pierderi tagged posts

PIERDERI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

pierderi

Orice formă a nemulțumirilor, neîmpăcării, negativității, ne-prețuirii, ignoranței, reproșului, respingerii, neîncrederii, geloziei, invidiei, supărării, furiei, frustrărilor sau fricii, alege să manifestăm – vom naște în noi și în sufletele noastre – experiența pierderii și a suferinței.

Prin orice stare conflictuală vom genera sau ne vom auto-induce la nivel fizic, mental su emoțional – ne vom oglindi mereu părțile întunecate ale lumii noastre sufletești și carențele de credință și iubire autentică. Prin ele ne vom vlăguim spiritul de Lumină și de energia ei vitală.

Orice sentiment negativ și orice stare conflictuală, caracterizate prin dezechilibru energetic, emoțional și sufletesc prin care ne exprimăm și ne oglindim carențele spirituale – are menirea să ne avertizeze că ne-am îndepărtat de sursa iubirii și de calea credinței, a toleranței, a acceptării , a asumării, a bunătății, a toleranței și a compasiunii față de noi și semenii noștri.

Tot ceea ce ne deranjează la ceilalți, ne supără sau ne doare – este indus de ceea ce mintea recunoaște și alege să exprime și să manifeste la nivel subconștient.

Tot ceea ce alegem să etichetăm la nivel emoțional ca: ”negativ”, ”rău”, ”agresiv”, sau ”potrivnic”, se manifestă ca efect firesc, în raport cu reperele, prejudecățile și convingerile care ne sunt deja setate prin program mental.

Ceea ce resimțim atunci când învinuim, etichetăm, dăm verdicte, sau emitem judecăți de valoare la adresa celor din jur – este efectul a ceea ce ne este setat la nivel emoțional în subconștient, prin, nevoi, educație, cunoașteri și convingeri.

Ceea ce adesea ignorăm sau suntem incapabili să conștientizăm atunci când dăm ”verdicte” și alegem să criticăm, să învinuim și să ne judecăm semenii atunci când alegem să-i raportăm la nevoile, interesele sau așteptările noastre și la modul în care le împlinesc – este faptul că, prin nemulțumirile și neîmpăcările noastre sufletești – exprimăm exact propriile defecte, imaturități emoționale și carențe spirituale.

Cât timp vom permite minții subconștiente să facă alegeri în locul nostru, în baza unor convingeri, setări mentale, stări emoționale negative, prejudecăți, nemulțumiri, supărări, ostilități, frustrări sau furii – alegerile noastre vor fi distorsionate și în dezacord, atât cu adevărul inimii, cât și cu capacitatea noastră de a dezvolta abilități și a ne împlini nevoile și intențiile

Cât timp vom refuza dialogul armoniei, cu noi înșine sau cu cei din jur, îngăduind orgoliului și minții subconștiente să ne facă să ne eschivăm de asumarea responsabilităților propriilor alegeri și consecințe – mintea conștientă nu va putea recunoaște accepta faptul că, ceea ce condamnăm la ceilalți este deja structurat și implementat în noi, prin stări conflictuale, prin experiențe ale eșecului și prin emoții negative asociate lor.

De n-am avea în noi defectele pe care ceilalți ni le oglindesc, mintea noastră nu le-ar putea recunoaște nici la ceilalți, pentru a le judeca. Astfel, n-am avea nici prilejul de a ne eschiva de responsabilitatea recunoașterii lor sau de atitudinea corectării lor.

Cu cât vom înțelege mai repede, să nu-i mai învinuim pe cei care: – ne oglindesc adevărul din perspectiva inimii lor, sau – își ”contrează” dreptatea cu a minții noastre, în baza reperelor la care se raportează, ce-s mereu diferite de cele la care ne raportăm noi – cu atât vom înțelege mai repede că – NU”mesagerii” trebuie ”încriminați” și judecați pentru ceea ce ne oglindesc, ci, NOI trebuie să ne schimbăm atitudinea până când putem iubi ceea ce ei ne oglindesc sau noi alegem să vedem.

NOI suntem de fiecare dată, atât – cei care alegem inconștient să suferim prin stările negative pe care singuri ni le inducem, cât și – cei care alegem să-i contaminăm, să-i agresăm și să-i condamnăm la suferință pe cei din jur, doar pentru a ne justifica neputința ieșirii din zona suferinței și a ne scuza neimplicarea în schimbarea de atitudine față de propria viață, prin faptul că și alții suferă ca noi.

Firesc ar fi, ca, ori de câte ori ne constatăm tendința de a ne plânge, dorința de a ne vărsa năduful pe ceilalți, imboldul de a ne victimiza sau nevoia de a induce suferința celor din jur, judecându-i, respingându-i, agresându-i sau învinuindu-i pentru ceva ce refuzăm să acceptăm că este și se manifestă prin noi – să alegem în mod conștient și responsabil atitudinea, schimbând afirmațiile, convingerile, obiceiurile, atașamentele mentale și emoțiile negative asociate lor, cu altele pozitive.

Prin a nu ne accepta defectele și carențele, percepute, văzute și manifestată în oglinda trăirilor, experiențelor, alegerilor, atitudinii celorlalți, dar trăite în reflexia întunecată a lumii noastre sufletești – vom continua să ne manifestăm poverile, nemulțumirile, neîmplinirile, ne-iertările, neîncrederea de sine, cărând cu noi balastul poverilor, consecințelor și nesăbuinței noastre de a nu iubi, a nu ierta, a nu accepta, a nu asuma, a nu fi toleranți și a nu fi iubiți.

Trebuie să înțelegem că – sursa nefericirii noastre suntem NOI, și se manifestă ori de câte ori refuzăm să conștientizăm mecanismele prin care mintea ne scoate la suprafață fricile, nemulțumirile, negativitatea, îndoielile, defecte, carențe, suferințele, supărările și părțile noastre întunecate.

Tocmai din cauza: – negativității noastre, – a ostilității și a gândurilor negative, – a vibrațiilor energetice negative ce izvorăsc din carențe și lipsă de abilități, – a respingerii lecțiilor de viață, – a lipsei reperelor și a experiențelor pozitive, – a neîncrederii de sine și – a ne-iubirii noastre – vom continua să ne amăgim și să repetăm iar și iar experiența suferinței și a pierderii, fără să înțelegem că prin credință, și iubire, putem ieși din labirintul lor.

Mintea noastră este doar un sistem reticular, menit să materializeze în planul fizic și material al vieți, exact ceea ce setăm în ”GPS-ul mental”, prin conținutul convingerilor, și al afirmațiilor exprimate prin gândurile și emoțiile noastre predominante, asociate lor. Astfel, dacă conținutul creației noastre mentale, exprimate prin forme gând este încărcat cu valoare, prin energia de calitate a emoțiilor pozitive – rezultatele noastre în plan fizic, vor fi tot pozitive.

Cât timp vom continua să ne ocupa mintea cu gânduri negative și neîncredere, prin care golim forma gând a creației noastre mentale, de conținut și valoare – vom materializa în plan fizic golul creației noastre mentale.

Judecându-ne viața, lumea și semenii fără a încerca măcar să ne schimbăm atitudinea, acțiunile, sentimentele și modul de raportare la rezultatele care nu ne sunt benefice – vom continua să perpetuăm prin negativitatea și nemulțumirile noastre, și cercul vicios al consecințelor negative – scoțând la suprafața sufletului nostru, doar ceea ce este ostil, potrivnic și lipsit de iubire, în noi.

Fără credință în Dumnezeu, ne lipsim de iubirea sa. Lipsindu-ne de iubire, ne vom vitregii semeni și pe cei dragi de iubirea și prețuirea noastră. Prin lipsirea lor de iubire, ne vom vlăgui și pe noi de ea – creând o lume egoistă, plină de suferință și ură.

Într-o lume lipsită de repere și modele viabile ce servesc binele comun vom trăi experiența lipsei, a insuficienței, a lăcomiei și a sărăciei morale – într-o criză generală de iubire credință și afectivitate, în care fiecare va căuta doar să ia pentru el și pentru binele lui, fără să ne pese că ne devorăm sufletele și ne distrugem prin necugetare habitatul, sădind egoismul propriu și suferința în jur.

Prin carență generală de iubire și vidul de credința în valorile binelui dăruit și răspândit, vom răspândi doar nefericirea, neputințele, nemulțumirile și ura din noi – pierzându-ne definitiv dreptul și libertatea de a fi fericiți, alege să ne bucurăm de viață și de roadele valorilor și darurilor noastre, sădite în ea prin altruism și empatie. .

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
DESPRE PIERDERI ȘI RESENTIMENTE
PROSPERITATE
A CAPATA PUTERE, PASTRANDU-TI IN ACELASI TIMP SMERENIA
Masa – o ceremonie magică ce ne cere să ne supraveghem stările interioare
Durerea fizică – este un avertisment

Read More

DESPRE PIERDERI ȘI RESENTIMENTE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

DESPRE-PIERDERI-ȘI-RESENTIMENTE

Sentimentul înstrăinări ni se cuibărește în suflet și adesea în subconștient, odată cu experiența suferinței și a durerii, induse prin separarea de căldura și siguranța dată de iubirea maternă. Pe parcursul vieții, pierderile pe care le suferim, sunt asociate în subconștientul nostru, cu traumele și durea separări experimentate în copilărie. Pe parcursul experiențelor noastre zilnice, canalele energetice pe care le deschidem prin gânduri, devin conexiuni prin care rămânem conectați la experiența separării și durerii pierderii.

Pierderile sunt simple stări emoționale și constatări ale minții conștiente, cu privire la unele situații de fapte, rezultate și consecințe ale alegerilor care au dus la experiența lor – prin care aflăm nivelul nostru de atașament mental față de lucruri și persoane (ca efect a ceea ce pierdem), și nivelul frustrărilor și a resentimentelor indus la nivel subconștient, prin emoțiile negative care prin reperele negative ale experiențelor trecute, ne domină sentimentele și gândurile.

Polaritatea emoțiilor (pozitivă sau negativă), cu care ne hrănim la nivel energetic (prin gânduri conștiente de efect sau gânduri instinctuale), percepțiile despre lume, oameni, evenimente și viață, vor materializa prin situațiile cu care ne confruntăm și prin modul în care le gestionăm – stări de fapte și consecințele pe care le atragem ca efect în viața noastră. Ele ne vor oglindi mereu: – starea noastră sufletească, – nivelul de maturitate emoțională și, nivelul de conștientizare și înțelegere, caracterul și înțelepciune care ne caracterizează atitudinea manifestat în plan Spiritual, față de noi și ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Read More