elefant tagged posts

A VEDEA INTREGUL ELEFANT

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a vedea intregul elefant

Bună dimineața
și o zi luminoasă în sufletele voastre și abundentă în bucurii!
Vă doresc să dobândiți înțelepciunea de a pune prețuire și valoare pe tot ceea ce vedeți, simțiți, alegeți, experimentați și trăiți, pentru că vă sunt destinate pentru a vă înțelege ființa, sinele, spiritul și conștiința și prin ele rostul, sensul vieții și menirea ființării voastre materiale și trupești, în această dimensiune Celestă și pe acest Pământ., aici și acum.

Când vom deveni capabili să trecem dincolo de limitările ego-ului nostru , pentru a părăsi zona nevoilor și atașamentelor noastre materiale (induse prin iluzii, obiceiuri, vicii, insuficiențe, nemulțumiri, suferințe și nevoi programate prin educație și manipulare emoțională) – ne vom înțelege lumea, firea și natura divină a ființei noastre, în profunzimea esenței lor.

Pentru a ne vedea lumea și a ne înțelege esența divină, va trebui să ne privim lumea, nu doar din perspectiva planului nostru material, a nevoilor noastre trupești și a programelor mentale setate la nivelul subconștientului nostru (prin frici, iluzii, convingeri, cunoașteri limitative, etc) – ci și din perspectiva intuiției și a credinței în adevărul și inspirația divină a vocii inimii.

Cu cât vom deveni mai deschiși în acceptarea perspectivelor și înțelesurilor dobândite de semeni noștri, și cu cât vom deveni mai bogați prin acceptarea, asumarea și prețuirea perspectivelor lor, vom deveni mai toleranți, mai iertători, mai plini de credință, de valoare, de încredere de sinem de înțelegere, și mai iubitori.

Cu cât vom dobândi mai multă înțelegere și claritate prin iubire, iertare, prețuire și asumare – cu atât ne vom detașa mai ușor, de întunericul nostru sufletesc și de negativitatea și necugetările convingerilor, fricilor și prejudecăților noastre.

Cu cât vom decide mai repede să renunțăm la a ne călăuzi viața bazându-ne doar pe propria experiență, cunoaștere și perspectivă asupra lumii și a vieții – acceptând și perspectiva semenilor noștri fără a ne opune ”dreptății” bazate pe experiențele și percepțiilor lor – cu atât vom dobândi mai multă iubire, lumină și claritate.

Tot ceea ceea ce ține în atitudinea noastră față de noi, față de noi, semeni și față de viață și se manifestă prin gânduri și fapte de iubire, iertare, credință, bunătate, acceptare, prețuire, asumare, toleranță, răbdare, etc – ne va susține în trezirea conștiinței sinelui nostru spiritual.

Trezirea conștiinței iubirii, ne va susține prin înțelegerea lumii noastre emoționale și sufletești, în înțelegerea lumii sufletești a tot ceea ce e viu și converge la desăvârșirea sinelui nostru spiritual, ajutându-ne în deslușirea esenței vieții și a întregului ce ne definește sensul existențial, rostu și menirea.

Când prin iubirea, conștiința și spiritul nostru divin, ne vom dizolva ego-ul și vom dărâma toate barierele umane și mentale, ridicate în sufletul nostru prin convingeri menite să ne constrângă, să ne dezbine, și să ne împotrivească prin lăcomii, nevoi, insuficiențe, ură și frici – ne vom identifica cu lumina scânteii divine din noi.

Atunci când vom ști să ascultăm glasul spiritului și vom înțelege vocea adevărului iubirii inimii și lumina scânteii divine din noi, menite să ne călăuzească spre Lumină, prin asumarea responsabilă a tot ceea ce vine spre noi la nivel emoțional și energetic (prin consecințe, evenimente, întâmplări și prin vocea mesajelor umane) – vom înțelege că toate experiențele prin care trecem, ne sunt destinate și menite să ne reamintească cine suntem, de fiecare dată când ne rătăcim de Cale.

Cât timp ne vom împotrivi prin atitudini negative, iubirii – vom rătăci lumina în labirintul întunecat al nevoilor și al suferințelor vieți, și orbiți de lăcomii, frici, insuficiențe, nevoi, neîmpăcări, furii, neîmpliniri, vanități, orgolii, ostilitate negativitate și ură, uitând să credem, să vedem și să iubim.

Cât timp prin ne-iertări vom semăna în jur și în sufletul nostru doar ură, nemulțumiri și negativitate, poverile pe care le îngrămădim în viața noastră ne vor copleși – fără să mai ști, nici cine suntem în mod autentic și nici încotro ne îndreptăm.

Indiferent însă la câtă suferințe ne auto-condamnăm (prin negativitate, nemulțumiri, supărări, furi și victimizare), ele ne vor constrânge în final: – fie SĂ IERTĂM și să ne retrezim la lumină și adevăr, prin iubire, iertare și bucuria trăită prin conștiință trează, – fie SĂ NE CONTINUĂM AGONIA, rătăciți de lumină și eșuând lamentabil în viață, copleșiți de poverile karmice ale lecțiilor neînvățate.

Prin suferințele auto-inducem sau provocate celor din jur, nu vom face decât să ne îndepărtăm de lumină și de descoperirea esenței rostului nostru în trupul ce ne sălaș, blocați aici, între lumi, în această dimensiune materială.

Până când vom continua să ne amăgim în rolurile existențiale ale firii noastre, negându-ne esența divină și adevărul inimii, vom continua să rătăcim esența și lecțiile vieții, în aroganța, ipocriziile și orgoliile minții, copleșiți de neîmpliniri, neîmpăcări, furii, ostilitate și frici.

Lipsiți de iubire și vlăguiți de energia ei, vom continua: – să îi copleșim cu poveștile nefericirii noastre pe cei din jur, – să îi contaminăm cu negativitatea și și durerile noastre, – să îi împovărăm cu neîmpăcările, neîmplinirile și victimizările noastre, sau – să îi atacăm energetic, agresându-i prin gânduri ostile, judecăți, învinuiri, ură și furii, din nevoia subconștientă de a-i vedea suferind la fel cum suferim noi.

Când vom ști să iertăm și să iubim: – pentru a ne detașa de suferințele auto-induse prin nemulțumiri, negativitate și neîmpăcare, ne mai dând curs și putere iluziilor fricii, și – vom înceta să le provocăm celorlalți, prin judecăți, constrângeri, ostilitate, neacceptare, brutalitate, lăcomii, nepăsare, învinuiri și gelozii – ne vom regăsi cadența vieții, mulțumirea și pacea sufletului.

Când vom redeveni autentici și împăcați cu propriul sine, și ne vom manifesta prin gânduri, emoții, atitudine și fapte, recunoștința, prețuirea și iubirea, pentru tot ceea ce există, suntem, avem, simțim, trăim, experimentăm, facem, dobândim și dăruim – vom redobândi prin conștiință trează, claritatea și înțelegerea în lumina ei, a adevărului conținut de Întreg,

Regăsindu-ne Calea luminii, prin conștiința iubirii, vom putea celebra fiecare clipă a vieți ca pe un dar. Redobândind bucuria de a fi autentici și de a păși pe drum fără teama de a greși sau a fi pedepsiți, ne vom putea bucura de fiecare clipă și experiență pe care viața și destinul ne-o aduce, pentru a învăța să ne reluăm rolul divin, în Întregul pe care-l definim.

Claritatea dobândită prin spirit și prin acceptarea și asumarea prin iubire a adevărului inimii – ne va duce dincolo de frici, de atașamentele, de așteptările, de nemulțumiri, de supărări și de nevoile vanitoase ale minții. Ne va duce într-o lume nouă a miracolelor și a beatitudinii vieții, dobândind o perspectivă superioară privind întregul ce ne definește ființa, spiritul și conștiința.

Ieșind din matricea programelor mentale prin care ego-ul, fricile, nevoile și orgoliile ne constrâng să urmăm calea firii, vom descoperii, calea credinței și a adevărului unic ce ne unește sufletul și conștiința într-un tot unitar.

Din momentul trezirii conștiinței noastre, programele mentale nu vor mai avea putere asupra spiritului nostru, și mintea nu ne va mai putea nici manipula prin frici, nici vlăgui de energia iubirii și nici întoarce împotriva adevărului inimii.

Atunci când vom redeveni din nou vii, treziți prin conștiință, în lumina credinței și a iubirii, vom înțelege că, doar iubirea pe care o dăruim, o prețuim și ne-o dăruim pote umple golurile noastre sufletești, vindecându-ne de ne-iertări, de răni și de traumele suferințelor trecute.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
A vedea lampa, sau abajurul
A PASI DINCOLO DE FRICA
PERFECTIUNE
ADEVĂRUL INIMII
Spiritualitatea – binefacerile sale, chiar și pentru cei care au impresia că ea nu le aduce mare lucru

Read More