binecuvantare tagged posts

Binecuvântările Cerului – coboară numai la o ființă care s-a purificat

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Întreaga noastră ființă este ca un vas ce trebuie să îl spălăm, să îl purificăm, pentru a primi hrana divină, nectarul și ambrozia. Auzim anumite persoane plângându-se că își întind de mult timp vasul Domnului pentru ca El să îl umple cu binecuvântările sale, și sunt uimite că nu primesc nimic, vasul lor rămâne gol. Oare ce-și închipuie ele? Ce poate vărsa Domnul într-un vas care nu a fost spălat?

Domnul, care este foarte înțelept, știe că dacă El și-ar vărsa viața, lumina, unor ființe care nu s-au purificat, ar fi inutil, chiar dăunător: amestecul ce s-ar produce va fi indigest, toxic, iar organismul lor psihic nu l-ar suporta. Pentru securitatea lor, trebuie mai bine să aibă vasul gol atât timp cât ele nu s-au spălat.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

BINECUVANTARE DEGHIZATA
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Binecuvântările Cerului – să ne străduim să le păstrăm
Anafura – valoarea sa simbolică este întărită de atitudinea credinciosului
Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Read More

Binecuvântările Cerului – să ne străduim să le păstrăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vi se întâmplă să trăiți unele clipe ce sunt ca niște bineuvântări primite de la Cer…Păstrați-le cu grijă amprenta, știind că adevărata fericire se află într-o atenție constantă acordată lucrurilor frumoase, în sensibilitate față de tot ce este divin.

Atunci când simțiți că spiritul, lumina v-a vizitat, să nu lăsați să se șteargă aceste impresii, gândindu-vă imediat la altceva; opriți-vă îndelung asupra lor, pentru ca ele să pătrundă profund în voi. Ele vor lăsa atunci în sufletul vostru niște urme pe veșnicie și aceste urme vă vor inspira mereu. Trebuie să vă obișnuiți astfel: în loc să vă preocupați de stările negative, de decepții, de animozități, ca să le alimentați, să le întăriți, lăsați-le la o parte, concentrați-vă asupta a tot ce primiți bun, pur, luminos.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

BINECUVANTARE DEGHIZATA
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Anafura – valoarea sa simbolică este întărită de atitudinea credinciosului
Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi
Fuziunea cu Divinitatea – un exercițiu

Read More

Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Trebuie să ne deschidem pentru a primi curenții binefăcători ce străbat spațiul. Domnul și-a răspândit toate binecuvântările sale din belșug, iar dacă voi nu le primiți, este pentru că aveți despre viață o concepție atât de limitată încât vă rupeți de El. Apoi, vă plângeți: „Nimeni nu mă ascultă, nimeni nu mă ajută, eu sunt singur, eu sunt părăsit. Nu este posibil să existe vreun Dumnezeu!”

Oamenii sunt extraordinari: se pun ei înșiși în niște situații jalnice, iar apoi trag concluzia că Dumnezeu nu există. Nimic mai greșit!…Să încerce să se deschidă puțin Lui, să comunice cu El și vor descoperi că El este mereu gata să îi susțină, să îi lumineze, iar dacă nu au primit acest ajutor, această lumină, înseamnă că ei s-au închis. Cel care se îngrădește, își face rău. Străduiți-vă să vă deschideți, să vă lărgiți: veți fi cuprinși de încântare, veți simți peste tot binecuvântările prezenței divine deasupra voastră, în jurul vostru și în voi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 martie

Recomandam urmatoarele articole:
BINECUVANTARE DEGHIZATA
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Fuziunea cu Divinitatea – un exercițiu
Cuvântul magic – îl posedă numai cel care cultivă respectul față de tot ce există
ACCEPTARE

Read More

BINECUVANTARE DEGHIZATA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 2 comments

binecuvantare deghizata

Bună dimineța!
Vă doresc o zi clarității și a bunei dispoziții pentru a vă reda încrederea de sine și curajul necesar alegerilor inspirate și deciziilor înțelepte. Când gândurile vă sunt călăuzite de credință și iubire, energiile care vin spre voi și cele care pleacă din inima voastră, vă vor susține în mod favorabil stările sufletești, trăirile,acțiunile li viața.

Starea de bine, auto- indusă prin eliberarea minții de gândurile care vă neliniștesc, vă supără, vă îngrijorează sau vă copleșesc – vă va îmbogăți mereu percepțiile, perspectivele, viziunea, creativitatea și abundența – purtându-vă pașii prin lumina clarității și a înțelegerii date de valorile voastre sufletești, izvorâte din credință și iubire.

Atunci când energia iubirii ne descătușează mintea și trupul, încărcându-ne sufletul la potențial energetic maxim, vom da și celorlalți posibilitatea de a simții, cum energia mirifică a vibrației iubirii, și a binecuvântării lăuntric, curge către ei, învăluindu-i și îmbrățișându-i cu lumină.

Vibrațiile energetice înalte pe care le transferăm celor din jur, când inima ne este împăcată și sufletul ne e plin de iubire – le deschide și lor inimile și mințile față de propriul potențial, dându-le puterea de a-și împărtăși propriile valori, abundențe și daruri creatoare, cu ceilalți. Astfel se crează și se multiplică în sufletele noastre și în percepția minții colective, abundența lumii și perspectiva frumuseții.

Energia creației și a iubirii este interpersonală și transpersonală neputând fi fi blocată de curgerea timpului sau de spațiu. Ea curge aici și acum, și prin clipa care vine se extinde de-o potrivă din trecut, prin prezent spre viitor.

Vibrația și energia luminii noastre divinei, ne îmbogățește și ne mântuie de durere, atunci când permitem energiei iubirii să nu mai fie risipită prin supărările, nemulțumirile, lăcomiile, grijile sau neîmpăcările noastre.

Energia iubirii circulă prin noi către ceilalți, și dinspre ceilalți către noi – fără însă ca cineva să poată emite pretenții sau pune drept de posesie asupra ei. Ea rămâne în sufletele celor ce o pot prețui, apoi crește aducându-le în inimi căldură, frumusețe, abundență, împăcare și viață.

Atunci când relația noastră de iubire cu noi înșine este una de armonie a inimii și a minții, proiecția ei în afară se va transforma într-o relație de încredere, de prețuire, de asumare și de respect reciproc, atât față de valorile noastre, față de ceea ce suntem, facem și exprimăm, cât și față de experiențele, trăirile și alegerile celorlalți.

Când sufletul ne este împăcat, și inima își regăsește liniștea. Atunci, când sufletul nostru devine liniștit și împăcat cu ceea ce este și suntem, în corpul nostru fizic și în cel energetic al sinelui nostru spiritual ce sălășluiește în el – se crează o conexiune energetică de înaltă vibrație.

Armonia energetică produsă prin fuziunea dintre trup, minte, inimă și spirit, va face ca dualitatea noastră să dispară, și noi, să intrăm în în armonie și conexiune directă cu întregul de care aparținem – dobândim conștiința sinelui nostru superior și a iubirii divine ce ne leagă de vibrația întregului Univers.

Atunci când prin cumpătare, pasiune, dragoste entuziasm și bucurie, aducem armonia și frumusețea în sufletele, inimile și viețile noastre, eliberându-ne mințile de frici, negativitate și neîmpăcare – suferințele noastre dispar, înțelegându-ne menirea și calea vindecării sufletești, prin credință, iubire, asumare, acceptare, recunoștiință, prețuire, răbdare și iertare.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Cuvântul – să îi conștientizăm puterile
CUVINTELE POT SEPARA
Ziua de mâine – să ne pregătim totdeauna din ajun
Dușul complet de dimineață. Pentru Corp, Minte și Suflet

Read More

BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

binecuvantarea rabdatoare a iubirii

Bună dimineața!
Să aveți parte de o zi a asumării dezinvolte a iubirii și să dobândiți înțelepciunea dăruirii și însămânțării de valori în sufletele oamenilor împovărați de griji și nevoi, eliberându-vă de așteptări sau de nevoia recompense, căci ele nu pot venii de acolo unde nu e, sau nevoia de iubire este mare.

Doar atunci când vom înțelegem menirea sâmburelui pentru un grădinar, și vom trăi bucuria lui de a însămânța pământul, sfințind locului prin munca sa și prin răbdarea de a o lăsa singură să germineze și să dea roade adaptându-se la mediu și lumină – vom înțelege și menirea noastră pe acest Pământ.

Când ne vom înțelege menirea: – prin rostul trupului ce poartă sâmburele divin al iubirii ce naște Sinele nostru Spiritual, – prin voia lui Dumnezeu exprimată prin trupul și Spiritul pe care ni le-a dăruit, și – prin felul în care ne arăta respectul, prețuirea, recunoștința și iubirea, pentru ceea ce suntem, avem, facem, devenim și dăruim – vom putea trăi în lumina divina a iubirii din noi.

Prin a ne risipi lumina și energia iubirii – manifestând ostilitate, negativitate și împotrivire vieții – nu facem altceva decât să transformăm sâmburele roditor al iubirii și al Spiritului nostru, într-un lucru sterp și întunecat de frici, suferințe și de ură.

Într-un loc unde ar fi putut să răsară fericirea și beatitudinea iubirii pentru a naște dominația frumuseții – ignoranța, lăcomia, egoismul, necugetarea și nepăsarea, vor deșertifica locul, transformă într-un spațiu golit de viață, valoare și conținut, unde domină împărăția întunericului a nesăbuinței și dureri.

Cât timp vom permite ca viața noastră să fie o îndepărtare a minții de Sinele nostru Spiritual, nu vom putea prinde rădăcini și nu vom putea nici crește, nici înflorii și nici rodi. Tot ceea ce vom obține, va fi doar o încleștare de aripi, pe un cer întunecat de tristețe, neîmpliniri, suferințe și deznădejde.

Dacă vrem să dansăm valsul frumuseții, armoniei și al vieții, este necesar să ne eliberăm de balastul poverilor și aș risipa de energie manifestate prin negativitate, ostilități și ură – și să alegem să ne înfigem adânc rădăcinile în pământul fertil și să ne ridicăm ramurile înfrunzite spre lumina ce vine din cer și răzbate spre noi, de dincolo de nori…

Singurul mod în care putem găsi împlinirea adevărată în viață, este aceea de a învăța să ne iubim, să ne acceptăm și să ne cultivăm frumusețea și valoare respectului de sine și a celorlalți.

Având în minte și în suflet fundamentul iubirii, relațiile noastre cu viața și cu semenii noștri, vor înceta să mai fie traumatizante – iar prin iertare și detașarea de sursele negativități noastre, viața va începe din nou și pentru noi, să înflorească și să rodească, prin experiența abundenței și frumuseții, în fiecare plan al ei.

Recunoștiința și prețuirea darurilor noastre și, energia valorilor și a frumuseții noastre lăuntrice, pe care la randul nostru le dăruim în mod autentic si pur, neîntinate de supărări, suferințe, nemulțumiri sau frici – ne vor susține în împlinirea iubirii și în trăirea fericirii pe care o eliberăm din noi ca lumină a grației divine și, o desăvârșim, prin acceptare, dăruire și asumare.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – niște schimburi între suflete și spirite
CONTINUA SA GASESTI IUBIREA
Fructele – să le oferim iubire înainte de a ne hrăni cu ele
A PRIVI CU IUBIRE
Iubirea – dăruiește cunoașterea și puterea

Read More