dans tagged posts

DANSUL FIINȚEI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 3 comments

dansul fiintei

Bună dimineața
și o zi binecuvântată de bucurii, acceptare, asumare, iertare de sine și pace sufletească – dobândite prin îmbrățișarea fricilor și a neîmpăcărilor pe care le hrăniți, cu energia vindecătoare a iubirii, ce vă sălășluiește în inimă, conștiință și spirit!

Pentru a ne putea bucura de viață, și a trece mai ușor de provocările ce ne vin în cale pe drumul desăvârșirii noastre spirituale și a retrezirii la conștiința iubirii necondiționate – este necesar să înțelegem că, ceea ce trăim este exact ceea ce avem nevoie, pentru a ne îndrepta erorile și a învăța să ne vindecăm și să iubim.

Durerile noastre fizice și suferințele sufletești izvorăsc din fricile și traumele rănilor nevindecate, vor genera în experiențele noastre, repetarea și retrăirea lor, până în momentul în care ne vom desprinde de acele emoții și convingeri negative, prin care le hrănim, refuzând a ne asuma și îndrepta erorile.

Suferințele și neputințele noastre de a ne vindeca rănile sau de a ne asuma consecințele și erorile – sunt semne și manifestări ale lipsei abundenței energiei pozitive a iubirii, atât la nivelul corpului fizic, cât mai ales la nivelul corpului nostru spiritual..

Suferințele și durerile pe care le experimentăm în plan fizic, mental, emoțional și sufletesc și, pe care le atragem sau le auto-inducem – sunt cauzate de carențele noastre spirituale.

Orice formă de nevoie, nemulțumire, supărare sau suferință are la bază ne-iubirea izvorâtă din frică. este sau ne-iubire.

Ele ne indică dezechilibrul fizic, chimic, hormonal și energetic al ființei – resimțite în plan material și fizic (la nivel organic), în plan mental și în plan emoțional, ca suferințe, traume, decepții, neliniști, nemulțumiri, neîmpăcări, negativitate, ostilitate și frici.

Fricile: de suferință, de eșec, de pierdere și de pedeapsă – ne indică prin manifestare conștientă sau instinctuală, nivelul de conștientizare și de maturitate sau imaturitate emoțională.

Frica este prezentă mereu acolo unde domină întunericul sufletesc și ne iubirea. Acolo unde nu pătrunde lumina, lipsește și iubirea și dumnezeu.

Prin iluziile, nevoile, lăcomiile, insuficiențele, neîmplinirile, nemulțumirile, neîncrederea, vinovățiile, ostilitatea, și neîmpăcările pe care ni le induce, și pe care, adesea din ignoranță, neasumare, inconștiență sau neînțelegere, le transformăm în atașamente față de suferință și victimizare – frica devine ”stilul” nostru de viață și cauza carențelor noastre emoționale și spirituale.

Pesimismul, neîncrederea de sine, negativitatea, frustrările, neputințele, neliniștile, ura, neîmpăcarea, necredința, ne-iubirea, nemulțumirile și convingerile pe care le hrănim cu energia ce o luăm sufletelor noastre, vlăguindu-ne de beneficiul iubirii și a emoțiilor noastre pozitive.

Ne hrănind lumina și iubirea, lăsăm întunericul și fricile din noi să se extindă. Astfel, la nivel de conștiință, convingere, atitudine, comportament, gândire, alegere, acțiune, crez și rezultat, vom folosi energia vitală, pentru materializarea obiectului fricilor noastre, a îndoielilor și a neputințelor pe care prin convingeri le exprimăm.

Ori de căte ori vom continua să exprimăm prin nemulțumiri, dorințe, așteptări, atașamente sau nevoi, o lipsă – vom atrage în viața și trăirile noastre, consecințe nefavorabile bucuriei, împlinirii, mulțumirii și frumuseții vieții.

Suferințele izvorâte din neîmplinirile noastre în planul sufletului și al vieții – ne dovedesc fără drept de tăgadă, rătăcirea de valorile credinței, prețuirii, respectului, responsabilității, acceptării, asumării, iertării și iubirii necondiționate.

Comportamentul nostru reactiv și instinctual, manifestat prin lăcomii, gelozii, orgolii, egoism, negativitate, nevoia de dreptate și control, negare și opoziție, neasumare și eschivă de responsabilitate, supărări, judecăți, învinuiri și agresivitate – ne arată imaturitatea emoțională și carențele spiritualele transformăm în convingeri și crezuri fatidice într-un destin ostil ce ne este sortit.

În realitate însă, consecințele și experiențele prin care trecem, dincolo de influențele energetice ale mediului în care alegem sau acceptăm tacit sau din ignoranță să trăim – sunt efectul și rodul alegerilor pe care le facem, sub impulsul gândurilor și a emoțiilor pe care le rostim.

Modului în care știm sau nu să ne gestionăm corect resursele energetice și emoțiile cărora le dăm curs și le exprimăm prin gând, emoții și fapte, conștient sau nu, de consecințele și experiențele pe care le atragem prin ele – dau măsura calității vieții pe care o trăim și a conduitei persoanelor cărora le dăm acces în sufletul, conștiința și câmpul nostru energetic.

Pentru a ne desprinde de efectele negative ale propriilor gânduri, emoții, alegeri și atitudini negative, și a limita sau a nu mai atrage în planul fizic al realității noastre, consecințe și experiențe ce ne sunt potrivnice – e nevoie să ne iertăm de vinii și să renunțăm la judecăți și învinuiri.

Asumându-ne viața și consecințele propriilor alegeri, induse și atrase prin convingerile pe care le hrănim – ne vom îngădui să învățăm din ele lecțiile ce ne sunt destinate: în procesul de învățare a vieții, de trezire la conștiința Christică a iubirii, de uniune cu Sinele nostru Spiritual și, de înțelegere și desăvârșire a călătoriei noastre în plan spiritual.

Înțelegându-ne rolurile pe care le jucăm în procesul de învățare, rostul, vocația, darul, harul, destinul și esența divină a existenței și experienței spiritului nostru întrupat, în spațiul Celest și dimensiunea materială în care trăim – vom putea intra în armonie cu sinele spiritual și cu semenii noștri, și odată cu ei, cu lumea și habitatul în care trăim.

Armonia inimii și pace lăuntrică a sufletului nostru, ne vor dizolva fricile, poverile, traumele și suferințele fizice și sufletești, redându-ne libertatea, bucuria, împăcarea și sclipirea – prin îmbrățișarea iubirii, iertării, acceptării prețuirii, responsabilității, recunoștinței și asumării.

Credința, iubirea și asumarea autenticității noastre – ne vor susține metamorfoza spirituală: – prin eliberarea sufletului de corvoada suferinței ce ne ține mintea ancorată în comportamentul instinctual menit a ne susține lăcomiile, fricile și nevoile materiale.

Alegând să ne exprimăm valorile sufletești și doar acele gânduri ce pot susține binele, prin vibrația emoțiilor pozitive – vom redobândi prin uniunea cu sinele nostru spiritual, prin conștiința trează a iubirii.

Odată ce vom dobândi claritatea și puterea de a vedea dincolo de fricile și limitările minții, vom primi puterea înțelegerii și curajul de a ne începe călătoria eroice prin lume, ghidați de beatitudinea și grația Luminii divine, din inimile noastre.

……..
Dansul ființei… stă în capacitatea sa de a se desprinde de frică, pentru a intra în armonie cu propriul sine divin, ascultând cadența inimii și urmând glasul ei.

Atunci când zgomotul tumultuos și asurzitor al gândurilor negative, al fricilor și a lăcomiei minții, ne împiedică să auzim adevărul și glasul inimii, sufletele ne vor fi neîmpăcate… și incapabile să ne poarte pașii în cadența grației luminii divine a iubirii.
sk

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
SĂRĂCIE SUFLETEASCĂ
FANTOME SI SPIRIDUSI
Adevărata lucrare de creație este lucrarea spirituală
Să întâmpini orice şi pe oricine într-o stare de LINIŞTE
Fascinaţia miraculosului

Read More

DANSUL ENERGIEI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

dansul energiei

Bună dimineața!
și o zi plină de împliniri, abundență și trăiri benefice!
Fie ca, prin conștiința și spiritul nostru – să dobândim fiecare dintre noi, înțelepciunea de a prețui darurile vieții și energia care curge prin noi, ne susține viața și se manifestă prin tot ceea ce există, ființează și ne înconjoară. Prețuindu-le – vom dobândi prin ele, mărirea, înțelegerea, abundența și frumusețea lor.

Pierderea curajului asumării vieții și a bucuriilor ei și risipa prin ne prețuire, a energiei darurilor pe care le-am primit – ne vor aduce suferințe, regrete, neajunsuri, neîmpliniri, neîmpăcări și vinovății ca efect al manifestării fricilor care ne-au fost sădite în suflet.

A ne manifesta viața, prin neasumări, negativitate, nemulțumiri, supărări, lăcomii și stări ostile în raport cu viața, cu oamenii, cu flora, fauna și habitatul în care trăim – înseamnă a ne diminua vitalitatea și șansa la o viață fericită, împăcată și prosperă, în toate planurile ei.

Insuficiențele, lipsurile, nevoile, nemulțumirile, dezamăgirile, neliniștile, fricile, lăcomiile, ostilitatea, ura, etc – sunt născute din deficit energetic.

Efectele stărilor, sentimentelor și atitudinilor noastre negative, reflectate prin modul în care ne raportăm la noi, la lucrurile pe care le dobândim (prin energia și timpul nostru, date la schimb), la consecințele vieții și la cei din jur – generează la nivelul nostru comportamental, manifestări instinctuale specifice lipsei de mulțumire, împăcare, asumare, prețuire, valorizare și iubire – a ceea ce suntem, avem, facem, experimentăm și trăim.

Cât timp ne vom provoca la nivelul corpului fizic, mental, emoțional, spiritual și energetic, în mod inconștient, suferințe și deficit energetic (hrănind stări incompatibile sănătății fizice, mentale și emoționale) – ne vom sabota viața și vom amâna trezirea conștiinței Spiritului din somnul ”rațiunii minții”.

Perpetuându-ne nemulțumirile, suferințele, mâniile și deficitul energetic, nu vom face altceva decât să ne hrănim ego-ul și lipsurile – ne vom risipi părți din suflet, crezând că a ne amaneta iubirea în fața unor pseudo avantaje, ne vom crea avantaje materiale sau de orice alt fel.

În realitate însă, hrănim iluzia binelui și sădim ne-iubirea, ajungând să ne manifestăm fricile, lăcomiile, negativitatea, orgoliile, insuficiențele, supărările și neîmpăcările, și să culegem ca ”roade”: însingurarea, nefericirea, vinovățiile, regretele și neîmpăcarea.

A ne risipi energia și a nu sădi iubirea în propriul suflet, nu-i vom putea dobândi abundența. A nu cultiva iubirea ca energie și ca sentiment, a nu trăi în abundența roadelor lor, și a nu o dărui din egoism – înseamnă a trăi în sărăcie de iubire. Când suntem săraci în iubire, nu vom fi capabili să o recunoaștem când o primim, sau să o prețuim ca să nu o risipim, atunci când o primim.

Atunci când pierdem contactul cu realitatea și cu valorile ce ne intră în viață, – când ne amanetăm sufletul din lăcomie pentru obținerea unor privilegii și avantaje, – când refuzăm să dăruim iubire sau să o sădim în sufletele celor din jur, – când pentru binele nostru atentăm la binele celorlalți lezându-le interesele – nu facem altceva decăt să ne lezăm propriile interese și dreptul la fericire

Când în mod inconștient alegem să hrănim stări, percepții, atitudini, sentimente și emoții negative, în detrimentul valorilor pozitive, și, – când ne lipsim în mod ilogic și irațional, de beneficiile energiei iubirii – ne vom expune trupul, mintea și sufletul, bolilor și degradării, împiedicându-ne evoluția spre niveluri superioare de conștientizare și claritate prin conștiința iubirii.

Atunci când gândurile și sentimentele noastre vor fi distorsionate de stările noastre sufletești dominate de frici, furii, neajunsuri, vinovății, judecăți și negativitate, și când vom ajunge să formăm convingeri negative și atașamente față de nevoia de a agresa și a suferii -acțiunile noastre vor deveni ostile vieții, nouă înșine și celor din jur.

Lipsindu-ne gândurile, sentimentele, acțiunile și atitudinea față de propria viață, de energia iubirii – vom rata definitiv înțelegerea darurilor vieții, a abundenței ce ne înconjoară și a rostului nostru prin ele, pe acest Pământ.

Desăvârșirea noastră se va produce în momentul în care vom înțelege că spiritul nostru a fost întrupat în această dimensiune materială – pentru a-și purifica sufletul, a-și vindeca trupul în care sălășluiește și, a evolua prin învățare, către redobândirea conștiinței iubirii, pentru a face saltul în dimensiunea superioară a conștiinței sale, ca Ființă de Lumină.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – o energie ce coboară din Cer, și care trebuie să se întoarcă la Cer
AUTENTICITATE SI ARMONIZARE CU CEILALTI
VIATA TA E O OPERA DE ARTA
ADEVARATA DETASARE
IUBIRE CONDITIONATA

Read More

DANSUL CU TRECUTUL

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

dansul cu trecutul

Bună dimineața suflete minunate!
Vă doresc să aveți parte cu toții de îmbrățișarea suavă a luminii și a grației beatitudinii iubirii din inimile voastre și ale celor pe care-i iubiți și vă iubesc, indiferent de știu sau nu să o arate. Vă doresc să aveți parte, dincolo de fricile, vinovățiile și grijile pe care le purtați în suflet de alinarea pe care o simți doar când dansul vostru intră în armonie cu energia grației divine a iubirii pe care o simțiți când vă găsiți liniștea inimii și pacea sufletului.

Există situații și momente în viața celor mai mulți dintre noi, când nu toate trăirile noastre converg către starea de fericire. Sunt momente când problemele ne copleșesc, când la locul de muncă, în plan financiar sau în relații lucrurile nu decurg pentru noi așa cum ne dorim.

Există momente când ne lăsăm copleșiți de tristețe și uneori de durerea indusă de sentimentul însingurării sau de neputinței de a ne regăsi echilibrul, cadența cu melodia vieții, când împăcarea inimii și pacea lăuntrică a sufletului nostru sunt perturbate de supărările, neajunsurile, fricile, neîmpăcările și ostilitatea minții.

Aceste sentimente și stări de spirit negative, ne comunică dezechilibrul energetic la nivel corpului fizic și spiritual, indus de o proastă gestiune a emoțiilor și a resurselor noastre energetice.

Prelungirea perioadei în care ne lăsăm afectați de negativitate, duc inevitabil la instalarea și declanșarea unor traume mentale, emoționale, psihologice și fizice – suferințele emoționale sau psihice și durerile trupești fiind precursorul apariției unor boli și dezechilibrări chimice și hormonale în organism (generate pri instalarea din cauza vibrațiilor noastre energetice scăzute prin tristețe și suferințe emoționale, a unui PH-acid ce viciază mediul celular și microclimatul biologic prielnic, din organismul nostru).

Este important, ca atunci când simțim că suntem cuprinși de tristețe, suferințe sau teamă, și observăm că ne amplificăm starea de negativitate (prin găsirea și hrănirea a tot mai multe motive pentru care să ne simțim îndreptățiți să fim nemulțumiți) – să ne detașăm emoțional de negativitate prin a ne reconecta mintea, gândurile și emoțiile atașate lor – pe opusul stării, aducându-ne aminte de acele situații, conjuncturi și rezultate favorabile, prin care starea noastră de spirit și încrederea noastră de sine, erau la cote înalte.

Decuplându-ne gândul de la amintirile, experiențele, trăirile, situațiile și stările care ne crează disconfort, și antrenându-ne capacitatea de a a ne reconecta la stări și valori pozitive – vom învăța să întrerupem fluxul energetic și energia neuronală a undelor cerebrale (care hrănesc starea și continuă să transfere noi informații din același palier de vibrație), în orice moment al materializării consecințelor potrivnice pe care le manifestăm în mod inconștient, hrănind conținutul gândurilor nefavorabile.

Aducându-ne aminte de situațiile de criză și problemele pe care în activitățile noastre trecute le-am înfruntat și le-am eliminat cu succes din viața noastră, vom permite minții noastre să redirecționeze direcția în care face transferul informațional, deschizând un nou canalul energetic al gândurilor permițând să circule pe el energii de polaritate pozitivă, benefice stării noastre de spirit și consecințelor pe care le materializăm prin ele.

Păstrându-ne optimismul, încrederea, mulțumirea și bunăvoința către toată lumea, vom vedea că, ”inamicii mentali” care ne însoțeau, ne amărau viața și ne hrăneau neliniștile, dispar rapid din viața noastră pentru a face loc stării de bine, exact așa cum și întunericul dispare când obloanele ferestrei camerei noastre (sau a ”odăii mentale”) sunt ridicate și permit luminii să pătrundă în ea, pentru a ne da claritate asupra obiectelor și realității nostre perceptuale.

În fond, dacă avem acces la lumină, de ce ar vrea cineva să-și hrănească nemulțumirile, irealitatea perceptuală și ostilitatea – alegând în mod conștient să se tortureze, să se auto-crucifice, pentru ca apoi să se victimizeze?

A ne hrăni problemele, a le amplifica dintr-un moft, din orgoliu sau din inconștiență, și apoi a aștepta soluții și ajutor din afară pentru a scăpa de ele – ne dă doar, dovada propriei noastre necugetări și lipsa inteligenței emoționale, fără de care nu vom putea dobândi înțelegere efectelor atitudinilor și alegerilor noastre și nici claritatea rațiuni prin Spirit.

Pentru a înțelege că nemulțumirile pe care ni le inducem emoțional – prin modul în care gestionăm mental consecințele, conflictele interpersonale, problemele și situațiile ostile cu care ne confruntăm, nu pot fi înlăturate tot cu negativitate – va trebui să admitem că nu extragem întunericul dintr-o incintă ci introducem ”antidotul” său, lumina.

La fel se întâmplă și cu întunericul din noi, manifestat prin suma tuturor sentimentelor, cuvintelor, prejudecăților, convingerilor și credințelor noastre negative, canalizate prin gânduri.

Nu putem înlătura stările mentale și sentimentele negative auto-induse prin ”etichetele” emoționale atribuite la evaluarea unei situații, conjuncturi, persoane, consecințe, probleme, etc – cu și mai multă negativitate și cu și mai multe auto-justificări, prin care să ne susținem ”dreptatea” minții și convingerea justeții manifestării ostilităților și menținerii supărării noastre.

Antidotul ”întunericului” nostru sufletesc (manifestat prin emoții negative, precum: supărări, pesimism, neîncredere, necredință, lăcomie, nemulțumire, frică, ostilitate, respingere, neacceptare, neliniște, mânie, ostilitate, dorință de răzbunare, gelozie, posesivitate, invidie, orgoliu și frustrare, etc) – este lumina sufletului și a adevărului inimii (manifestate prin emoții pozitive, precum: iubire, împăcare, optimism, încredere, credință, împăcare, curaj, toleranță, asumare, acceptare, liniște, toleranță, iertare, deschidere, dăruire, libertate, empatie, altruism, etc.).

A ierta și a ne desprinde de la a purta și a hrăni supărări, nemulțumiri și dușmănii – nu dă doar dovadă de inteligență emoțională, ci este măsura supremă a credinței, a iubirii și a maturității noastre Spirituale, manifestate prin rațiune conștientă și conștiință trează.

A ieși din dominația emoțională a resentimentelor și negativității noastre, atunci când ceva merge prost, presupune a oprii și a bloca orice sursă a tristeții, a opri orice activitate pe care o desfășurăm – pentru a ne reorienta energia cerebrală, în a hrăni stări pozitive, menite să elimine ”inamicii” noștri mentali și a-i neutraliza (încă din ”fașa” dialogului mental), prin sugestii opuse celor induse de convingerile noastre negative și resentimentele pe care le avem.

Dacă suntem victime inconștiente ale orgoliilor, intoleranței și a toanelor ego-ului și lăsăm mintea să ne inducă în suflet fricile, vinovățiile stările de nemulțumire și supărare care ne copleșesc, doar pentru a suferi sau a avea motive și justificări pentru a-i agresa și a-i face să sufere și pe cei din jur sau pe cei ce ne iubesc – va trebui să ne trezim din coșmarul ce-l plămădim, îmbrățișându-ne sufletul și rănile ce ni le provocăm, adoptând atitudinea toleranței și a iubirii.

Pentru a ne elibera de suferințe și a ne detașa de atitudinea ostilă pe care o manifestăm împotriva binelui nostru, prin consecințele atrase prin gânduri, cuvinte, alegeri și acțiuni induse prin emoții negative – va trebui să ne implicăm activ în formarea unor obiceiuri noi bazate pe atitudinea emoțiilor pozitive, prin tot ceea ce gândim, simțim, exprimăm, experimentăm, trăim și facem.

Pentru a schimba perspectivele vieții și a readuce frumusețea, bucuriile și valorile în viața noastră – va trebui să reînvățăm să ne prețuim viața și trăirile și să manifestăm interes pentru pacea inimii și recunoștință pentru tot ceea ce suntem, facem și avem.

Redobândind claritatea prin perspectiva dată de manifestarea atitudinii conștiente a iubirii, vom înțelege adevărul ce ne sălășluiește în inimi. Astfel – vom putea conștientiza și înțelege ceea ce se întâmplă cu noi și cu modul în care ne raportăm la propria viață și la ceea a celor alături de care trăim sau conviețuim.

A ne lua răgaz în a ne desprinde de activitățile cotidiene ce ne hrănesc nemulțumirile și tristețea, poate fi doar benefică, în a ne reconecta cu noi și a ne regăsi echilibrul energetic și pacea sufletească. Oricât de scurtă pauză și desprindere de negativitate, permite minții și dialogului nostru mental, reîmprospătarea gândirii.

Adesea a ne readuce gândurile la tăcere, și a întrerupe zgomotul lor tumultuos – ne poate da răgazul de a înțelege sursa risipelor noastre energetice, pe zecile canale deschise prin ele. Prin conștientizarea dobândită în aceste momente de liniște, primim claritate asupra gândurilor cu adevărat importante – depistând acele gânduri care nu sunt conectate la năzuințe, intenții și obiective, care servesc dezideratele și împlinirea noastră.

Alegând prin atitudinea iubirii și prin hrănirea gândurilor și emoțiilor pozitive, să ne detașăm de toate resentimentele, vinovățiile și fricile din mintea noastră – vom stopa risipa de energie vitală, consumată prin hrănirea negativității și a gândurilor potrivnice stării noastre de bine și de pace lăuntrică – blocând canalele gând prin care golim de conținut, frumusețe , energie și valoare formele gând pe care le greăm mental prin visurile, trăirile și dorințele la care năzuim.

Când vom înțelege că suntem suveranii gândurilor, emoțiilor, convingerilor, cuvintelor și alegerilor pe care le manifestăm – vom înțelege cu desăvârșire și faptul că un gând bun, plin de frumusețe, hrănit de intenții și emoții pozitive (oricât de greu ne-ar părea când suferim sau cât de greu i-ar părea la început minții să-l conceapă, să-l accepte și să-l exprime) – ne va aduce doar beneficii, atât în plan emoțional și Spiritual, cât și în cel energetic, material și mental.

Mai devreme sau mai târziu, după experiențe negative, suferințe și traume mentale, emoționale și fizice copleșitoare (mai lungi sau mai scurte ca perioadă) – cu toții ne vom trezi din coșmarul nostru și din somnul rațiunii lipsite de conștiința iubirii. Ritmul trezirii însă, depinde doar de noi și de viteza în care putem conștientiza și înțelege că ”răul” și suferințele ni le producem noi prin atitudinea inconștientă a ne-iubirii, induse de nevoia noastră de a suferi.

Pentru a înțelege și asimila în comportamentul și atitudinile noastre firești, convingerea și credința că – doar alegerea manifestării conștiente și exclusive a gândurilor, sentimentelor, acțiunilor și stărilor, dominate de vibrația benefică a energiei emoțiilor pozitive ne poate elibera de trauma durerilor și de ne iertările noastre.

Mai devreme sau mai târziu, pentru a trăi și vedea vedea din perspectiva frumuseții și a valorilor ei – va trebui să credem și să asumăm la nivel de convingere și adevăr, certitudinea că – singura cale care duce la alinarea și la eliberarea noastră de trauma și povara durerilor și a fricilor, ce ne copleșesc sufletul ca efect al programele mentale pe care le nivel subconștient le rulăm prin, prejudecățile și convingerile ostile binelui și a dreptului nostru de a fi fericiți – este iertarea și iubirea.

Prin a alege să fim și să rămânem veseli, tonici, toleranți și optimiști, în fața provocărilor vieții, va trebui să reînvățăm să manifestăm atitudinea emoțiilor pozitive, a toleranței și a iubirii – de fiecare dată când vom fi agresați sau copleșiți de durerile, nemulțumirile, fricile, neputințele și neîmpăcările induse în trăirile și percepțiile noastre la nivel mental și emoțional.

Pentru a vedea soluțiile problemelor cu care ne confruntăm, va trebui să ne detașăm de problemele și neajunsurile vieții. Va trebui să învățăm să le privim ca pe niște provocări și obstacole firești , și ca pe ceva benefic, menit să ne atenționeze în legăturile cu erorile pe care le săvârșim, dăruindu-ne la pachet și lecțiile prin care în viitor să le evităm sau să le ocolim.

Lecțiile consecințelor noastre defavorabile și ale erorilor vieții ne ajută să ne reconfigurăm direcția și planurile mentale ale vieții – readucându-ne pe calea benefică destinului nostru favorabil. Lipsiți de iubire și lipiți sau atașați de probleme – ne împiedicăm perspectiva clară asupra realității vieții.

Lăsându-ne ego-ul să distorsionându-ne gândirea și percepția realității noastre imediate, prin fricile și furiile ce ne cuprind când suntem supărați și nemulțumiți că lucrurile nu ies așa cum ne așteptăm – vom pierde de fiecare dată perspectiva frumoasă asupra vieții, dată de adevărul inimii și atitudinea fericirii, a recunoștinței, a prețuirii și a iubirii

A ne detașa de probleme sau de la a eticheta o situație ca fiind ”rea” ”negativă”, potrivnică, ostilă, nemulțumitoare, dăunătoare, etc – ne redă claritatea asupra cauzelor problemelor noastre, a carențelor și lipsurilor noastre, cât și asupra perspectivelor vieții, înțelegând de fiecare dată, direcția în care ne îndreptăm (înainte de a da curs prin negativitate, experiențelor, consecințelor și rezultatelor noastre negative).

În cunoștință de cauză – a alege în mod conștient experiența suferinței și a ști că, îngrijorarea și frica prin care ne auto-inducem suferințe sunt convingeri greșite ale minții – ne rămâne doar alternativa conștientă a alegerii hrănirii și manifestării, ”plăcerii” deformate a minții, prin a ne auto-victimiza (ne asumându-ne schimbarea propriilor defecte și carențe) iar ”suferința” auto-indusă prin ”plângere de milă” – rămâne doar o scuză și un mecanism mental subconștient, dezvoltat pentru a ne hrăni cu energia celorlalți.

A continua să ne hrănim negativitatea și a da viață sentimentelor și atitudinilor noastre ostile, nu facem altceva decât să menținem vii suferințele și traumele noastre, prin rezultatele, experiențele și consecințele pe care le materializăm în planurile vieții noastre.

A vrea să scăpăm de negativitate, să nu le mai trăim efectele și să nu le mai da curs în în viața noastră, presupune o doză de conștiință și conștiență, prin a alege să nu mai hrănim cu negativitate nici-o percepție a minții noastre – și a crede că ne stă în putere să manifestăm și să trăim opusul lor.

Dacă în baza experiențelor și convingerilor noastre negative – vom continua să ne îngrijorăm mereu și să așteptăm ca lucrurile să meargă prost – ele vor continua să meargă prost. Și asta, pentru că mintea va găsi mereu suficiente obiecții și justificări pentru a-și apăra și susține convingerile și ”dreptatea”.

Cât timp vom rămâne captivi în convingerile și programele minții, mintea ne va da suficiente motive și argumente pentru care un lucru rău se poate întâmpla și niciun motiv pentru care un lucru bun ar trebui sau ar putea să se întâmple.

A schimba lucrurile în propria viață, înseamnă a înțelege asta, și a ne asuma schimbarea de gândire și atitudine față de noi, față de ceilalți și față de propria viață – învingând rezistența minții și implicit a noastră, la schimbare.

Când vom înțelege să ne acceptăm consecințele ca și experiențe firești (indiferent de etichetele puse mental, ca ”bune” sau ”rele”) – menite să ne trezească la conștiință, să ne învețe prețuirea și să ne arate calea luminoasă a destinului și a vieții – vom fi pregătiți să ne eliberăm de resentimente, de negativitate, de necredință și ne iertări.

Eliberați de poverile nemulțumirilor și a neîmplinirilor noastre – vom dobândi claritatea înțelegerii faptului că – avem mereu la îndemână, cheia schimbării gândurilor, atitudinilor și rezultatelor noastre.

Prin eliberarea de frici și prin schimbarea emoțiilor negative și a convingerilor ostile prin care le hrănim – cu atitudinea iubirii ce ne sălășluiește ca adevăr în inimi, atunci când sufletele ne sunt împăcate – dragostea și recunoștiința pentru cea ce suntem și trăim, ne va susține în a ne regăsim grația, cadența și pașii pe melodia suavă a vieții.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
MARILE FIINTE SPIRITUALE NU APARTIN TRECUTULUI
Prezentul – trebuie considerat în funcție de trecut și viitor
Copiii – și memoria unui trecut îndepărtat
Bashar – Trecut, Viitor si Prezent
ADEVARUL APARE IN MAI MULTE FORME

Read More

DANSUL SI DESTINATIA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

dansul si destinatia

Bună dimineața
și o zi în care să vă simțiți esența divină și frumusețea lăuntrică, manifestându-vă lumina și iubirea, în tot ceea ce gândiți, priviți, simțiți, alegeți, experimentați și faceți.

Nimic din lăuntrul nostru, nu se poate manifesta în afara, în plan fizic, fără a ne da acceptul și fără a ne încărca gândurile, percepțiile și creația mentală indusă prin nevoile trupului și a minții și de convingeri, cu energia emoțiilor noastre.

Modul în care ne gospodărim resurselor energetice dobândite prin hrană materială – va influența stările noastre motrice de peste zi. În aceeași măsură, orice formă de risipă energetică la nivel cerebral, indusă prin gânduri și stări emoționale dominate de negativitate, ne va slei și lipsi de aportul energetic de lumină (energie vitală), manifestată pri energia spirituală de polaritate pozitivă, dobândită prin conectarea la divin.

Când vom înțelegem esența lumii și luminii noastre lăuntrice, renunțând la a ne mai risipi timpul, resursele și viața, prin încrâncenarea de a reuși, a dobândi și a acumula valori materiale dincolo de limita cumpătării și a bunului simț – ne vom regăsi liniștea inimii.

Când vom ști să nu ne mai ocupăm mintea și gândurile cu a ne plânge, a ne victimiza, a fi mereu nemulțumiți, a căuta vinovați pentru nereușitele noastre, a căuta și a exprima greșelile ceilalți, a le judeca sau condamna experiențele și acțiunile, a ne induce supărările și ostilitatea, etc – ne vom găsi pacea sufletească.

Când inima și sufletul ne vor fi împăcate cu ceea ce suntem, facem și avem – ne vom reconecta la Sursa noastră lăuntrică de lumină, și prin ea la Sursa noastră divină. Atunci vom înțelege că esența noastră este divină și că noi suntem Lumină și iubire. Vom înțelege că trupul, este doar o carcasă ce ne slujește și ne poartă în experiențele noastre și în călătoria înțelegerii, vindecării și a reîntregirii noastre sufletești și spirituale, prin trezirea conștiinței iubirii ce ne e poartă spre reîntregirea în divin.

Motivul pentru care trăim aici și acum în această dimensiune materială, prin trupul ce-l însuflețim și care aparține Pământului ce ne e vatră – este acela de a înțelege prin rănile organismului său viu pe care noi i-l provocăm, propriile noastre răni, ce ni le auto-provocăm prin lăcomii și ne-iubiri.

Când ne vom ști vindeca și vom atinge armonia și pacea cu Pământul, cu semeni noștri și cu noi înșine – prin credință, iertare, toleranță, cumpătare, prețuire, recunoștință, acceptare, asumare și împăcare – vom redobândi acea vibrație unică a iubirii necondiționate, care ne va aduce pacea sufletului, liniștea inimii și trezirea la un nivel superior de conștientizare și conștiință – care ne va elibera spiritul și mintea de frici și de durere, când nu vom mai fi nevoiți să mai trecem prin experiența suferinței, a neîmplinirii și a neîmpăcării.

Atunci când prin pace lăuntrică, prin împăcare cu sinele și prin fericire – vom redeveni iubire și lumină, ca parte intrinsecă a conexiunii noastre cu Sursa divină – ne vom începe călătoria eroică a desăvârșirii spirituale, în dansul frumuseți și al grației vibrației iubirii, ca parte a destinului nostru divin.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
12 SFATURI ZEN
Ritmul – universul și omul sunt guvernați de legile sale
Artistul – trebuie să-și caute inspirația în lumea spirituală
O pădure – o lume de entități vii
Dr. Zhi Gang Sha – Intelepciunea sufletului

Read More