sabie tagged posts

Mistria și sabia – semnificația acestor două simboluri masonice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Lumea superioară și lumea inferioară nu sunt separate; în univers și în om există niște comunicări între ele. De aceea, atunci când nutrește niște aspirații foarte înalte, se poate ca el să provoace în sine natura inferioară, iar aceasta stârnește imediat niște forțe adverse: ceea ce el își dorește ca minunat în înalt trezește în rădăcinile ființei sale niște forțe și dorințe contrare. La discipolul instruit, luminat, aceste tertipuri ale naturii inferioare reușesc mult mai greu, fiindcă el știe să se păzească, clădindu-și templul său interior, el se roagă pentru a avea în jurul său niște ființe care supraveghează și îl protejează.

În francmasoneria primitivă, a cărei filosofie era bazată pe o adevărată știință, masonul gata de lucru era reprezentat cu o mistrie într-o mână, și o sabie în cealaltă, pentru a se apăra. Așadar, în același timp în care masonul este ocupat să construiască, el este vigilent, el se asigură că la adăpostul întunericului anumiți dușmani nu încearcă să pătrundă în clădire. Iar dacă ei încearcă să intre, el îi respinge cu ajutorul sabiei.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:
A TOCI TAISUL SABIEI
Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
TRĂIRE
CONFLICT SAU SITUATIE AMBIGUA

Read More

A TOCI TAISUL SABIEI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 2 comments

a toci taisul sabiei

Bună dimineața
și o zi binecuvântată prin tot ceea ce alegeți să iubiți.
Iubirea și prețuirea voastră este atitudinea prin care vă formați caracterul și scara de valori a vieții. Prin ele vă puteți ghida gândurile și alegerile, susținându-vă astfel în mod benefic și favorabil acțiunile și experiențele.

Alegând să renunțați la nemulțumiri, supărări și negativitate, pentru a vă priviți viața din perspectiva atitudini pozitive, benefice a binelui sădit – gândurile și a alegerile voastre vor converge prin emoții și sentimente pozitive către împlinirea destinului vostru favorabil.

Atunci când generăm valoare în viețile noastre, ele se va oglindi și în viața celor din jur, care le pot vedea și prețui, acceptându-le la rândul lor, ca valori.

Când în deciziile noastre conștiente sau induse involuntar prin programe mentale – primează doar interesele, nevoile și binele personal, și pentru împlinirea lor, ne lipsim de scrupule și încălcăm principii ale valorilor, moralității, eticii sau a bunului simț – nu facem altceva decât să dezechilibrăm armonia din sufletul nostru și echilibrul energetic din jur.

Printr-o atitudine injustă etic, moral sau legal (indiferent dacă e vorba de încălcarea unor principii, legi umane, legi energetice sau legi karmică) sau prin orice gând ostil sau negativ, exprimat prin cuvinte sau fapte – ce vizează scopul binelui și intereselor personale și care: – sunt săvârșite prin manipulare emoțională, – impunere, – constrângere, sau – prin lezarea directă sau indirectă a intereselor sau a binelui celorlalți, provocându-le suferințe fizice, psihice, emoționale sau spirituale – devin provocatoare de stări conflicte și atacuri energetice la adresa lor.

Mai devreme sau mai târziu, pentru orice atitudine ostilă săvârșită la adresa celorlalți: prin lăcomii, gelozii, invidii, critică, bârfă, învinuire, judecare sau condamnare a acțiunilor, experiențelor sau a alegerilor lor (indiferent dacă le considerăm sau nu juste) – vom atrage în viața noastră consecințe și experiențe de viață ce le vom percepe a ne fi ostile.

Ele însă, sunt menite a ne învăța prin trăirea experiențelor suferințelor și a durerii provocate celorlalți – atitudinea binelui comun, a acceptării, a asumării, a toleranței, a cumpătării, a umanității, a moralității, a eticii, a iertării, a prețuirii, a valorizării, a recunoștinței, a încrederii, a respectului, a responsabilității, a empatiei, a dăruirii, a slujirii, a unității, a solidarității, a credinței, și a iubirii.

Fără a ne găsi pacea sufletească prin domolirea conflictelor noastre interioare, aducându-ne la tăcere tumultul zgomotos al gândurilor ce ne instigă fricile, ostilitatea, nemulțumirile, insuficiențele, negativitatea și adesea comportamentul instinctual sau sub-uman ce ne oglindește neputința de a vedea, a crede, aprețui și a iubii – vom continua să sădim în propriul suflet tot ceea ce ne este ostil și potrivnic.

A refuza să ne întoarcem spre viață și spre semenii noștri partea luminoasă a sufletului nostru, înseamnă a ne refuza nouă înșine, frumusețea și iubirea.

Printr-o atitudine în care pentru noi primează a ne susține morțiș ”dreptatea” (ce-i doar o condiționare și constrângere a minții, izvorâtă din convingeri), și a o impune în detrimentul celorlalți ignorând ”dreptatea”, sau perspectiva lor – nu vom face altceva decât să ne întărim convingerile (care ne-au indus neliniștile, nemulțumirile, ostilitatea și suferințele).

Cât timp vom continua doar să ne auto-crucificăm și să ne condamnăm inconștienți (prin judecăți, negativitate și ostilitate), la suferință – vom continua doar să multiplicăm fricile și neajunsurile din noi, răspândind în jurul nostru, întunericul lumii noastre sufletești. Cât timp ne prelungim agonia, prin coșmarurile pe care le naștem în ”somnul rațiunii”, și prin iluziile și fricile induse mental, pe care inconștient, le hrănim și le răspândim în jur, ne formăm doar atașamente mentale pentru suferință, victimizare și credința în propria neputință.

Fără a permite luminii iubirii și adevărului inimii să ne risipească întunericul din odaia sufletului, nu ne vom putea trezi conștiința Christică a iubirii, pentru a vedea lumea din jur și propria viață, în lumina clarității.

Până nu ne vom trezi în mod autentic și definitiv, vom continua să ne trăim ignoranța, neîmpăcările și superficialitatea atitudinii noastre față de viață hrănindu-ne fricile și iluziile ei sau ale fericirii dobândite prin goana după ”prosperitate” materială. În realitate însă, ne vom hrăni doar neputința de a vedea, a crede și a fi fericiți.

Cât timp ne vom vlăgui prin frică și atitudine ostilă față de experiența iubirii – vom continua să-i contaminăm pe cei din jur cu neputințele, suferințele și neîmpăcările și nefericirea noastră, ajungând în final, prin eschiva asumării, prin experiențele durerii și prin pierderea lecțiilor vieții și ale iubirii – să ne victimizăm, și să ne aruncăm poverile prin ură, neputință și ”plângere de milă”, asupra semenilor noștri, și prin ei asupra lumii.

Cât timp ne vom sădi în jur semințele întunecate ale lumii noastre sufletești le le vom răspândi ”roadele otrăvite” în lume – Lumea nu va face altceva, decât, să ne oglindească propriul întuneric, aruncând asupra noastră suferința ce am aruncat-o la rândul nostru, asupra ei, fie din iresponsabilitate și ne-prețuire, fie printr-un ego vlăguit de frumusețea și grația luminii divine, manifestată prin energiei credinței în binele comun și a iubirii.

Doar când vom trezi la conștiința iubirii și vom renunța la a ne mai impune credințele, experiențele, valorile, interesele, nevoile și ”dreptatea” minții izvorâtă din ele – ne vom regăsi cadența inimii, pacea sufletului, liniștea acceptării, asumării și împăcării cu ceea ce suntem, avem, experimentăm trăim și facem.

Când vom asuma atitudinea iubirii – ne vom redobândi echilibrul și armonia cu cei din jur și cu tot ceea ce există și ne susține viața prin puterea creației și a vibrației energiei sale vitale. Energia și atitudinea dobândită prin conștiința iubirii – ne vor susține atât în aplanarea conflictelor noastre mentale izvorâte din neîmpliniri și frici, cât și în dobândirea curajul de a ne asuma viața cu ”bunele” și ”mai puțin bunele” ei, și a ne deschide inima și a ridica ”storurile” sale…

Lăsând energia luminii să ne pătrundă inima, îi vom permite să o vindece, să o binecuvânteze cu abundența ei și apoi să iasă pe preaplinul ei, pentru a îmbogății cu energia sa, propriul suflet, și sufletele celor încă rătăciți de credință și de beatitudinea vindecătoare a iubirii.

A alege să ne continuăm lupta cu viața, cu poverile noastre, cu consecințele, manifestării întunericului nostru sufletesc sau cu urâțenia părții întunecate a lumii, sau a alege opțiunea de a ne bucura de viață, îmbrățișându-ne fricile și întunericul sufletesc (pentru a le dilua puterea), cu energia luminii iubirii – ne aparține. Indiferent însă ce vom alege, vom avea dreptatea…

”Dreptate” minții și convingerile care o formează, vor fi cele care ne vor călăuzii prin alegerile pe care le facem, către experiențele și lecțiile de viață de care avem nevoie.

Prin ele ne vom regăsi pacea sufletului, armonia, mulțumirea și echilibrul energetic al vieții, atunci când vom învăța și a ne asuma în mod conștient în deciziile, gândurile și faptele noastre – atitudinea izvorâtă din înțelegerea diferenței dintre consecințele izvorâte din manifestarea prin ego a ”dreptății” minții (bazate pe frici și nevoi), și abundența energetică a a clarității date de energia iubirii, izvorâtă din Adevărul inimii și a rațiunii conștiente a sinelui nostru spiritual.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
FRICA VERSUS IUBIRE
ROADELE VIEȚII
ROADELE INIMII
AMBELE FETE ALE MONEDEI
IERTARE

Read More