abundenta tagged posts

ABUNDENȚĂ

Category: Dezvoltare spirituala Comments: 4 comments

abundenta

Abundența este măsura valorii de caracter, a celor curajoși și înzestrați prin conștiință și spirit, cu lumina credinței și cu harul divin al iubirii, neîntinate de nevoi, interese, așteptări sau atașamente emoționale, de natură personală.
Cei ce-și pot prețui și valoriza în mod eficient: timpul, energia, resursele, abilitățile și viața – fără a le risipi prin frici, necredințe, neîncredere, lăcomii, invidii, negativitate, judecăți sau nemulțumiri – vor dobândi abundența sufletească și bucuria mulțumirii, în fiecare plan al vieții lor.

Prin împlinirea la nivel de cumpătare și suficiență, a propriilor nevoi, intenții și năzuințe, ca efect al prețuirii și al valorizării eficiente a darurilor noastre – vom dobândi abundența și chemarea de a ne dărui prin energia abundenței din sufletele noastre – să ne sădim valorile, și în viața, inima și sufletul celorlalți , fără însă, a le îngrădi libertatea de a alege calea pe care vor să-și trăiască și să-și experimenteze lecțiile și viața.

Ca să cunoaștem abundența în raport cu nevoilor noastre – trebuie să înțelegem prin atitudine suficienței și cumpătării, limitele inferioare ale mulțumirii noastre în raport cu privilegiile pe care le dorim, cu bunurile materiale după care tânjim și cu nevoia noastră de recunoaștere și auto-stimă.

Pentru asta, este nevoie să învățăm să ne prioritizăm nevoile și acțiunile (conștientizând efectul alegerilor pe care le facem), și să renunțăm la acele nevoi și acțiuni, care nu ne susțin binele, iubirea, devenirea, mulțumirea, pasiunea, năzuințele, vocația, excelența, pacea inimii și echilibrul sufletesc.

Prin a nu ne cunoaște limitele suficienței, și a nu ne înțelege resursele, valorile, abilitățile și darul, nu vom face altceva decât să gonim orbește pe un drum, a cărei direcție și destinație nu îl cunoaștem.

Ca să trăim abundența inimii și a sufletului nostru și să o manifestăm în planurile vieții, este esențial: – să ne cunoaștem valorile și vocația, și – să nu ne risipim prin ne-iubire, necredință, neimplicare, ne-iertare, ne-prețuire și ne-asumare, energia și timpul, sau prin alegerea de a ne ocupa timpul cu acumulări materiale, acțiuni și activități ce trec dincolo de limita cumpătării, mulțumirii, siguranței, decenței, moralității, a necesităților și a nevoilor noastre esențiale.

Pentru a dobândi abundența, este esențial să învățăm să ne cunoaștem limitele, competențele și carențele și excelența, alegând să ne desăvârșim prin iubire și prețuire: darul, harul, talentul și valorile, pentru ca apoi, prin ele – să ne semănăm abundența – dăruindu-ne excelența, prin valorile, vocația, experiențele, înțelegerea și abilitățile pe care le avem, slujirii binelui semenilor noștri (ne condiționându-ne alegerile și acțiunile, de interese, nevoi și așteptări personale sau pecuniare).

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚĂ SUFLETEASCĂ
ABUNDENTA
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚA INIMII

Read More

ABUNDENȚA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

abundenta iubirii

Pentru a te putea iubi și a dobândi abundența iubirii – este necesar să te desprinzi de nevoia de a aștepta, a cere sau a pretinde să primești iubire, de la cei din jur.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
IUBIREA NU IA OSTATICI
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile
ADEVĂRATA IUBIRE
IUBIRE ȘI DURERE
ACORDAT LA IUBIRE

Read More

ABUNDENȚĂ SUFLETEASCĂ

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

abundenta sufleteasca

Pentru a vedea, a simți, a asuma, a prețui și a trăi în mod autentic abundența sufletească, grația și frumusețea vieții – va trebui să renunțăm la întuneric și la nevoia de ne provoca durerile, supărările și ostilitatea – alegând să credem în lumină și în harul nostru divin, de a iubi și a sădi iubire.

Doar când vom trăi în lumina credinței și a abundenței iubirii, vom putea evita să ne risipi valorile sufletești, timpul, resursele, energia și viața – renunțând la a ne mai ocupa mintea cu a căuta vinovați, vinovății, justificări și motive, pentru a suferi sau a fi nemulțumiți, supărați, neîmpăcați și nefericiți.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENTA
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚA INIMII
ABUNDENȚA VIEȚII
ABUNDENTA

Read More

ABUNDENTA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

abundenta

Bună dimineața
și un sfârșit de săptămână al abundenței iubirii din inimile voastre!
Vă doresc să aveți parte de o zi a abundenței și înțelepciunea de a trece dincolo de insuficiențe, poveri și neajunsuri, pentru a nu vă sacrifica viața și fericirea – preferând să vă hrăniți convingerea neputinței, fricile și suferința, în detrimentul bucuriei de a crede, a iubi, a sădi valoare, a asuma, a face și a prețui.

Adevăratele noastre bogății nu se află în exteriorul nostru. Lucrurile materiale vin și pleacă, însă ceea ce este în noi, în inima, spiritul și sufletul nostru, rămâne peren, chiar și atunci când ne sufocăm viața prin suferințe și poveri, renunțând la bucuria de a iubi.

Adevăratul miracol al vieții noastre, suntem noi, și ceea ce devenim prin ceea ce prețuim și iubim. Nevoile și lipsurile noastre materiale, prin care în agonia dezamăgirilor (izvorâte de neîmpliniri și insuficiențe) sau în goana lăcomiilor noastre – ne vindem adesea părți din sufletul nostru, ne oglindesc de fapt sărăcia.

Până ce nu vom fi împăcați sufletește cu ceea ce suntem, facem și avem, sărăcia izvorâtă din nemulțumirile, neliniștile și neîmpăcarea noastră – ne vor secătuii sufletul și inima de energie, iubire, credință și vlagă. Fără abundența noastră interioară, nu vom putea transpune în plan fizic, nici abundența materială. Vom hrăni doar iluzia ei efemeră!

Pentru a ne împlinii viața în plan fizic și material, este nevoie să cunoaștem legile fizice și energetice ale lumii materiale în care trăim. Tot ceea ce se întâmplă în planul lumi fizice și ni se întâmplă în planul vieții personale, este în concordanță directă cu aceste legile fizice ale naturii, aflate într-un raport direct de interconectare și interdependență cu legile spirituale (energetice) care guvernează universul, pe noi și tot ceea ce există și ne definește viața.

În concluzie, abundența noastră materială, nu poate fi nici împlinită cu desăvârșire și nici durabilă, fără a experimenta în prealabil abundența spirituală și pacea sufletească – manifestându-ne viața, gândurile, alegerilor și acțiunile, prin emoții pozitive, altruism, bucurie, prețuire, recunoștință, entuziasm, credință și iubire – pentru a ne regăsi armonia și bucuria vieții ascultând glasul inimii și, NU risipindu-ne iubirea, hrănind convingerile fricii, a neputinței și a ne iubirii.

Până ce nu vom dezvolta inteligența emoțională și nu vom stăpânii prin conștiința iubirii legile spirituale ale echilibrului și armoniei, cu noi înșine, cu semenii noștri și cu lumea din jur NU vom putea acționa în armonie cu legile lumii fizice, pentru a cunoaște și a dobândi împlinirea sufletească și bucuriile vieții – păstrându-ne prin prețuire, abundența inimii și valorile noastre sufletești.

Legile spirituale nu au nimic de-a face cu prosperitatea noastră materială sau financiară, ci doar cu modul în care percepem, interpretăm și înțelegem ”bogăția” sau ”sărăcia” noastră materială. Noi suntem cei ce judecăm, învinuim, exprimăm nemulțumiri sau interpretăm consecințele alegerilor pe care le facem sau experiențele trăite.

Deciziile pe care le luăm cu privire la înțelesurile pe care le dăm evenimentelor din viața noastră, sau atitudini persoanelor cu care interacționăm zi de zi – vor determina trăirile noastre psihologice legate evenimentul respectiv sau modul în care ne tratăm semenii.

Desigur aceasta interpretare este strict legată și condiționată de ”bogăția” sau ”sărăcia” inteligenței și maturității noastre emoționale și spirituale. Ele ne vor reflecta întotdeauna atât caracterul (prin lăcomia și sărăcia ego-ului sau, abundența și bogăția inimii), cât și nivelul abundenței noastre, privind mulțumirea și împăcarea sufletească.

O inimă neîmpăcată, va oglindi un suflet sărac, a unui om trist și neîmplinit – lipsit de beneficiile vindecătoare ale iubirii ce izvorăște doar din inimile curate.

Sărăcia inimii se va transpune de fiecare dată în mod fidel și firesc, în planul vieții nostru fizic, și va fi responsabilă de insuficiențele, nemulțumirile, de deficitul nostru material și financiar, de eșecuri în carieră și relații și desigur, de sărăcia noastră sufletească.

O inimă zdrobită și un suflet trist, neîmpăcat și rătăcit, lipsite de energie, credință și vlagă – nu pot hrănii cu energia entuziasmului, a iubirii, a credinței, a prețuirii și a pasiunii, un vis, o năzuință, o realitate palpabilă sau lucrurile și persoanele pe care ni le dorim alături în viață. Neiubite, și neprețuite, energia lor se stinge, iar noi le pierdem definitiv din viață.

Când Iisus s-a sacrificat din iubire pentru a ne trezi conștiința și a ne reda abundența iubiri, preluându-ne păcatele izvorâte din lăcomii, imoralitate, nemulțumiri, ură, insuficiențe, intoleranță și frici – El a dorit prin lumina divină a iubirii Sale, să ne curețe sufletul și să ne izbăvească de suferințe și durere.

În conștiința noastră divină, purtăm sâmburii purității noastre sufletești, însă, orbiți de lipsa iubirii și necredință, rătăcim esența vieții și autenticele valori ce le purtăm în inimi, adormiți în întuneric și în coșmarul plămădit de frici.

Înstrăinându-ne de adevăratele noastre valori și daruri, preferând să trăim copleșiți de griji și suferințe, nu vom face altceva decât să de agresăm, să rănim, și să slăvim prin ne-iubire, frica pe care o lăsăm mereu să învingă.

Pe măsură ce suferințele propriei ignoranțe și nepăsări, ne vom trezi la conștiință, pentru a ne debarasa de ură, nemulțumiri, neliniști, negativitate, intoleranță și agresivitate – realitatea percepției, gândurilor, sentimentelor și trăirilor noastre, nu va mai putea fi distorsionată de negativitate, invidii, gelozii, orgolii, vanități, prejudecăți sau ură.

Când sufletul ne va fi împăcat și căldura inimii ne va cuprinde spiritul, vom începe să vedem tot mai mult cum legile spirituale se întrepătrund prin energia iubirii și Lumina credinței, cu legile lumii fizice care guvernează realitatea noastră materială.

Prin înțelegerea legilor materiale și a celor spirituale (legile energetice care guvernează universul), vom putea crea în fiecare moment al vieții și în mod conștient, experiențele de care avem nevoie, pentru a ne materializa și în plan fizic abundența, în fiecare plan al vieții.

Când credința și capacitatea vizualizării și a creației mentale a valori, vor deveni din nou puternice, pentru a nu mai permite gândurilor răzlețe, neîncrederii, fricii, îndoielilor, neputințelor, vinovăției, nemulțumirilor și negativității, să ne risipească energia, valorile și darurile, sacrificându-i pe cei ce ne iubesc.

Când ne vom recâștiga curajul asumării, a iubirii și a prețuirii autenticelor noastre valori sufletești – mintea nu ne va mai putea abate de pe drumul destinului nostru favorabil, nici prin frici și ne asumare și nici prin convingerile negative, prin care ego-ul încearcă să ne risipească iuirea, valorile și credința.

Până când vom dobândi prin credință, prețuire, cumpătare și a asumare, curajul de a iubi, în mod autentic și necondiționat de interese egotice, prejudecăți și așteptări – vom trăi în copleșiți de suferințe, neputințe, neîmpliniri, supărări, insuficiențe, nefericire și de griji.

Cât timp, cei mai mulți dintre noi, decepționați de viață, neîmpăcați, neiubiți și incapabili să vedem și să simțim viața prin ochii sufletului și adevărul inimii, vor continua să ne răspândim ne iubirea și întunericul sufletesc sădit în inimile noastre prin conștiința vinovăției și a fricii – vom continua să ne agresăm ființa și să ne zdrobim sufletul și conștiința, contaminând cu ura, durerea, ne prețuirea, ne credința, neputința, neîmpăcarea, neasumarea și ne iubirea noastră – sufletele celor ce ne iubesc sau se încred în noi.

Singura vină a negativiștilor sau a răuvoitorilor din jurul nostru, este sărăcia lor sufletească incapabilă de a iubi suficient de puternic și autentic, pentru a-și recunoaște și disipa frica. Din lipsa curajului asumării și a insuficienței iubirii și a credinței lor cei ce aleg să sufere, în loc să aleagă calea iubirii și a credinței – o fac pentru că nu pot nici conștientiza și nici înțelege răul ce-l sădesc î, propriul suflet și în viața celor ce-i iubesc.

Cât timp vom hrăni dorința inconștientă a minții, de a ne agresa sufletele prin nemulțumiri, ură, supărare și frici – vom continua să ne risipim și să ne sacrificăm valorile, darurile, energia, resursele și iubirea, pentru a suferi și a-i vedea și pe cei ce ne iubesc sau vor să guste fericirea, că suferă la fel ca noi.

Prin alegerea de a ne complace în manifestarea convingerilor negative și în nevoia de a provoca și răspândi suferința în propria viață și în jur, luată în detrimentul binelui nostru și al dreptului nostru de a fi fericiți – ne vom împiedica vindecarea sufletească de povara traumelor și a suferințelor sădite în sufletul nostru prin frici.

Pentru a ne vindeca sufletul de durere și a ne elibera viața de poveri, de neajunsuri și de frici – este nevoie să învățăm să ne iubim și să asumăm iubirea, prețuindu-ne valorile și darul, prin bucuria de a fi, a crede și a trăi.
Prin alegerea experienței și atitudinii iubirii – ne vom diminua sărăcia sufletească, ne mai sporind prin convingerea neputinței și prin iluzia fricii experiențele suferinței, a înstrăinării, a separării, a rănilor lor sufletești , a acumulării păcatelor karmice, a ne-vindecării și a rătăcirii de realitate, prin slăvirea inconștientă a convingerilor negative și a falselor valori.

Pentru a cunoaște abundența sufletească și a iubirii, și pentru a le transpune în planul nostru fizic ca valori – este nevoie să ne asumăm experiența încercării și a erorii, pentru a învăța să le deslușim și să prețuim, renunțând la a mai slăvi prin atenția gândurilor și a emoțiilor noastre negative, convingerile păguboase ale minții, care ne aduc nefericirea.

Alegând atitudinea iubirii, pentru a ne disipa fricile și întunericul sufletesc, vom dobândi claritatea asupra cauzelor prin care ne inducem suferințele și ne iubirea și astfel – vom elimina defectele, neajunsurile și incertitudinilor sădite în mințile noastre prin frici, convingeri și programele virusate.

Pentru a ne vindeca sufletul, trupul, inima și mintea de frici, ostilitate și negativitate, este nevoie să ne trezim conștiința sau să o ridicăm la un nivel superior celui prin care ne-am auto-indus suferințele, nemulțumirile, poverile, frustrările, neîmplinirile și neîmpăcarea.

Când ne vom asuma viața prin spirit și prin manifestarea adevărului ce ne sălășluiește în inimi – vom înțelege că, doar prin asumarea experienței iubirii – vom deveni capabili să ne deschide conștiința sinelui, către evoluția și desăvârșirea noastră spirituală.

Când sufletul își va redobândi conștiința prin iubire – ne vom putea conștientiza și controla pornirile instinctuale, oprind manifestările noastre instinctuale, ostilitatea și ne iubirea, izvorâte din suferințe, ură și frici – înainte ca gândurile noastre negative să se transforme în emoții, în neasumare, în vinovăție sau în frici.

Prin atitudinea iubiri – vom evita de fiecaredată, reacțiile instinctuale necontrolate, alegerile făcute la mânie și acele acțiuni păguboase, ce-s menite doar să ne confirme convingerile negative, și să să permanentizeze în sufletele noastre suferința, agresivitatea, lăcomia, insuficiența, ne iubirea, ne credința și nefericirea.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENȚA IUBIRII
ABUNDENȚA INIMII
ABUNDENȚA VIEȚII
ABUNDENTA
DESPRE ÎMPLINIREA ȘI ABUNDENȚA VIEȚII

Read More

ABUNDENȚA IUBIRII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

abundenta iubirii

Atunci când vom avea curajul să ne asumăm iubirea, să o prețuim să o exprimăm și să o dăruim, ascultând de vocea inimii și de adevărul ce sălășluiește în ea și, când vom ști să evităm să-i risipim energia, învingându-ne fricile – îi vom cunoaște abundența, puterea, grația și frumusețea.

Când vom ști să evităm: – gândurile, alegerile și acțiunilor frivole, – duplicitatea, falsitatea, fricile, supărările, victimizarea, judecățile, vinovăția, neasumarea, ne credința, ne iubirea, ostilitatea, neîncrederea, orgoliile, vanitatea, geloziile, posesivitatea, nemulțumirile și negativitatea sau – hrănirea cu energia și atenția noastră a unor situații, trăiri, realități, relații și acțiuni ce nu slujesc adevărul inimii și binele nostru în perspectivă – ne vom securiza energia și ne vom îngădui să acumulăm în viața, trăirile și experiențele noastre, frumusețea, bucuriile, valorile și abundența iubirii.

Când îți vei învinge fricile – vei dobândi iubirea și abundența ei!

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENȚA INIMII
ABUNDENȚA VIEȚII
ABUNDENTA
DESPRE ÎMPLINIREA ȘI ABUNDENȚA VIEȚII
Abundenta, dreptul fiecaruia!

Read More

ABUNDENȚA INIMII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: One comment

abundenta inimii

Pentru a trăi în abundența inimii – evită să-ți risipești timpul, sufletul, resursele, valorile, frumusețea și energia…, prin negativitate și amânări sau, prin a-ți dărui valorile și resursele celor ce nu le cer, ți le pretind sau nu te prețuiesc pentru ceea ce ești și, pentru modul în care alegi să fii, să faci, să trăiești, să te exprimi și să iubești.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
NU PUTEM FORTA INIMA SA SE DESCHIDA
Sentimentele sunt uşa către inimă
Inima – o imensitate ce numai Dumnezeu o poate umple
Fericiţi cei curaţi cu inima
DESCHIDE-ȚI INIMA

Read More

ABUNDENȚA VIEȚII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

abundenta vietii

Eliberează-ți mintea, trupul gândurile și trăirile, de tot ceea ce nu-ți place, nu poți schimba ori, nu vrei sau nu poți iubi – pentru a-ți readuce astfel în inimă, suflet, conștiință și viață – bucuria, valorile, frumusețea și abundența iubirii.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
DESPRE VIAȚĂ
Viața afectivă – este în mare parte făcută din schimburi subtile
A ne deschide – pentru a primi viaţa a tot ceea ce ne înconjoară
Viața spirituală – este inutil să ne angajăm în ea dacă nu suntem conștienți că este o cale dificilă

Read More

ABUNDENTA

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

abundenta

Pentru a atrage abundența și bucuria în experiențele și trăirile noastre și, pentru a ne bucura de roadele ei în fiecare plan al vieții – este necesar să învățăm să generăm valoare, prin atitudinea, darurile, abilitățile și acțiunile noastre și, prin ceea ce alegem să intermediem, să sădim și să răspândim în jur, ca efect al prețuirii, iubirii, bucuriei și fericirii noastre.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
DESPRE ÎMPLINIREA ȘI ABUNDENȚA VIEȚII
Abundenta, dreptul fiecaruia!
Tu şi abundenţa
SACRIFICIU
A CAPATA PUTERE, PASTRANDU-TI IN ACELASI TIMP SMERENIA

Read More

DESPRE ÎMPLINIREA ȘI ABUNDENȚA VIEȚII

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

DESPRE ÎMPLINIREA ȘI ABUNDENȚA VIEȚII

TU ești centru universului și a lumii tale și ești cel care-l construiești și-l extinzi sau limitezi – prin convingerile și acțiunile tale. Ești atât ființa trupească cât și spiritul energetic ce sălășluiește în el prin Sinele tău. De la tine pleacă în neant și etern (sub formă de unde cerebrale), informațiile pe care le deții, și la tine se întorc din mediu, din univers și din lumea ta perceptuală – informațiile de care ai nevoi. Mintea ta le va decodifica, iar tu le vei resimții la nivel emoțional, fizic, chimic, organic, energetic, etc, sub formă de informații translatate în imaginile și cuvintele pe care le înțelegi prin simțurile tale.

Felul în care prin gânduri îți canalizezi și-ți verbalizezi (conștient sau prin automatisme mentale): percepțiile, nevoile, intențiile, convingerile etc, precum și stările fizice (la nivel chimic, organic, micro-biologic) și mentale, respectiv emoționale și energetice – va determina atât polaritatea emoțiilor și calitatea informațiilor de care ele sunt atașate, cât și nivelul și frecvența vibrațiilor pe care se propagă (sub formă de unde sonore și imagini codificate sub formă de unde unde cerebrale de tip electro-magnetic).

Read More

Abundenta, dreptul fiecaruia!

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

Atitudinea in relatia cu banii

In aceasta societate, in modul in care a fost ea construita, banii au devenit centrul universului pentru cei mai multi dintre oameni. Totul orbiteaza in jurul banilor, totul ajunge la bani, totul se cuantifica in bani. Li s-a dat deseori o valoare mult mai mare decat au, in sensul ca au devenit o unealta a ego-ului, prin care oamenii vor sa castige o falsa putere si control.

Te-ai gandit vreodata ce sunt banii, de fapt? Sau ce reprezinta ei pentru tine?

Desigur, privind lucrurile din punct de vedere material, stim cu totii ce sunt banii si cum arata ei. Privind din acest unghi, banii nu sunt altceva decat ceva ce avem sau nu avem, ajungand astfel sa ne controleze viata, fiind noi in slujba lor si nu ei in slujba noastra. Ajungem sa alergam dupa bani ca si cand ei ne-ar oferi o identitate. Ii abordam ca pe ceva ce exista in afara noastra.

Dar daca privim din punct de vedere spiritual, ei sunt energie. Asa cum totul este energie. Pentru ca nu exista ceva in Universul asta care sa fie altceva decat energie.

Banii sunt in viata ta, sunt parte din tine. Ai o relatie cu ei, asa cum ai cu toate lucrurile, oamenii, experientele. Tot ce vezi si atingi este in relatie cu tine. Cu alte cuvinte, e necesar sa construiesti aceasta relatie, sa fii constient de ceea ce pui acolo, in ea. Pentru ca asa cum te porti cu banii, te porti si cu celelalte lucruri din viata ta. Totul tine de atitudine.

Atitudine distructiva in relatia cu banii:

– frica de a-i avea sau a-i pierde

– resentimente legate de experiente care au implicat banii

– plangeri legate de bani

– lipsa de respect (cand ii lasi aruncati prin casa, nu pui pret pe banii “mici”)

– incapacitatea de a-i lasa sa circule liber, de a le da drumul

– invidiezi sau numeri banii altuia

– judeci oamenii care au mai mult, invidiezi

– lipsa de recunostinta pentru ceea ce este

– ii privesti ca pe un instrument de infatuare, putere si control

– gandesti ca nu meriti

– crezi ca e gresit sa-ti doresti bani si ca evolutia spirituala exclude banii

– dai vina pe altii pentru situatia ta financiara

– eviti sa vorbesti despre bani.

Citeste articolul integral aici

Recomandam urmatoarele articole:
Tu şi abundenţa
DESPRE CUMPENELE VIEȚII
Omraam Mikhael Aivanhov – Postul
Omraam Mikhael Aivanhov – Iubirea si sexualitatea
Omraam Mikhael Aivanhov – Scoala initiatica

Read More