invatator tagged posts

FALSI INVATATORI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

falsi invatatori

Bună dimineața
și o duminică a iertării și a regăsirii căii spre lumină, prin eliberarea de propriile frici, falsități, negativități și ne iubiri!

Vă doresc ca începând de azi să dobândiți puterea clarității și a înțelegerii lumii voastre sufletești și a sensului vieții, prin puterea conștiinței, a sinelui vostru spiritual și a adevărului inimii – eliberându-vă de frici, negativitate, îndoieli, ostilități, neliniști, dureri și nemulțumiri, izvorâte din convingerile, condiționările, prejudecățile, iluziile și constrângerile minții.

Mintea este un fals învățător. La fel sunt și cei ce ne programează nevoile sau cei care își urmăresc fără scrupule interesele egotice și materiale, manipulându-ne emoțional și subliminal conștiințam doar pentru a profita de bunătatea, sinceritatea, credulitatea, și adesea de lipsa noastră de discernământ.

Cei ce ne manipula gândurile, sentimentele, convingerile, nevoile, interesele, credințele, alegerile, acțiunile și viața, nu au nici de a face cu calea luminii. Ei sunt emisarii întunericului. Lipsiți de valori sufletești și de scrupule, se dedau adesea la cele mai josnice minciuni și agresiuni sufletești, fără a le păsa în vre-un fel de ce lasă în urmă după ce ne vlăguiesc de valori și frumusețe, abandonându-ne fără vre-o urmă de regret.

Așa cum mintea ne induce necesitățile, nevoile, insuficiențe și ne manipulează interesele prin frici – așa există și învățători spirituali care după ce ne induc nevoile, insuficiențele și interesele, pentru a le împlinii pe ale lor – ne manipulează mintea, gândurile, emoțiile și alegerile, pentru a ne vinde apoi, soluții miraculoase la proglemele pe care le avem sau la insuficiențele pe care ni le crează artificial.

Scopul lor este doar acela de a ne vinde ceea ce ei au priimit ca hr divin – pentru a ne hrănii contra cost cu energie, și a ne da iluzia că ne pot umple golurile sufletești, că ne pot vindeca sau că ne pot hrăni lipsurile și insuficiențele. Adesea ne spun că au soluții miraculoase și problemele cu care ne confruntăm. În realitate însă, ne întorc împotriva adevărului inimii sau ne sădesc în minte și suflet, frici și iluzii. Ei sunt, la fel ca și mintea noastră, niște falși învățători.

Doar spiritul trezit la contință, este capabil să decodifice și să înțeleagă adevărul inimii, prin a discerne: – între emoțiile izvorâte din abundența energetică a inimii, dobândită prin credință și pace sufletească, și – convingerile, gândurile, sentimentele și atitudinea induse ca efect al deficitului nostru energetic exprimat prin iluziile, nevoile, nemulțumirile, insuficiențele și irealitatea minții – poate cunoaște ceea ce e bine sau nu pentru noi.

Spiritul, ce prin iubire hrănește abundența energetică a inimii, prin conectarea sa la Sursa inepuizabilă a energiei Luminii Divine, nu au nevoie de confirmări sau de dreptate, precum are ego-ul și vanitatea minții. Și asta, pentru că ea nu se teme de insuficiență și nu simte nici durerere și nici dezamăgiri. Ea acceptă ceea ce este, și caută doar să reechilibreze prin pace sufletească și armonie, ceea ce mintea a dezechilibrat sau distorsionat prin negativitate, ostilitate și frici.

Când devenim conștienți și responsabili față de propria viață, și învățăm să înțelegem că NOI suntem sursa fricilor noastre, vom înțelege să nu-i mai dăm putere, pentru a nu-i îngădui minții să ne manipuleze prin ele, credințele, convingerile, gândurile, emoțiile și atitudinea față de noi înșine, față de semeni, față de lume și față de viață.

Când vom fi capabili să ne detașăm de convingerile potrivnice, de obiceiurile nesănătoase și de atașamentele mentale și viciile pe care le dezvoltăm prin hrănirea lor – vom înțelege de fiecare dată, cauza negativității și a temerilor noastre și vom ști când mintea încearcă să ne manipuleze, sădindu-ne în suflet îndoieli, nemulțumiri, insuficiențe, ostilitate și frici.

Atunci când ne vom accepta carențele și vom înțelege sursa fricilor pentru a le elimina (controlându-ne astfel frica) – mintea nu va mai avea putere prin ele, asupra noastră. Astfel, nu-i vom mai îngădui să ne risipească energia și să ne distrugă viața, prin amplificarea falselor convingeri, a lăcomiilor, a nemulțumirilor, a nevoilor, a decepțiilor, a neîmplinirilor, a durerilor, a vinovățiilor, a ne iertărilor, a neîncrederii de sine și a insuficiențelor, care ne copleșesc.

Când vom înceta să ne mai risipi energia și vitalitatea prin negativitate și împotrivire vieții, vom permite energiilor benefice să ne cuprindă trupul și sufletul, pentru a le regenera și rearmoniza la nivel de vibrație energetică, crescându-ne frecvența de vibrație, pentru a intra pe frecvența energetică a iubirii și a Luminii Divine.

Când vom cunoaște abundența energetică a iubirii, când vom redevenii înțelegători, toleranți și cumpătați față de mediu și față de cei din jur – vom dobândi claritatea asupra vieții, înțelegerea mecanismelor emoționale ale minții și a frumuseții sufletelor celor din jur.

Odată ce vom dobândi înțelegerea propriilor carențe și a propriei lumi sufletești – prin ceea ce oglindim și simțim în planurile vieții, ca starea de mulțumire, cumpătare, acceptare, împăcare, împlinire și pacea sufletească – vom înțelege și carențele, și lumea sufletească a celor din jur.

Când devenim onești și alegem să trăim prin iubire, etică, moralitate și credință în adevărul inimii, lăsându-ne inspirași în oglinda propriei conștiințe de valorile sufletești și de puritatea inimii ca măsuri de caracter – vom dobândi capacitatea de a discerne între adevăr și falsitate, între cei lipsiți de scrupule și și falsitatea manipulatorilor bine voitori, ce aparent par a fi buni, cinstiți și onești cu noi.

Credința și iubirea, izvorâte din liniștea inimii și pacea sufletului – ne vor ajuta să înțelegem manipulările și falsele intenții ale celor din jur, chiar dacă rămânem cu inima curată și sufletele deschise către cei din jur, și alegem să trăim și să rămânem onești și când sutem răniți. Credința și adevărul inimii ne vor da claritatea discernământului și capacitatea de a vedea dincolo de măștile ipocriziei celor ce le poartă.

Privind în jur prin oglinda inimii, îi vom recunoaște treptat: – pe cei rătăciți de credință, valori și iubire,
– pe cei care sub falsitatea măștilor pe care le poartă și prin interesele lor ascunse, și-au pierdut propria autenticitate, onestitate, și valorile morale,
– pe cei fățarnici, lipsiți de scrupule și bun simț, care încă experimentează prin lăcomii, frica insuficienței, a insecurității și a
– pe cei resemnați sau copleșiți de dureri, eșecuri, lipsuri, suferințe și dezamăgiri (izvorâte din așteptări, condiționări, constrângeri și dezamăgiri), care și-au pierdut încrederea de sine și curajul asumării iubirii.
– pe cei autentici de cei falși dar și
– pe profitorii care dincolo de declarațiile lor și poveștile ce ni le spun, nu au nici suflet, nici conștiință, și nici vreun Dumnezeu!

Înțelegându-ne carențele și redobândindu-ne iubirea – ne vom redobândi credința, curajul, demnitatea, recunoștința, responsabilitatea și prețuirea pentru viața, darurile și valorile noastre, și odată cu ele, încrederea, iubirea și respectul de sine. Atunci vom înțelege că nu putem clădi binele nostru nici în detrimentul celorlați și nici prin împovărarea lor cu suferințele și nemulțumirile noastre.

Când vom putea înțelege că, prin verbalizarea și oglindirea în lume a suferințelor, negativității, nemulțumirilor, ostilității și neîmplinirilor noastre în lume – devenim sursa durerilor, poverilor și nefericirilor pe care le reatragem în viața noastră – vom fi pregătiți să ne schimbăm atitudinea față de semeni, față de lume și față de propria viață, pentru a însămânța în ea, doar frumusețea propriei lumi sufletești.

Atunci când ne vom redobândi capacitatea de a vedea și a privi lumea cu ochii sufletului și vom înțelege că pentru a păși în lumină avem deja totul în noi – ne vom putea vedea și prețui frumusețea și iubirea în oglinda caracterului și a valorilor sufletești.

Atunci când, treziți la conștiință, ne vom putea debarasa de trecut, de friici și de ură, și ne vom putea ierta de nevoia de a suferii sau a-i manipula, a-i minții și a-iagresa pe cei din jur – vom dobândi capacitatea de a alege în mod conștient, calea credinței și a iubirii.

Când vom trăim prin valorile noastre sufletești și vom alege calea binelui – ne vom putea ne vom putea oglindi în mod conștient și autentic harurile și frumusețea în propria viață și apoi, când vom dobândi abundența iubirii o vom putea oglindi în lume sădind-o și în conștiința celor ce ne pot prețui darurile, alegând să le transforme în valori ce să reverse și ei ca daruri, prin preaplinul lor sufletesc.

Calea iubirii, este calea asumării, sădirii și dăruirii binelui, fără rețineri, fără frici, fără condiționări, fără resentimete față de cei ce ne rănesc, și fără a mai aștepta soluții și iubire din afară – atunci când ne confruntăm cu provocări, poveri și probleme inerente ale vieții.

Soluțiile miraculoase menite a ne elibera sufletele de insuficiențe, poveri și dureri se află doar în noi…și niciodată în afara noastră. Le vom vedea doar când vom lăsa lumina credinței și a iubirii să ni se reverse din inimi, pentru a ne cuprinde, a ne vindeca și a îmbrățișa copilul rănit din noi.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
INVATATORI AUTENTICI
Prietenii – soarele ne arată cum să îi atragem
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
ABUNDENȚA IUBIRII
LECȚII DE VIAȚĂ

Read More

INVATATORI AUTENTICI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 2 comments

invatatori autentici

Bună dimineața
și o zi a clarității, abundentă în înțelegere și învățare!

Vă doresc să dobândiți prin învățare și experimentare, puterea conștiinței Christice a Sinelui vostru Spiritual (prin acceptare, asumare, iubire, iertare, toleranță, etc) – pentru a vă păzi sufletul curat (ferindu-l de efectele lăcomiilor, negativității, nemulțumirilor, supărărilor, urii, furiilor, ranchiunii, geloziilor, invidiei, stresului, etc).

Ferindu-vă sufletele de supărări, nemulțumiri și negativitate – veți evita să risipiți părți ale sale (generând iluzia binelui propriu în detrimentul vostru și al celor din jur).

Generând binele în mod ecologic – veți dobândi capacitatea clarității și a înțelegerii vieții (prin prisma propriilor trăiri, experiențe, gânduri, emoții, suficiențe, valori, căi, poveri, limitări, carențe, valori, abilități, haruri, daruri, năzuințe, etc).

Viața prin experiențele sale – este cel mai bun învățător, în timp ce conștiința Christică a sufletului nostru (prin emoțiile pe care inima le resimte și Sinele Spiritul, conectat prin conștiință trează la Mintea Christică, le interpretează) – este cel mai bun evaluator.

Doar conștiința trează a sufletului (a Sinelui nostru Spiritual), poate separa în mod conștient valoarea de non-valoare și ”binele” de ”rău” – prin filtrul adevărului inimii, care simte în permanență ceea ce e bine pentru noi și pentru cei din jur, și ne îndrumă către iubire, comportament non-invaziv, cumpătare, echilibru, armonie, toleranță, empatie și credință.

Mintea este acea parte a ființei noastre materiale (trupești), care trebuie în permanentă educată. Acest proces începe din prima clipă a vieții când încă, oficial, suntem lipsiți de discernământ.

Pe parcursul vieții, prin programare mentală și asimilare de cunoaștere și informații – mintea poate – prin rularea programelor, convingerilor și a instinctelor sale (ancestrale și deprinse ca atașamente, deprinderi și obiceiuri), să conducă ființa, pe calea experimentării și a trăirii vieți.

Experiențele noastre individuale sau de grup, devin alte programe care se suprascriu peste programele vechi – invalidându-le, reconfigurându-le sau confirmându-le prin întărirea lor, ca și convingeri de bază ale noastre, după care ea se ghidăm gândurile, sentimentele, alegerile și viața.

Atunci când, prin accesarea sau activarea unui nivel superior de conștiință și conștientizare (decât ceea normală manifestată în starea de veghe), reușim să ne detașăm de rutina automatismelor și programelor mentale – vom putea face diferența între irealul și iluziile minții, și realitatea noastră imediată, din afara convingerilor, cunoașterii și rutinei programelor mentale.

Cât timp însă spiritul nostru nu se va elibera prin trezirea conștiinței, de dominația minții ego, de frici și de coșmarurile plămădite în somnul rațiunii (individual și colectiv) – vom continua inconștienți să dăm crezare convingerilor negative și iluziilor minții – sădindu-ne în suflet, conștiință și viață, negativitatea, supărările și suferințele izvorâte din lăcomie, teamă, neîncredere, necredință și ne iubire.

Cât timp ne vom lăsa manipulați în conștiință de propria minte ego – ne vom trăi viața în baza fricilor și a unor convingeri, limitări, constrângeri și așteptări programate în mintea noastră de interesele societății și ale celor din jur.

Cât timp vom prelua inconștient din mediu, proaste obiceiuri și convingeri (ce s-au dovedit în timp a ne potrivnice și ostile) – vom trăi în irealitatea iluziilor minții colective și vom experimenta nefericirea, suferința și neîmplinirea, ca revers nefavorabil al destinului și a vieții noastre, trăind ca parte a coșmarului plămădit de somnul rațiunii celor din jur..

Instinctualitatea și reactivitatea emoțională la comportamentului provocările celor din jur sau la neajunsurile vieții – sunt doar efectul unor decizii subconștiente automate ale minții induse de convingerile noastre negative și de programele pe care le rulăm prin tabieturile, obiceiurile, viciile și atașamentele pe care le dezvoltam (ca tipare mentale și comportamentale),

Tot ceea ce e menit: – să ne servească necesitățile fizice și fiziologice, – să ne asigure siguranță și securitate energetică și fizică a corpului material, – să răspundă favorabil nevoilor noastre hormonale și a programelor genetice (precum nevoia de perpetuare a speciei) și mai ales să satisfacă nevoile noastre programate și supra scrise peste programele noastre genetice – necesită energie vie pentru a fi satisfăcute.

Pentru a putea aloca resurse energetice pentru acele acțiuni care converg către împlinirea năzuințelor și nevoilor noastre (ce ne-au fost induse și programate din exterior), și pentru a nu periclitează securitatea noastră energetică și siguranța corpului nostru material, va trebui să devenim creativi și să intrăm în armonie cu energia creatoare a Universului nostru interior și exterior, crescându-ne vibrația prin manifestarea exclusivă a emoțiilor noastre pozitive.

Când ne vom înțelege esența firii, prin atitudine, nevoi, comportament, cauzalitatea acțiunilor, credințe, emoții, gânduri și erorilor experiențelor și consecințelor lor – vom putem conștientiza care dintre convingerile pe care le hrănim, ne servesc interesele și năzuințele (ca stări emoționale beneficie), și care ne sunt potrivnice (prin prisma emoțiilor negative pe care le generează).

Când atingem acel nivel de conștientizare, prin care ne putem detașa de dominația mentalului, de credințele și convingerile pe care le avem – pentru a ne observa viața, emoțiile și crezurile în mod neutru și neimplicați emoțional – vom dobândi claritatea și capacitatea înțelegerii vieții prin adevărului inimii, conectat prin Sinele nostru Spiritual și conștiința trează la Divin și la supra-conștientul Întregului de care aparținem.

Când devenim capabili să ne conștientizăm rolul și rostului existenței noastre p Pământ, din perspectiva esenței noastre divine și Spirituale, vom putea în mod conștient să ne susținem viața, nevoile, năzuințele și împlinirea lor în fiecare plan existențial – prin accesul la sursa inepuizabilă de energie (prin abundența Sursei de lumină și energie vitală, la care ne conectează Sinele energetic (spiritual), pe frecvența vibrației iubirii și credinței).

Manifestându-ne credința, iubirea și creativitatea, non egotic, și punându-ne harurile, experiențele, abundența energetică și valorile sufletești, în sprijinul binelui nostru colectiv și al habitatului în care trăim – ne vom putea adapta adapta viața nevoilor noastre programate, prin cumpătare și prin abilitățile pe care le dezvoltăm.

Înțelegând esența vieții ,și din perspectiva abundenței corpului nostru energetic, și nu doar din cea a nevoilor noastre fizice și materiale – vom putea trăi în armonie cu sufletul nostru și cu habitatul ce ne susține. Astfel, ne vom putea începe călătoria spirituală și evoluția, nu doar subzistând sau acumulând bunuri, în plan material.

Pentru a învăța, a asimila abundența și a ne înțelege viața, valorile, rostul experiențelor și destinul, avem nevoie să ne acceptăm experiențele și calea pe care alegerile, gândurile și emoțiile ne călăuzesc prin destin. Ele ne învață și ne oferă repere și răspunsuri cu privire la întrebările, rugăciunile, valorile, non-valorile, limitările, etc – cărora le dăm curs și accept în viața noastră, prin crezurile, programele mentale, obiceiurile, atașamentele, viciile și convingerile pe care le hrănim.

Adesea, când intrăm în capcanele vieții și în labirintul întunecat al nemulțumirilor, durerilor, dezamăgirilor și eșecurile vieții, apelăm la ajutor extern, pentru a primi soluții la problemele pe care le avem, sau pentru a ne ușura poverile ce ne extenuează viața (fără a le asuma ca și consecințe ce ne aparțin).

Adesea cerem ajutorul, îl așteptăm sau îl pretindem, fără a înțelege că responsabilitatea creării abundenței noastre nu este a celorlalți. Lipsiți de iubire și de capacitatea creativă, ne va lipsi și răbdare de a învăța să sădim și a aștepta vremea culesului de rod.

Inabilitatea și necugetarea de a crede în valorile noastre, de a le cultiva și sădi în conștiință – ne va face să fim mereu plini de frici, egotici, invidioși, lacomi, și mai ales, lipsiți de iubire – adică exact de ingredientul prin care devenim capabili să creăm prin credință, entuziasm, pasiune și creativitate, propria abundență de valori și să ne împlinim viața, dăruind din preaplinul nostru, habitatului în care trăim.

Atunci însă, când căutăm soluții miraculoase în exterior, putem cădea în capcana unor falși ”învățători” care ne furnizează cunoaștere ”infestată” de interese și nevoi ascunse, menite să ne manipuleze minte și să ne inducă și să ne programeze, peste poverile și insuficiențele pe care le avem, alte nevoi și insuficiențe, pentru împlinirea cărora tot cei ce ne vor vinde și furniza soluții. ne pot oferii prin cei ce ni-l oferă.

învățăturile relevante vin prin cei ce ne furnizează înțelesuri ce stau dincolo de cunoaștere. Problema însă este că, înțelepciunea lor, nu o vom putea asimila și folosi în mod autentic, căci ne lipsesc acele repere, cunoașteri și experiențe, în baza cărora cei ce ne învață și-au fundamentat înțelegerea. cunoaștere.

A fi deschiși spre învățare, acceptare și asumare, înseamna a primi informația, experiențele, înțelesurile și perspectivele celorlalți, însă nu fără discernământ.

Pentru a evolua prin conștiință trează și spirit, va trebui singuri să ne formăm și să ne dezvoltăm propria scară de valori – pentru a discerne între ceea ce ne este sau nu de folos, și a iubi acele valori cu care le rezonăm.

Pentru a trece de opoziția și filtrul minții, care lipsită adesea de experiențele și reperele reușitelor, ne va împiedica acțiunile și încrederea de sine în asumarea unor experiențe într-un registru emoțional diferit de cel al eșecurilor noastre – e nevoie să ne trecem acțiunile și deciziile eliberatoare, prin filtrul credinței, al iubirii și al încrederii de sine, inspirate de adevărului inimii.

Când acțiunile noastre vor fi pline de pasiune, entuziasm, bucurie, încredere de sine și iubire, motivația noastră interioară va fi atât de puternică, încât va împiedica orice opoziție a fricii minții ego, chiar dacă în baza experiențelor, traumelor, suferințelor, convingerilor și a trăirilor noastre vechi, e va încerca neputincioasă prin povești panicarde, să respingă la nivel subconștient imboldul nostru de a acționa.

Singura cale prin care ne putem desăvârși ființa și trezi conștiința, va rămâne mereu calea învățării, a iertării și a iubirii. A asculta vocea interioară a inimii și a o armoniza cu vocea ego-ului, ne va susține în a dobândi liniștea inimii și pacea sufletească, necesară deschiderii noastre sufletești spre învățare, ascultare și acumulare de valori.

Când în sufletul nostru vom cunoaște armonia, ea ne va da prilejul să ne oglindim frumusețea și abundența de iubire a inimii, și în afara, în aceeași măsură în care vom lăsa și lumina ce vine din afară, să ne umple golurile inimii – ne mai simțind nevoia de a agresa sau a decima, mesagerii ce ne oglindesc ne iubirea.

Când vom lăsa energia vie a luminii să circule prin noi, fără a o mai bloca prin convingerile negative și poveștile pline de necredință, teamă și ne iubire a minții ego – vom cunoaște abundența spirituală și vom redeveni plini de iubire.

Când vom deveni autentici cu noi înșine și cu cei din jur, fără a mai fi tentați să ne ascundem în spatele ipocriziei și a măștilor grele ce ne împovărează sufletul – ne vom putea vindeca rănile sufletului și a trupului ce le poartă. Atunci nu vom mai fi tentați să judecăm experiențele și alegerile celor din jur, pentru că vom înțelege că acelea sunt căile lor de, de suferință, de trezire și de vindecare.

Când vom accepta căile celor din jur fără a-i mai învinui și fără a ne mai exprima nemulțumirile, suferințele și ostilitatea atunci când ceilalți nu se pliază pe nevoile, așteptările și pe sabloanele convingerilor noastre mentale – ne vom putea asuma propriile experiențe și propria cale a desăvârșirii noastre spirituale

Iertarea, îngăduința și acceptarea, ne vor facilita calea credinței și a iubirii și, accesul la a primi și a dărui învățăturile autentice izvorâte din propriile experiențe, abndențe, valori, haruri și lectii de viață, precum și din cele ale celor din jur.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Seninătatea înțeleptului – îi este inspirată de credința sa în forța spiritului
A-TI CUNOASTE FRICA
Adevărurile spirituale – să le facem carne și os
LACRIMI
RAMAI IN VIATA TA

Read More