Partea XXI tagged posts

Partea XXI – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XXI – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XXI

Este privilegiul meu să vă ofer Partea XXI. În paragraful 7 vei afla că unul dintre secretele succesului, una dintre metodele de organizare a victoriei, una dintre realizările Minţii Universale este să gândească gânduri mari.
În paragraful 8 vei veea că tot ceea ce păstrăm în conştiinţa noastră pentru mai mult timp se impregnează în subconştientul nostru şi devine astfel o matrice pe care energia creativă o va ţese în viaţă şi mediul nostru.

Aceasta este minunată putere a rugăciunii.

Ştim că Universul este guvernat de legi; că pentru fiecare efect trebuie să existe o cauză şi că aceeaşi cauză, în aceleaşi condiţii, va produce invariabil acelaşi efect. În consecinţă, dacă rugăciunea a primit vreodată răspuns, va primi răspuns întotdeauna, dacă sunt respectate aceleaşi condiţii. Aceasta este cu necesitate adevărat; altfel Universul ar fi un haos în loc de cosmos. Răspunsul la rugăciune este deci condiţionat de o lege, iar această lege este definită, exactă şi ştiinţifică, aşa cum sunt legile care guvernează gravitaţia şi electricitatea. Înţelegerea acestei legi aşează fundaţia Creştinismului în afară superstiţiei şi al credulităţii şi o plasează pe stâncă fermă a înţelegerii ştiinţifice.

Read More