, inima, viața și sufletul nostru dominația luminii și ”împărăția frumuseții”.

Când prin lumina inimii și energia iubirii ne vom redobândi credința și claritatea, mintea nu va mai avea nevoie de dovezi pentru a se încrede sau a accepta puterea binelui comun și a iubirii care vindecă orice răni.

Când prin darul iertării ne vom elibera de frici, negativitate, nemulțumiri, insuficiențe, lăcomii și ură – rănile minții și ale sufletului nostru se vor vindeca

Atunci când ego-ul va înceta să monopolizeze puterea și s-o folosească în mod abuziv în a ne minții pentru a-și menține controlu și dominanța asupra noastră, pentru a extinde întunericul nostru sufletesc și în interior și în afară prin negativitate – vom deveni din nou capabili să vedem atât frumusețea propriului suflet, cât și frumusețea sufletelor celorlalți, atunci când în întunericul lor ne vom putea oglindi lumina propriei frumuseți sufletești și iubirii.

Atunci când prin iubirea spiritului obținem claritatea de a vedea dincolo de limitele cunoașterii și a dovezilor acceptate prin convingeri și prejudecăți, de mintea ego – dobândim puterea conștiinței și a darurilor noastre.

Atunci când în mintea noastră abuzurile fricii încetează să ne domine gândurile, dobândim abilitatea și capacitatea de a ne recunoaște darurile și vocația, pentru a le transforma în valori și frumusețe.

Când prin credință și valorizarea vocației și a darurile noastre sufletești frumusețea vieții va prinde contur și în percepția noastră – atunci, în lumina abilităților și a valorilor dezvoltate și hrănite cu energia iubirii, a entuziasmului, a pasiunii a recunoștinței și a prețuirii vom excela în fiecare plan al vieții atât prin împlinirile vieții, cât și prin valori de conduită, moralitate și caracter.

Când prin valorile, darurile și abilitățile pe care le dezvoltăm în lumina energiei credinței și a iubirii, dobândite prin conștiință trezită la viață, renunțăm să ne mai risipim darurile, valorile, timpul, resursele, banii și viața – vom reuși prin puterea exemplului personal, să creăm premizele de a aduce și în viața celor din jur frumusețea și binele.

Odată ce iubirea este însămânțată în sufletul, inima, atitudinea, caracterul și viața noastră – ea se manifestă ca valoare și ca energie vitală dătătoare de viață, atâta timp cât este cultivată și îngrijită prin recunoștința și prețuirea noastră.

Odată ce ne recunoaștem și ne acceptăm darurile și învățăm să le îngrijim prin răbdare, credință și iubire, până ce ele vor înflorii și vor rodi în lumina credinței, iubirii și a Adevărului inimii – vom înțelege că frumusețea lor a fost creată cu scopul de a-și oglindi frumusețea în viața noastră, pentru a ne bucura, dar și pentru a-i bucura și pe cei din jur.

Darul dăruit sau primit are nevoie pentru -ași păstra valoarea de iubirii. De aceea doar cei care pot sau învață să le prețuiască valoarea, o vor recunoaște și se vor bucura de ea.

Cei care, încă nu vor să lase frumusețea în viața lor, vor refuza în mod abuziv iubirea, judecând doar ”ambalajul” darurilor ce vin spre ei (prin obiecte, experiențe, evenimente și trăiri) sau criticând veșmântul, înfățișarea sau exprimarea mesagerului ce le aduce daru.

Până ce nu vom renunța să judecăm, să criticăm sau să învinuim ”darul” sau ”mesagerul” său – și nu vom înceta a respinge chemarea lor, a le întina valoarea și a le murdării prin egoismul, orgoliul, lăcomia, negativitatea, frica și ipocrizia noastră – vom continua să suferim și să le luăm valoarea, dematerializând-o de conținut și energie vitală.

Orice refuz al darurilor și al chemării lor, orice strădanie sau încercare de a îngrădi energia luminii și a iubirii înglobate în ele, și orice acțiune menită să le denigreze, să condiționeze accesul la ele, sau să ducă la: – a le monopoliza, – a ne atașa de ele, – a le risipo, – a le folosi doar în interes propriu (viciindu-i pe ceilalți de beneficiul lui) sau de – a le denatura sau distruge energia și valoarea – se vor întoarce împotriva noastră, prin durere, dezamăgire, lipsire și pierderea lor.

În final, pentru a ne elibera de povara suferinței, a nemulțumirilor, a neîmpăcării, a ostilitate, a insuficienței și a fricii – va trebui să înțelegem că victimizarea și sărăcia materială sau lăcomia și huzurul, sunt manifestări ale ego-ului și a incapacității noastre de a iubi și a a ne înțelege rostul pe acest Pământ.

Cât timp vom refuza calea iertării și a iubirii, tăgăduind adevărul inimii și refuzând prin risipa energiei noastre sufletești, trezirea la conștiință – soarta ne va readuce aminte, prin experiența pierderii privilegiilor și prin trauma suferinței, a deznădejde-i și a fricii, că – binele nostru comun, nu dăinuie prin ego, ci doar prin îmbrățișarea atitudinii iubirii și sădirea energiei și a semințelor ei, în sufletele în care lumina n-a fost încă reprimată.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
A-ţi găsi chemarea
ABUNDENȚĂ
Clarvederea – se dobândește prin iubire
Legile economiei – sunt valabile și în planul spiritual
SURSA

Read More

PACEA SUFLETULUI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

pacea sufletului

Nemulțumirile minții, neliniștile inimii și neîmpăcările sufletești – izvorăsc din fricile și insuficiențele induse subconștient, în percepțiile și convingerile noastre, prin programe mentale, menite a ne bloca spiritul și conștiința.

Neputința de a ne ridica aripile spre cer și a zbura liberi, prin spirit și conștiință – este consecința incapacității noastre de a iubi și a ne desprinde prin iertare, de povara suferințelor, a conflictelor și a insuficiențelor născute în minte, pe fondul fricii și al risipei energiei sufletești. sk

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Adevărata pace – nu depinde de condițiile exterioare
PACE, IN MIJLOCUL CONFLICTULUI
PACEA INIMII
A MERGE IN PACE
PACE LĂUNTRICĂ

Read More

CUMPĂTARE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

cumpatare

Când ”OMUL sfințește locul” prin bunătatea, umanitatea, iubirea și cumpătarea sa. Natura îl ajută și-i susține împlinirea – prin abundența și blândețea ei…, însă, doar în măsura în care nu i se opune și nu-l ”agresează”, contaminându-l prin lăcomia, avaria, perfidia, nemulțumirea, neimplicarea și lenea sa, manifestate prin ura, inconștiența, ignoranța, incompetență, nesăbuința, negativitatea, neputința și nepăsare față de frumusețea sa.

După ce omul și-a sfințit locul, el îi va cunoaște abundența …însă doar în măsura cumpătării, recunoștinței și prețuirii sale, și în măsura în care comportamentul, atitudinea și acțiunile sale sunt caracterizate de valori etice, morale și de caracter (manifestate prin credință, iubire, iertare, toleranță, altruism, empatie și dăruire), necondiționate de scopuri egoiste, nevoi vanitoase sau interese perfide (ascunse deseori, în spatele unor măști, ”paravane” sau imagini, poleite cu ”intenții bune”).

Doar cei curați la suflet (eliberați prin iubire și credință de frica și teama insuficienței, de lăcomii, de nevoi sau de griji), care pot trăi în împăcare, cumpătare, mulțumire și pace sufletească (prețuind ceea ce deja au, fac si sunt), se pot feri prin discernământ de capcana celor care vizează binele propriu (nevoile, interesele, privilegiile, lăcomiile materiale și de resurse, insuficiențele, etc), recunoscându-le masca.

Cei ce au conștiința trează și sufletul împăcat, vor înțelege interesele ascunse ale celor din jur care se folosesc de ei, pentru ași împlinii scopurile egoiste. Ei se vor putea detașa de falsitatea intereselor afișate și de influența lor, înainte de a-și lăsa mințile contaminate sau sufletele rănite… de falsele povești sau de proiecții mentale induse în percepțiile, convingerile și atitudinea lor.

Cei ce vor dobândi claritate prin detașarea de propriile lăcomii, convingeri, neputințe, necumpătări, negativități, falsități și frici – vor înțelege că ”praful ce le este aruncat în ochi” – este menit doar să le distorsioneze percepțiile și realitatea, îndepărtându-i de adevărul inimii lor – pentru a le controla și manipula gândurile, emoțiile, credințe, convingerile, alegerile și acțiunile.

Cei ce-și vor deschide prin credință și conștiință, ”ochii” inimii, vor înțelege atât fondul iluziilor create în detrimentul lor, cât și metodele sau tehnici de influențare emoțională și manipularea subliminală, folosite pentru indoctrinarea lor, prin a li se induce nevoile și a-i supune prin insuficiența lor și prin frici.

Cei lacomi, avari, nemulțumiți, prefăcuți, perfizi sau leneși…, nu vor face altceva decât să intoxice atât natura, mediul, locul și lumea în care trăiesc, cât și vibrația energetică a oamenilor cu care interacționează sau de care se folosesc pentru a agonisi bunuri materiale sau a obține privilegii – împotrivindu-i propriilor lor interese, prosperități și păci sufletești –
prin manipulare emoțională și subconștientă, sau prin inducerea negativității, nemulțumirii și urii în mintea și sufletele lor.

Prin inconștiența, necugetarea, nepăsarea, incompetența, neînțelegerea, iresponsabilitatea și prin eschiva asumării responsabilității propriilor erori, căi nu facem decât să sădim în sufletele noastre, incapacitatea și neputința de a ne iubi.

Prin împotrivirea inconștientă la schimbarea propriei noastre atitudini ostile,delăsătoare sau eronate față de semeni și față de propria viață – nu vom face altceva decât să permitem destinului și consecințelor vieții, să se răsfrângă în mod negativ asupra calității viații, pe care alegem să o trăim.

Pentru a ne trezi la viață și a ne putea bucura de grația frumuseții ei, este esențial să încetăm a mai fi ostili față de ea – reînvățând prin credință și iubire, lecția iertării, a prețuirii, a recunoștinței, a toleranței, a păcii și a cumpătării.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
RECOMPENSELE PARTENERIATULUI
ABUNDENȚĂ
DRUMUL CATRE NICAIERI
CONFLICT SAU SITUATIE AMBIGUA
PACE, IN MIJLOCUL CONFLICTULUI

Read More

ASUMARE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

asumare

Când îți vei asuma experiențele și lecțiile menite a-ți susține fericirea – vei găsi calea vindecării și resursele lăuntrice necesare, pentru a te bucura de viață.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ASUMAREA VIEȚII
ASUMAREA REALITĂȚII
ASUMAREA LUMINII
ASUMAREA IUBIRII
ASUMARE

Read More

RECOMPENSELE PARTENERIATULUI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

recompensele parteneriatului

BUNĂ DIMINEAȚA!
și o zi plină de miracole și bucurii, menite a vă aduce abundența în tot ceea ce simțiți, cugetați, năzuiți și alegeți să întreprindeți și să iubiți.

Când acțiunile, gândurile și intențiile voastre sunt pline de iubire, măsura recompensei pentru semințele pe care le sădim se va oglindi în abundența roadelor pe care le culegem la ”vremea culesului de rod”.

Indiferent dacă vorbim despre relațiile noastre interumane sau despre modul în care ne sunt sau nu împlinite așteptările și năzuințele, în fizic, mental, emoțional, spiritual, social, material sau financiar – măsura mulțumirii noastre, va fi dată de motivația din spatele acțiunilor și de energia sufletească cu care ne implicăm.

Orice acțiune sau relație, bazată pe valori morale, pe dedicare, credință, cumpătare, pasiune, iubire, entuziasm, bucurie, sinceritate, prețuire, valorizare, acceptare, asumare, responsabilitate, empatie, încredere de șine și autenticitate – devine împlinită și abundentă – ca efect al energiilor pozitive cu care este hrănită, îmbrățișată ș îmbogățită.

Tot ceea ce dobândim sau facem din obligație, din egoism, din răzbunare, din răutate, din din lăcomie, prin ură, prin luptă sau prin frică, și este hrănit prin energiile negative ale nemulțumirilor sau așteptărilor noastre – ceea ce va vicia de energie creatoare și iubire, ceea ce facem, exprimăm și încercăm să împlinim.

Tot ceea ce nu implică energia iubirii și emoția bucuriei și a prețuirii – va sfârși prin a fi pierdut sau dematerializat de energie, conținut și valoare, generându-ne într-un final și mai multă lipsă și nemulțumire.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Recompense spirituale
SINGURĂTATE
RAMAI IN VIATA TA
VULNERABILITATE
AUTENTICITATE SI ARMONIZARE CU CEILALTI

Read More

ABUNDENȚĂ

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

abundenta

Abundența este măsura valorii de caracter, a celor curajoși și înzestrați prin conștiință și spirit, cu lumina credinței și cu harul divin al iubirii, neîntinate de nevoi, interese, așteptări sau atașamente emoționale, de natură personală.
Cei ce-și pot prețui și valoriza în mod eficient: timpul, energia, resursele, abilitățile și viața – fără a le risipi prin frici, necredințe, neîncredere, lăcomii, invidii, negativitate, judecăți sau nemulțumiri – vor dobândi abundența sufletească și bucuria mulțumirii, în fiecare plan al vieții lor.

Prin împlinirea la nivel de cumpătare și suficiență, a propriilor nevoi, intenții și năzuințe, ca efect al prețuirii și al valorizării eficiente a darurilor noastre – vom dobândi abundența și chemarea de a ne dărui prin energia abundenței din sufletele noastre – să ne sădim valorile, și în viața, inima și sufletul celorlalți , fără însă, a le îngrădi libertatea de a alege calea pe care vor să-și trăiască și să-și experimenteze lecțiile și viața.

Ca să cunoaștem abundența în raport cu nevoilor noastre – trebuie să înțelegem prin atitudine suficienței și cumpătării, limitele inferioare ale mulțumirii noastre în raport cu privilegiile pe care le dorim, cu bunurile materiale după care tânjim și cu nevoia noastră de recunoaștere și auto-stimă.

Pentru asta, este nevoie să învățăm să ne prioritizăm nevoile și acțiunile (conștientizând efectul alegerilor pe care le facem), și să renunțăm la acele nevoi și acțiuni, care nu ne susțin binele, iubirea, devenirea, mulțumirea, pasiunea, năzuințele, vocația, excelența, pacea inimii și echilibrul sufletesc.

Prin a nu ne cunoaște limitele suficienței, și a nu ne înțelege resursele, valorile, abilitățile și darul, nu vom face altceva decât să gonim orbește pe un drum, a cărei direcție și destinație nu îl cunoaștem.

Ca să trăim abundența inimii și a sufletului nostru și să o manifestăm în planurile vieții, este esențial: – să ne cunoaștem valorile și vocația, și – să nu ne risipim prin ne-iubire, necredință, neimplicare, ne-iertare, ne-prețuire și ne-asumare, energia și timpul, sau prin alegerea de a ne ocupa timpul cu acumulări materiale, acțiuni și activități ce trec dincolo de limita cumpătării, mulțumirii, siguranței, decenței, moralității, a necesităților și a nevoilor noastre esențiale.

Pentru a dobândi abundența, este esențial să învățăm să ne cunoaștem limitele, competențele și carențele și excelența, alegând să ne desăvârșim prin iubire și prețuire: darul, harul, talentul și valorile, pentru ca apoi, prin ele – să ne semănăm abundența – dăruindu-ne excelența, prin valorile, vocația, experiențele, înțelegerea și abilitățile pe care le avem, slujirii binelui semenilor noștri (ne condiționându-ne alegerile și acțiunile, de interese, nevoi și așteptări personale sau pecuniare).

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚĂ SUFLETEASCĂ
ABUNDENTA
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚA INIMII

Read More

SĂRĂCIE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

saracie

Acuzele, judecățile sau jignire pe care le rostim – exprimă doar sărăcie sufletească și stări lăuntrice negative, ce din lipsă de iubire, nasc suferințe și conflicte emoționale.

Pentru a nu ne sărăci sufletul de iubire, prin nemulțumiri, orgolii și neîmpăcări, va trebui să învățăm să ne iubim: – iertându-ne de nevoia de a suferi și – renunțând la învinuiri, supărări, acuze, atașamente emoționale și așteptări.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
SĂRĂCIE SUFLETEASCĂ
SARACIE
Viața universală – în acest sens trebuie să lucrăm
RĂTĂCIȚI ÎN DRAGOSTE
CLARVEDERE

Read More

MIRACOLUL LUMINII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

miracolul luminii

Inimile sălășluite de bucurie și de magia iubirii – sunt ferite de fricile, neliniștile, durerile și neîmpăcările minții, căci sufletele pure și împăcate ce le locuiesc – sunt îmbrățișate de Miracolul Divin și de grația vibrației energiei Luminii.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
LUMINĂ
PURTATORUL DE LUMINA
Lumina – să facem zilnic din ea hrana noastră
Calea Inițierii – să căutăm lumina mentalului superior
O CALATORIE CATRE LUMINA

Read More

A VEDEA LAMPA SAU AMBALAJUL

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

a vedea lampa sau ambalajul

Bună dimineața
și o săptămână luminoasă trăită din perspectiva iubirii și a valorilor sufletești sădite în viața ta și oglindite în viața celor din jur!

Atunci când iubești nu ai nevoie să fii iubit și nici să-ți limitezi iubirea la darurile pe care le primești ca dovezi aparente sau iluzorii ale iubirii celorlalți.

Când iubești în mod autentic și valoarea darurilor tale nu e știrbită de așteptări și nevoie ascunse în spatele lor – abundența energiei iubirii din inima și sufletul tău ajunge și pentru a mulțumii nevoile vanitoase ale ego-ului minți tale, dar și pentru a-ți îmbrățișa aproapele, și semenii pe care alegi să-i cuprinzi cu căldura lumina inimi tale.

Când decizi să trăiești în iubire sau să dăruiești – preocuparea ta nu trebuie să fie aceea de a-i privi pe ceilalți prin prisma modului în care sunt sau nu capabili să-ți vadă și să-ți prețuiască în mod autentic valoarea, iubirea, frumusețea, sclipirea, stângăcia și caracterul.

Când ceilalți te judecă prin prisma valorii darurilor pe care le oferi, a ambalajului prin care oferi sau a experiențelor și trăirilor tale de viață, nevoia ta de a reacționa la nemulțumirile, judecățile sau ostilitatea lor, nu trebuie să devină obiect al preocupărilor tale și nici motiv al nemulțumirilor sau suferințelor pe care ți le induci.

De vei simții nevoia să judeci și în baza judecății tale îți vei induce nemulțumirile, decepțiile, dezamăgirile sau frustrările, înseamnă că ai avut așteptări și că cel ce ți-a primit darul nu a știut să și le satisfacă, neînțelegând natura nevoii tale din spatele lui.

Dacă darul tău nu poate fi încă prețuit la justa sa valoare de către cel care-l le primește, înseamnă că nu cunoști sau nu ești încă suficient de capabil să înțelegi măsura nevoilor sale.

Pentru a nu suferi dezamăgiri, va trebui să înveți să dăruiești doar din abundența ta, căci atunci nu vei mai avea așteptări. Chiar și atunci, va fi necesar trebui să înveți să-ți calibrezi lumina energiei ambalate în darurile tale pe nevoile celorlalți pentru a nu-i copleși, agresa sau a le da lucruri și emoții pe care încă nu le pot înțelege și nici prețuii, și ca atare, le vor risipi.

Atunci când darurile tale sunt risipite sau neprețuite, va trebui să încetezi să le mai oferi, căci ceea ce dai va deveni risipa ta, iar Universul îți va lua ceea ce risipești prin propria ta ne-prețuire a darurilor pe care la rându-l tău prin munca și harul tău, le-ai primit.

Iartă-i pe cei ce nu pot încă recunoaște iubirea ta, și lasă-i să-și continue călătoria pe drumul pe care-l aleg, iar tu mergi mai departe fără frustrări, dezamăgiri sau resentimente.

Pentru a evita experiența nefericirii și a dezamăgirii – reorientându-ți energia de fiecare dată când treci prin experiența neîmplinirii, dar nu către a-ți hrăni nemulțumirile, negativitatea, orgoliile sau frustrările, ci către lucrurile, oamenii și preocupările pe care le poți iubii și îmbrățișa cu entuziasmul frumuseții, bunătății și pasiunilor tale.

Împacă-te cu gândul că nu toți pot iubi la nivelul tău, și că cei care aleg să-și hrănească suferința, e pentru că nu și-au asumat lecțiile de viață ale erorilor, fricilor și nefericirii lor și, de aceea se pot iubi suficient de mult pentru a se detașa de întunericul experienței durerii, și a se întoarce cu fața spre Lumină. Înțelege că poverile semenilor le aparțin căci sunt consecințele alegerilor lor.

Pentru a trăi în împăcare, frumusețe și liniște sufletească TU trebuie să ai grijă de sufletul, iubirea și fericirea ta, conservându-ți energia.

Pentru a nu-ți risipi energia și a nu-ți contamina sufletul și viața, cu suferință – evită să-ți împovărezi sufletul celor din jur, prin nefericire, negativitate, judecăți, ostilitate, învinuiri, nemulțumiri, supărări sau suferințele tale.

Pentru a nu proiecta asupra celorlalți durerea ta și a nu răspândi în lume, intoleranța, ne iertările, supările și suferințele tale, evită orice gând negativ legat de ele.

Alege în orice ipostază să hrănești gândurile și stările tale sufletești pozitive, pentru a-ți conserva energia și a avea suficientă putere în a genera soluții și vindecare, acolo unde te rănești sau te-ai lăsat în trecut, rănit.

Cât timp vei avea înțelepciunea să rămâi în lumina credinței, a iubirii și a adevărului din inima ta, pentru a nu reacționezi instinctual la agresivitatea celor din jur și pentru a nu fii cel care agresezi – te vei putea debarasa treptat și de întunericul poverilor tale karmice și vei ști să-ți ferești sufletul de contaminarea cu poverile karmice și suferințele celor care ți se plâng sau încearcă să te agreseze pe fondul, fricilor, suferințelor sau a ne iubirii lor.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
AMBALAJUL POTRIVIT?
A ALEGE SAU A NU ALEGE
A-TI AUZI PROPRIUL ADEVAR
SCANTEIA
FAPTELE SUNT MAI GRAITOARE DECAT CUVINTELE

Read More

LINIȘTEA INIMII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 

linistea inimii

De ești trist, deznădăjduit și nefericiți prin conștiință, sau de simțim că viața îți e potrivnică și sufletul îți e golit de conținut – înțeleg, că, lupta, suferința, încrâncenarea, vinovățiile, judecata și așteptarea fericirii din afară – au doar menirea, de a te îndepărta de liniștea inimi și pacea sufletească.

Pentru a te împlini și ați regăsi cadența fericirii, reînvăță să ierți, ieșind din mintea ta: – pentru a-ți învinge fricile și suferința și a te întoarce în lumina purității și a iubirii prin acceptare și asumare, și – pentru a-ți trăi viața în armonie cu sufletul tău, lăsându-ți Spiritul să te călăuzească prin labirintul minții, ascultându-ți inima, pentru a-i desluși Adevărul.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Neliniștea – o senzație împotriva căreia trebuie să reacționăm imediat
LINIȘTEA INIMII
[audiobook RO] Eckhart Tolle – Linistea vorbeste
Liniștea – oferă niște condiții favorabile pentru lucrarea gândului
Armonia – cel mai bun remediu pentru agitație și neliniște

Read More