incomparabil tagged posts

INCOMPARABIL

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

incomparabil

Frumusețea luminii tale lăuntrice este unic și incomparabil cu ceea a celor din jur. La fel sunt și vulnerabilitățile și carențele tale sufletești. Ele exprimă ceea ce suntem și ce valori prețuim. Vibrația noastră energetică indusă de stările emoționale pe care le trăim în mod repetat – ne fac să fim atrași de semenii noștri sau prin ele ne simțim respinși.

Natura nu face comparații, ea lasă energiile să existe și curgă lin, în baza legilor sale perfectate prin actul Creației și prin legile energetice ce guvernează tot ceea ce a fost, există și va fi creat prin conștiința întregului de care aparținem și de cea a părților care o compun.

Ca ființe umane și aglomerări energetice ce ne structurează și ne compun chimic, biologic, organic și energetic corpul material și vibrația sa pe paliere diferite de frecvență – suntem supuși acelorași legi ale atracției și a complementarității energetice ale elementelor, ce ne compun.

Legile divine nu ne supun comparației între indivizi și nici între elementele care ne compun, căci conștiința și dumnezeirea ce ne guvernează viața ne dăruiesc prin karmă și destin, roluri și rosturi diferite, în întregul de care aparținem și pe care-l definim.

”Lumina” sau ”întunericul” , sunt parți inseparabile care la nivel energetic ne compun. În analogie, ele reprezintă ”masculinul” și ”femininul” din noi. Ele nu se compară și nu se divid ci doar există și se manifesta în mod firesc – întrețesute în mod armonic sau într-un mod haotic și nefiresc, atunci când prin raportul lor de forțe devin dominante sau ne fac instabili.

A prețui sau a ne-prețui lumina di noi, ne va susține sau nu, în a-i dobândi claritatea, și prin ea, înțelesul la nivel energetic, a tot ceea ce suntem, simțim și trăim. Când prețuim lumina, manifestându-ne viața, gândurile și trăirile prin emoții pozitive, intensitatea ei crește. Când o reprimăm prin negativitate și vinovății, în noi crește ponderea carențelor și a deficitului energetice și implicit a întunericului din noi.

A ne accepta lumina și întunericul ca părți inseparabile, înseamna a accepta masculinul și femininul din noi, fără a le compara sau anihila ca exprimare. A dărui energie din abundența luminii – înseamnă a lăsa loc femininului din noi ca revers al medaliei noastre energetice, să se exprime ca nevoi și deficit, echilibrând abundența energetică a masculinului din noi, consumându-l.

A fi în armonie la nivel energetic și emoțional, înseamnă a ne ști menține echilibrul la nivel energetic, între energiile care intră ca aport și, cele care ies prin ceea ce consumăm și dăruim. Modul în care ne raportăm la energiile pe care le gestionam, stabilește abundenta sau deficitul energetic ce-l proiectam în afara, la nivel emoțional, ca nemulțumiri.

Deficitul sau abundența noastră energetică se va resimți de fiecare dată, atât la nivelul corpului material, cât și la nivelul corpului spiritual ca dureri sau suferințe sufletești. Ele se vor oglindi ca efect asupra calității vieții, în fiecare plan al ei.

Pentru a nu suferi la nivel energetic, va fi nevoie sa aducem aport energetic din corpul nostru spiritual, în cel mental și trupesc, prin iubire și stări emoționale pozitive. Va trebui sa înțelege ca ceea ce ne nemulțumește în afară este reflexia a ceea ce este dereglat energetic la nivelul corpului nostru fizic sau în plan mental, emoțional și sufletesc.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Eckhart Tolle – Sfaturi
Omraam Mikhael Aivanhov – Legea înregistrării
Ateul – comparabil cu acela care, în fața în fața unei ființe umane, și-ar lua în considerare numai anatomia
AUTENTICITATE
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările

Read More