religie tagged posts

Religiile – sunt niște forme ce trebuie să evolueze

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“O religie este o formă preluată de Spiritul Divin să se exprime. Or, nici o formă nu poate rămâne neschimbată. Creștinismul, născut în Orientul Mijlociu, a primit încă de la început anumite elemente din culturile greacă și latină; aceste elemente s-au adăugat la cele moștenite de la religia iudaică, influențată la rândul ei de religiile din țările vecine: Egipt, Mesopotania. O religie nu se naște niciodată din nimic, ea primește anumite elemente ale religiilor anterioare și se transformă ea însăși, pe măsură ce este difuzată departe de locul de origine. Astfel, popoarele din Africa, din America sau Asia, care au fost convertite la creștinism au adăugat niște elemente din propria cultură.

Fie că vrem sau nu, religiile se transformă. Chiar dacă există mereu aceleași texte sfinte, există o distanță din ce în ce mai mare între ceea ce persoanele citesc și ceea ce ele înțeleg și simt din aceste texte. Evoluția este legea vieții, de aceea nu este bine să te încăpățânezi să dai veșnicie formelor unei religii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El
Sufletul și spiritul – ce trebuie căutate la ființe
Răspunsurile Domnului – se găsesc în noi
Dumnezeu – există în noi numai dacă Îl conștientizăm
CE VEDE DUMNEZEU

Read More

Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Care este singurul şi adevăratul Dumnezeu, ce religie este superioară altora,…nu trebuie să vă mai puneţi asemenea întrebări, nici să aşteptaţi ca o religie să vă prezinte din exterior un Dumnezeu sau un altul pe care să Îl adoraţi. Dumnezeu se află în voi înşivă şi acolo trebuie să Îl căutaţi. Atât timp cât îl căutaţi pe Dumnezeu în afara voastră, va exista între El şi voi o distanţă, o separare, și nu Îl veți găsi.

Şi mai grav este că, încercând să Îl găsiţi pe Dumnezeu în exteriorul vostru, vă separaţi de adevăratul vostru Eu. De aceea nu veţi reuşi să vă regăsiţi, veţi trece prin tot felul de stări contradictorii: un moment sunteţi împăcaţi, sensul vieţii vă apare clar, şi apoi dintr-odată deveniţi neliniştiţi, tulburaţi, totul se întunecă. Da, atât timp cât fiinţa umană nu caută Divinitatea în ea însăşi, atât timp cât nu lucrează să se identifice cu Ea, ea tatonează, se simte hărţuită, nesigură.”ui.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 iunie

Recomandam urmatoarele articole:
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Lucrarea – de înfăptuit asupra ta însuți este mai importantă decât toate ideologiile
Crăciunul și Paștele – două pagini din Cartea Naturii
Religia solară – va realiza Împărăția lui Dumnezeu
Iubirea – criterii ale autenticității ei

Read More

Religia – trebuie să ia în considerare toate activitățile umane

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de 28 octombrie

“Există destul de multe religii în lume, problema este numai să știm cum să lucrăm pentru ca ele să nu rămână lipsite de mesaj. Învățământul Fraternității Albe Universale nu pretinde că aduce o nouă religie, ci numai niște metode, adică o conduită de adoptat, un program de realizat. Noi nu discutăm despre adevărurile esențiale ce sunt cunoscute de mii de ani; noi trebuie să găsim numai cea mai bună modalitate de a le aplica, pentru ca ele să fie mereu vii în lume, dar mai ales vii în noi.

În adevărata religie, toate activitățile umane trebuie luate în considerare: cele care privesc viața noastră psihică, a respira, a mânca, a merge, a dormi etc, cât și cele referitoare la sufletul și spiritul nostru. Iar dacă noi acordăm o atenție deosebită metodelor de lucru, este pentru ca nici un domeniu să nu fie considerat străin religiei, fiindcă ființa umană este o unitate. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Purificarea – este necesară pentru a simți prezența divină în noi
Credința – o dovedim prin faptele noastre
DESPRE CONSTRÂNGERILE MINȚII
Revenirea la sursa – Filosofie si Matrix
Copiii cei Noi au sosit. Tu ai un copil de Cristal?

Read More