ierta tagged posts

A TE IERTA PE TINE INSUTI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a te ierta pe tine insuti

Bună dimineața
și o zi în care să aveți curajul asumării propriei frumuseți sufletești și a propriului bine, pentru a le oglindi în inimile, sufletele și viața celor din jur și a celor pe care îi iubiți. Vă doresc să aveți puterea iertării și a eliberării de orgolii, supărări, nemulțumiri, vinovății, supărări și suferințe auto-induse.

Pentru ca viața voastră să fie împlinită în planurile ei la nivelul la care să puteți să vă îngăduiți să fiți mulțumiți, recunoscători și împăcați – e nevoie ca relația între inima și mintea voastră să fie una armonioasă.

Pentru a deveni împăcați cu voi înșivă, e nevoie să dobândiți curajul de a vă ierta și credința de a vă elibera de frici – pentru a vă putea manifesta bucuria, prețuirea și recunoștința pentru ceea ce sunteți faceți și alegeți să trăiți – ascultând vocea suavă a iubirii inimii și a adevărului din ea.

Când veți elibera energia iubirii din colivia minții, și nu veți mai permite gândurilor și emoțiilor negative să vă întoarcă împotriva inimii – veți putea readuce frumusețea, grația și abundența luminii vindecătoare a dragostei voastre, acolo unde în mintea, trupul și sufletul vostru există încă răni și traume neiertate și nevindecate.

Când relația cu voi înșivă devine una armonioasă, bazată pe prețuire, iubire și recunoștință. pacea voastră lăuntrică se va oglindi și în viața și relațiile voastre personale, profesionale, financiare, sociale și de cuplu.

Pentru ca o relație de cuplu, de prietenie sau chiar și una profesională, să fie durabilă în timp și să se dezvolte în mod armonios, benefic și prosper – este nevoie ca fiecare parte sau membru al cuplului să învețe să aducă în mod deschis în relație propria sa armonie, frumusețe, valoare, prețuire și împăcare sufletească și mentală, eliberându-se de scopuri sau interese ascunse, ce nu servesc binelui celuilalt.

În orice relație, dar în mod special în cele de cuplu este importantă comunicare și înțelegerea nevoilor fizice, emoționale și sufletești ale partenerului sau tovarășului de drum.

Indiferent dacă ne dedicăm unei activități sau ne dedicăm viața fericirii unei persoane, este nevoie ca sufletul nostru să fie mulțumit, împăcat și plin de energia iubirii. Doar astfel ne vom putea comunica valorile, darurile, experiențele și frumusețea sufletească în mod autentic – prin entuziasmul, pasiunea și abundența iubirii din noi.

Când suntem în propria abundență, dispar nevoile, supărările, poverile, ne iertările, grijile, fricile, supărările și așteptările noastre, și astfel ne putem dărui și dedica binelui celorlați, profesiei sau partenerului nostru, în mod creativ, asumat și necondiționat.

Când ne vom putea dărui necondiționat activităților curente, relației și binelui celorlalți prin abundența noastră sufletească, prin propriul bine, cât și prin vocația, valorile, pasiunile și abilitățile noastre – vom genera și multiplica în jurul nostru binele, frumusețea și valoarea.

Prin deschiderea inimii și asumarea autentică și curajoasă a valorilor noastre sufletești dar și a vulnerabilității pe care o avem vom găsi în ceilalți, parți ale noastre și valori ce ne lipsesc. Acceptându-i pe ceilalți cu calitățile și vulnerabilitatea sau carențele lor și, renunțând la a-i mai agresa sau judeca pe ceilalți pentru experiențele și alegerile lor – ne vom putea vindeca întregi propriu suflet.

Procesul de vindecare are loc doar dacă începem procesul de reîntregire sufletească, prin iubire și iertare, detașându-ne astfel de nevoia de a-i mai judeca și învinui pe ceilalți pentru alegerile și experiențele lor ce țin de propriul lor proces de trezire, evoluție spirituală și vindecare.

Doar completându-ne cu ceilalți și învățând unii de la alții, detașați de nevoia de a mai judeca, cuantifica, învinui și condamna ”răul”, separându-l de ”bine” – vom putea conștientiza esența și cauza propriilor frici, negativități, traume, nemulțumiri, supărări, suferințe și ne iertări – pentru a ne ierta, a le îmbrățișa cu iubire și a le vindeca.

Iertarea ne va ajuta să dobândim claritatea și să înțelegem esența existenței și a firii noastre, în lumina adevărului inimii și a iubirii ce sălășluiește în ea.

Când vom alege să trăim în adevărul inimii și să renunțăm la lupta și încrâncenarea de a impune, a controla, a învinui, a judeca sau a constrânge în virtutea unui adevăr subiectiv, a unei convingeri negative sau a unor așteptări egotice ale noastre – ne vom elibera mintea de corvoada nemulțumirilor, a fricilor și a neîmpăcării.

Odată ce mintea ne va fi împăcată și vom alege a gândi, simții, exprima, alege experimenta și face ceea ce putem iubii, vom înceta să ne mai rănim sau să-i agresăm e cei pe care-i învinuim pentru neîmplinirile, suferințele, ne prețuirile și neîmpăcările noastre – izvorâte din consecințele alegerilor și atitudinilor pe care le-am manifestat în timp, față de semeni, față de lume, față de habitatul în care trăim și față de propria viață.

Când vom renunța la a ne mai răni a ne impune așteptările, a pretinde iubire și la a privi propria lume și viață din perspectiva duală a ”binelui” și a ”răului” – vom putea vedea cu claritate cine suntem și de ce pierdem adesea valori, persoane și lecții de viață.

Când vom manifesta viața prin asumarea lecției iubirii, prețuirii, compasiunii, acceptării, devotamentului, toleranței și recunoștinței pentru ceea ce suntem, și când vom accepta deopotrivă dreptul nostru și a celorlalți să-ți aleagă calea și experiențele – ne vom elibera de dureri, de nemulțumiri, de neîmpăcări și de nevoia de a-i judeca și condamna pe ceilalți pentru propriile carențe și ne iubiri.

Alegând să oferim celorlalți lucrurile, valorile și sentimentele, pe care le așteptăm la rândul nostru să le primim de la ei și, renunțând definitiv la a pretinde, a impune, sau a cerși valori – vom învăța că pentru a dărui, trebuie mai întâi noi să semănăm iubirea în sufletele și viața noastră, pentru a-i dobândi roadele și abundența.

Când vom înțelege deserviciile pe care ni le facem prin a ne hrăni fricile, negativitatea, posesivitatea, egoismul, geloziile, frustrările, nemulțumirile, lăcomiile, orgoliile supărările, agresivitatea și vanitatea minții – vom ști că, pentru a culege roadele abundenței iubirii și pentru a dobândi fericirea, trebuie să le sădim în propria viață – eliberându-ne prin iertare, de tot ceea ce e întunecat în sufletele noastre.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
IERTARE
IERTAREA SINELUI
A IERTA PACATUL SI ABUZUL
Iertarea – legea divină o acordă numai celui care și-a îndreptat greșelile
A ierta înseamnă a elibera

Read More

A IERTA PACATUL SI ABUZUL

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a ierta pacatul si abuzul

Bună dimineața
și o zi în care iertarea să vă elibereze sufletul de dureri, pentru ca lumina iubiri să vă cuprindă inima și viața! Vă doresc o zi binecuvântată, plină de compasiune, îngăduință, toleranță, acceptare și iertare.

A alege atitudinea compasiunii și a iertări, înseamnă a manifesta puterea iubirii divine și credința în bine propriu, prin binele sădit în sufletele conștiente sau rătăcite ale celor din jur.

Prin modul în care învățăm lecția toleranței, vom ști să ne iertăm pentru abuzurile pe care le suferim și îi vom ierta și pe cei care ne abuzează, ne rănesc sau ne-au agresează – ne vom elibera sufletul de povara neîmpăcării și a traumei durerii, recâștigându-ne prin iubire frumusețea interioară, respectul de sine și bucuria pentru viață, într-o nouă lume departe de cei ce ne pot răni.

A trece prin iubire de abuzurile pe care le suferim – înseamna a conștientiza că singura cale care poate vindeca rănile, suferințele și traumele noastre sufletești, pentru a readuce lumina și viața în inimile noastre – este iertarea. A ierta, înseamnă a înțelege că doar iubirea din propriile inimi ne pot izbăvi de durere. Când ura ne dispare din suflet, întunericul va fi înlocuit de lumină.

A ne desprinde mintea de trecut, și a lăsa ”timpul și amintirea” experiențelor traumatizante din trecute să plece din prezentul nostru, ne vom îngădui, ca odată cu renunțarea la risipa propriei frumuseți lăuntrice prin hrănirea și repetarea experienței traumei – să ne eliberăm de povara rănilor și a suferinței, întreținute prin fricile, reproșurile, resentimentele, nemulțumirile și ura ce le cărăm în suflet.

Fără a ne elibera de negativitate, nu ne vom putea crește vibrația și vom continua să atragem în viața noastră situații potrivnice binelui nostru și iubirii, prin oameni lipsiți de scrupul sau care ne abuzează.

Cât timp nu vom ierta și nu ne vom ierta, vom continua să ne auto-agresăm, agresându-i și pe cei pe care-i învinuim și-i judecăm pentru propriile dureri și neîmpliniri. Astfel, transmițând în exteriorul nostru semnalul propriei ne-iubiri vom atrage în viața noastră alți oameni agresivi, a căror suflet e plin de agresivitate, suferință și ne-iubire.

Nimic din ceea ce mintea sădește prin ură și frici în sufletul nostru nu este real. Durerile ni le provocăm singuri prin a alege să credem că nu merităm să fim iubiți sau să iubim. Timpul, credința și iubirea pot aduce în viața noastră prin schimbarea atitudinii pe care o avem față de noi și cei din jur – vindecarea de rănile traumei, a pierderilor și a durerii.

Dac ne-am da vreme de o clipă, răgazul de a ne elibera prin iubire și iertare, de frici, de resentimente, de prejudecăți, de negativitate și de iluziile minții, am constata că – timpul lucrează în favoarea noastră și, ne susține prin vibrația energiei iubirii, în eliberarea minții și a vieții noastre, de trauma durerii.

De am înțelege că, prin renunțarea la orice sentiment negativ ce ne hrănește irealitatea minții, ea va avea doar opțiunea iubirii, am înțelege că – iertarea este singura cale prin care ne mântuim sufletul redându-ne credința, prețuirea, respectul valorile noastre și recunoștința pentru ceea ce suntem și viața pe care am primit-o cadou, prin dar divin.

În clipă atemporalității noastre manifestate prin eliberarea de noțiunea timpului, ca efect al alegerii manifestării noastre prin vibrația energiei iubirii, ne vom îngădui să înțelegem că – nimic din ceea ce a fost nu mai înseamnă nimic.

În momentul în care alegem să ne celebrăm viața și să ne bucurăm de ea prin clipa trăită în prezent – nici durerile trecutului și nici fricile lor proiectate în viitor, nu vor mai avea puterea de a schimba ceea ce materializăm prin iubire, aici și acum.

În momentul în ne vom trezi la rațiune prin conștiința iubirii – irealitatea minții și fricile prin care ne manipulează conștiința adormită în spirit, nu vor mai avea putere asupra noastră.

Atunci când vom înțelege că toate dramele și durerile vieții, izvorăsc din întunecimea sufletelor celor contaminați prin ne-iubire, cu intoleranță, lăcomie, ură, negativitate și ne-iertare – vom dobândi înțelepciunea de a alege să iubim, detașându-ne de lumea lor îngustă și rece, renunțând la negativitate, neîncredere și supărări.

Prin a alege ”tabăra” luminii și a binelui, devenim parte a frumuseții divine, îngăduindu-ne să trăim pe deplin clipa ființării pure, a fericirii, a împăcării de sine, a prețuirii, a momentul non-separării, a non-abuzurilor, a non-traumelor, a non-judecării și a non-suferinței.

Clipa trezirii la conștiința iubirii, este renunțarea definitivă la întunericul conștiinței fricii și a vinovăției. Momentul metamorfozării conștiinței noastre prin iubire și iertare, este clipa supremă a ființării noastre depline, prin Spirit. Este momentul în care înțelegem că, splendoarea iubirii, este esența măreției noastre dăruite prin har divin.

Prin clipa iubirii supreme dobândită prin trezirea conștiinței ca beatitudine a fericirii – aparținem Cerului.

În inconștiența noastră și în somnul rațiunii în care continuăm să ne rănim prin negativitate, judecăți, vinovății, nemulțumiri, lăcomii, insuficiențe, supărări, ură, frici etc – nu facem altceva decât, să permitem minții să ne întoarcă împotriva inimii și a adevărului ce sălășluiește în ea.

Prin a continuăm să respingem dreptul nostru de a fi fericiți – ne vitregim de bucuria de a trăi – risipindu-ne capacitatea de a percepe, a vedea, a recunoaște, a conștientiza, a înțelege și a prețui frumusețea, valorile și darurile pe care le primim, și astfel prin propria ne-iubire să vedem și să atragem doar ne-iubire și ostilitatea celor din jur.

Cerul: – nu oferă suport ego-ului, planurilor, nevoilor și visurilor noastre, – nu ne susține în încrâncenarea și lupta noastră pentru putere, – nici în înțelegerea și asumarea lecțiilor noastre de viață, – nu ne oferă nici sprijin în susținerea melodramelor noastre despre climă, păcat, pedeapsă și mântuire, și – nici în procesul nostru de iertare și vindecare.

În Cer nu există nici suferință, nici neajunsuri, nici nemulțumiri și nici vinovății. Există doar energie infinită ce prin lumina și vibrația sa curge neîncetat, oricât ne-am împotrivi. Când vom înțelege acea lumină ce în noi echivalează cu dragostea, și vom avea înțelepciunea să intrăm în armonie cu ea, viața noastră va înflori.

În Cer nimic nu trebuie îndreptat, reparat și vindecat. Toate astea se întâmplă doar pe Pământ, aici unde spiritul nostru a decăzut, și unde aripile noastre frânte de Îngeri, așteaptă să se vindece, prin propria noastră iertare.

Când vom putea ierta, așa cum și noi așteptăm să fim iertați prin îngăduința divină a Tatălui nostru – vom putea din nou crede în puritatea noastră și a celorlalți, în puterea energia iubirea necondiționate ce plecă dinspre noi ca lumină pentru a îmbrățișând suflete triste.

Când prin conștiința trează ne vom ști din nou iubi – ne vom recâștiga aripile și vom dobândi puterea de a zbura, fără frica de a fi răniți. Astfel vom fi reprimiți în Cer, vindecați prin lumină, de sufletește, de nevoi, de insuficiențe, de negativitate, de neputințe, de frici, de abuzuri, de lăcomii, de resentimente și de griji.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iertarea – legea divină o acordă numai celui care și-a îndreptat greșelile
A ierta înseamnă a elibera
CREDINȚĂ
RAIUL PE PAMANT
A DARUI FARA RESENTIMENTE

Read More

A ierta înseamnă a elibera

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Paul Ferrini

Cuvinte de intelepciune – 16 septembrie 2014

A ierta nu înseamnă a face ceva, ci a elibera. Pentru a te elibera de o judecată, spune-ţi în sinea ta: “Judecata pe care am făcut-o este neadevărată. Ea a fost făcută din ignoranţă. Ea spune mai mult despre mine, decât despre tine. Dar ea nu este adevărată nici în privinţa mea. Această judecată este oreflectare a fricii mele. Aş face mai bine să-mi înfrunt direct frica, decât să te judec pe tine sau pe mine.”

Autor: Paul Ferrini

Recomandam urmatoarele articole:
A ierta – lăsând Cerului să-și exercite dreptatea
Despre responsabilitate
ADEVARUL – Doare sau Elibereaza
Respiraţia, cheie a ritmurilor din Univers
DESPRE VINDECARE

Read More