energie tagged posts

ENERGIA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

energia iubirii

Bună dimineața
și o zi a exuberanței și măreției iubirii inimii voastre – manifestate prin entuziasmul și bucuria de a vă sădi în suflet Lumină… și a-i dărui apoi semințele și energia, celor lipsiți de bucurie, frumusețe, pace și candoare!

Stările de bucurie și entuziasm, pe care le resimțim la nivel de percepție mentală și în planul trăirilor sufletești, atunci când inima ne e deschisă pentru a dărui semenilor noștri valoare și energie – sunt dovezi certe ale prezenței iubirii, în conștiința și spiritul nostru.

Atașamentele emoționale dezvoltate față de nevoia de a primi atenție, afectivitate, respect, prețuire și iubire, de la cei din jur – certifică lipsa din sufletele și trupurile noastre: a energiei vitale a Luminii, a păcii, a bucuriei și a stării de grație, conferite doar, în prezența iubirii.

A înțelege iubirea, dincolo de emoția bucuriei și a entuziasmului care-i certifică prezența – înseamnă a o privi ca energia vie ce curge prin inimile noastre, atunci când suntem împăcați și deschiși spre a dăruii valoare și a și a sădi lumină, în sufletele semenilor noștri.

A genera în percepția minții și în conștiința noastră, atitudinea bucuriei, a recunoștinței și a mulțumirii, prin cumpătare, toleranță și compasiune – ne ajută să evităm auto decimarea sufletească și risipă de energie, atunci când ego-ul ne manipulează conștiința: prin negativitate, ostilitate și frică.

Pentru a cunoaște experiența iubirii, dincolo de emoții, este necesar să ne dizolvăm nemulțumirile, lăcomiile, neîmpăcările și frica – prin atitudinea emoțiilor pozitive și a poveștilor favorabile, care dau interpretări benefice, consecințelor și trăirilor noastre ,

Ne lăsându-ne supuși, nevoilor, fricilor, neîmpăcărilor și lăcomiei firii, prin constrângerile ego-ului sau prin convingerile limitative ale minții – ne vom feri mintea, trupul, sufletul și viața, de sărăcirea de iubire, și de suferințe.

Trăind în armonie cu adevărul inimii – ne vom putea privi stările sufletești, ca o abundență a bucuriei, manifestată prin prezența energiei iubirii.

Atunci când putem privi iubirea, ca o starea lăuntrică de spirit, prin care ne redobândim grația, armonia și pacea sufletească, ca o atingere a beatitudinii divine – vom cunoaște prin conștiință și prin vibrația energiei sale, vindecarea și beneficiile ei.

Conștientizarea vibrației energiei vitale a iubirii, în inima noastră, ca stare permanentă de mulțumire, împăcare, bucurie și beatitudine sufletească – dovedește prin pozitivitatea atitudinii noastre față de sine, semeni și viață – prezența luminii divine, în conștiința noastră.

Lipsa încrederea de sine și a curajului de a ne elibera mintea de nemulțumirii, lăcomii, orgolii, supărări, ostilitate, suferință și frică – dovedesc neputința noastră de a ne iubi și a ne maturiza emoțional, pentru a nu ne mai vlăgui sufletul de Lumină, prin negativitate, neîmpăcare, conflicte și risipă.

Atunci când, prin recunoștință pentru darurile pe care le primim și prin atitudinea iubirii – încetăm a ne mai risipi energia sufletească – vom redobândim prin conștiință, starea de mulțumire, acceptare, asumare și pace, ca efect al împăcării noastre, cu tot ceea ce suntem, facem, primim, experimentăm și trăim.

Alegând să trăim în armonie cu vibrația energiei vitale din inimile noastre – vom dobândi prin conștiința iubirii, ”aripi” pentru a putea ”zbura”, dincolo de fricile, neîmpăcările și constrângerile minții – liberi prin spirit, să exprimăm și să dăruim celor din jur, grația Luminii divine din sufletele noastre.
sk

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile
ADEVĂRATA IUBIRE
IUBIRE ȘI DURERE
ACORDAT LA IUBIRE
CONECTARE LA IUBIRE

Read More

Energiile – cel care nu le mai are pentru pământ, cu atât mai mult nu le mai are pentru Cer

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când nu mai au atâta energie pentru a continua să alerge după glorie, putere sau plăceri, câţi oameni nu se hotărăsc că este timpul să se cuminţească şi să se gândească la Cer! Dar ce îşi imaginează ei? Când nu mai avem energie pentru pământ, nu mai avem nici pentru Cer. A rămâne liniştit într-un colţ nu înseamnă înţelepciune, şi cu atât mai puţin spiritualitate.

Toţi cei care în tinereţe fac pact cu diavolul – să spunem aşa! – nu trebuie să îşi facă iluzii: diavolul este cel care îi respinge când ajung la bătrâneţe, pentru că nu mai are ce să ia de la ei. Ei cred că divorţează de bună voie, dar nu este aşa, diavolul este cel care îi alungă: el trimite către Dumnezeu toate aceste rebuturi din care nu mai are ce să extragă. Şi atunci ce spectacol pentru Dumnezeu! Mai ales, ce întăriri primeşte pentru lucrarea sa când ei vin să I se prezinte!”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – o energie ce trebuie orientată pentru binele tuturor
DANSUL ENERGIEI
Iubirea – o energie ce coboară din Cer, și care trebuie să se întoarcă la Cer
Hristos – își manifestă zilnic prezența
Agresivitate și sexualitate – stăpânirea lor ne întărește

Read More

Un înțelept nu se opune răului – el își deviază energiile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Un înțelept se afla în grădina sa culegând niște fructe. Deodată, el a auzit un zgomot și a văzut pe cineva alergând: „Unde alergi așa repede? îl întrebă el. – Vecinul meu mă urmărește cu pușca: el crede că i-am dat foc la hambar. – Dispari repede, mă ocup eu de toate.” Celălalt om a apărut: „Unde fugi așa? l-a întrebat înțeleptul. Ți se taie respirația. Odihnește-te o clipă. – Nu, trebuie să îl prind pe individul care mi-a dat foc la hambar. Îi voi da o lecție ce o va ține minte toată viață. – Trebuie să fie departe acum. Privește aceste fructe, sunt foarte gustoase. Așează-te și gustă din ele.” Omul s-a așezat, s-a desfătat cu fructele, iar înțeleptul i-a arătat și florile și pomii din grădină, cerul albastru etc. Această mică oprire i-a schimbat starea de spirit, el a renunțat să-și mai urmărească vecinul, propunându-i înțeleptului să îl ajute chiar la culesul fructelor.

Veți spune că este o poveste de necrezut. Nu-i chiar așa… Înțeleptul știa că dacă s-ar fi oprit în calea omului furios, spunându-i: „Oprește-te, nu merită să alergi astfel”, celălalt l-ar fi împins fără să fi dorit să asculte și ar fi fost obligat să folosească forța. Ce a făcut atunci? I-a distrat atenția oferindu-i niște fructe. Aceasta înseamnă că, pentru a-I împiedica pe oameni să facă rău, în loc să ne opunem lor, este mai bine să încercăm să le deviem energiile.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 8 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Seninătatea înțeleptului – îi este inspirată de credința sa în forța spiritului
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Legile înțelepciunii și metodele iubirii – după care trebuie să lucrăm
CREDINȚĂ

Read More

ENERGIA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

energia iubirii

Iubirea este energia vie care se naște în noi, atunci când, prin acceptarea trăirilor noastre și prin asumarea autenticității, credințelor, purității sufletești și a adevărului inimii – dobândim curajul de a ne conecta la valorile noastre autentice – pentru a ne trăi experiențele și viața, în grația și beatitudinea Luminii Divine.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile
ADEVĂRATA IUBIRE
IUBIRE ȘI DURERE
ACORDAT LA IUBIRE
CONECTARE LA IUBIRE

Read More

DANSUL ENERGIEI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

dansul energiei

Bună dimineața!
și o zi plină de împliniri, abundență și trăiri benefice!
Fie ca, prin conștiința și spiritul nostru – să dobândim fiecare dintre noi, înțelepciunea de a prețui darurile vieții și energia care curge prin noi, ne susține viața și se manifestă prin tot ceea ce există, ființează și ne înconjoară. Prețuindu-le – vom dobândi prin ele, mărirea, înțelegerea, abundența și frumusețea lor.

Pierderea curajului asumării vieții și a bucuriilor ei și risipa prin ne prețuire, a energiei darurilor pe care le-am primit – ne vor aduce suferințe, regrete, neajunsuri, neîmpliniri, neîmpăcări și vinovății ca efect al manifestării fricilor care ne-au fost sădite în suflet.

A ne manifesta viața, prin neasumări, negativitate, nemulțumiri, supărări, lăcomii și stări ostile în raport cu viața, cu oamenii, cu flora, fauna și habitatul în care trăim – înseamnă a ne diminua vitalitatea și șansa la o viață fericită, împăcată și prosperă, în toate planurile ei.

Insuficiențele, lipsurile, nevoile, nemulțumirile, dezamăgirile, neliniștile, fricile, lăcomiile, ostilitatea, ura, etc – sunt născute din deficit energetic.

Efectele stărilor, sentimentelor și atitudinilor noastre negative, reflectate prin modul în care ne raportăm la noi, la lucrurile pe care le dobândim (prin energia și timpul nostru, date la schimb), la consecințele vieții și la cei din jur – generează la nivelul nostru comportamental, manifestări instinctuale specifice lipsei de mulțumire, împăcare, asumare, prețuire, valorizare și iubire – a ceea ce suntem, avem, facem, experimentăm și trăim.

Cât timp ne vom provoca la nivelul corpului fizic, mental, emoțional, spiritual și energetic, în mod inconștient, suferințe și deficit energetic (hrănind stări incompatibile sănătății fizice, mentale și emoționale) – ne vom sabota viața și vom amâna trezirea conștiinței Spiritului din somnul ”rațiunii minții”.

Perpetuându-ne nemulțumirile, suferințele, mâniile și deficitul energetic, nu vom face altceva decât să ne hrănim ego-ul și lipsurile – ne vom risipi părți din suflet, crezând că a ne amaneta iubirea în fața unor pseudo avantaje, ne vom crea avantaje materiale sau de orice alt fel.

În realitate însă, hrănim iluzia binelui și sădim ne-iubirea, ajungând să ne manifestăm fricile, lăcomiile, negativitatea, orgoliile, insuficiențele, supărările și neîmpăcările, și să culegem ca ”roade”: însingurarea, nefericirea, vinovățiile, regretele și neîmpăcarea.

A ne risipi energia și a nu sădi iubirea în propriul suflet, nu-i vom putea dobândi abundența. A nu cultiva iubirea ca energie și ca sentiment, a nu trăi în abundența roadelor lor, și a nu o dărui din egoism – înseamnă a trăi în sărăcie de iubire. Când suntem săraci în iubire, nu vom fi capabili să o recunoaștem când o primim, sau să o prețuim ca să nu o risipim, atunci când o primim.

Atunci când pierdem contactul cu realitatea și cu valorile ce ne intră în viață, – când ne amanetăm sufletul din lăcomie pentru obținerea unor privilegii și avantaje, – când refuzăm să dăruim iubire sau să o sădim în sufletele celor din jur, – când pentru binele nostru atentăm la binele celorlalți lezându-le interesele – nu facem altceva decăt să ne lezăm propriile interese și dreptul la fericire

Când în mod inconștient alegem să hrănim stări, percepții, atitudini, sentimente și emoții negative, în detrimentul valorilor pozitive, și, – când ne lipsim în mod ilogic și irațional, de beneficiile energiei iubirii – ne vom expune trupul, mintea și sufletul, bolilor și degradării, împiedicându-ne evoluția spre niveluri superioare de conștientizare și claritate prin conștiința iubirii.

Atunci când gândurile și sentimentele noastre vor fi distorsionate de stările noastre sufletești dominate de frici, furii, neajunsuri, vinovății, judecăți și negativitate, și când vom ajunge să formăm convingeri negative și atașamente față de nevoia de a agresa și a suferii -acțiunile noastre vor deveni ostile vieții, nouă înșine și celor din jur.

Lipsindu-ne gândurile, sentimentele, acțiunile și atitudinea față de propria viață, de energia iubirii – vom rata definitiv înțelegerea darurilor vieții, a abundenței ce ne înconjoară și a rostului nostru prin ele, pe acest Pământ.

Desăvârșirea noastră se va produce în momentul în care vom înțelege că spiritul nostru a fost întrupat în această dimensiune materială – pentru a-și purifica sufletul, a-și vindeca trupul în care sălășluiește și, a evolua prin învățare, către redobândirea conștiinței iubirii, pentru a face saltul în dimensiunea superioară a conștiinței sale, ca Ființă de Lumină.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – o energie ce coboară din Cer, și care trebuie să se întoarcă la Cer
AUTENTICITATE SI ARMONIZARE CU CEILALTI
VIATA TA E O OPERA DE ARTA
ADEVARATA DETASARE
IUBIRE CONDITIONATA

Read More

ENERGIA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

energia iubirii

A iubi, înseamnă a ne simți onorați să ne dăruim energia, experiențele, valorile și harul, dedicându-ne prin toată ființa noastră, binelui celuilalt sau al celor către care decidem să ne canalizăm gândurile, atenția, resursele și abundența – dincolo de așteptări, atașamente și nevoi personale, sau de condiționările și prejudecățile celor ce ne îngrădesc și ne contestă alegerile, experiențele sau dreptul de a ne exprima, manifesta și asuma dragostea.

Ca să fim sau să devenim o persoană iubită, este îndeajuns să avem curajul și maturitatea emoțională, pentru a transforma dragostea din inimă, în energia iubirii – ce pleacă dinspre noi, ca vibrații și daruri energetice ce ne oglindesc personalitatea, caracterul, valorile, vulnerabilitățile și bunătatea sufletească – spre cei pe care alegem să-i îmbrățișăm necondiționat, cu frumusețea noastră lăuntrică.

A fi o persoana iubită și a trăi în abundența energiei iubirii – înseamnă A FI și a ne manifesta în mod autentic, prin frumusețea noastră sufletească, și astfel, să fi făcut deja cel puțin o persoană să se simtă bucuroasă, fericită și onorată să ne iubească și să ne prețuiască pentru ceea ce suntem, facem și exprimăm – dorindu-și la rândul ei să ne stea în preajmă, fără a-i cere asta.

Aceia care ne vor recunoște vibrația, căldura inimii și energia luminii sufletești și le vor prețui – vor fi mereu atrași de personalitatea, valorile și mărinimia noastră, iubindu-ne pentru ceea ce suntem și le dăruim, fără a le cere asta, și fără a permite celor din jur să le conteste dreptul de a-și împlini și exprima dragostea.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – face legile inutile
Iubirea – se hrănește din mister
IUBIREA DE DINCOLO DE SUFERINȚE
Iubirea – niște schimburi între suflete și spirite
CONTINUA SA GASESTI IUBIREA

Read More

ENERGIA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

energia iubirii

Când vom ști să alegem în mod conștient și permanent, să ne îmbrățișăm fricile, neputințele și îndoielile, cu energia iubirii – vom înceta să ne mai rănim inima și sufletul, prin judecăți, ostilități și nevoia de a ne plânge.

Atunci când vom înțelege să renunțăm la a ne mai vlăgui inconștienți de energie, prin nemulțumiri, lăcomii, supărări, furii, frustrări, neliniști și griji – vom redobândi abundența energetică, liniștea sufletului și starea de bine, prin cumpătare, asumare, acceptare, prețuire, credința, mulțumire și fericire.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Fructele – să le oferim iubire înainte de a ne hrăni cu ele
A PRIVI CU IUBIRE
Iubirea – dăruiește cunoașterea și puterea
Iubirea – criterii ale autenticității ei
Iubirea pentru o creatură – este durabilă numai dacă, prin intermediul ei, ne putem lega de Creator

Read More

David R. Hawkins – Beneficiile renunţării

Category: David R. Hawkins Comments: 2 comments

David R. Hawkins

Reducerea încărcăturii emoţionale

Efectul cel mai vizibil, efect evident al renunţării la sentimentele negative, este reducerea încărcăturii emoţionale şi psihologice şi rezolvarea unor probleme de lungă durată. Pe măsură ce experimentăm efectele puternice ale eliminării blocajelor care stăteau în calea realizării noastre, trăim plăcerea şi satisfacţia. Descoperim foarte repede că gândurile limitative şi credinţele negative pe care cu naivitate le-am păstrat în mintea noastră crezând că sunt reale, nu au fost nimic mai mult decât rezultatul sentimentelor negative acumulate. Când renunţăm la sentiment, se schimbă şi tiparul gândirii din “Nu pot” la “Pot” şi apoi la “Sunt fericit că pot să fac asta”. Arii întregi ale vieţii noastre încep să se deschidă. Ceea ce obişnuia să fie incomod sau neexprimat poate deveni uşor, fără efort şi plin de viaţă.

Persoanele care folosesc mecanismul renunţării afirma că rata dezvoltării emoţionale are legătură cu consistenţa renunţării lor la sentimentele negative şi nu are nicio legătură cu vârsta. De la vârsta adolescenţei până la vârsta de 80 de ani, oamenii au înregistrat aceleaşi beneficii.
Pentru a rămâne ascunse, este necesară o energie care să se opună sentimentelor reprimate sau suprimate. Este nevoie de energie pentru a-ţi ascunde sentimentele. Pe măsură ce aceste sentimente sunt eliberate, energia folosită pentru a ţine în frâu negativitatea lor este eliberată şi poate fi folosită în scopuri pozitive. Ca urmare a renunţării, apare o creştere a energiei creative, a energiei necesare muncii, creşterii sau relaţiilor interpersonale. Calitatea şi bucuria acestor activităţi creşte. Dacă nu se rezolvă programele negative care se opun bucuriei vieţii, cei mai mulţi oameni sunt mult prea obosiţi pentru a aduce o calitate cu adevărat înaltă experienţei vieţii lor.

Read More

DESPRE SPERANȚE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

speranta

Se spune că “speranța moare ultima…”. În esență însă, speranța reprezintă iluzia unui șir răzleț de gânduri, apărute aleator, menite cel mult să ne îmbete simțurile și așteptările. Cu toate astea, speranța este singurul canal energetic care poate menține vie conexiunea energetică a ființei noastre cu o realitate imaginară, după care tânjim și pe care o visăm uneori cu ochii deschiși. Dar pentru că nu știm să materializăm conținutul ei în viața noastră fizică și nu știm să o hrănim cu energia pasiunii și a iubirii noastre, o risipim, o lăsăm să moară, să se dematerializeze și să piară în ignoranța noastră…la fel cum lăsăm să piară, acele lucruri și stări sau persoane dragi din viața noastră… pe care cândva am știut să le iubim.

”Focul vlăguit de energie, care nu este întreținut și hrănit cu combustibil se stinge” Însă el nu se stinge nici brusc (de pe o zi la alta), și nici din cauza vreo unor factori externi străini nouă, ci se stinge în timp, și din cauze interne și intime lumi noastre mentale și emoționale. Speranța moare în final, prin renunțarea noastră, prin pierderea credinței și din cauza îndoielilor, nemulțumirilor și fricilor noastre pe care le lăsăm să se cuibărească în mintea, inima și în sufletul nostru, hrănindu-le cu vanități, judecăți, învinuiri și orgolii. Speranțele și gândurile care le compun și prin care putem materializa conținutul lor în plan fizic (hrănindu-le cu energia credinței, a iubirii, a pasiunii și a entuziasmului nostru)…dispar de lăsăm îndoiala, teama și neîncrederea noastră să ne copleșească mintea și sufletul.

Read More