autentic tagged posts

INVATATORI AUTENTICI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 2 comments

invatatori autentici

Bună dimineața
și o zi a clarității, abundentă în înțelegere și învățare!

Vă doresc să dobândiți prin învățare și experimentare, puterea conștiinței Christice a Sinelui vostru Spiritual (prin acceptare, asumare, iubire, iertare, toleranță, etc) – pentru a vă păzi sufletul curat (ferindu-l de efectele lăcomiilor, negativității, nemulțumirilor, supărărilor, urii, furiilor, ranchiunii, geloziilor, invidiei, stresului, etc).

Ferindu-vă sufletele de supărări, nemulțumiri și negativitate – veți evita să risipiți părți ale sale (generând iluzia binelui propriu în detrimentul vostru și al celor din jur).

Generând binele în mod ecologic – veți dobândi capacitatea clarității și a înțelegerii vieții (prin prisma propriilor trăiri, experiențe, gânduri, emoții, suficiențe, valori, căi, poveri, limitări, carențe, valori, abilități, haruri, daruri, năzuințe, etc).

Viața prin experiențele sale – este cel mai bun învățător, în timp ce conștiința Christică a sufletului nostru (prin emoțiile pe care inima le resimte și Sinele Spiritul, conectat prin conștiință trează la Mintea Christică, le interpretează) – este cel mai bun evaluator.

Doar conștiința trează a sufletului (a Sinelui nostru Spiritual), poate separa în mod conștient valoarea de non-valoare și ”binele” de ”rău” – prin filtrul adevărului inimii, care simte în permanență ceea ce e bine pentru noi și pentru cei din jur, și ne îndrumă către iubire, comportament non-invaziv, cumpătare, echilibru, armonie, toleranță, empatie și credință.

Mintea este acea parte a ființei noastre materiale (trupești), care trebuie în permanentă educată. Acest proces începe din prima clipă a vieții când încă, oficial, suntem lipsiți de discernământ.

Pe parcursul vieții, prin programare mentală și asimilare de cunoaștere și informații – mintea poate – prin rularea programelor, convingerilor și a instinctelor sale (ancestrale și deprinse ca atașamente, deprinderi și obiceiuri), să conducă ființa, pe calea experimentării și a trăirii vieți.

Experiențele noastre individuale sau de grup, devin alte programe care se suprascriu peste programele vechi – invalidându-le, reconfigurându-le sau confirmându-le prin întărirea lor, ca și convingeri de bază ale noastre, după care ea se ghidăm gândurile, sentimentele, alegerile și viața.

Atunci când, prin accesarea sau activarea unui nivel superior de conștiință și conștientizare (decât ceea normală manifestată în starea de veghe), reușim să ne detașăm de rutina automatismelor și programelor mentale – vom putea face diferența între irealul și iluziile minții, și realitatea noastră imediată, din afara convingerilor, cunoașterii și rutinei programelor mentale.

Cât timp însă spiritul nostru nu se va elibera prin trezirea conștiinței, de dominația minții ego, de frici și de coșmarurile plămădite în somnul rațiunii (individual și colectiv) – vom continua inconștienți să dăm crezare convingerilor negative și iluziilor minții – sădindu-ne în suflet, conștiință și viață, negativitatea, supărările și suferințele izvorâte din lăcomie, teamă, neîncredere, necredință și ne iubire.

Cât timp ne vom lăsa manipulați în conștiință de propria minte ego – ne vom trăi viața în baza fricilor și a unor convingeri, limitări, constrângeri și așteptări programate în mintea noastră de interesele societății și ale celor din jur.

Cât timp vom prelua inconștient din mediu, proaste obiceiuri și convingeri (ce s-au dovedit în timp a ne potrivnice și ostile) – vom trăi în irealitatea iluziilor minții colective și vom experimenta nefericirea, suferința și neîmplinirea, ca revers nefavorabil al destinului și a vieții noastre, trăind ca parte a coșmarului plămădit de somnul rațiunii celor din jur..

Instinctualitatea și reactivitatea emoțională la comportamentului provocările celor din jur sau la neajunsurile vieții – sunt doar efectul unor decizii subconștiente automate ale minții induse de convingerile noastre negative și de programele pe care le rulăm prin tabieturile, obiceiurile, viciile și atașamentele pe care le dezvoltam (ca tipare mentale și comportamentale),

Tot ceea ce e menit: – să ne servească necesitățile fizice și fiziologice, – să ne asigure siguranță și securitate energetică și fizică a corpului material, – să răspundă favorabil nevoilor noastre hormonale și a programelor genetice (precum nevoia de perpetuare a speciei) și mai ales să satisfacă nevoile noastre programate și supra scrise peste programele noastre genetice – necesită energie vie pentru a fi satisfăcute.

Pentru a putea aloca resurse energetice pentru acele acțiuni care converg către împlinirea năzuințelor și nevoilor noastre (ce ne-au fost induse și programate din exterior), și pentru a nu periclitează securitatea noastră energetică și siguranța corpului nostru material, va trebui să devenim creativi și să intrăm în armonie cu energia creatoare a Universului nostru interior și exterior, crescându-ne vibrația prin manifestarea exclusivă a emoțiilor noastre pozitive.

Când ne vom înțelege esența firii, prin atitudine, nevoi, comportament, cauzalitatea acțiunilor, credințe, emoții, gânduri și erorilor experiențelor și consecințelor lor – vom putem conștientiza care dintre convingerile pe care le hrănim, ne servesc interesele și năzuințele (ca stări emoționale beneficie), și care ne sunt potrivnice (prin prisma emoțiilor negative pe care le generează).

Când atingem acel nivel de conștientizare, prin care ne putem detașa de dominația mentalului, de credințele și convingerile pe care le avem – pentru a ne observa viața, emoțiile și crezurile în mod neutru și neimplicați emoțional – vom dobândi claritatea și capacitatea înțelegerii vieții prin adevărului inimii, conectat prin Sinele nostru Spiritual și conștiința trează la Divin și la supra-conștientul Întregului de care aparținem.

Când devenim capabili să ne conștientizăm rolul și rostului existenței noastre p Pământ, din perspectiva esenței noastre divine și Spirituale, vom putea în mod conștient să ne susținem viața, nevoile, năzuințele și împlinirea lor în fiecare plan existențial – prin accesul la sursa inepuizabilă de energie (prin abundența Sursei de lumină și energie vitală, la care ne conectează Sinele energetic (spiritual), pe frecvența vibrației iubirii și credinței).

Manifestându-ne credința, iubirea și creativitatea, non egotic, și punându-ne harurile, experiențele, abundența energetică și valorile sufletești, în sprijinul binelui nostru colectiv și al habitatului în care trăim – ne vom putea adapta adapta viața nevoilor noastre programate, prin cumpătare și prin abilitățile pe care le dezvoltăm.

Înțelegând esența vieții ,și din perspectiva abundenței corpului nostru energetic, și nu doar din cea a nevoilor noastre fizice și materiale – vom putea trăi în armonie cu sufletul nostru și cu habitatul ce ne susține. Astfel, ne vom putea începe călătoria spirituală și evoluția, nu doar subzistând sau acumulând bunuri, în plan material.

Pentru a învăța, a asimila abundența și a ne înțelege viața, valorile, rostul experiențelor și destinul, avem nevoie să ne acceptăm experiențele și calea pe care alegerile, gândurile și emoțiile ne călăuzesc prin destin. Ele ne învață și ne oferă repere și răspunsuri cu privire la întrebările, rugăciunile, valorile, non-valorile, limitările, etc – cărora le dăm curs și accept în viața noastră, prin crezurile, programele mentale, obiceiurile, atașamentele, viciile și convingerile pe care le hrănim.

Adesea, când intrăm în capcanele vieții și în labirintul întunecat al nemulțumirilor, durerilor, dezamăgirilor și eșecurile vieții, apelăm la ajutor extern, pentru a primi soluții la problemele pe care le avem, sau pentru a ne ușura poverile ce ne extenuează viața (fără a le asuma ca și consecințe ce ne aparțin).

Adesea cerem ajutorul, îl așteptăm sau îl pretindem, fără a înțelege că responsabilitatea creării abundenței noastre nu este a celorlalți. Lipsiți de iubire și de capacitatea creativă, ne va lipsi și răbdare de a învăța să sădim și a aștepta vremea culesului de rod.

Inabilitatea și necugetarea de a crede în valorile noastre, de a le cultiva și sădi în conștiință – ne va face să fim mereu plini de frici, egotici, invidioși, lacomi, și mai ales, lipsiți de iubire – adică exact de ingredientul prin care devenim capabili să creăm prin credință, entuziasm, pasiune și creativitate, propria abundență de valori și să ne împlinim viața, dăruind din preaplinul nostru, habitatului în care trăim.

Atunci însă, când căutăm soluții miraculoase în exterior, putem cădea în capcana unor falși ”învățători” care ne furnizează cunoaștere ”infestată” de interese și nevoi ascunse, menite să ne manipuleze minte și să ne inducă și să ne programeze, peste poverile și insuficiențele pe care le avem, alte nevoi și insuficiențe, pentru împlinirea cărora tot cei ce ne vor vinde și furniza soluții. ne pot oferii prin cei ce ni-l oferă.

învățăturile relevante vin prin cei ce ne furnizează înțelesuri ce stau dincolo de cunoaștere. Problema însă este că, înțelepciunea lor, nu o vom putea asimila și folosi în mod autentic, căci ne lipsesc acele repere, cunoașteri și experiențe, în baza cărora cei ce ne învață și-au fundamentat înțelegerea. cunoaștere.

A fi deschiși spre învățare, acceptare și asumare, înseamna a primi informația, experiențele, înțelesurile și perspectivele celorlalți, însă nu fără discernământ.

Pentru a evolua prin conștiință trează și spirit, va trebui singuri să ne formăm și să ne dezvoltăm propria scară de valori – pentru a discerne între ceea ce ne este sau nu de folos, și a iubi acele valori cu care le rezonăm.

Pentru a trece de opoziția și filtrul minții, care lipsită adesea de experiențele și reperele reușitelor, ne va împiedica acțiunile și încrederea de sine în asumarea unor experiențe într-un registru emoțional diferit de cel al eșecurilor noastre – e nevoie să ne trecem acțiunile și deciziile eliberatoare, prin filtrul credinței, al iubirii și al încrederii de sine, inspirate de adevărului inimii.

Când acțiunile noastre vor fi pline de pasiune, entuziasm, bucurie, încredere de sine și iubire, motivația noastră interioară va fi atât de puternică, încât va împiedica orice opoziție a fricii minții ego, chiar dacă în baza experiențelor, traumelor, suferințelor, convingerilor și a trăirilor noastre vechi, e va încerca neputincioasă prin povești panicarde, să respingă la nivel subconștient imboldul nostru de a acționa.

Singura cale prin care ne putem desăvârși ființa și trezi conștiința, va rămâne mereu calea învățării, a iertării și a iubirii. A asculta vocea interioară a inimii și a o armoniza cu vocea ego-ului, ne va susține în a dobândi liniștea inimii și pacea sufletească, necesară deschiderii noastre sufletești spre învățare, ascultare și acumulare de valori.

Când în sufletul nostru vom cunoaște armonia, ea ne va da prilejul să ne oglindim frumusețea și abundența de iubire a inimii, și în afara, în aceeași măsură în care vom lăsa și lumina ce vine din afară, să ne umple golurile inimii – ne mai simțind nevoia de a agresa sau a decima, mesagerii ce ne oglindesc ne iubirea.

Când vom lăsa energia vie a luminii să circule prin noi, fără a o mai bloca prin convingerile negative și poveștile pline de necredință, teamă și ne iubire a minții ego – vom cunoaște abundența spirituală și vom redeveni plini de iubire.

Când vom deveni autentici cu noi înșine și cu cei din jur, fără a mai fi tentați să ne ascundem în spatele ipocriziei și a măștilor grele ce ne împovărează sufletul – ne vom putea vindeca rănile sufletului și a trupului ce le poartă. Atunci nu vom mai fi tentați să judecăm experiențele și alegerile celor din jur, pentru că vom înțelege că acelea sunt căile lor de, de suferință, de trezire și de vindecare.

Când vom accepta căile celor din jur fără a-i mai învinui și fără a ne mai exprima nemulțumirile, suferințele și ostilitatea atunci când ceilalți nu se pliază pe nevoile, așteptările și pe sabloanele convingerilor noastre mentale – ne vom putea asuma propriile experiențe și propria cale a desăvârșirii noastre spirituale

Iertarea, îngăduința și acceptarea, ne vor facilita calea credinței și a iubirii și, accesul la a primi și a dărui învățăturile autentice izvorâte din propriile experiențe, abndențe, valori, haruri și lectii de viață, precum și din cele ale celor din jur.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Seninătatea înțeleptului – îi este inspirată de credința sa în forța spiritului
A-TI CUNOASTE FRICA
Adevărurile spirituale – să le facem carne și os
LACRIMI
RAMAI IN VIATA TA

Read More