natura tagged posts

Natura inferioară – să o facem slujitoarea naturii superioare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Zilnic, noi avem de rezolvat problemele puse de existență în noi de cele două naturi ale noastre : superioară și inferioară, individualitatea și personalitatea. Așadar, trebuie să începem prin a dobândi o cunoaștere care să ne permită să discernem manifestările uneia și alteia. Mai ales, dacă nu dorim să fim hărțuiți permanent între cele două, trebuie să punem natura inferioară în slujba naturii superioare, și să o supraveghem fără încetare, fiindcă ea este rebelă și vicleană. Chiar dacă, în aparență, ea acceptă autoritatea naturii superioare, în realitate ea caută, fără încetare, să îi răstoarne puterea.

Vă gândiți că lucrul cel mai simplu ar fi să distrugem natura inferioară? Nu, ea face parte din ființa umană; fără ea, aceasta nu ar putea exista, fiindcă ea este depozitara unor resurse ascunse: instinctele sale, poftele sale, tot ce îi permite să se agațe de pământ, unde îi este destinat să trăiască o perioadă. Trebuie numai să învățăm să fim mai inteligenți și mai puternici decât ea, pentru că, de îndată ce este bine stăpânită, ea devine cea mai bună slujitoare a naturii superioare.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 august

Recomandam urmatoarele articole:

Frigul și căldura – în natură și în ființa umană
Hotărârile bune – să veghem ca natura inferioară să nu se opună
Minunile – fenomene naturale ce ascultă de legile spiritului
Androginul – adevărata natură a ființei noastre psihice
Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire

Read More

Viața naturii – să întrăm în contact cu ea. Norii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Respirația și mecanismele sale au fost studiate în special de yoghiniii din India. De milenii, ei au înțeles importanța acestor procese pentru vitalitate, dar și pentru buna funcționare a gândului. Și cum ei au ajuns foarte departe în căutările lor, ei au descoperit deopotrivă că toate ritmurile organismului nostru sunt în legătură cu ritmurile cosmice; așadar, pentru a putea intra în contact cu o anumită entitate sau o regiune a lumii spirituale, trebuie să găsim un anumit ritm și să ni-l însușim ca o cheie.

Este la fel ca atunci când cauți să captezi o emisie radio pe o anumită fracvență. Pentru a intra în comunicare cu o stație emițătoare, trebuie să cunoaștem lungimea de undă. La fel este și pentru respirație: pentru a intra în contact cu o regiune determinată a universului, trebuie să știm în ce ritm să respirăm.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire
Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate
Legăturile – ce trebuie să căutăm să le avem cu oamenii și natura
Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură

Read More

Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Sunteți expuși zilnic manifestărilor naturii voastre inferioare. Ea face parte din voi și vă prezintă argumentele ei. Să nu vă încredeți în ea și să nu vă lăsați convinși, să nu îi dați niciodată dreptate. Dacă doriți, acordați-i beneficiul „motivației nechibzuite”, spunând: „Bine, ea este ceea ce este pentru niște motive ce au fost fără îndoială valabile în trecut, la un anumit stadiu de evoluție, când omul, asemenea animalului, trebuuia să asculte de instinctele sale pentru a supraviețui. Acum, la un stadiu mai avansat de evoluție, Inteligența Cosmică are alte proiecte pentru mine.”

Să nu aveți încredere nici în cei care se lasă conduși de natura lor inferioară. Îi puteți scuza, înțelegând cauza conduitei lor, dar nu vă lăsați influențați. A-i înțelege, a-i scuza, a-i ierta, este ceva diferit; și, cu excepția unor cazuri deosebite, este chiar indicat. Voi, urmați-vă natura voastră superioară, vă veți afla mereu pe calea cea bună, iar pe această cale îi veți putea antrena și pe alții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate
Legăturile – ce trebuie să căutăm să le avem cu oamenii și natura
Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi datorăm totul naturii: toate elementele din care corpul nostru este format, tot ce ne permite să existăm, apa, hrana, aerul pe care îl respirăm, lumina şi căldura soarelui, materialele din care ne confecţionăm hainele, casele, uneltele noastre etc. Pe drept cuvânt, unele persoane pot fi foarte mândre de talentele, de ingeniozitatea lor, dar de unde au obţinut ele materialele din care îşi fabrică instrumentele, aparatele şi chiar operele lor de artă? Din natură.

Natura ne dă totul, dar ceea ce noi luăm este înscris undeva în amănunt. Sunt nişte datorii ce le contractăm faţă de ea pe care trebuie să le achităm. Cum? Cu o monedă care se numeşte respect, recunoştinţă, iubirea şi voinţa de a studia tot ce este scris în marea sa carte. A plăti înseamnă a da ceva în schimb, şi tot ceea ce inima, inteligenţa noastră, sufletul şi spiritul nostru sunt capabile să producă bun poate constitui o modalitate de plată. În planul fizic, noi suntem limitaţi, iar natura nu ne va cere să îi înapoiem hrana, apa, aerul sau razele soarelui de care am beneficiat. În planul spiritual, posibilităţile noastre sunt însă infinite, şi acolo putem înapoia chiar de o sută de ori tot ceea ce am primit.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
Natura – să încercăm să intrăm în legătură cu toţi locuitorii ei
Natura vie – să intrăm în contact cu ea în fiecare dimineaţă
Anotimpurile – și reînnoirea unor forțe în natură

Read More

Spiritele naturii – să avem o atitudine de respect față de ele

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De îndată de părăsiți un oraș, natura vă înconjoară. Oriunde ați merge, în păduri, pe malul râurilor, al lacurilor, al oceanelor, la munte, încercați să vă comportați ca niște copii ai Domnului care aspiră la o viață mai frumoasă, mai subtilă, mai luminoasă. Nu fiți neatenți, neglijenți, arătați-vă conștienți de prezența unor ființe care locuiesc acele locuri.

Natura este un sanctuar unde trăiesc niște creaturi eterice care merită să ne apropiem de ele cu respect. Începeți prin a le saluta, mărturisiți-le prietenia voastră, iubirea voastră, spuneți-le cât de mult le apreciați lucrarea. Aceste creaturi care vă vor vedea de departe sunt atât de încântate de atitudinea voastră încât se pregătesc să reverse binecuvântările lor asupra voastră: pacea, lumina, energia pură. Vă veți simți atunci scăldați, învăluiți de atmosfera ce emană din aceste ființe spirituale, iar când vă reântoarceți acasă, aduceți o întreagă bogăție, niște revelații, niște gânduri și sentimente mai bogate, mai vaste.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 august

Recomandam urmatoarele articole:
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
Natura – să încercăm să intrăm în legătură cu toţi locuitorii ei
Natura vie – să intrăm în contact cu ea în fiecare dimineaţă
Anotimpurile – și reînnoirea unor forțe în natură
Supranaturalul – mai real decât realitatea

Read More

Spiritele naturii – să le determinăm să participe la venirea Împărăției lui Dumnezeu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dimineața, ieșind de acasă să asistați la răsăritul soarelui, gândiți-vă deja că mergeți să întâlniți o ființă vie, așa cum vie este și natura înconjurătoare: păsările, animalele, pomii, florile…Fiindcă viața este întreg universul populat de o infinitate de creaturi invizibile, dar reale.

În acest organism viu și conștient care este natura și căruia îi aparținem cu toții, există numeroase entități sunt pregătite să contribuie la evoluția omenirii. Pământul, apa, aerul, focul și entitățile care le locuiesc au jurat în fața Domnului să îi ajute pe toți care lucrează să devină niște creaturi de pace, de armonie și frumusețe. Așadar, cereți-le să participe la venirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Aceste spirite pe care le chemați sunt pregătite deja să lucreze asupra inimilor și minților oamenilor, iar într-o zi Cerul va recunoaște în voi niște constructori ai noii vieți.”
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 august

Recomandam urmatoarele articole:
Seninătatea înțeleptului – îi este inspirată de credința sa în forța spiritului
Adevărurile spirituale – să le facem carne și os
Angajamentul spiritual – să nu așteptăm de la el niște avantaje materiale
SPIRITUALITATE
Un Maestru Spiritual – își învață discipolii că mântuirea se află în ei

Read More

Natura – să încercăm să intrăm în legătură cu toţi locuitorii ei

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Trebuie să învăţaţi limbajul creaţiei, pentru ca ea să vă devină elocventă, vie, plină de sens. Întreaga voastră existenţă trebuie să tindă spre acest scop: să comunicaţi cu natura şi locuitorii săi. Există peste tot niște locuitori: în apă, în aer, în pământ, în foc, în munţi, în arbori, în soare, în stele… peste tot! Iar ei ne salută, ne fac semne. Dar cine îi vede?

Cine mai vede că natura este şi o substanţă luminoasă străbătută de raze cărora nici un limbaj nu le poate descrie frumuseţea şi culorile?… Pentru ca locuitorii ei să vă accepte, pentru ca să vă protejeze şi să vă susţină, pregătiţi-vă să pătrundeţi în această lume imensă cu atenția, înţelegerea şi iubirea voastră. Voi locuiţi deja în această lume, vă mişcaţi în ea, dar trebuie să o deschideţi mai mult conştiinţei voastre, să înlăturaţi vălul ce vă împiedică să o vedeţi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 26 iulie

Recomandam urmatoarele articole:
Natura vie – să intrăm în contact cu ea în fiecare dimineaţă
Anotimpurile – și reînnoirea unor forțe în natură
Supranaturalul – mai real decât realitatea
Natura – pericolele de a dori să i ne impunem
Cuvântul nostru – este primit de întreaga natură

Read More

Natura vie – să intrăm în contact cu ea în fiecare dimineaţă

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Discipolul unui învățîmânt spiritual învață să intre în legătură cu toate forțele vii ale naturii. Atunci când îşi deschide fereastra, dimineața, el începe prin a saluta cerul, soarele…El ridică mâna pentru a saluta ziua și întreaga creație, iar prin acest gest el stabilește deja un contact. El le spune copacilor, pietrelor, vântului: „Salut! Salut!” iar ele îi răspund. El salută și îngerii celor patru elemente: îngerii aerului, ai pământului, ai apei şi ai focului, la fel şi pe gnomi, pe ondine, pe silfide, pe salamandre şi toate încep să cânte, să danseze: ele sunt mulţumite!

Încă de dimineață, salutând natura, veţi simţi interior ceva ce se echilibrează, se armonizează. Multe neguri şi neînţelegeri vă vor părăsi, pur şi simplu pentru că sunteți în contact cu natura vie şi cu toate entitățile care o locuiesc.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 1 mai

Recomandam urmatoarele articole:
Anotimpurile – și reînnoirea unor forțe în natură
Supranaturalul – mai real decât realitatea
Natura – pericolele de a dori să i ne impunem
Cuvântul nostru – este primit de întreaga natură
Natura – un adevărat templu al Domnului în care soarele este preotul

Read More

Viața naturii – să ne asociem ei prin cuvântul creator

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Privind dimineața răsăritul de soare, concentrați-vă asupra lui și spuneți: „Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, tot așa și soarele spiritual al iubirii, al înțelepciunii, al adevărului, să se înalțe în inima, în sufletul și în spiritul meu.” Astfel, așa cum soarele se înalță în natură, tot așa soarele spiritual se va înălța în voi.
În perioada lunii crescătoare, seara, înainte de culcare, spuneți: „Așa cum luna se umple, tot așa și inima mea să se umple de iubire, intelectul meu să se umple de lumină, voința mea să se umple de forță, corpul meu fizic să se umple de sănătate și vigoare.”
Iar primăvara, când apar primele frunze și flori, spuneți: „Așa cum natura înflorește, tot așa și întreaga mea ființă să se împlinească și să înflorească, întreaga omenire să trăiască într-o veșnică primăvară!”
Adevărata magie albă înseamnă să fii atent la viața naturii, să te asociezi cu ea și să pronunți asemenea formule. Veți deveni niște fii, niște fiice ale Domnului, fiindcă prin cuvântul creator, cuvântul ce a zămislit lumea, veți crea fără încetare peste tot o lume nouă.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 31 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Viața – să o ocrotim, fiincă ea este izvorul tuturor bogățiilor noastre
O atitudine fraternă – îmbogățește pe fiecare din viața tuturor
10 adevaruri care-ti vor schimba viata
40 de lectii de viata extrase din filme
Viața – ce trebuie să o respectăm și să o ocrotim la toate creaturile

Read More

Natura – pericolele de a dori să i ne impunem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de 4 februarie

“Pe parcursul veacurilor, oamenii au reușit din ce în ce mai mult să se impună în fața naturii. Desigur, ea este răbdătoare, dar când simte că oamenii se încăpățânează să tulbure ordinea ce domnește, ea ripostează, iar ei simt aceste riposte nu numai în mediul lor ambiant, ci și în ei înșiși. Ei își închipuie că pot comite tot felul de abuzuri, dar ei nu prevăd că toate aceste dezordini ce le creează în natură, le creează deopotrivă și în organismul lor fizic și cel psihic. De ce nu reușesc să se pună în acord între ei, de ce se află mereu în conflict? Fiindcă ei nu respectă ordinea lucrurilor stabilită de Creator în natură și în ei înșiși.

Cel care a reușit să-și pună în acord lumea sa interioară cu ordinea dorită de Creator nu se impune naturii. El nu se impune nici oamenilor, el nu îi influențează, el nu încearcă să obțină niște avantaje personale de pe urma lor. Dimpotrivă, atât cât poate, el se pune în slujba lor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Cuvântul nostru – este primit de întreaga natură
Natura – un adevărat templu al Domnului în care soarele este preotul
Jiddu Krishnamurti – Natura mintii (The Nature of the Mind)
Legatura intre gandirea pozitiva si vindecarea naturala

Read More