dumnezeu tagged posts

Dumnezeu – este în noi ca tatăl și mama care ne-au dat naștere

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Oamenii trebuie să înceteze să se mai gândească la Dumnezeu ca la o Ființă exterioară lor. Deopotrivă, ei trebuie să înceteze să-și închipuie că El se află undeva în înalt, în ceruri, în timp ce ei se află aici, pe pământ, separați de El prin niște distanțe incomensurabile, ce le justifică, așa cred ei, comiterea atâtor erori. Deoarece Dumnezeu i-a creat, El se găsește în ei precum tatăl și mama sunt în interiorul copilului căruia i-au dat naștere. Așa cum purtăm în noi înșine pe tatăl și mama noastră pământeni, cu atât mai mult purtăm în noi pe Tatăl și Mama noastră cerești. Mulți vor spune că nu o simt. Pur și simplu fiindcă ei nu îi caută.

Dacă vă străduiți să pătrundeți profund în voi înșivă prin meditație, prin rugăciune, veți descoperi această prezență. Veți înțelege deopotrivă că nu există ceva mai important decât să lucrați să o faceți din ce în ce mai vie în voi. Veți începe să citiți această prezență ca o scriere gravată în inima voastră; în același timp în care ea vă va ocroti, această scriere vie vă va conduce pe căile luminii. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dumnezeu – a treia instanță
Să Îl slăvim pe Dumnezeu – nu este de ajuns să o facem în cuvinte
Îngerii rebeli – se vor întoarce într-o zi la Dumnezeu
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu

Read More

Dumnezeu – a treia instanță

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când două persoane se află în conflict, ele au tendința, în mod instinctiv, să facă apel la o a treia sau la o instanță superioară ce trebuie să găsească o soluție pentru a le pune în acord; în principiu, aceasta este problema tribunalelor. Dacă două persoane ajung în fața unui tribunal, înseamnă că ele nu au fost capabile să-și rezolve singure problemele, cele dintre ele, dar și cele ce le au cu ele însele. Pentru că, deseori, problemele ce le avem cu alții sunt consecința unor probleme ce le avem, mai întâi, cu noi înșine.

Ne putem rezolva problemele, îndeosebi problemele noastre interioare, numai concentrându-ne asupra unei a treia instanțe, mai înaltă. Această instanță cea mai înaltă, cea mai puternică, este numită Dumnezeu, și trebuie să ne străduim să ajungem până la El. Dumnezeu este în noi lumina, El este unitatea, iar când ne străduim să ne înălțăm până la El tensiunile interioare se ușurează, curenții se armonizează, ne împăcăm cu noi înșine și cu alții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Să Îl slăvim pe Dumnezeu – nu este de ajuns să o facem în cuvinte
Îngerii rebeli – se vor întoarce într-o zi la Dumnezeu
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu
Nici o pedeapsă nu ne este impusă de Dumnezeu

Read More

Să Îl slăvim pe Dumnezeu – nu este de ajuns să o facem în cuvinte

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Credincioșii tuturor religiilor au ca un prim crez că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. Ei Îl pomenesc în rugăciunile lor și Îl cântă în cântecele lor, apoi se întorc la ocupațiile lor obișnuite. Soarele, luna și constelațiile răsar și apun pe cer; pe pământ, florile înfloresc, fructele se coc, râurile curg…Întreaga natură Îl slăvește fără încetare pe Creator, sărbătorindu-i opera.

Ce fac în acest timp oamenii? Ei se întâlnesc ca să preamărească o anumită persoană care posedă talent, unele calități sau virtuți sau se slăvesc pe ei înșiși. A-L slăvi pe Dumnezeu nu face parte din preocupările lor. Chiar cei care au făcut-o pentru un moment în rugăciunile sau cântecele lor se gândesc apoi să Îi adreseze cât mai multe plângeri sau cereri. Oare conștientizează ei vreodată această contradicție?”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:

Îngerii rebeli – se vor întoarce într-o zi la Dumnezeu
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu
Nici o pedeapsă nu ne este impusă de Dumnezeu
Osânda veșnică a păcătoșilor – această credință este în contradicție cu iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu

Read More

Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Tradiția creștină, ce a urmat-o pe cea ebraică, ne învață că există nouă ordine îngerești. De jos în sus sunt Îngerii, Arhanghelii, Principatele, Virtuțile, Puterile, Dominațiile, Tronurile, Heruvimii, Serafimii. Cabala îi numește Heruvimi, Bnei Elohimi, Elohimi, Malahimi, Serafimi, Hașmalimi, Aralimi, Ofanimi, Hayot ha Kodeș. Aceste ordine îngerești sunt fiecare un aspect al puterii și al virtuților divine. Chiar dacă noi nu putem să îi reprezentăm, este mult mai ușor să avem o idee despre ei și să intrăm în contact cu lumea divină pronunțându-le numele, decât dacă pronnțămm numai numele „Dumnezeu”.

Pentru dezvoltarea voastră spirituală este bine să cunoașteți existența acestor ierarhii îngerești care sunt ca niște lumini călăuzitoare către culmi. Străduiți-vă să vă familiarizați cu ele, să recurgeți la ele, înălțându-vă prin rugăciune și meditație până la tronul Domnului…Apoi, gândiți-vă că prin intermediul lor faceți să coboare binecuvântările Cerului pe pământ.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Ierarhiile îngerești – legături între om și Dumnezeu
O NOUA PARADIGMA A RELATIEI
Corpurile spirituale – să le hrănim prin niște elemente captate în regiunile superioare
Rugăciunea – are la bază o știință ce se referă la structura universului
Libertatea – se găsește numai la vârf, în Dumnezeu

Read More

Nici o pedeapsă nu ne este impusă de Dumnezeu

Category: General Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

De ce atât de mulți oameni ai bisericii îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un judecător nemilos care îi pedepsește pe oameni pentru cea mai mică abatere? În realitate, Dumnezeu nu împarte pedepse, dar universul pe care El l-a creat se bazează pe niște legi, iar aceste legi acționează și asupra ființei umane, a vieții sale fizice, cât și a vieții sale psihice și spirituale. Aceste legi sunt inflexibile și cel care nu le respectă se pune în situația de a primi o sancțiune. Prin urmare, această sancțiune se poate extinde și la descendenții săi.

Să luăm un exemplu dintre cele mai cunoscute: alcoolismul. Abuzul de alcool este în detrimentul nu numai al sănătății fizice și psihice a celui care consumă, dar și asupra copiilor săi. La fel este pentru tot felul de alte excese și fărădelegi. Iată cum se manifestă Justiția Divină care dorește să conștientizeze ființa umană de responsabilitățile sale. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

DANSUL FIINȚEI
Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește
AMBELE FETE ALE MONEDEI
FALSELE INVATATURI ALE FRICII SI VINOVATIEI
A-TI CUNOASTE FRICA

Read More

Dumnezeu – este prezent în întreaga creație

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Toți credincioșii știu pe de rost faptul că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului: ei îl recită în rugăciunile lor, ei îl cântă în cântecele lor…Și fiindcă Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului, înseamnă că El este prezent în întreaga creație, în cei mai mici atomi ai creației, până la pietre. Da, chiar și piatra este un aspect al lui Dumnezeu, o manifestare a Sa. Dumnezeu se află în lumină și în stâncă. Ce distanță există însă între stâncă și lumină! Dar într-una, cât și în cealaltă, acționează prezența divină.

Tot ce există în univers este compus din aceeași chintesență divină. Asemenea lui Dumnezeu, Creatorul, să nu pună câte ceva din viața sa în fiecare atom al universului creat de El?”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Ierarhiile îngerești – legături între om și Dumnezeu
Pedepsele – nu ne vin niciodată de la Dumnezeu, ci de la legile ce le-am încălcat
Dumnezeu – ne lasă să Îl căutăm în noi
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său – consecința acestui adevăr
Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește

Read More

Dumnezeu – ne lasă să Îl căutăm în noi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Scopul vieții este…de a trăi, pur și simplu. Și nu putem trăi decât țesând niște legături cu toate existențele care populează universul: spiritele naturii, dar și îngerii, arhanghelii, toate divinitățile, până la Creatorul Însuși care și-a pus viața în fiecare ființă și fiecare lucru.

Tot ce este în noi și în jurul nostru ne vorbește fără încetare de prezența divină. Este extraordinar, dar pentru oameni nu este de ajuns; ei ar vrea ca Dumnezeu să li se arate în persoană! Deși, pentru mulți nici aceasta nu le-ar fi de ajuns: ei s-ar preface că nu văd nimic, nu aud nimic, nu simt nimic. Ar trebui ca Dumnezeu să li se arate în mijlocul tunetelor și al fulgerelor ca să le înlăture neîncrederea. Dar, El nu o face. El îi lasă pe oameni să caute în ei înșiși mijloacele de a-L descoperi.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său – consecința acestui adevăr
Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește
Suferințele – în ce sens se poate spune că ele vin de la Dumnezeu
A-ți iubi aproapele – a respecta în el viața pe care a primit-o de la Dumnezeu
Dumnezeu – iubirea sa ne-a oferit totul de la origini

Read More

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său – consecința acestui adevăr

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 5 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În cartea Facerea este scris că Dumnezeu l-a creat pe om în a șasea zi, și că El l-a făcut după chipul său. Dar, când se vorbește despre viitorul măreț destinat ființelor umane, chiar printre evreii și creștinii care au citit sau ascultat totuși destul de des acest pasaj din Facerea, foarte puțini sunt în stare să îl înțeleagă și să îl ia în serios. Atunci, ce fac ei cu acest adevăr esențial revelat în Cartea lor Sfântă?

Dacă ființa umană a fost creată după chipul Domnului, trebuie să fim logici și să acceptăm consecințele. Iar una dintre aceste consecințe este că, în ciuda tuturor imperfecțiunilor, a slăbiciunilor constatate la ea, îi este promis un viitor divin, sublim. Nu avem dreptul să limităm semnificația acestui adevăr. Altminteri, ce viitor ne-am închipui pentru chipul Domnului?…”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 iunie

Recomandam urmatoarele articole:
Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește
Suferințele – în ce sens se poate spune că ele vin de la Dumnezeu
A-ți iubi aproapele – a respecta în el viața pe care a primit-o de la Dumnezeu
Dumnezeu – iubirea sa ne-a oferit totul de la origini
Dumnezeu – Îl iubim pe El prin intermediul fiinţelor omeneşti

Read More

Dumnezeu – iubirea sa ne-a oferit totul de la origini

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De două mii de ani li se repetă creștinilor că Dumnezeu este Iubire, dar s-a înțeles oare cu adevărat sensul acestor cuvinte? A spune că Dumnezeu este Iubire înseamnă să conștientizezi că El a dat totul, tuturor ființelor, fără excepție.Voi suferiți, sunteți necăjiți și cereți Domnului să vă sară în ajutor; credeți că acum, aici, aveți nevoie de ajutorul său și că El trebuie să răspundă rugăciunilor voastre, adică să vă dea sănătatea, să vă aranjeze afacerile, să vă dea niște prieteni, să vă elibereze de dușmani…Vă înșelați, Dumnezeu nu are nimic de făcut pentru voi acum, fiindcă El a făcut deja totul. Zămislind ființa umană, El a prevăzut totul, El i-a oferit totul, așadar nu mai este nimic de cerut.

Adevărații fii ai Domnului sunt cei care nu cer nimic, fiindcă ei știu că posedă deja totul. Dacă cereți niște mâini pentru a lucra, niște picioare să mergeți, niște ochi să vedeți, este ridicol, voi le aveți deja, în planul spiritual ca și în planul fizic. Trebuie numai să vă rugați pentru a cere lumina care vă va spune cea mai bună metodă de a le folosi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Dumnezeu – Îl iubim pe El prin intermediul fiinţelor omeneşti
Dumnezeu – există în noi numai dacă Îl conștientizăm
Spiritele naturii – să le determinăm să participe la venirea Împărăției lui Dumnezeu
CE VEDE DUMNEZEU
DIALOG CU DUMNEZEU

Read More

Dumnezeu – Îl iubim pe El prin intermediul fiinţelor omeneşti

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cei care îl părăsesc pe Dumnezeu, care întrerup contactul cu El, lasă să sece în ei izvorul iubirii. Într-o bună zi, în faţa eşecurilor succesive din viața lor sentimentală, ei îşi pun unele întrebări: cum se face că i-au iubit atât de mult pe toţi acei bărbaţi sau femei? În momentul întâlnirii, li se par irezistibili, şi apoi, încet-încet, îi consideră nişte persoane oarecare sau chiar insuportabile. Pentru că, Fiinţa Unică care locuia în acel bărbat sau femeie nu se mai află în acel loc pentru ei. Ei nu o iubeau, pe el sau ea, ci pe Fiinţa care îi privea prin intermediul acelui bărbat sau acelei femei, şi nu au ştiut cum să facă să o reţină. Ei s-au comportat cu neglijenţă, cu nepăsare, cu egoism, şi Fiinţa care trăia în iubiții lor s-a îndepărtat.

Așadar, să nu îi căutaţi pe bărbaţi sau femei numai pentru ei înşişi, ci pentru a descoperi în ei Fiinţa Unică care vă va vizita prin intermediul lor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Dumnezeu – există în noi numai dacă Îl conștientizăm
Spiritele naturii – să le determinăm să participe la venirea Împărăției lui Dumnezeu
CE VEDE DUMNEZEU
DIALOG CU DUMNEZEU
VINO LA DUMNEZEU CU MAINILE GOALE

Read More