lumea fizica tagged posts

Lumea fizică – reflectare a lumii divine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de 4 noiembrie

“Meditând asupra mineralelor, a cristalelor, a pietrelor prețioase, pentru a înțelege secretul structurii lor geometrice, ne apropiem de adevărata știință, știința principiilor. Iar într-o zi, vom putea vizita străfundurile pământului observând cum lucrează spiritele naturii asupra lumii minerale; vom vizita șantierele sale unde miliarde de entități inteligente se străduiesc, atât cât pot, să reproducă frumusețea și perfecțiunea Cerului.

În realitate, nici un mineral, oricât de prețios ar fi, nu va reuși niciodată să oglindească cu exactitate frumusețea celestă, care este inegalabilă. Lumea de jos este departe de a putea fi comparată cu lumea din înalt, dar ne poate oferi uneori cel puțin o imagine despre ea. Pietrele prețioase, toate minunile ce ni le oferă pământul, sunt în aceeași măsură niște reflectări ale lumii divine, amintindu-ne despre puritatea, transparența, limpezimea acesteia.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Lumea fizică – studiul ei ne instruiește despre lumea noastră psihică
Lumea noastră interioară – este spațiul celei mai mari libertăți
Adevărata realitate – o întâlnim numai în lumea sufletului și a spiritului
Lume fizică și lume spirituală – noi posedăm niște organe ce ne permit să trăim în una și în alta
Viața psihică – ne modelează corpul fizic

Read More

Lume fizică și lume spirituală – noi posedăm niște organe ce ne permit să trăim în una și în alta

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de 19 iunie

“Ființa umană posedă un suflet ce se poate împlini numai în imensitate, în infinit. De aceea, chiar dacă lumea fizică ce o percepe datorită organelor simțului îi este utilă, indispensabilă, și prezintă un mare interes prin varietatea ei, ea nu este satisfăcută decât în parte, nu îi este suficientă pentru a-i umple existența.

De ce copiilor le plac atât de mult poveștile? Și de ce, cei mai mulți adulți se refugiază, de îndată ce pot, în niște universuri stranii, în fantastic, în irațional? Fiindcă este o nevoie înnăscută a ființei umane: Dumnezeu a creat-o pentru a trăi în cele două lumi, obiectivă și subiectivă, vizibilă și invizibilă, materială și spirituală. Ea posedă astfel capacitățile de a intra în legătură cu aceste două lumi și are nevoie de amândouă. Numai că nu trebuie să existe vreo confuzie: realitatea ce o percepe datorită organelor sale de simț fizice (pipăitul, gustul, mirosul, auzul, văzul) nu este cea percepută datorită organelor sale de simț spirituale: aura, plexul solar, centrul Hara, chakrele. Sunt două lumi diferite a căror cunoaștere necesită niște „instrumente” diferite pe care trebuie să învețe să le folosească. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Lumea fizică – studiul ei ne instruiește despre lumea noastră psihică
Adevărul vieții – poate fi cunoscut numai de spirit
Visul – germen al întregii realități
Confortul nefericirii
Eu in lume!

Read More

Lumea fizică – studiul ei ne instruiește despre lumea noastră psihică

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de joi 29 ianuarie 2015

“Tot ceea ce există în cer și pe pământ, dar și în străfundurile pământului, tot ceea ce există în diferitele regnuri ale naturii există totodată și în om. De aceea, de la originea sa, el este împins să studieze și să înțeleagă lumea ce îl înconjoară. Chiar în mod inconștient, el însuși este cel care dorește să studieze și să înțeleagă în acest fel.

Din nefericire, atât timp cât nu va cunoaște cauzele profunde ale acestei tendințe, omul se va mulțumi să privească în exterior, să observe, să noteze, să înregistreze în exterior fără să înțeleagă niciodată esențialul. Toate aceste investigații întreprinse de oamenii de știință pentru a descoperi mereu mai bine bogățiile prodigioase ale naturii sunt minunate! Inițiații au mers însă mai departe: aprofunzând corespondențele existente între lumea fizică și lumea psihică, ei și-au întins până la infinit limitele conștiinței, iar această cale trebuie să o urmăm și noi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Spatiul personal de evolutie
Omraam Mikhael Aivanhov – 1966.08.29 – Pacea si puritatea
Omraam Mikhael Aivanhov – 19.04.1982 – Aura. Calitatile aurei si metodele de a o curata
Noul Ierusalim (A)
Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui

Read More