dar tagged posts

DAR DIVIN

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

dar divin

Pentru a nu ne risipi valorile și harul și pentru a nu ne vitregi lumea și ființa, de frumusețile noastre sufletești – este esențial să învățăm să ne trezim prin credință conștiința, prețuind și cinstind darul divin al iubirii.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Izvorul divin – de care trebuie să legăm izvorul ce se află în noi
DARURI DIVINE
Milostenia divină – vine mereu în sprijinul celui care o merită
ESENTA DIVINA
DARURI DIVINE

Read More

DARUL VIEȚII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

darul vietii

Îți vei putea clebra viața doar atunci când te vei putea bucura de ea, manifestându-ți iubirea, prețuirea și recunoștința pentru tot ceea ce ești, sădești și dobândești ca rod al gândurilor, alegerilor, faptelor și darurilor tale.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
VIATA TA E O OPERA DE ARTA
TREZIRE LA VIAȚĂ
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
DESPRE VIAȚĂ
Viața afectivă – este în mare parte făcută din schimburi subtile

Read More

DARURI DIVINE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

daruri divine

Dumnezeu nu dăruiește niciodată ”lucrurile mari” celor ce nu cred în ele sau nu pot să prețuiască și să iubească ”lucrurile mărunte”. Cei ce totuși le dobândesc, trebuie să știe că, ”darurile nemeritate”, au arareori trăinicie și sorginte divină.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
PUTEREA DĂRUIRI
DARURI DIVINE
DARURILE VIEȚII
A-TI FACE UN DAR
TRĂDAREA INIMII

Read More

DARURI DIVINE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

daruri divine

Tot ceea ce suntem, trăim și primim în viață – este consecința gândurilor noastre și a emoțiilor cu care ne hrănim.

De nu vrem să trecem prin experiența traumei, a suferinței și a pierderilor cauzate de risipa noastră de resurse și valori sufletești – este esențial să rămânem responsabili și recunoscători pentru darurile divine pe care le primim – evitând să cerem ceea ce nu putem sau nu vrem să ducem, sau ceea ce nu suntem încă pregătiți să prețuim, să acceptăm, să asumăm și să iubim.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Creierul – ierarhiile divine și-au depus în el puterile lor
SCANTEIA LUMINII DIVINE
Experiența mistică – o tentativă de a captura spiritul divin
Izvorul Divin – să restabilim legătura cu El
Iertarea – legea divină o acordă numai celui care și-a îndreptat greșelile

Read More

DARURILE VIEȚII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

darurile vietii

Viața este un dar ce așteaptă să-l celebrezi! Așadar începe să te iubești pentru a te simți, măreț, apreciat, respectat, prețuit, fericit și împlinit. Ascultă-ți glasul inii și vocea divină din ea – renunțând la a-ți mai risipi timpul, valorile, energia, resursele și darurile inimii, pe iluzii, trăiri superficial, vinovății, resentimente, regrete, negativitate, suferințe, amânări, neasumări, neîmpăcări, neliniști, ostilitate și frici.

Dacă vrei să te bucuri de darurile divine din viața ta – depune măcar efortul de a-ți întinde mâna pentru a le băga în ”traistă” înainte de a le pierde și risipi. Dacă încă nu-ți poți poți iubi viața, darurile, valorile și timpul – începe să înveți a le prețuii, arătându-ți prin atitudinea, gândurile, sentimentele și faptele tale, recunoștința pentru ele.

Pentru a dobândi abundența darurilor tale, învață să le prețuiești valoarea, ne risipindu-le prin superficialitatea, necumpătarea, nepăsarea, ne recunoștința sau ne iubirea ta.

Dăruiește daruri doar din abundența energiei și a valorilor tale pentru a învăța cumpătarea și renunțarea la a-ți mai risipi valorile, resursele și energia – cheltuindu-le peste măsura sărăciei sau a abundenței tale sau dăruindu-le celor ce nu le pot încă recunoaște, prețui și aprecia valoarea.

Învățând prețuirea și cumpătarea – vei evita să-ți exprimi nemulțumirile, nechibzuința și dezamăgirea pierderii, prin a-i ajuta din sărăcia ta pe cei strâmtorați sau profitori sau, prin a face acte de binefacere, din roadele ce nu-ți aparțin sau, ți-au fost și ție dăruite.

A risipi energie și resurse, a dărui din lipsurile tale sau a ajuta din roadele ce nu-ți aparțin – este o grandomanie gratuită ce-ți va aduce pierderi, pagube materiale și lipsuri financiare, însutite ca valoare, în raport cu efortul pe care trebuie să-l depui pentru a dobândi abundența și prosperitate.

Învățând cumpătarea, prețuirea și recunoștința față de ceea ce ești, ai faci și dobândești, prin dezvoltarea abilităților, valorilor și resursele tale financiare – vei evita experiența pierderilor, a suferinței, a nemulțumirii, a insuficienței și a lipsurilor financiare – făcând loc în viața și trăirile tale, abundenței, mulțumirii, împlinirii, împăcării și prosperității materiale.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Timpul – în viața spirituală nu trebuie luat niciodată în considerare
VIATA TA E O OPERA DE ARTA
TREZIRE LA VIAȚĂ
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
DESPRE VIAȚĂ

Read More

A-TI FACE UN DAR

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

a-ti face un dar

Bună dimineața
și o duminică plină de frumusețe și grație divină!
Fie ca azi, să fie pentru fiecare – o zi a acceptării, toleranței, reconcilierii și iertării, pentru a găsi calea eliberării sufletului nostru de dușmănii, supărări, judecăți, nemulțumiri, gelozii, invidii, ostilitate, agresivitate, neîmpăcare și ură.

A prețuii și a ne iubi viața, înseamnă a ne da valoare, înțelegând semnificația primirii, a recunoștinței și a prețuirii fiecărui dar pe care-l primim. A ne da valoare și a ne împlinii prin darurile ce le dobândim – înseamnă a înțelege că, ceea ce primim și experimentăm în viață, este efectul a ceea ce cerem divinului, a ceea ce semănăm și a ceea ce exprimăm prin gânduri, emoții și faptele noastre.

Înțelegând că darurile noastre, consecințele pe care le atragem, oamenii din viața noastră și valorile pe care le dobândim prin efortul și prețuirea noastră, precum și, tot ceea ce pierdem prin ne prețuirea lor – sunt efectul a ceea ce asumăm și împlinim prin iubire și recunoștința cu care le îmbrățișăm și păstrăm, atunci când credem că le merităm.

Oferindu-ne iubirea celor cărora ne dăruim energia prin darurile noastre, ne oferim nouă înșine valori. Prin ele vom redescoperii frumusețile vieții, frumusețea din sufletele oamenilor și bucuria de a primii, a dărui și a trăi. A prețui darurile mărunte sau bucuria celor ce ne primesc darurile, devin micile noastre bucurii ce ne învață treptat să recunoaștem fericirea din noi și ceea pe care prin daruri și iubire le primim.

Acceptându-i pe ceilalți șa cum sunt, fără a critica alegerile și experiențele lor, fără a le aduce reproșuri atunci când acțiunile, năzuințele, valorile și convingerile lor sunt diferite de ale noastre – ne va permite să înțelegem că măsura lucrurilor care ne separă și motivele pentru care îi judecăm, îi criticăm sau îi învinovățim pentru ”defectele” lor sau pentru ceea ce nu ne place la ei, este aceeași și privindu-ne pe noi dinspre ceilalți.

Toleranța înseamnă a accepta punctele de vedere a celorlalți și a extrage de acolo valorile cu care rezonăm, și a nu evidenția defecte, carențe, lipsurile sau slăbiciunile celorlalți. A nu proceda astfel – înseamnă a judeca experiențele și darurile primite de ceilalți și a ne evidenția prin asta, propriile carențe, insuficiențe, lipsuri, nevoi și defecte.

A depăși barierele artificiale și zidurile pe care prin nemulțumirile, negativitatea, ostilitatea și lipsa acceptării a încrederii, a iubirii și toleranței le ridicăm în jurul nostru și a înceta să răspândim prin ura și ostilitate, fricile, dezamăgirile, eșecurile și neîmplinirile sădite în sufletul nostru – înseamnă a accepta și înțelege că NOI suntem cei ce clădim și extindem în lume, zidurile intoleranței și a urii.

Prin tot ceea ce sădim în conștiința noastră și în sufletele celor din jur, vom oglindi în jurul tot ceea ce suntem și prețuim. Înțelegând că atunci când culegem furtuna vântului ce-l semănăm – că aveam și opțiunea de a dărui și semăna iubire – vom ști în deciziile și acțiunile viitoare să sădim, să facem și să dăruim celorlalți doar ceea ce și noi dorim să culegem și să primim.

Înăsprindu-ne viața prin ne iubire, intoleranță , supărări și negativitate – experiențele, trăirile, sentimentele și destinul pe care-l materializăm – vor aduce în viața noastră consecințe ce ne vor întări convingerea ne iubirii.

Mentalul, nu ne lasă să ne debarasăm de frici, vinovății, supărări, suferințe și negativitate – pană când nu ne vom vindeca de conștiința vinovăției și a fricii de pedeapsă, alegând să ne iertăm și să iubim.

Vom experimenta nemulțumirea și nevoia de a suferi, atâta timp cât vom continua să ne manifestăm ne prețuirea darurilor noastre, întorcându-ne împotriva inimii, fără a înțelege că astfel dar ne vlăguim sufletul de dragoste și frumusețe.

A alege sau nu, atitudinea iubirii – depinde exclusiv de noi și de maturitatea noastră emoțională. A dobândi putința de a ne manifesta bunătatea, iubirea, încrederea, acceptarea, toleranța, asumarea, responsabilitatea, moralitatea, și claritatea dată de introspecție – ne va dezvălui adevărul de dincolo de dreptatea minții ego, și de orgoliile lui.

Adevărul inimii, ce-l deslușim când avem conștiința curată – ne va da măsura puterii de a ierta și a dobândi puterea de a înțelege propriilor cauzalități, carențe defecte și lipsuri, prin care ne hrănim nemulțumirile, eschivele, eșecurile și incapacitatea de a ne detașa de instinctualitatea și negativitatea din sufletul nostru.

Când în sufletul nostru va prima iubirea și-i vom înțelege puterea tămăduitoare, vom descoperii în noi, în adâncul sufletului nostru, cel mai prețios DAR primit de la Dumnezeu.

Prețuindu-ne darurile și nelăsând fricile și furiile ego-ului să le întâmpine prin ostilitatea sa – vom înțelege că tot ceea ce așteptăm din afara pentru a fi fericiți este doar o scuză a minții ce ne împiedică să privim în inima noastră și să vedem că, acolo avem tot ce ne trebuie pentru a ne împlini destinul și a fi fericiți.

Luciditate minții sinelui nostru divin – manifestată atunci când inima și sufletul ne sunt împăcate – ne va ajuta să înțelege și să vedea cu claritate, faptul că – tot ceea ce ne trebuie pentru a fi fericiți și a trăii o viață abundentă, prosperă și împlinită, plină de frumusețe – se află deja în noi.

Când vom înțelege că măsura ”răului” celorlalți este oglindirea neîmpăcării și a întunericului din noi – vom înțelege că judecățile și reproșurile pe care le exprimăm, sunt doar ne iubiri. Înțelegând asta, nu vom mai putea reproșa celorlalți ”răul” pe care-l scot din noi, căci lumina iubirii este în fiecare dintre noi.

Când propria iubire, va disipa orice urmă a întunericului nostru sufletesc și a frici ce sălășluiește în ea. Când vom ști să dăm iubirii din noi putere – fricile și cauzele nemulțumirilor noastre vor dispărea.

Atunci când vom avea înțelepciunea de a renunța la a ne mai risipi energia împrăștiind în jur săgețile otrăvite ale gândurilor și cuvintelor contaminate de ne iubire, vanitate, negativitate supărare și ură – vom da prilej minții, trupului, inimii și sufletului nostru să se vindece și să se împace.

Atunci când iubirea ne va cuprinde din nou viața -trăirile noastre, vor primi rost și sens, iar noi – vom dobândi înțelegerea menirii pe care o avem în această viață, și prin spirit în inimă o purtăm.

Când vom ști să prețuim iubirea și s-o lăsăm să ne vindece sufletul de frică, tristețe, durere, decepții, dezamăgiri, nemulțumiri, negativitate, vinovății și ură – prin darurile noastre pline de iubire, vom putea susține și vindecarea sufletelor triste ale celor din jur, rătăcite de iubire și de bucuria de a trăi.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
TRĂDAREA INIMII
Izvorul – nimic nu îl poate murdări, fiindcă el curge
ADEVARATA DARUIRE
DĂRUIRE
A DARUI FARA RESENTIMENTE

Read More

DARUL DE A ASCULTA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

darul de a asculta

Bună dimineața!
Vă doresc o zi plină de lumină și înțelepciune, și o zi a liniștii, a reconcilierii, a împăcării, asumării, acceptării și a păcii sufletești – în care să puteți renunța la nevoia de a vă susține sau impune dreptatea minții, pentru a alege în mod conștient, calea ascultării Adevărului inimii și a fericirii.

Pentru a fi fericiți, nu e nevoie să ne impunem dreptatea, convingerile, valorile, principiile, etc, în fața principiilor, alegerilor, convingerilor sau dreptății celorlalți.

A crede că putem fi fericiți dacă încercăm să le impunem celorlați propriile principii, valori și dreptăți sau a crede că putem schimba sau modela alegerile și experiențele celorlalți pe ceilalți după propriile interese și așteptări -este doar risipă de energie, izvorâte din nevoia inconștientă de a hrăni și amplifica fără rost, situații conflictuale, dăunătoare ambelor părți, aflate într-o dispută de idei sau de principii morale.

Fiecare dintre noi cunoaștem adevărul propriei inimi. Ea nu ține nici de dreptatea sau de neliniștile minții, nici de furiile sau ostilitatea din sufletele noastre, și nici de nemulțumirea sau neliniștile din sufletele celorlalți.

Adevărul inimii și a sufletului nostru (spre deosebire de ”dreptatea”, orgoliul sau vanitatea minții) – ține exclusiv doar de iubirea, lumina și divinul din noi – pe când ”dreptatea” minții, ține de manifestările noastre instinctuale,și, de carențele emoționale și sufletești, pe care le exprimăm.

Pentru a înțelege că iubirea nu are nicio legătură cu dreptatea minții, e nevoie să ne îngăduim să ascultăm de vocea inimii, pentru a ne lăsa îmbrățișați de frumusețea ei.

Pentru a asculta și înțelege adevărul inimii, cei mai mulți dintre noi, vom mai avea nevoie de doze de suferințe menite a ne trezi, și a ne reda capacitatea de a-i accepta pe ceilalți așa cum sunt.

A înțelege că, iertarea și adevărul inimii, sunt singurele căi spirituale, menite a ne elibera mintea de pricini, frici și nemulțumirii – ne susține în a reînvăța lecția prețuirii, iubirii și iertării, pentru a ne înțelege și asuma prin ele – fericirea ce sălășluiesc în inimile, sufletele și genele noastre.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
DECIZIA INIMII
PACEA INIMII
DEVENIRE
DINCOLO DE POVERILE VIEȚII
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI

Read More

DARUL IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

darul iubirii

Fericirea ta și a mea – depinde doar… de capacitatea noastră de a ne încrede unul în celălalt și a alege să ne eliberăm mintea și trupul, de traume, inhibiții, dureri supărări și ne iertări – renunțând la a ne mai răni, a ne teme, a ne judeca, a ne învinui și a nega dragostea ce ne sălășluiește în inimă și suflet, prin dar divin.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – criterii ale autenticității ei
Iubirea pentru o creatură – este durabilă numai dacă, prin intermediul ei, ne putem lega de Creator
Dușmanii – ne ferim de ei prin iubire
Iubirea – precauții de luat pentru a o păstra
Fericirea – cum să o găsim în iubire

Read More