autoritate tagged posts

LIBERTATE SI AUTORITATE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 4 comments

libertate si autoritate

Bună seara
și o săptămână plină în inimă, cuget, viață și simțire de libertatea de a iubi și de a ne asuma prin conștiință adevărului inimii, pentru a dobândi curajului de a fi vii prin tot ceea ce gândiți, simțiți și alegeți să experimentați, trăiți și alegeți să iubiți!

Vă doresc să aveți curajul de a dobândiți și înțelege esența puterii divine a libertății voastre sufletești, prin asumarea iubirii ce o purtați neîngrădit în inimi, transformând-o în valoare de caracter și în decizii prin care să vă împliniți destinul favorabil și menirea.

Când vom înțelege că libertatea nu înseamnă diviziune ci uniune în adevăr – vom înțelege că adevărul inimii este diferit de ceea ce mintea poate să exprime impunându-și dreptatea sau nevoia de auto învinuire pentru eschivarea chemării inimii.

Când vom asculta glasul inimii vom renunța la a mai căuta scuze sau a ne justifica neasumarea iubirii. Vom admite că lipsa curajului de a ne asuma și împlini iubirea, vine din suma experiențelor trecute, prin care nu am cunoscut în mod real experiența împlinirii, a încrederii în oameni, a bucuriei și a fericirii de a trăi.

Esența adevărului inimii și a chemării inimii o pot înțelege, manifesta și exprima doar cei ce prin spirit, pot desluși vocea inimii, ca un îndemn divin la uniune și întregire sufletească.

Cât timp mintea va continua să contreze prin ”dreptatea sa”, adevărul inimii, ființa noastră va fi în conflict cu legile Universului, cu propriul destin, și propriul sine divin, Ființa ce luptă cu propriul destin negându-și dreptul la fericirea – î-și ca și-și înnăbuși iubirea pentru a trăi în suferința și separare dualitatea sa.

Ce-i ce nu-și hrănesc sufletele cu energia vitală a luminii și a iubirii divine din inimile lor – își vor plăti nesăbuința, prin a-și diviza în mod inconștient sufletu, separându-l de inima sa și de propriile sale valori lăuntrice, prin care se poate împlinii. și de esențele sufletești ale celorlalți.

Conflictul de sine, dintre nevoia de dreptate a minții și adevărul inimii sau nevoile noastre sufletești – se manifestat prin dialogul nostru interior ca efect al modului în care ne evaluăm în plan emoțional consecințele vieții, privind modului în care ne sunt împlinite nevoile, interesele și năzuințele.

Toate percepțiile, simțurile, gândurile, deciziile, atitudinile, faptele și consecințele noastre, raportate la experiențele, trăirile, cunoașterea, experiențele și la convingerile pe care le avem ( implementate prin programare mentală sau asimilate din mediu, în mod conștient sau inconștient de efectul lor asupra calității vieți noastre) – ne vor influența starea de spirit, rezultatele și calitatea comunicării noastre interioare și exterioare.

Stările emoționale atașate gândurilor, conținutului comunicării, alegerilor și acțiunilor noastre vor influența rezultatele pe care le obținem și calitatea vieții pe care o trăim.

În funcție de polaritatea emoțiilor noastre și de interpretările pe care le dăm prin ele trăirilor noastre, vom contribui – fie la formarea abilităților noastre și, la acumularea valorilor pe care le putem prețui (dezvoltându-ne caracterul), – fie vom genera atașamente mentale, obiceiuri, convingeri și deprinderi nesănătoase (care vor întări și mai mult, ostilitatea, nemulțumirile și convingerile negative ale minții).

Nivelul asumării propriei autenticități și libertăți spirituale – va fi indus de ritmul maturității noastre emoționale și de capacitatea de a ne desprinde de propria negativitate, ne-iertare, nemulțumire și ostilitate – necesare vindecării noastre sufletești, energetice și trupești.

Cât timp lăcomiile, insuficiențele, nemulțumirile, negativitatea, eschivele, ne-asumările, victimizarea, auto învinuirea, ostilitatea, judecățile, etc, ne vor domina mintea – vom împiedica procesul de vindecarea al trupului, al minții, al inimii și al sufletului nostru, neînțelegându-ne abilitățile și valorile și nici bagajul karmic pe care trebuie să-l curățăm prin ele, pentru a ne redobândi fericirea și bucuria pentru viață.

Lipsa păcii sufletești și a armoniei dintre suflet și minte – e cauzată de lipsa noastră de credință, toleranță, acceptare, asumare, responsabilitate, empatie, iertare și iubire necondiționată sau neconstrânsă prin frici la neîmplinire și neasumare.

Până când vom continua să generăm conflicte interioare (la nivelul dialogului mental, generând în corpul nostru fizic și spiritual dezechilibru energetic, ostil sănătății noastre organice, micro-biologice, celulare și trupești), – incapacitatea noastră de a ne iubi și ierta – se va răsfrânge negativ asupra atitudinilor noastre, atât în raport cu ceilalți, cât și față de propria viață și lumea în care trăim.

Conflictele cu semenii noștri, manifestat ca efect al fricilor pe care le avem și a diferențelor noastre de personalitate, caracter, educație, cunoaștere, înțelegere, prețuire, convingeri, deschidere spre altruism, interese, năzuințe, nevoi, valori materiale, statut social, gen, cultură, credințe etc) – izvorăsc din separarea noastră de Sinele Spiritual, de adevărul inimii și de credința în Dumnezeu

Fără un Sine conștient și treaz, conectat prin iubire și conștiință, la supra-conștientul nostru și la divin – nu ne vom putea conecta în mod real și autentic, nici la sufletele celor. Până când nu vom deveni capabil de rațiune și înțelegere prin Spirit – ființa noastră materială se va manifesta doar instinctual și reactiv, ca efect al deciziilor subconștiente ale minții, induse de convingerile pe care le avem, și de programele mentale pe care le rulăm.

Valorile noastre de caracter, abilitățile și agilitatea noastră nativă sau instinctuală de a intui și înțelege la nivelul energetic, cunoașterea minții (deprinsă prin procese de programare mentală, asimilare de informații, memorare, învățare, experimentare, etc), rămân prin suflet și sinele nostru spiritual (divin), singurele instrumente prin care putem împlini viața și găsi rostul, învățând prețuirea și manifestarea propriei noastre autenticități, experiențe, daruri, haruri și valori.

A ne înțelege libertatea:
– prin cuget, suflet și simțire,
– prin prețuirea a ceea ce deja suntem, avem și facem;
– prin prețuirea experiențelor noastre (cu ”bune” și ”rele”),
– prin învățarea și implementarea lecțiilor consecințelor noastre potrivnice (renunțând definitiv la a căuta vinovați în exterior pentru neajunsurile și neîmplinirile noastre, sau la a ne eschiva de responsabilitatea lor),
– prin a nu mai opune rezistență la schimbare,
– prin a ne ierta de suferință și de nevoia de a-i agresa pe cei din jur pentru propriile traume, supărări și neîmpliniri
– prin iertarea celor ce ne greșesc,
– prin asumarea experiențelor noastre și acceptarea alegerilor și experiențelor și alegerilor celor din jur,
– prin renunțarea la negativitate, constrângere, învinuiri și judecăți,
– prin renunțarea la a ne mai hrăni emoțional convingerile negative și ostilitatea față de viață și propriile consecințe,
– prin a nu mai dori să retrăim traumele și rănile din trecut – alegând să ne desprindem de acele gânduri și emoții care le reiterează prin lecții neasumate, persoane ne iertate și supărări nevindecate,
– înseamnă a alege să trăim în armonie cu propriul suflet, cu noi înșine, cu adevărul inimii și cu cei din jur. Înseamnă a trăi în iubire și în credința că prin ceea ce gândim simțim și facem susținem adevărul inimii și bucuria de a o împlini.

Convingerile pe care le formăm și le manifestăm, se oglindesc prin ceea ce gândim, exprimăm, alegem și facem. Ele au efect, atât asupra lumii noastre interioare și sufletești (prin sănătatea noastră fizică, mentală, emoțională și spirituală, reflectate în calitatea vieții pe care o resimțim), cât și asupra lumii noastre exterioare.

Prin consecințele pe care le atragem și prin rezultatele pe care le avem (în relațiile interpersonale, în plan familial, educațional, material, profesional, financiar, social, cultural, etc.), putem înțeleg:
– fie că, suntem în armonie cu propriul suflet, caz în care ceea ce gândim, spunem simțim și facem este în armonie cu adevărul inimi și cu iubirea ce o poartă,
– fie că, suntem purtătorii măștii ipocriziei, permițând minții să ne manipuleze conștiința și să ne întoarcă împotriva valorilor inimii.

Când năzuințele noastre trec dincolo de fricile, convingerile, interesele, nevoile, iluziile, prejudecățile și măștile minții – lumina inimii și adevărul său va disipa întunericul nostru sufletesc, pentru a ne retrezi la viață.

Pentru a ne reda curajul de a ne iubi și a ne asuma viața prin îngăduință, iertare, toleranță, altruism, bunătate sufletească și empatie față de valorile sufletești ale celor din jur – și pentru a ne învinge falsitatea, frica și lipsa de autenticitate, avem nevoie de puterea iubirii dată de tăria noastră de caracter.

Fricile și nevoia de a purta măști ale ipocriziei – ne vorbesc în mod real, despre lăcomiile, carențele, nemulțumirile, negativitatea, ura și ostilitățile ce le purtăm în suflet.În realitate însă, în spatele măștilor stă copilul rănit din noi, lipsit de atenție, grijă și iubire.

Când inima ne devine împăcată și ne întoarcem în adevăr, sufletul ni se umple de iubire, iar mintea noastră dobândește prin Spirit, claritatea și lumina înțelegerii. Când inima ni se umple cu iubire – aflăm cine suntem și unde ne aflăm din punctul de vedere al maturității noastre emoționale, al sănătății mentale și trupești, și al evoluției noastre spirituale.

Când suferim, aflăm despre ne iertările noastre și despre sărăcia noastră sufletească, ce prin necredință și frică, ne îngrădește dreptul de a iubi.

Atunci când renunțăm la a ne mai exprima nemulțumirile, judecățile, grijile și negativitatea, permițând inimii să se liniștească, și sufletului să se împace, zgomotul tumultuos al pălăvrăgelilor gândurilor noastre temătoare și vanitoase, încetează să ne mai rănească.

Atunci când ne iertăm de nevoia de a suferi, și le iertăm greșelile greșiților noștri – începem procesul real de vindecare trupească și sufletească. Atunci ne reîntoarcem la sursa iubirii divine și la forța lăuntrică a energiei luminii noastre, care ne eliberează spiritul captiv în constrângerile minții, disipând întunericul nostru sufletesc.

Odată ce mulțumirea se reinstalează în mintea și sufletul nostru, canalele noastre energetice se deblochează permițând mentalului și corpul nostru energetic să se reconecteze la supra-conștientul nostru, pentru a comunica neîngrădit și eficient atât cu inima noastră cât și cu divinul din noi.

Atunci când prin conștiință și prin canalele noastre energetice subtile, ne reconectăm în mod conștient la fluxul de energie vitală, și la câmpul infomațional al Sursei noastre divine ce ne unește cu Dumnezeu – Atât Microuniversul nostru interior, cât și cu Universul nostru perceptual exterior vor intra în armonie, pe frecvența și rezonanța energiei luminii.

Modul în care Îl conștientizăm și-L înțelegem pe Dumnezeu… sau îL ignorăm opunându-ne destinului… vom influența eficientizarea calității comunicării cu noi înșine, cu habitatul în care trăim, cu semenii noștri și cu Dumnezeu.

Prezența divinului și a energiei iubirii în gândurile noastre va determina calitatea conexiunii și a interacțiunii noastre cu micro-universul nostru interior și cu macro-cosmosul din exterior, influențându-ne adaptabilitatea la mediu și calitate vieții pe care alegem să o trăim.

Prin creșterea gradului nostru de conștiință la nivelul sinelui spiritual – vom crește eficiența comunicării și capacitatea de a gestiona corect informațiile cu care intrăm în contact (prin consecințele de viață, prin experiențele pe care le trăim, prin lecțiile asumate, prin oameni și prin mesajele lor), determinându-ne gradul de inteligență emoțională și de maturitate spirituală.

Prin creșterea gradului înțelegere a cunoașterii minții privind factorii exterior și influența factorilor energetici asupra emoțiilor pe care le exprimăm – vom putea stabili în mod conștient și îmbunătății constant, efectele energetice ale gândurilor, emoțiilor, convingerilor, alegerilor și acțiunilor noastre, asupra rezultatelor vieții.

Modul în care ne raportăm la factorii perturbatori ai vieții, și modul în care vom ști să evităm amplificarea deficitului nostru energetic, gestionând eficient stările noastre emoționale și conflictuale – ne va permite să ne înfrânăm reactivitatea și manifestările instinctuale și agresive la adresa propriului bine și a celor din jur – permițându-ne reconecta la sursa divină a iubirii noastre.

Agilitatea de a ne reechilibra emoțional în urma oricăror nemulțumiri sau dezechilibrări energetice (auto-induse sau provocate din exterior), respectiv, capacitatea extinderi experiențelor noastre benefice și a energiei iubirii – ne vor susține în vindecare și în eliminarea din sufletele noastre a acelor răni și energii întunecate, care ne țin captiv sufletul în întuneric și suferință.

Pentru a depista, și elimina acele informații, coduri karmice, convingeri negative, obiceiuri nesănătoase, atașamente față de suferințe și nevoia de a ne agresa, vicii, dependențe, etc, care pot să ne inducă depresii sau să ne vitregesc sufletul de lumină – va trebui să reintrăm în lumină, prin rugăciune, credință și iubire.

Pentru a nu rămâne blocați în suferință și a nu ne aduce deservicii vieții și păcii sufletești, prin atitudini ostile inimii și iubirii din ea, sau prin supărare, ne iertare, victimizare, auto-învinuire și resemnare – va trebui să căutăm ancore mentale, intenții pozitive și visuri, prin care să ne putem regăsim MOTIVAȚIA și bucuria de a trăi și a fi fericiți – readucând frumosul în viața, inima și sufletul nostru prin imagini și creații mentale, pe care să luptăm să le împlinim.

Orice gând de nemulțumire, orice emoție negativă și orice sentiment ostil iubirii – care ne înfrânează evoluția în plan spiritual și uman, etc – vor influența în mod direct și negativ destinul, karma, sănătatea și parcursul vieții. Fără a aduce iubirea acolo unde domină frica, îndoiala, neasumarea, neîncrederea și resemnarea în suferință – vom eșua în mod lamentabil în viață, rămânând morți spiritual.

Prin modul în care vom înțelege să gestionăm emoțional și spiritual informațiile cu care intrăm în contact, prin oameni și prin provocările și consecințele vieții , nemulțumirile pe care le exprimăm, nevoile și așteptările pe care le avem, poverile karmice pe care le cărăm în suflet, carențele, dezamăgirile și negativitatea minții – vor determina autenticitatea valorilor noastre de caracter, libertatea și curajul asumării vieții și capacitatea sinelui și a conștiinței noastre de a ne prețui valorile și a ne iubi.

Tot ceea ce suntem, avem, facem, trăim, gândim, simțim, facem și alegem să experimentăm devine pentru noi o cale prin destin, și, în același măsură, atât consecință cât și cauză, pentru consecințele viitoare.

În consecință, modul în care ne raportăm la emoțiile, percepțiile, gândurile și trăirile noastre, și felul în care le exprimăm (prin dialog mental, gând, viu grai sau faptă), depinde doar de noi și de capacitatea noastră de a trăi și a ne simții liberi și vii, prin cuget, conștiință. simțire, înțelegere și spirit.

Eliberați de iluziile, fricile și constrângerile minții, și de propriile lăcomii, orgolii, insuficiențe, nemulțumiri, judecări, ne-iertări, scuze, justificări, eschive, ostilități, impuneri, interese meschine, negativități și vini – ne vom redobândi conștiința și puterea de a ierta, a crede, a împlini, a prețui și a iubi

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
LIBERTATE PRIN SPIRIT
Libertatea – omului depinde de gradul său de evoluție
Libertatea – nu o cucerim fugind de greutăți
Brandon Bays – Libertatea este eliberarea potentialului tau nelimitat
Libertatea – Curajul de a fi tu insuti

Read More

Autoritatea – se dobândește printr-o lucrare de unificare interioară

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de 10 martie

“Înainte de vă exercita autoritatea asupra altora, trebuie să începeți printr-o lucrare asupra voastră înșivă. Când o fiinţă care a lucrat mai întâi asupra propriilor copii (celulelor organismului ei) trebuie să educe şi alţi copii din exterior, ca părinte, educator etc, sau chiar să-și exercite niște responsabilităţi care îi conferă autoritate asupra adulţilor, cuvintele sale, gesturile sale îi impresionează prin autenticitatea lor. Cei pe care îi instruieşte sau îi conduce simt că ea nu joacă teatru, ci participă cu întreaga sa fiinţă la ceea ce spune şi face. De aceea prezenţa sa este magică şi ea obţine rezultate. În sinea sa, toţi locuitorii săi o susţin şi îi dau forţe, pentru că întreaga sa fiinţă este obişnuită să lucreze într-o direcţie unică: binele, lumina.

O fiinţă are cu adevărat autoritate numai atunci când celulele sale degajă ceva armonios, unificat. Altminteri, în timp ce partea care vorbeşte face să se audă un anumit sunet, tot restul persoanei strigă contrariul, iar ceilalți, care o simt, nu o pot lua în serios.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Recomandam urmatoarele articole:
Dușmani interiori – și dușmani exteriori. Cum să ne purtăm cu ei
Piatra filosofală – trebuie să o căutăm în noi înșine
Dreptate şi nedreptate
J. Donald Walters – Meditaţia pentru începători
Omraam Mikhael Aivanhov – Ştiinţa educaţiei

Read More