Partea XI tagged posts

Partea XI – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XI – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XI

Viaţa ta este guvernta de legi– principii actuale, imuabile, care nu variază niciodată. Legea este în operare tot timpul, în toate locurile. Legi fixe stau la baza tuturor acţiunilor umane. Din acest motiv, oamenii care contoleaza de exemplu, industrii gigantice, sunt capabili să determine cu precizie absolută ce procentaj din fiecare sută de mii de oameni va răspunde unui anumit set de condiţii date.

Este bine să ne amintim că în timp ce fiecare efect este rezultatul unei cauze, efectul devine la rândul lui cauză care creează alt efect, care la rândul lui creează altă cauză. Astfel, atunci când pui Legea Atracţiei în operare trebuie să-ţi aminteşti că iniţiezi un lanţ de reacţii cauza – efect care poate avea o infinitate de posibilităţi.

Read More