lege tagged posts

Legea Domnului – este înscrisă în inima omului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atâtea cărți s-au scris pentru a le revela oamenilor legea Domnului! Dar, înainte de a fi înscrisă în cărți, această lege a fost, mai întâi, gravată în inima lor. Or, fiecare religie se prezintă ca un ansamblu de dogme, de doctrine pe care caută să le impună credincioșilor ei; ei trebuie nu numai să le accepte, dar și să fie convinși că religia lor este superioară tuturor celorlalte, și că numai în această religie ei își vor afla mântuirea. Acesta este însă numai fanatism.

Desigur, nu este bine ca oamenii să fie lăsați de capul lor, sub pretext că trebuie să citească legea Domnului în inima lor, fiindcă cei mai mulți dintre ei nu sunt încă pregătiți. Pentru ca ei să poată citi această lege, trebuie să fie învățați să-și pună ordine în lumea lor interioară, să-și stăpânească gândurile, dorințele, altminteri ceea ce vor citi în ei nu va fi decât produsul imaginației lor sau chiar impulsurile lor cele mai primitive. Așadar, datoria religiilor este, mai întâi, să îi învețe pe oameni cum să citească legea Domnului înscrisă în ei.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Legea divină – toți oamenii o poartă înscrisă în ei
Legea afinității – ne determină viața după moarte
Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat

Read More

Legea divină – toți oamenii o poartă înscrisă în ei

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cineva spune: „Eu cred în Dumnezeu”, dar nu constat nici un efect al acestei credințe. Cum se face că Dumnezeu se manifestă atât de slab, de inutil și ineficient în fiecare ființă? Dacă Dumnezeu îi aduce attât d epuține lucruri, nu merită osteneala să mai creadă în El. Îi înțelegem pe atei: când ei văd slabele rezultate ce le aduce credința la atâți credincioși, ei concluzionează că se pot descurca la fel de bine și fără Dumnezeu. De fapt, la ce folosește să slăvești un Dumnezeu al dreptății și al iubirii și să te rogi pentru venirea Împărăției Sale pe pământ, dacă alături se consideră normal să trăiești în egoism, ură și confruntări?

În realitate, toate ființele umane poartă legea divină înscrisă în ele. Dar sunt foarte puțini cei care, începând o lucrare interioară, reușesc să risipească întunecimile vieții lor psihice și citesc zilnic această lege în inima lor.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Iertarea – legea divină o acordă numai celui care și-a îndreptat greșelile
Să-ți iubești familia – să mergi să te îmbogățești pentru ea în lumea divină
Moștenirea divină – singura care ne poate satisface
O idee divină – o entitate ce ne modelează și ne hrănește
Înțelepciunea divină – să ne încredem în ea, fiindcă ea a prevăzut totul pentru evoluția noastră

Read More

Legea afinității – ne determină viața după moarte

Category: Gandul Zilei Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiindcă am venit pe pământ pentru foarte puțin timp, oare merită osteneala să ne risipim forțele în căutarea unor onoruri, a unor titluri, a unor posesii, chiar a unor cunoștințe, pe care va trebuie neapărat să le părăsim când vom pleca? Iată ceea ce trebuie să înțeleagă, mai întâi, discipolul unei Școli Inițiatice: la moartea sa, el își va părăsi toate achizițiile exterioare, materiale…De îndată ce a înțeles, el încearcă să se concentreze asupra bogățiilor veșnice, indestructibile, ce se află în el, fructificându-le. El adună astfel în corpurile sale subtile niște elemente prețioase, și atunci când părăsește pământul, el se îndreaptă direct în regiunile de unde a extras aceste elemente.

Pentru că există o lege, numită legea afinității: dacă atrageți în voi o mulțime de particule luminoase, vă veți îndrepta neapărat în regiunile luminii de unde ele au venit. Ele vă vor conduce acolo, iar în aceste regiuni veți trăi o veșnică bucurie, descoperind splendorile universului. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 2 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Viitorul nostru – îl creăm datorită forțelor și entităților ce le întâlnim
Omraam Mikhael Aivanhov – “Fericiţi cei curaţi cu inima…”
Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat

Read More

Niște legi – guvernează lumea psihică, la fel cum guvernează lumea fizică

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“În orice domeniu, toate progresele științei au fost posibile fiindcă oamenii au descoperit că lumea fizică ascultă de niște legi. Dar pentru lumea psihică, lumea morală, ei ar fi vrut să existe cea mai mare confuzie, cea mai mare anarhie: nici o lege de cunoscut, nici on regulă de respectat!…Ei bine, nu este posibil, iar dacă prin nesocotința sa, prin inconștiența sa, omul dereglează acest extraordinar mecanism care este organismul său psihic, el produce niște daune ireparabile.

Nimic nu este stabil, nici fiabil, când nu respecți legile, deoarece ele formează structura universului, structura universului psihic, ca și cea a universului fizic. Cea mai mare greșeală este să nu recunoaștem aceste legi. Se procedează ca și cum ele ar fi o invenție umană, ca și cum ele s-ar situa pe niște baze arbitrare, discutabile, și ar putea fi ușor încălcate. Ah, nu! Nimic și nimeni nu îl vor putea salva pe cel care încalcă legile lumii psihice și ale lumii spirituale.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 11 iulie

Recomandam urmatoarele articole:
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat
A ALEGE SAU A NU ALEGE
ALEGEREA FERICIRII
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI

Read More

Legile economiei – sunt valabile și în planul spiritual

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Se constată că, din ce în ce mai mulți bărbați și femei se interesează de economie și finanțe. În acest domeniu, toți devin niște campioni, sau cel puțin așa își închipuie. În realitate, dacă ar fi înțeles bine problemele economice și financiare, ei ar fi învățat să se ocupe mai întâi de bogățiile spirituale ce le primesc de la Cer, cum să le păstreze, cum să le fructifice.

Orice neștiutor știe că, dacă nu-și fructifică capitalul, după o vreme nu va mai avea nimic, fiindcă un capital nealimentat se consumă repede. Dar, când este vorba despre planul spiritual, chiar cei mai instruiți se lasă sărăciți: ei uită că lumina, căldura, bogăția interioară se epuizează repede, dacă nu lucrează zilnic să le mărească. Cum să le mărească? Prin rugăciune, meditație, prin niște exerciții. Legându-se zilnic la Izvorul nesecat al vieții divine, ei își vor reînnoi neîncetat energiile, împlinindu-și chemarea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat
A ALEGE SAU A NU ALEGE
ALEGEREA FERICIRII
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI

Read More