10 august 2014 tagged posts

Gândul zilei de duminica 10 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

O metodă nouă – de găsit pentru fiecare problemă nouă

“Viața se caracterizează prin mișcare, ea nu este niciodată aceeași: ea curge, circulă și se transfoormă, deplasând ființele și obiectele și de fiecare dată trebuie să ne adaptăm. Astăzi aveți de rezolvat o problemă și ați reușit folosind o anumită metodă. Iată însă că a doua zi vă confruntați cu un alt eveniment, și dacă încercați să folosiți aceeași metodă, nu este sigur că veți reuși: trebuie să țineți cont de ceea ce apare nou sau chiar neașteptat în această situație.
Spuneți-vă că nu vă veți afla niciodată într-un repaus, fiindcă viața prezintă fără încetare niște probleme de rezolvat, iar fiecare cere o anumiită soluție. De exemplu, soluțția pentru ziua de ieri era un gest de bunătate, de generozitate. Astăzi aveți însă o altă chestiune de rezolvat, iar raționamentul, fermitatea sau perseverența vă vor ajuta. Altă dată va fi indiferența sau uitarea…Încercați să vă adaptați zilnic împrejurărilor. Aceasta necesită atenție și judecată.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More