2 august 2014 tagged posts

Gândul zilei de sâmbătă 2 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Darurile cele mai prețioase ale vieții – le descoperim în cele mai simple fapte

“Cultura actuală ne propune neâncetat obiecte și activități ce sunt tot atât de solicitante precum sunt de tentante. Și nu numai că nu previn oamenii de pericolele pe care acestea le reprezintă, dar nu își precupețesc efortul pentru a-i convinge că satisfacțiile ce le vor simți vor contribuii la înflorirea lor, aceasta fiind chiar o condiție. Ei bine, nu, ei nu se vor îmbogăți prin multiplicarea atâtor dorințe ce trebuie satisfăcute. Din contră, multe din aceste pretinse progrese, ameliorări, se fac în detrimentul vieții, fiindcă ele au în esență, ca scop, satisfacerea nevoilor lor materiale. Oamenii își imaginează că vor trăi mai intens în timp ce, în realitate, li se propune o agitație superficială în care vor fi secați de toată energia. Ei numesc „a profita de viață” un mod de a gândi și a acționa ce îi antrenează mai sigur spre moarte.
Chiar dacă sunt convinși că viața este binele cel mai de preț, se întâmplă foarte rar ca oamenii să înțeleagă că în această viață cel mai important lucru este viața însăși. Dacă, în loc să se risipească în activități ce îi epuizează, s-ar strădui să-și dezvolte calitățile psihice și spirituale, ei vor descoperi că în aceste fapte simple și obișnuite ale vieții zilnice stau ascunse adevăratele comori. Să respirăm, să ne hrănim, să mergem, să deschidem ochii spre natură, să iubim, să gândim, iată adevăratele daruri ale vieții.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More