experienta tagged posts

Experiența mistică – experiență a focului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În multe religii, Dumnezeu este comparat cu un foc. Nu cunoaștem prea multe despre acest foc, doar că el este de o putere, de o intensitate imposibil de suportat. Este focul Spiritului pur: la contact cu el, toate formele se topesc și se distrug. Toți cei care au primit sărutarea acestui foc s-au topit în el într-o aceeași flacără.

S-a scris mult despre experiențele misticilor. Dar, explicațiile date erau deseori complicate, în timp ce în realitate, este foarte simplu: experiența unor mistici este experiența focului, a focului sacru. O ființă care a aprins în ea acest foc, îl alimentează zilnic aruncându-i niște bucăți din natura sa inferioară, exxact cum aruncăm lemn într-o sobă. Priviți cum arde un foc: toate bucățile de lemn uscat ce erau până atunci împrăștiate și inutile sunt reunite într-o aceeași lumină, într-o aceeași căldură, devenind incandescente până se identifică cu el, focul. La fel, sacrificându-și natura inferioară spiritului, misticul cunoaște ceea ce este Dumnezeu, focul divin, fiindcă devine asemănător lui.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Credința – se bazează pe o experiență a lumii divine
A SPUNE ADEVARUL DESPRE EXPERIENTA NOASTRA
Experiența mistică – o tentativă de a captura spiritul divin
INVATAREA PRIN EXPERIENTA
Cum sa te pregatesti inainte sa ai experienta unui vis lucid

Read More

Experiențe de făcut – înainte de a ne pronunța

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“S-a întâmplat ca anumite persoane să îmi reproșeze caracterul neștiințific și chiar antiștiințific al învățământului meu. Ei bine, ele se înșeală: nimic nu este mai științific ca tot ce eu vă spun zilnic, fiindcă nimic nu este mai verificabil, mai aplicabil, mai eficace. Este vorba însă despre o altă știință, ce le depășeșete pe celelalte, o știință care este rezultatul unor nenumărate experiențe, pentru că și eu fac niște experiențe în laboratoarele mele interioare. Nu mă credeți?…Ei bine, eu nu vă cer să mă credeți, ci să faceți și voi aceste experiențe.

Fie ca aceia care se pretind oameni de știință să adopte cel puțin o conduită științifică, adică să facă mai întâi niște încercări…și apoi să se pronunțe. Un om de știință nu începe prin a avea niște certitudini, el emite unele ipoteze, apoi el le verifică făcând niște experiențe, și așteaptă atât cât trebuie înainte de a-și prezenta concluziile. Așadar, dacă vă mulțumiți să declarați că nu mă credeți, fără să faceți nici o experiență, în ce categorie ar trebui să vă plasați?…”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 martie

Recomandam urmatoarele articole:
A SPUNE ADEVARUL DESPRE EXPERIENTA NOASTRA
Experiența mistică – o tentativă de a captura spiritul divin
INVATAREA PRIN EXPERIENTA
Cum sa te pregatesti inainte sa ai experienta unui vis lucid
A VEDEA LAMPA SAU AMBALAJUL

Read More

A SPUNE ADEVARUL DESPRE EXPERIENTA NOASTRA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a spune adevarul despre experienta noastra

Bună să vă fie ziua!
Să aveți parte azi, de maturitate emoțională și cuget eliberat de vinovății și frici – pentru a discerne în mod lucid, prin adevărul inimii – frumusețea și valorile voastre sufletești, de tendința minții de a-și apăra dreptatea și nevoia de suferi, cu costul neîmpăcării și a nefericirii pe care prin nemulțumire, neacceptare, neasumare, ne iubire și nefericire, adesea ajungem să o plătim.

Viața pe care alegem să o trăim – este o călătorie inițiatică, de descoperire a valorilor noastre sufletești și a esenței divine din noi – oglindite prin atitudinea credinței, a binelui, a toleranței, a asumării, a prețuirii, a cumpătării și a iubirii.

Nimic din ceea ce ne împiedică iubirea și bucuria de a fi, nu servește călătoriei noastre inițiatice și nici evoluției spirituale, pe calea desăvârșirii ființei în trezirea conștiinței iubirii.

Cât timp ființa va trăi în ego-ul și mentalul său, el va experimenta o falsă conștiință, programată prin sentimentul fricii, al greșelii, al vinovăției și al pedepse.

În momentul în care, prin ceea ce suntem, facem, simțim, gândim, exprimăm și credem – avem curajul de a ne asuma în mod autentic și responsabil, experiențele și consecințele pe care divinul, destinul, alegerile și atitudinea față de semeni și viață ni le aduc – sufletul ni se va elibera de sentimentul vinovăției, de suferințe și de experiența pedepsei și a durerii, izvorâte din frici.

Atunci când nu le vom mai permite îndoielilor, regretelor, neîncrederii, temerilor și mustrărilor de conștiință, să ne mai copleșească mintea și gândurile prin sentimente negative – sufletul ni se va elibera din corvoada suferinței, a neîmplinirilor și a tristeții.

Atunci vom înțelege că, fricile, supărările, nemulțumirile, neîncrederea de sine și îndoielile – sunt simple iluzii ale minții ce se hrănesc din conștiința vinovăției și din teama durerii pedepsei – vom înțelege că sentimentele negative pe care le manifestăm, sunt efectul carențelor noastre energetic, emoționale și spirituale, cauzate de lipsa iubirii.

Până când nu vom fi dispuși să ne iertăm și să ne eliberăm sufletul de corvoada durerilor și a agresiunii pe care o manifestăm prin negativitate și ne iubire față de noi înșine – nu vom putea fi în mod autentic fericiți.

Până nu vom fi fericiți, călătoria noastră prin viața va fi plină de durere, neîmpliniri, neîmpăcări și pierderi. Pentru a ne regăsi cadența inimii și bucuria de a trăii, va trebui să ne eliberăm de nevoia de a suferi, alegând să iubim și să credem în dreptul nostru de a fi fericiți.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Experiența mistică – o tentativă de a captura spiritul divin
INVATAREA PRIN EXPERIENTA
Cum sa te pregatesti inainte sa ai experienta unui vis lucid
ADEVARATA DETASARE
IUBIRE CONDITIONATA

Read More

Experiența mistică – o tentativă de a captura spiritul divin

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cum să definim experienţa mistică?… Prin rugăciune, meditaţie, contemplare, misticul se străduieşte să capteze spiritul divin şi să îl reţină în sufletul său. Această fixare se manifestă în sinea sa sub forma unei iluminaţii, a unei încântări, a unui extaz. Din nefericire, aceste stări superioare nu sunt de durată, el revenind repede la nivelul său de conştiinţă obişnuită, iar pentru a le regăsi, el trebuie să-şi reînnoiască strădaniile.

Numai fiinţele care au reușit să-și prepare în ele un receptacul potrivit pot reţine spiritul divin. Acest receptacul a fost numit în tradiţia ezoterică „cupa Graalului”. Utilizând un alt limbaj, alchimiştii vorbesc despre „captarea volatilului”. Pentru a capta însă volatilul – spiritul cosmic – trebuie să îl condensăm, să îl materializăm, şi este posibil numai lucrând în acelaşi timp asupra procesului invers, adică „volatilizând stabilul”, corpul fizic. Așadar, noi trebuie să ne concentrăm eforturile și asupra materiei corpului fizic pentru a-l purifica, a-l lumina. Fiindcă spiritul acceptă să locuiască numai un corp ce vibrează la unison cu el.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 mai

Recomandam urmatoarele articole:
INVATAREA PRIN EXPERIENTA
Cum sa te pregatesti inainte sa ai experienta unui vis lucid
O CALATORIE CATRE LUMINA
ADEVĂRUL INIMII
ADEVARUL ESTE USA DESCHISA

Read More

INVATAREA PRIN EXPERIENTA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

invatarea prin experienta

Bună dimineața
și o zi a bucuriei și a celebrării vieții așa cum v-o doriți fiecare dintre voi. Vă doresc să aveți parte de o zi abundentă în experiențe favorabile care să vă aducă bucurii și lecții benefice, chiar și atunci când rezultatele vă nemulțumesc.

În final, cu cât vom accepta și asuma mai devreme experiențele, învățând să le prețuim, așa cum vin, cu ”bune” sau ”mai puțin bune” – vom înțelege că orice experiență și sentiment atribui consecințelor noastre, ne arată în oglindă ambele fațete ale emoțiilor și trăirilor noastre lăuntrice. Ne arată valorile lăuntrice dar și vulnerabilitățile și carențele.

Prin a ne eschiva de la asumarea experiențele despre care prin convingerile minții credem că ne sunt potrivnice sau, a nu ne asuma consecințele vieții, când ele nu se pliază pe năzuințele și așteptările pe care le avem – ne vom îndepărta de lecțiile pe care prin ele le primim, și vom pierde esența și rostul învățăturii lor.

Prin refuzul învățării vom rămâne mereu mai săraci în suflet și în spirit și mereu mai încovoiați de poverile vieții. Cât timp îi vom permite ego-ului să ne domine gândurile și trăirile sufletești, prin frici, negativitate și prejudecăți – ne vom lipsi viața și caracterul de valori și repere pozitive. Astfel ne vom pierde prețuirea, încredere de sine, optimism și curajul necesar, modelării și trăirii vieții așa cum ne-o dorim.

Pe de altă parte, a ne bizui exclusiv pe propria cunoaștere, propriile convingeri și pe învățăturile preluate dar neverificate și ne experimentate și ne trecute prin filtrul propriilor trăiri, nevoi, valori și abilități – ne va împiedica în trăirea și manifestarea vocațională a frumuseții noastre lăuntrice, ducând la formarea unor convingeri false, ce vor hrăni doar irealitatea minții.

Lipsa propriilor învățături, cunoașteri și convingeri, verificate prin valoarea lor intrinsecă – ne va determina să ne îndoim de noi și de capacitatea noastră de a fi, a face și a avea.

Prin a ne baza pe convingeri externe și pe pseudo valori – ne vom înstrăina de propriile valori, abilități și capacități de a discerne lucrurile în funcție de propria lume sufletească și de personalitatea pe care o avem.

A nu ne baza pe propriile valori, resurse, repere și abilități ne va face ca, în momente de cumpănă și criză, când nu ne vom aduce aminte învățăturile preluate – să fim siliți de soartă și de propria ignoranță, să repetăm erorile și greșelile generate prin ascultarea de convingerile preluate, nedublate prin experimentarea și verificarea lor, de repere personale, bazate și pe experiențe favorabile.

A nu experimenta, a nu ne asuma greșelile, a nu învăța permanent, sau a ne limita doar la asimilarea cunoaștere și informații – înseamnă a nu ne înțelege calea și destinul.

A ignora înțelegerea sensului, a rolului, a rostului experiențelor, a consecințelor și a trăirilor vieții – înseamnă a ignora atenționările vieții, a nu ne prețui așa cum suntem, a nu iubi și a nega prin ostilitate, însuși dreptul nostru la fericire, împlinire, abundență frumusețe, iubire și viață.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Cum sa te pregatesti inainte sa ai experienta unui vis lucid
TIPARUL ADEVARULUI
ADEVARATA INTELEPCIUNE
CEVA NOU, CEVA VECHI
REGĂSIREA FERICIRII

Read More