Partea V tagged posts

Partea V – Intrebari si raspunsuri – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea V – Intrebari si raspunsuri

1. Întrebare: În ce proporţie activitatea nostra mentală este subconştientă?
Răspuns: Cel puţin nouăzeci la sută.

2. Întrebare: Este acest depozit mental utilizat, în general?
Răspuns: Nu.

3. Întrebare: De ce nu?
Răspuns: Puţini înţeleg sau apreciază că există o activitate mentală pe care ei o pot controla conştient.

4. Întrebare: De unde provin tendinţele generale ale minţii conştiente?
Răspuns: Sunt erediatare; aceasta înseamnă că sunt rezultatul condiţiilor tuturor generaţiilor trecute.

5. Întrebare: Ce ne aduce Legea Atracţiei?
Răspuns: Pe noi înşine.

6. Întrebare: Ce este acest „Noi Înşine”?
Răspuns: Ceea ce suntem noi prin moştenirea noastră. Este rezultatul gândirii noastre, atât conştiente cât şi subconştiente.

7. Întrebare: Care este materialul din care este construită casa noastră mentală?
Răspuns: Gândurile pe care le întreţinem.

8. Întrebare: Care este Secretul Puterii?
Răspuns: Recunoastrea omniprezentei a omnipotenţei.

9. Întrebare: Unde este originea acesteia?
Răspuns: Viaţa şi puterea vin din interior.

10. Întrebare: Cum putem intras în posesia puterii?
Răspuns: Prin folosirea corectă a puterii în posesia căreia deja suntem.

Read More

Partea V – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea V – Introducere

INTRODUCERE – PATREA V

Aici se găseşte Partea a Cincea. După ce vei studia această parte cu mare grijă, vei vedea că fiecare forţă sau obiect sau fapt imaginabil este rezultatul minţii în acţiune.

Mintea în acţiune este gândul, iar gândul este creativ. În zilele noastre oamenii gândesc cum n-au mai gândit niciodată până acum. Putem spune că acesta este o epocă creativă, iar lumea conferă cele mai meritoase premii celor care gândesc.

Materia în sine nu are putere, este pasivă, inertă. Mintea este forţa, energie, putere. Mintea contoleaza materia şi îi dă formă. Fiecare formă pe care o ia materia nu este decât expresia unui gând pre-existent.

Read More