înţelepciune tagged posts

Copilul și bătrânul – iubirea și înțelepciunea trebuie să meargă împreună

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Orice vârstă ați avea, străduiți-vă să fiți niște copii încrezători, bucurându-vă de cele mai mici lucruri, uitând repede jignirile și eșecurile, niște copii cu o inimă dispusă mereu să iubească. Astfel nu veți îmbătrâni niciodată.

Dacă Inteligența Cosmică determină neapărat ființa umană să treacă de la copilărie la bătrânețe, este pentru că vârsta înaintată aduce deopotrivă unele lucruri bune. Se poate spune că, în mod simbolic, copilăria și bătrânețea corespund celor două principale virtuți ce le avem de dezvoltat: copilul reprezintă iubirea ce vrea să acționeze și să exprime toate posibilitățile vieții; bătrânul reprezintă înțelepciunea care analizează și trage concluziile tuturor experiențelor sale. Copilul și bătrânul, iubirea și înțelepciunea, cele două trebuie să învețe să meargă împreună: iubirea în inimă și înțelepciunea în intelect. Inima trebuie să rămână veșnic tânără, iar intelectul să devină foarte bătrân.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Iubirea și înțelepciunea – ne îndreaptă spre adevăr
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Osânda veșnică a păcătoșilor – această credință este în contradicție cu iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu
Iubire și înțelepciune – echilibrul de găsit între cele două
Înțelepciunea – prima născută a Domnului, este o apariție recentă în om

Read More

Iubirea și înțelepciunea – ne îndreaptă spre adevăr

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Este foarte greu să definim adevărul, fiindcă el nu există ca atare: există numai înțelepciunea și iubirea. Comportamentul ființelor ne arată dacă ele se află în adevăr, nu teoriile pe care ele le prezintă altora. Cât despre cele care pretind că se află în căutarea adevărului…dar nu l-au găsit, ele trebuie să înțeleagă că nu au, în realitate, nimic de căutat: ele trebuie să progreseze în iubire și înțelepciune zilnic în viața lor .

Iubirea și înțelepciunea ne conduc la adevăr. Adevărul nu poate fi conceput independent de inimă și intelect. Dacă el ar fi fost independent de activitatea inimii și a intelectului, întreaga lume ar fi considerat la fel. Or, nu este cazul: aproape fiecare om își are propriul adevăr. Numai cei care posedă iubirea și înțelepciunea descoperă același adevăr. Iată de ce, în ciuda originilor și a culturilor lor diferite, ei vobesc, de fapt, același limbaj.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 martie

Recomandam urmatoarele articole:

Iubirea Domnului – coboară până în străfunduri
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Iubirea – o stare de conștiință superioară
Măreția unui Inițiat – se exprimă prin iubirea și blândețea sa
Osânda veșnică a păcătoșilor – această credință este în contradicție cu iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu

Read More

Iubire și înțelepciune – echilibrul de găsit între cele două

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 5 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Căldura și frigul, iubirea și înțelepciunea…cum trebuie să alterneze cele două manifestări în natură? Cel care a lucrat cu căldura (iubirea) trebuie să lucreze și cu frigul (înțelepciunea), și invers. Prin această trecere de la un pol la altul, nu numai că se menține în echilibru, dar în această mișcare dedu-te-vino el descoperă împlinirea vieții.Cel care rămâne veșnic în frig sau în căldură nu se poate dezvolta armonios.

Cum procedați atunci când vreți să fierbeți niște legume? Puneți oala pe foc, iar după o vreme o retrageți, nu lăsați să se ardă totul: pentru că sunteți înțelepți. Ce este mai normal decât să simțiți iubire pentru o ființă? Dar înțelepciunea vă spune să nu mergeți prea departe. Când simțiți căldura urcând în voi, fiți vigilenți, nu lăsați prea mult oala pe foc! Căldura (iubirea) este binevenită, dar ea trebuie urmată de o boare: înțelepciunea.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea
Suferința – acceptată din iubire emană un parfum
Iubirea – stare de conștiință
Soarele – să învățăm să proiectăm ca el lumina și iubirea
Private: Clarvederea – se dobândește prin iubire

Read More

Înțelepciunea – prima născută a Domnului, este o apariție recentă în om

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“De mii de ani, instinctele au avut tot timpul să se dezvolte în om; dar capacitățile de discernământ, de judecată, care au apărut la el mult mai recent, nu sunt încă implantate solid. În realitate, înțelepciunea este anterioară tuturor celorlalte virtuți; dar cum ea aparține unei regiuni foarte îndepărtate de instinctele ce locuiesc în om, ea trebuie să parcurgă o cale lungă ca să se facă cunoscută, să-și spună cuvântul, și ea nu este mereu bine primită.

Înțelepciunea este chiar anterioară creației lumii. În Pildele lui Solomon, ea se prezintă astfel: „Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă…Atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața Lui.” Așadar, înțelepciunea a apărut prima, este prima născută a Domnului, dar coborârea sa în om nu datează de multă vreme, și de aceea va fi nevoie încă de timp ca ea să se înrădăcineze profund în el.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Înțelepciunea divină – să ne încredem în ea, fiindcă ea a prevăzut totul pentru evoluția noastră
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
ADEVARATA INTELEPCIUNE
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Pesimismul – nu reprezintă niciodată o înțelepciune

Read More

Înțelepciunea divină – să ne încredem în ea, fiindcă ea a prevăzut totul pentru evoluția noastră

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dispunem de toate condițiile pentru succesul și fericirea noastră, dar adesea nu vrem să recunoaștem. De ce? Fiindcă evenimentele se prezintă rar așa cum ni le imaginăm sau le așteptăm. Dar, dacă ceea ce așteptăm s-ar realiza așa cum ne-o dori, poate că am fi expuși la niște dificultăți și decepții și mai mari. V-ați gândit la aceasta?

Înțelepcinea divină răspunde cererilor noastre. Ea o face însă prin intermediul unor evenimente al căror sens ne scapă: noi nu suntem îndeajuns de clarvăzători pentru a interpreta semnele ce ne-ar revela motivul acestor evenimente, motivul unor întâlniri ce le avem sau prezența anumitor persoane în anturajul nostru. Noi vom înțelege cu siguranță într-o zi, dar până atunci trebuie să ne încredem în Cer, fiindcă el a prevăzut totul pentru evoluția noastră.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
ADEVARATA INTELEPCIUNE
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Pesimismul – nu reprezintă niciodată o înțelepciune
10 fraze pline de intelepciune de la Gandhi

Read More

Legile înțelepciunii și metodele iubirii – după care trebuie să lucrăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Iată programul vostru: lucraţi după legile înţelepciunii şi metodele iubirii” spunea Maestrul Peter Deunov. Înţelepciunea ne indică idealul spre care trebuie să tindem; este un program măreț ce ne va ocupa pe veşnicie. Pentru a-l realiza, trebuie să adoptăm metodele iubirii trăind fiecare clipă în mod conștient, cu multă atenţie. Legile reprezintă punctele fixe după care trebuie să ne orientăm, iar metodele sunt instrumentele noastre de lucru. Metodele iubirii ne permit să atingem ţintele măreţe ale înţelepciunii. Cei care îşi închipuie că pot ajunge la înţelepciune neglijând iubirea se înşeală: ei se vor ofili şi se vor prăfui.

Metodele iubirii sunt numeroase. Ele ne permit să facem nişte schimburi cu întreaga natură prin respiraţie, nutriţie, contemplarea răsăritului de soare…Apoi, nişte schimburi cu fiinţele umane manifestându-ne bunătatea, generozitatea, răbdarea…Și în sfârșit, nişte schimburi cu lumea divină prin meditaţie, rugăciune, contemplare.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 1 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
ADEVARATA INTELEPCIUNE
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Pesimismul – nu reprezintă niciodată o înțelepciune
10 fraze pline de intelepciune de la Gandhi

Read More

ADEVARATA INTELEPCIUNE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

adevarata intelepciune

Bună dimineața!
Vă doresc o zi a grației divine și a dobândirii adevărului inimii voastre, dincolo de cunoașterea minți, de fricile, constrângerile și de nevoile sale. Înțelegerea adevărului nu stă în lucrurile pentru care mintea le poate accepta în baza unor certitudini sau dovezi, ci stă în cele pe care inima le intuiește, le acceptă, le crede și le asumă ca valori ale sale, dincolo de orice logică sau înțelegere a minții.

Mintea rulează doar programe formate din linii de cod, ce deși poate stoca, transfera, depozita și procesa informații prin cunoaștere, nu le poate discerne prin rațiune conștientă și nici înțelege. Și asta pentru ca ”liniile de cod” ale programelor noastre mentale, sunt ecuații matematice ce nu pot gândi de sine stătător.

Gândirea și rațiunea privind selectarea și scrierea programelor care prin educație ne-au fost instalate la nivel subconștient, și care ne dau iluzia gândirii și a rațiunii -, este a celor care au programat mințile celor care de mii de generații îi programează prin noi și prin programatorii, programatorilor de programatori, care de secole ne programează mintea, gândurile , sentimentele, atitudinea față de semeni și viață, și prin ele, acțiunile, rezultatele, percepțiile și viața.

Părinții noștri au fost ultima verigă a programatorilor care ne-au programat în mod direct pe noi, implementându-ne – programul fricii, al supunerii, al constrângerii, al ascultării, al minciunii. al lăcomiei, al insuficienței, al îndoielii, al geloziei, al invidiei, al supărări, al negării, al brutalității.

Prin tote fricile, negativitatea, supărările și îndoielile noastre, continuăm să ne programăm în a ne îndepărta de principii și valori sănătoase, de moralitate și de adevăr – pentru a ne hrăni neputințele și durerea sau pentru a ne bloca mintea în zona nevoilor fizice și a lăcomiilor materiale. Astfel, uneori ego-ul firii coboară până la fățărnicia și lipsă de scrupule, credință, moralitate sau bun simț.

Programele ce ne guvernează prin convingeri și credințe, gândurile, sentimentele și mintea, ne supun doare legilor umane și adesea resping legile sfinte ale Spiritului și a adevărului peren ce ne dăinuie prin iubire, în inimile noastre.

Preocupările minții cu a găsi motive de îngrijorare sau a ne face să ne simțim vinovați, ne determină să cultivăm în suflet și în preocupările de zi cu zi, în locul iubirii și a-l recunoștinței pentru ceea ce suntem – nevoia de a ne hrăni fricile, neajunsurile, suferințele și negativitatea.

Fără să știm că stările emoționale negative ne împiedică trezirea spiritului vom continua să ne agresăm inconștient, pierzându-ne echilibrul și sensul vieții, bucuria de a fi și a iubi, precum și armonia energetică cu tot ceea ce suntem și există în noi și în afara noastră, în întregul Univers, prin Dumnezeu și Grația Creației Sale.

Conștiința trează, ne poate elibera de dependențele și atașamentele noastre mentale și emoționale, de prejudecăți, de frici și de convingerile noastre limitative – pentru a ne reconecta prin claritatea și înțelegerea dobândită prin Spirit Divin – la Adevăr și la esența existenței noastre pe Pământ.

Pătrunzând în esența și profunzimile inimii, îl întâlnim pe Dumnezeu – nu ca o Altă entitate ci ca pe Sinele nostru Divin, ce prin energia Sa, este parte intrinsecă ce ne formează și-L formează prin

Adevărul ce ne definește și sălășluiește întregul Univers. În liniște, există doar o singură bătaie a de inimă. Ea nu poate aparține nimănui altcuiva, deoarece nu este nimeni altcineva acolo. Dacă nu trăim deja în inima lui Dumnezeu, înseamnă că nu am găsit încă drumul într-a colo, și de aceea, încă nu am ajuns la Adevăr.

La un moment dat fiecare dintre noi vom experimenta trezirea și vom întâlni brusc mântuirea și binecuvântarea absolută. Ea vine atât de repede, și te cuprinde cu o stare de beatitudine și măreție extremă de nepătruns prin splendoarea sa, minții umane, încât, atunci când o trăim, ne întrebăm dacă experiența e reală. În realitate, ea a fost întotdeauna reală și prezentă în sufletul nostru, așteptându-ne întotdeauna să venim și să ne deschidem mintea și inima.

Pentru mulți dinte noi, ar fi suficient poate, să intrăm pentru o clipă într-o stare de iertare profundă a noastră înșine și a tot ceea ce am trăit în experiențele noastre – pentru a dărâma zidurile minții care ne țin conștiința și inima înrobite, care ne țin departe de grația lui Dumnezeu.

Atunci când trecem în acea stare de grație și beatitudine a trezirii conștiinței și a comuniunii cu Dumnezeu și când blocajele noastre energetice dispar – lăsăm în urmă toate neliniștile și conflictele umane. Atunci, lumea, așa cum o știm, dispare împreună cu judecățile pe care le emitem asupra ei.

Dobândirea conștiinței noastre Christice, prin iubire și iertare – este revelația trezirii. Acesta este îndepărtarea vălului și acesta este Adevărul, ce ne este destinat tuturor. Destinul nostru este acela al trezirii, prin metamorfoza conștiinței și a Spiritului nostru.

În final, cu toții ne vom trezi, pentru a ne lua zborul, căci nimeni nu poate rămâne veșnic în coconul său, cum nimeni nu poate dormii veșnic, și nimeni nu poate opune rezistență la infinit și nici rămâne veșnic în durere, în rușine și blamare. Pentru a putea zbura trebuie să ne creștem aripi sau să le vindecăm pe cele frânte.

Odată revendicate aripile noastre, nu mai putem rămâne în umbra întunecată a propriilor frici și iluzii ale minții. Va trebui să alegem între a rămâne victime sau a ne transforma în îngeri. Între cele două stări nu existe nimic altceva ce mintea poate cuprinde. e doar vid și întuneric.

Ceea ce pare a exista, nu este altceva decât învelișul nostru uman, și iluziile firii. Este umbra ființei înstrăinate de Sinele său, traumatizată de frici și lipsită de iubire, care încă nu are în suflet credința și puterea de a alege conștient. E omida care visează la aripile ei… și întunericul ce-i ascunde putința frumuseții, măreția și al său adevăr.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Pesimismul – nu reprezintă niciodată o înțelepciune
10 fraze pline de intelepciune de la Gandhi
Intelepciunea sufletului
A împrospăta aerul

Read More

Omraam Mikhael Aivanhov – conferinta din 12.02.1938 – Adevarul ascuns in ochi

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Adevărul ascuns în ochi – Conferinţa din 12.02.1938 (Paris)

Maestrul ne-a dat de asemenea următoarea regulă: plasează bunătatea ca bază a vieţii tale, dreptatea ca măsură, înţelepciunea ca limită, iubirea ca desfătare şi adevărul ca lumină. Dacă reflectezi la sensul acestor sfaturi, le vom găsi foarte adevărate.
Bunătatea este o bază pe care trebuie să se aşeze totul. Deşi edificiul este frumos şi inteligent, dacă bunătatea nu îl susţine, el se va prăbuşi.
Dreptatea este o calitate care dă adevărata măsură a lucrurilor, ea ne permite să le distingem şi să le apreciem.
Iubirea este cea care dă savoare vieţii. Chiar dacă posedăm mari bogăţii, cunoştinţe intelectuale şi glorie, fără iubire viaţa ne pare insipidă.
Înţelepciunea este o limită, cea care ne permite să apărăm calităţile bune pe care ni le-a dat Dumnezeu împotriva acţiunii forţelor negative şi a tuturor duşmanilor vizibili şi invizibili. Dacă înţelepciunea lipseşte, animalele vor pătrunde şi vor devasta grădina vieţii noastre.
Adevărul este lumina care ne luminează calea. Fără el ne aflăm în plin întuneric, în minciună şi greşeală.

Cele cinci virtuţi sunt necesare pentru buna noastră dezvoltare. Din nefericire, foarte puţini oameni cunosc actualmente legătura existentă între virtuţi şi organismul uman. Adevărata ştiinţă stă cu toate acestea în cunoşterea acestei legături, la fel ca toate succesele, toate reuşitele din viaţă. Bunătatea este legată de picioare, dreptatea de braţe şi mâini, iubirea de gură, înţelepciunea de urechi şi ochii de adevăr. […]

Citeste sau descarca restul conferintei Maestrului Aivanhov
[PDF] Omraam Mikhael Aivanhov – conferinta din 12.02.1938 – Adevarul ascuns in ochi

Read More

10 fraze pline de intelepciune de la Gandhi

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Mahatma Gandhi a fost un om care a lasat umanitatii mesaje puternice inainte ca timpul sau in acest loc sa fie dus la bun sfarsit. Aici este o lista de 10 fraze puternice din intelepciunea ce a lasat-o pentru noi toti. Un lucru pe care as vrea sa il adaug la acestea, pentru a le face foarte practice, este ca pentru fiecare in parte sa incerci sa vezi cum se raporteaza la o situatie certa sau aspect al vietii tale, astfel incat sa o poti integra cu adevarat in viata ta. Este minunat sa cunosti citate si fraze ca acestea, dar a le pune in practica este un pas important pe care incepi sa-l faci. Asigura-te ca reflectezi asupra fiecareia si observa cum poti sa le faci parte din viata ta. Bineinteles, impartaseste aceasta lista si cu ceilalti pentru a face si ei acelasi lucru 🙂

1. Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume

2. Devii ce gandesti

3. Unde este iubire, este viata

Citeste articolul integral aici

Recomandam urmatoarele articole:
A împrospăta aerul
A pune capăt trecutului
Mersul pe sârmă
Momentul prezent
A vindeca vindecătorul

Read More

Omraam Mikhael Aivanhov – Iubire, înţelepciune şi adevăr (Gura, urechile şi ochii)

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Iubire, înţelepciune şi adevăr (Gura, urechile şi ochii)

Conferinţa din 05.03. 1938 (Paris)

Conferinţă improvizată (note stenografiate)

În această seară, voi adăuga, încă, câteva cuvinte despre ochi, urechi şi gură, pentru că există, încă, multe lucruri interesante de spus în privinţa acestor organe.
În fiecare zi mâncaţi pâine, beţi apă sau vin, respiraţi aer şi nu sunteţi niciodată destul de sătui, nici plictisiţi de toată această hrană. Iar eu mă aflu aici pentru voi ca un bucătar: v-am adus, deja, o hrană lichidă pentru gura voastră, o hrană aeriană pentru urechile voastre şi, în sfârşit, o hrană eterică pentru ochii voştri. În această seară… ei bine, în această seară meniul va fi un amestec de alimente lichide, aeriene şi eterice. În mod succesiv v-am arătat literele A, U şi M. Acum vom lega aceste sunete pentru a pronunţa cuvântul Aum.

A este pentru ochii voştri
U este pentru urechile voastre
M este pentru gura voastră

Read More